De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Frankrijk - politieke instellingen Algemene opvatting van de staat Algemene opvatting van de staat - République une et indivisible: franse taal - Laïque.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Frankrijk - politieke instellingen Algemene opvatting van de staat Algemene opvatting van de staat - République une et indivisible: franse taal - Laïque."— Transcript van de presentatie:

1 Frankrijk - politieke instellingen Algemene opvatting van de staat Algemene opvatting van de staat - République une et indivisible: franse taal - Laïque démocratique et sociale Geen federalisme - decentralisatie Geen federalisme - decentralisatie Verhouding van de machten Verhouding van de machten - President (zelfstandige bevoegdheden) - Parlement: beperkte rol en bevoegdheid (lois); grondwettelijke machtsmiddelen van de regering - Regering: residuaire bevoegdheid (décrets) technieken om parlement Beperkte directe democratie (referenda) Beperkte directe democratie (referenda) Formele grondwet: bloc de constitutionnalité Formele grondwet: bloc de constitutionnalité Wijziging grondwet Wijziging grondwet Grondwettigheidstoetsing: enkel preventief; Conseil constitutionnel Grondwettigheidstoetsing: enkel preventief; Conseil constitutionnel

2

3

4 Frankrijk - Gerechtelijke organisatie Tweedeling van rechtsmachten (Tribunal des conflits) Tweedeling van rechtsmachten (Tribunal des conflits) Juridiction judiciaire Juridiction judiciaire - gerechtelijke piramide - Cour de cassation Juridiction administrative Juridiction administrative - gerechtelijke piramide - Conseil d’Etat Juridische beroepen Juridische beroepen

5 Frankrijk - Grondwettelijke waarden Grondrechten Grondrechten - 1789: fundamentele vrijheden; gelijkheid voor de wet - 1946: sociaal-economische rechten - 2005: charte de l’environnement Conseil constitutionnel breidt zijn bevoegdheid uit Conseil constitutionnel breidt zijn bevoegdheid uit - hoe zite de CC toe op de gelijkheid ? Geen beroep tot vernietiging, geen prejudiciële procedure, geen grondrechtenklacht Geen beroep tot vernietiging, geen prejudiciële procedure, geen grondrechtenklacht

6

7 Frankrijk - Rechtsbronnen Positie van de wet als principiële rechtsbron Positie van de wet als principiële rechtsbron Stijl wetgeving Stijl wetgeving - ook declamatoir - onvolledige definities Verhouding rechter-wet; stijl rechtspraak Verhouding rechter-wet; stijl rechtspraak - « forme corps avec la loi » - revirements : niet openlijk, dus retro-actief Andere bronnen Andere bronnen

8 Frankrijk - Privaatrecht Algemeen Algemeen - Formele kenmerken van de code Napoléon - Inhoudelijke kenmerken: in/buiten handel; enkele basisbegrippen - Belangrijkste evoluties in wetg. & rechtspraak; nieuwe « Codes » Familie- en erfrecht Familie- en erfrecht - Kenmerken napoleontisch recht - Evoluties Recht van de burgerlijke maatschappij en kerk Recht van de burgerlijke maatschappij en kerk - Fundamentele vrijheden, positief en negatief - Positiefrechtelijk: vele compromissen

9 Duitsland - Politieke geschiedenis 1 Karolingers (keizerskroning 800 - 919) Karolingers (keizerskroning 800 - 919) Ottoonse keizers Ottoonse keizers - Dynastieke federatie (oorsprong keurvorstenstelsel) - Reichskirchensystem (prinsbisdommen) Salische keizers : investituurstrijd Salische keizers : investituurstrijd Hohenstaufen Hohenstaufen Groot interregnum 1254-1273 Groot interregnum 1254-1273 Keizers uit diverse huizen Keizers uit diverse huizen Habsburgers vanaf 1438 (tot 1806) Habsburgers vanaf 1438 (tot 1806) - Reichsreform 1495: eeuwige rijksvrede, Kreise, Kammergericht, rijksbelasting Reformatie, godsdienstoorlogen, 30-jarige oorlog Reformatie, godsdienstoorlogen, 30-jarige oorlog Westfaalse vredesverdragen 1648 Westfaalse vredesverdragen 1648

10 Duitsland - Politieke geschiedenis 2 Westfaalse vredesverdragen 1648 Westfaalse vredesverdragen 1648 - cuius regio illius et religio Late rijk: confederatie vorstendommen en rijkssteden Late rijk: confederatie vorstendommen en rijkssteden - Rijksdag met 3 Kurien (keurvorsten, rijksadel, rijkssteden) Napoleontische oorlogen Napoleontische oorlogen - 1803 : Reichsdeputationshaupschluss: herverkaveling - 1806 : ontbinding / Rijnbond - Bevrijdingsoorlogen (Fichte, Reden an die Deutsche Nation) 1815: Duitse Bond (confederatie, vrij verkeer) 1815: Duitse Bond (confederatie, vrij verkeer) Streven naar eenmaking Streven naar eenmaking - Maart 1848 revolutie mislukt - Paulskirche 1849: federale grondwet mislukt (75 Professoren, Vaterland …) - Zollverein 1833 meer succes (zonder Oostenrijk)

11 Duitsland - Politieke geschiedenis 3 Eenmaking Eenmaking - Pruisisch-Oostenrijkse oorlog 1866 leidt tot Noordduitse Bond 1866; federaal o.l.v. Pruisen - Frans-Duitse oorlog 1870 - uitroeping Tweede keizerrijk Tweede keizerrijk Tweede keizerrijk - Scheiding der machten op z’n amerikaans: - Parlement exclusieve wetgever - Keizer, Reichskanzler & regering onafhankelijk van parlement - Kulturkampf & sociale wetgeving 1914-1918 WO I - eindigt in opstand en burgeroorlog 1914-1918 WO I - eindigt in opstand en burgeroorlog 1919 Weimar-republiek - Grondwet 1919 Weimar-republiek - Grondwet - federaal bestel - grondrechten - regering verantwoordelijk jegens parlement

12 Duitsland - Politieke geschiedenis 4 Nationaal-socialisme 1933-1945 Nationaal-socialisme 1933-1945 - Economische crisis - NSDAP gedijt - 1933 Hitler kanselier verkozen - kort nadien noodtoestand uitgeroepen - Uitschakeling parlement, deelstaten, kerk, civil society - Racistische politiek van verjaging - Naar een « nieuwe orde » - dictatuur van het ras (ipv het proletariaat) - Oorlogspolitiek / WO II - uitroeiingskampen Bezettingsregime vanaf 1945 Bezettingsregime vanaf 1945 - 4 bezettingszones + gezamenlijk over Duitsland als geheel - 2 staten opgericht in 1949 - Deutschlandvertrag 1952: quasi soeverein SBZ > DDR SBZ > DDR - Bodenreform / collectiviseringspolitiek - Dictatuur socialistische eenheidspartij BRD: deelstaten heringericht; federaal Grundgesetz 1949 BRD: deelstaten heringericht; federaal Grundgesetz 1949 Hereniging 1989-1990 (Einigungsvertrag + toetreding: 4 + 2 Verdrag) Hereniging 1989-1990 (Einigungsvertrag + toetreding: 4 + 2 Verdrag)

13 Duitsland geschiedenis privaatrecht Middeleeuwen: Middeleeuwen: - Van volksrecht naar territorialiteitsbeginsel - Gewoonterecht, handelsrecht, rechtspraak, vorstelijke wetten; Sachsenspiegel Rezeption Rezeption - Romeins recht als Kaiserrecht - 1495 Reichskammergericht - Verhouding ius particulare / ius commune (gemeines Recht) - Aktenversenung / Spruchbehörden - Resultaat: Usus modernus pandectarum (+ gemeines Sachsenrecht) Andere stromingen Andere stromingen - strafrecht: constitutio carolina - Lijfeigenschap - (beperkte) herwaardering germaans recht - Iusnaturalisten

14 Duitse geschiedenis privaatrecht 2 Rationalisatie / eerste codificaties Rationalisatie / eerste codificaties Pruisen Pruisen - Friedrich Wilhelm I: leerplicht, folterverbod, Hypothek & Konkursrecht - Frederik II de Grote: hervorming gerecht; rechtsers-ambtenaren; ontwerp van eenmaking en codificatie van het recht - Friedrich Wilhelm II: afkondiging Allgemeines Landrecht 1794; nieuw procesrecht - Allgemeines Landrecht: I. persoon als individu, II. in sociale verbanden & klassen Oostenrijk: Maria Theresia, Jozef II: codificatiepogingen (ABGB 1811) Oostenrijk: Maria Theresia, Jozef II: codificatiepogingen (ABGB 1811) Napoleontische bezetting: invoering CC in Rijnland, Baden Napoleontische bezetting: invoering CC in Rijnland, Baden Strijd om codificatie en eenmaking Strijd om codificatie en eenmaking - paradox: codificatie of eenmaking ? - J. Thibaut t. v. F.C. Savigny - v. Savigny’s historische rechtswetenschap: recht groeit, niet gedicteerd; geen monopolie van de wetgever - hoofdrol voor de rehctswetenschap - 2 stromingen: romanistische / germanistische - Romanistische : alle bronnen nieuw gebruiken (Pandektisten) - Germanistische: « germaanse » rechtsfiguren ontwikkelen

15 Duitse geschiedenis privaatrecht 3 Invloed Pandektisten: Invloed Pandektisten: - de facto geldend recht - systeem van abstracte begrippen Interessenjurisprudenz / Freirechtsschule Interessenjurisprudenz / Freirechtsschule Wetgevende codificatie Wetgevende codificatie - 1856 Handelsgesetzbuch - 1865 Strafprozessordnung - 1873 bevoegdheidsoverdracht: 1874 Vorkommission; 1874 Elferkommission; 1890 tweede commissie; parlement 1896; BGB in werking 1900 Privaatrecht na het BGB Privaatrecht na het BGB - geen breuk - interpretatie door Interessenjurisprudenz - creatieve rechtspraak - dwingende bijzondere wetgeving - NS-Volksgesetzbuch is er nooit gekomen; rechtspraak perverteert BGB Na WO II: Restitutiewetgeving Na WO II: Restitutiewetgeving - Naturrechtsrenaissance (GG) en Wertungsjuripsrudenz Na hereniging 1990: restitutiewetgeving Na hereniging 1990: restitutiewetgeving

16 Duitse politieke instellingen 5 staatskenmerken: democratie bondsstaat republiek rechtsstaat Sozialstaat 5 staatskenmerken: democratie bondsstaat republiek rechtsstaat Sozialstaat Kenmerken Duits federalisme: centripetaal, 2 staatsniveaus; symmetrisch; residuiare bevoegdheid bij deelstaten; Kompetenzkompetenz bij Bond Kenmerken Duits federalisme: centripetaal, 2 staatsniveaus; symmetrisch; residuiare bevoegdheid bij deelstaten; Kompetenzkompetenz bij Bond Bevoegdheidsverdeling: geen parallellie Bevoegdheidsverdeling: geen parallellie Wetgevende bevoegdheden: exclusieve / concurrerende (BRbLR); kaderwetten Wetgevende bevoegdheden: exclusieve / concurrerende (BRbLR); kaderwetten Uitvoeringsbevoegdheid federale wetten: in beginsel deelstaten (2 types); soms bundeseigen; soms Gemeinschaftsaufgaben Uitvoeringsbevoegdheid federale wetten: in beginsel deelstaten (2 types); soms bundeseigen; soms Gemeinschaftsaufgaben Verflechtung en Föderalismusreform Verflechtung en Föderalismusreform Rechterlijke macht: deelstatelijk behalve hoogste rechtscolleges Rechterlijke macht: deelstatelijk behalve hoogste rechtscolleges Verhouding tussen de machten Verhouding tussen de machten - parlement: Bundestag / Bundesrat: exclusieve wetgever - kanselier en regering: enkel uitvoeringsbevoegdheid (legaliteitsbeginsel) - statuut politieke partijen Verhouding tussen de machten in de deelstaten: Homogenitätsgebot Verhouding tussen de machten in de deelstaten: Homogenitätsgebot Formele grondwet Formele grondwet - wijzigbaar 2/3; maar Ewigkeitsgarantie voor Staatsfundamentalnormen Duidelijke normenhiërarchie Duidelijke normenhiërarchie Internationaal recht: binnen de grenzen van de grondwet Internationaal recht: binnen de grenzen van de grondwet

17 Grondwettigheidstoetsing Abstracte normencontrole (vernietiging): beperkte toegang Abstracte normencontrole (vernietiging): beperkte toegang Concrete normencontrole (prejudicieel) Concrete normencontrole (prejudicieel) Verfassungsbeschwerde Verfassungsbeschwerde (weerstandsrecht) (weerstandsrecht)

18 Gerechtelijke organisatie

19

20 Grondrechten Art. I GG Art. I GG - 1: onaantastbaarheid van de menselijke waardigheid - 2: grondrechten basis van de gemeenschapsordening - 3: negatieve en positieve staatsplicht Art. 2 tot 19 GG Art. 2 tot 19 GG - catalogus van grondrechten - beperkingen telkens apart nauwkeurig aangegeven Art. 6 GG Bescherming van huwelijk en gezin Art. 6 GG Bescherming van huwelijk en gezin Staatszielbestimmungen - Gesetzgebungsauftrag Staatszielbestimmungen - Gesetzgebungsauftrag Nader over de Verfassungsbeschwerde Nader over de Verfassungsbeschwerde


Download ppt "Frankrijk - politieke instellingen Algemene opvatting van de staat Algemene opvatting van de staat - République une et indivisible: franse taal - Laïque."

Verwante presentaties


Ads door Google