De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Alumni Vereniging KU Leuven114 maart 2007 De Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle (DGEC) van het Riziv en het individueel responsabiliseringsproces.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Alumni Vereniging KU Leuven114 maart 2007 De Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle (DGEC) van het Riziv en het individueel responsabiliseringsproces."— Transcript van de presentatie:

1 Alumni Vereniging KU Leuven114 maart 2007 De Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle (DGEC) van het Riziv en het individueel responsabiliseringsproces van de zorgverleners Dr. Bernard Hepp, GDG Leidend ambtenaar

2 Alumni Vereniging KU Leuven214 maart 2007 Wet op de individuele responsabilisering 2002 De modernisering van de geneeskundige controle Vernieuwde aanpak van “overconsumptie” “Evaluaties” en “controles” De nieuwe R-wet 2006 met nieuw sanctiebeleid De “Chinolones”

3 Alumni Vereniging KU Leuven314 maart 2007 Modernisering van de geneeskundige controle RW02 Wet op de individuele responsabilisering van zorgverstrekkers: –PW 24.12.2002, IWT 15.2.2003 –tweesporenbeleid: kwaliteitspromotie (GMP, Lok) en preventie van overconsumptie door informatie; aanpak van manifeste afwijkingen –Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle: nieuwe opdrachten en procedures

4 Alumni Vereniging KU Leuven414 maart 2007 Modernisering Geneeskundige Controle Interne reorganisatie (begin 2003) Controlebeleid (vs “pechvogel”-politiek) Evaluatie (DGEC) Communicatie Interne bevraging via 20 werkgroepen (2004) Implementering Moderniseringsplan (begin 2005) Horizontale aanpak Projectwerking Managementtechnieken en leadership Bijsturing: responsabiliseringswet 2006

5 Alumni Vereniging KU Leuven514 maart 2007 Modernisering DGEC (2003) “Controle” - opdracht (enquêtes C/R, OC) –interne reorganisatie Nationale Enquêtecel Task Force Comité Electronische ondersteuning –“monitoring” –eigen initiatieven (radiodiagnostica) –TD-gegevens (unieke streepjescode)

6 Alumni Vereniging KU Leuven614 maart 2007 Modernisering DGEC (2003) “Evaluatie” - opdracht –“indicatoren” van “manifeste afwijking” t.o.v. de “aanbevelingen” van GMP (NRKP) –“indicatoren” m.b.t. het voorschrijven van geneesmiddelen (CTG, CEPG) –beheersovereenkomst met Regering (AZV) –Farmanet uniek spoor (120 mio lijnen) –samenwerking met IMA (kubussen) –eigen initiatieven (R/voorschrift, diabetes)

7 Alumni Vereniging KU Leuven714 maart 2007 Modernisering DGEC (2003) “Informatie” – opdracht –Doel: voorkomen van inbreuken –Concrete realisaties: (www.riziv.be) Infobox (voor beginnende huisartsen) Educatieve modules (kinesitherapie, verpleegkundigen, SIO, connexiteit) (Infobox SIO voorzien voor september 2007) Publicatie van de beslissingen van het Comité DGEC –Geïntegreerde aanpak in alle acties

8 Alumni Vereniging KU Leuven814 maart 2007 Vernieuwde aanpak “overconsumptie” Artikel 73: “goede huisvader”-principe: “Zich onthouden van het verrichten of het voorschrijven van overbodige of onnodig dure onderzoeken ten laste van de ziekteverzekering.” PW 24 december 2002  Artikel 73 § 4: zelfde basisprincipe  Artikel 73 § 2: + nieuw concept

9 Alumni Vereniging KU Leuven914 maart 2007 Artikel 73 § 4 Voorbeelden: –Psoriasis-behandeling door huisarts voor méér dan 3 mio € / jaar... –cyclusmonitoring bij vrouwen > 90 jaar… –dagelijks huisbezoek bij alle patiënten...

10 Alumni Vereniging KU Leuven1014 maart 2007 Artikel 73 § 2 NRKP / CTG: “aanbevelingen” van “goede medische praktijkvoering” NRKP / CEPG: “indicatoren” van “manifeste overconsumptie”

11 Alumni Vereniging KU Leuven1114 maart 2007 Artikel 73 § 2 Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle: –vóórstudie (aanbevelingen NRKP/ wtsch literatuur / FKC) –terrein-analyse (praktijkprofielen, AZV, F-net) –rapportering NRKP (voorstel indicatoren) –opzoeken naar praktijken “ > indicatoren ” –individueel aanschrijven voor uitleg –rapporteren aan het Comité DGEC

12 Alumni Vereniging KU Leuven1214 maart 2007 Het “4-stappen”-concept 1. Informatie en educatie: GMP, kwaliteitspromotie, EBM, GMP kennis van reglementering en ZIV 2. Informatie over praktijkgedrag (spiegel): op niveau van de beroepsgroepen: peer review, Lok’s individueel: met profielen PC Individueel: met profielen DGEC 3. “Monitoring” 4. Sanctionering (Comité)

13 Alumni Vereniging KU Leuven1314 maart 2007 “Evaluaties” en “controles” Geneesmiddelenvoorschrift 1 (apr 1999) Diabetes ZMBG-conventie 1 (okt 2002) Geneesmiddelenvoorschrift 2 (mei 2003) AZV-TURP 1 (nov 2003) AZV-Reanimatie 1 (okt 2004) Diabetes ZMBG-conventie 2 (2007) AZV-TURP 2 (2006) Geneesmiddelenvoorschrift 3 (2007) Contrastmiddelen ziekenhuizen 1 (2005) Complete Urinaire Echografieën (2006) Chinolones (2006)

14 Alumni Vereniging KU Leuven1414 maart 2007 Geneesmiddelenvoorschrift 1 (april 1999) 10.000 voorschriften (feb 1999), 10 tariferingsdiensten 10 criteria (kleefbriefje, naam & voornaam, concordantie, uitvoerings- en voorschriftdatum, streepjescode, Riziv-nummer, stempel voorschrijver, geldigheid, handtekening, stempel apoth.) resultaten: –3.132 administratieve tekortkomingen/fouten, waarvan –2.646 door voorschrijver, waarvan –1.000-tal (1.341 fouten) niet uitvoerbaar (Volksgezondheid, artikel 15 KB 17 maart 1994) –variabiliteit onder tariferingsdiensten (49 - 690 per 1.000)

15 Alumni Vereniging KU Leuven1514 maart 2007 Geneesmiddelenvoorschrift 2 (mei 2003) 5.875.664 voorschriften (sept 2002), = 40% van totaal, 5.238 apoth., 43.178 voorschrijvers, 12 tariferingsdiensten (TD) 4 criteria (naam & voornaam rechthebbende, concordantie arts, voorschrijfdatum, stempel voorschrijver) - M/D-flag resultaten: –9,3 % administratieve tekortkomingen/fouten, waarvan –TD-variatie van 4,2% tot 16,5% –187 voorschrijvers met meer dan 50% adm.tkk. “wordt vervolgd” in 2007 (samen met Vos/GkVs)

16 Alumni Vereniging KU Leuven1614 maart 2007 Diabetes ZMBG-conventie 1 (okt 2002) Bij 1.029 rechthebbenden van de 50.532 (jan 2000): oogst van alle facturatiegegevens 1998-1999 analyse van 3.573 aanvraagdossiers bij ziekenfonds analyse van dossiers in diabetescentra enquête bij 945 personen thuis resultaten: –35% van de aanvraagdossiers administratief onvolledig –24% gepresteerd buiten het centrum (private praktijk) –40% voldoen niet aan basisvereisten (prik / inspuitingen) –70% nooit diëtist, 4% nooit diabetoloog ontmoet –40% kent de betekenis van HgbA1c niet –gemiddelde waarde van 7,96 HgbA1c….

17 Alumni Vereniging KU Leuven1714 maart 2007 AZV - TURP 1 (nov 2003) Analyse van 11.126 verblijven in 135 ziekenhuizen selectie van 7.788 (121 ZH) verblijven waarbij: –TURP enige ingreep –meer dan 25 ingrepen tijdens het jaar 2000 –ouder dan 56 jaar –uitsluiting van complicaties of comorbiditeit en –extreme ligduur analyse van 28 parameters (bv. diagnostische beeldvorming, spoelvloeistoffen, longfunctie, thromboprofylaxe, echocardio, maagzuurremmers, intensieve zorg, anatomopath. onderzoek)

18 Alumni Vereniging KU Leuven1814 maart 2007 TURP - jaar 2000 121 ziekenhuizen, spoelvloeistoffen blaas mediane uitgaven (BEF)

19 Alumni Vereniging KU Leuven1914 maart 2007 AZV - TURP 1 (nov 2003) Acties: –opstarten van 3 enquête-onderzoeken op basis van ernstig vermoeden / zekerheid van inbreuken op nomenclatuur –“individuele feed back” van 53 ziekenhuizen met “outliers”, en vraag naar uitleg hierover –“thematische feed back” naar: alle overige ziekenhuizen Comité DGEC, Verzekeringscomité, NRKP, AccrSG Lok Uro, Paritaire comités Uro, An, Chir, MBv, Pn, Cardio Planning: –impactmeting op gegevens 2004 - 2005 –effectanalyse op de outliers –dossier Comité indien geen manifeste gedragswijziging zonder motivering of uitleg

20 Alumni Vereniging KU Leuven2014 maart 2007 Cystostomy in TURP-patients/interpell. hospitals before (2003) and after (2005) campaign Interpellated hospitals (N=10)

21 Alumni Vereniging KU Leuven2114 maart 2007 Complete Urinaire Echografieën (vs « abdominale ») Impact voor 79 aangeschreven internisten en gastro-enterologen Aantal echografieën jan feb maart apr mei juni juli aug sept okt 2005 CUE = € 36,- ABD = € 24,-

22 Alumni Vereniging KU Leuven2214 maart 2007 Complete Urinaire Echografieën (vs « abdominale ») Impact voor 359 aangeschreven internisten en gastro-enterologen Aantal echografieën jan feb maart apr mei juni juli aug sept okt 2005 Globaal impact: € 700.000,-

23 Alumni Vereniging KU Leuven2314 maart 2007 Contrastmiddelen in ZH 65 ziekenhuizen, omzet 46,4 mio € periode 1.8.2002 - 30.6.2004, referentiejaar 2003 facturen leveranciers vs tarificatiegegevens globaal resultaat: 5,9% “over”tarificatie 20 apotheken: concordante tarificatie 46 apotheken: –totale “fout” (23m): 2.748.431 € –absolute “fout” (2003): 1.927.607 € –relatieve “fout”: 10 ZH > 10%, … tot 26,53% –terugbetaald: 2.134.127 € –uitgebreide “nota Comité” voor 3 ziekenhuizen

24 Alumni Vereniging KU Leuven2414 maart 2007 Enquêtes gezondheidszorgen Totaal op jaarbasis : 1.000 (1.700 dossiers) “Resultaten”: –“negatief”: 250 –“informatiedossier” 84 –“foutdossier”588 –“fraudedossier”112 –“overconsumptiedossier” 17

25 Alumni Vereniging KU Leuven2514 maart 2007 Enquêtes DGEC 1994 – 2005 (totaal = 12.457)

26 Alumni Vereniging KU Leuven2614 maart 2007 Aan de gang zijnde enquêtes ( totaal = 774 )

27 Alumni Vereniging KU Leuven2714 maart 2007 Enquêtes DGEC 1997 - 2005

28 Alumni Vereniging KU Leuven2814 maart 2007 Het Comité van de DGEC Voorzitter, magistraat bij Hof van Beroep 2 Vice-voorzitters, magistraten bij het Arbeidshof 8 artsen, vertegenwoordigers voor VI/Zf 8 artsen voor medische syndicaten 4 artsen voor de Orde van geneesheren 2 vertegenwoordigers per discipline 2 regeringscommissarissen

29 Alumni Vereniging KU Leuven2914 maart 2007 Modernisering van de geneeskundige controle Responsabiliseringswet 2006 (RW06) nieuwe principes / concepten nieuwe structuren nieuwe bevoegdheden

30 Alumni Vereniging KU Leuven3014 maart 2007 RW06 - RW06 - Nieuwe concepten Rechten van de verdediging versterkt Recuperatie- en sanctiebevoegdheden L.A. DGEC Comité wordt een verwijskamer in overconsumptie Ontkoppeling “tenlastelegging” en “recuperatie” Inschatting door de DGEC van de “schade aan de verzekering GVU” (verschilregel, overconsumptie) Terugbetaling van geraamde schade bij overconsumptie Geneesmiddelen “Hoofdstuk 4” naar “Hoofdstuk 2” Organisatie van de “a posteriori”-controle Niet-zorgverleners strafbaar (organisatie/inning)

31 Alumni Vereniging KU Leuven3114 maart 2007 RW06 - RW06 - Nieuwe concepten Definiëring van 8 soorten van tenlasteleggingen (TLL): 1°niet-uitgevoerde verstrekkingen 2°niet-conforme verstrekkingen 3°noch curatieve, noch preventieve verstrekkingen 4°overbodige of onnodig dure uitgevoerde verstrekkingen 5°overbodige of onnodig dure voorgeschreven verstrekkingen 6°overbodige of onnodig dure voorgeschreven geneesmiddelen “Hoofdstuk 2” 7°administratieve inbreuken na een verwittiging 8° aanzetten tot uitvoeren of voorschrijven van overbodige of onnodig dure verstrekkingen

32 Alumni Vereniging KU Leuven3214 maart 2007 RW06 - RW06 - Nieuwe sancties Sancties volgens de 8 types van tenlasteleggingen 1°terugbetaling + boete 50 à 200%(niet-uitgevoerd) 2°terugbetaling +/of boete 5 à 150%(niet-conform) 3°terugbetaling + boete 5 à 100%(niet-curatief/preventief) 4°terugbetaling + boete 5 à 100%(overconsumptie, uitgevoerd) 5°boete van € 500 à 50 000(overconsumptie, voorgeschreven) 6°boete van € 500 à 20 000(overconsumptie, geneesmiddelen “Hoofdstuk 2”) 7°boete van € 50 à 500(administratieve inbreuk) 8°boete van € 1 000 à 250 000(aanzetten tot overconsumptie)

33 Alumni Vereniging KU Leuven3314 maart 2007 RW06 - RW06 - Nieuwe sancties Van rechtswege uitvoerbaar (geen schorsing meer i.g.v. beroep). Betalingstermijnen kunnen toegestaan worden. (Mogelijkheid tot uitstel, “voorwaardelijk”, 3 jaar max., boete gedeeltelijk of volledig)

34 Alumni Vereniging KU Leuven3414 maart 2007 RW06 - RW06 - Nieuwe structuren Kamers van eerste aanleg (KEA) –1 magistraat (1e aanleg, arbeidsrechtbank, Openbaar Ministerie)  stemgerechtigd –2 leden artsen verzekeringsinstellingen  stemgerechtigd –2 leden betrokken discipline  stemgerechtigd Kamers van beroep (KvB) –1 magistraat (hof van beroep, arbeidshof, Openbaar Ministerie)  stemgerechtigd –2 leden artsen verzekeringsinstellingen  raadgevend –2 leden betrokken discipline  raadgevend

35 Alumni Vereniging KU Leuven3514 maart 2007 RW06 - RW06 - Nieuwe bevoegdheden Leidend ambtenaar DGEC : –recuperatie en/of administratieve boetes N-uitgevoerd, N-conform, N-Cur/prev (type TLL 1°, 2°, 3°) –geen recidive (periode 5 jaar) –geen aanwijzing van bedrieglijke handelingen –totale waarde lager dan € 25 000 administratieve inbreuken na verwittiging (type TLL 7°) aanzetten tot overconsumptie (type TLL 8°) –monitoring opleggen (in art. 73§2 en 73§4) –beroep tegen beslissingen Comité (*) Evaluatie van deze nieuwe bevoegdheden na 3 jaar en, zo nodig, aanpassing via Koninklijk Besluit.

36 Alumni Vereniging KU Leuven3614 maart 2007 RW06 - RW06 - Nieuwe bevoegdheden Kamer van eerste aanleg –alle andere situaties m.b.t. TLL 1°, 2°, 3° –overconsumptie uitgevoerde verstrekkingen (TLL 4°) –overconsumptie voorgeschreven verstrekkingen (TLL 5°) –overconsumptie voorgeschreven geneesmiddelen “Hoofdstuk 2” (TLL 6°) –beroep zorgverleners vs beslissingen Leidend Ambtenaar (2 niveaus van beroep: KEA en KvB!) –beroep van de LA tegen beslissingen Comité (in overconsumptie) (*)

37 Alumni Vereniging KU Leuven3714 maart 2007 RW06 - RW06 - Nieuwe bevoegdheden DGEC: –beroep tegen beslissingen Comité(*), KEA –cassatieberoep bij Raad van State Comité: –geen sanctiebevoegdheid meer –“Verwijskamer” in overconsumptie (verder via LA) Minister van Sociale Zaken: –indicatoren voorstellen aan het Comité voor Evaluatie van de Medische Praktijk inzake Geneesmiddelen (CEG) Profielencommissies : –de DGEC uitnodigen om een monitoring uit te voeren

38 Alumni Vereniging KU Leuven3814 maart 2007 RW06 - Geneesmiddelen “Hoofdstuk 2” 1. Aanbeveling CTG (Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen) 2. Indicator CEG (Comité voor de evaluatie van de medische praktijk inzake geneesmiddelen), waarboven voorschrijfprofiel moet nagezien worden m.b.t. navolging van aanbeveling 3. Onderzoek en individueel aanschrijven voorschrijvers die boven de indicator scoren (1° overschrijding) 4. Schriftelijk verweer (n°1) van de betrokken voorschrijver 5. “Onvoldoende verklaring”, waardoor monitoring 6 m (L.A. DGEC) 6. Heronderzoek monitoring, en individueel (her)aanschrijven van voorschrijvers die nog steeds boven de indicator scoren (2° overschrijding) 7. Schriftelijk verweer (n°2) 8. Doorsturen van het dossier naar Comité 9. Bij onvoldoende verklaring: doorsturen naar het Nationaal College van Adviserend Geneesheren (NCAG)

39 Alumni Vereniging KU Leuven3914 maart 2007 RW06 - Geneesmiddelen “Hoofdstuk 2” 10. Het NCAG voert een “ad hoc” steekproef uit op (patiëntele) 11. Het NCAG controleert m.b.t. de geldende aanbevelingen CTG op stukken (medisch dossier bij zorgverlener) 12. Indien >20% “buiten de aanbeveling” brengt het NCAG de bevindingen ter kennis van het Comité DGEC 13. Het Comité, dat kan afsluiten zonder gevolg (*) afsluiten met waarschuwing (*) dossier aanhangig maken bij de KEA 14.Procedure Kamer van eerste aanleg, met mogelijkheid van administratieve boete (€ 500 à 20 000), zonder terugbetaling. 15. Beroep bij KvB


Download ppt "Alumni Vereniging KU Leuven114 maart 2007 De Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle (DGEC) van het Riziv en het individueel responsabiliseringsproces."

Verwante presentaties


Ads door Google