De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Flexibele onderwijstijden

Verwante presentaties


Presentatie over: "Flexibele onderwijstijden"— Transcript van de presentatie:

1 Flexibele onderwijstijden
Bezoek gebracht aan de Sterrenschool in Apeldoorn. Vooronderzoek gedaan binnen de Sterrenschool Zevenaar. Resultaten enquête

2 Enquête leerlingen Enquête leerlingen Sterrenschool Zevenaar: groep 6/7/8. 67 % van de leerlingen vinden de flexibele lestijden heel leuk op school. Ze geven aan dat het fijn is als ze soms een dag vrij kunnen krijgen of zelf een week vakantie in kunnen plannen.

3 Werken in Ateliers Het werken in ateliers bij verschillende leerkrachten vinden de meeste leerlingen erg leuk. Daarentegen vind 18% het al heel normaal dat dit gebeurt. 11% geeft aan dat ze het niet zo leuk vinden om steeds te wisselen van klas en een andere leerkracht te hebben.

4 Enquête Apeldoorn Leerlingen enquête groep 6/7/8
meer dan 50 % gebruikt maakt van flexpakket 1. 21 % van de leerlingen heeft en vierdaagse arrangement. Vrijdag vrij Langer weekend waardoor ze ook een weekend weg kunnen gaan. Vaak hebben ouder(s) ook 4 daagse werkweek. Ouders kiezen vaak bewust voor de Sterrenschool vanwege het vierdaags arrangement.

5 Ander moment vrij rustig in de groep Na de zomervakantie op vakantie gaan. Goedkoper

6 Leerkrachten 'Voor een aantal leerlingen zou het beter zijn om vijf dagen naar school te gaan. Omdat de dag erg lang wordt of omdat drie dagen niet oefenen niet goed werkt. we hebben ook ouders geadviseerd om toch een ander pakket te kiezen'.  46 % van de leerlingen heeft liever een vijf daagse schoolweek. Te lange dagen. Veel bij kleutergroepen

7 Werkdruk Veel tijdsinvestering
Werken met groepsdoorbreking, andere schooltijden, andere vakantietijden, ander personeel (minder leerkrachten, meer onderwijsassistenten) vraagt enorm veel van de mensen, het eerste jaar was men zeer ontevreden en was ook extreem zwaar, nu zijn we meer ingewerkt, meer gewend en wordt het steeds beter.

8 Interview Grote groepen / 42 leerlingen in groep 6/7/8
Gehele zomervakantie open. 1 leerling maakt gebruik van alle weken. Gaat naar India. Leerlingaantal in de zomervakantie wordt steeds meer. Werken met leerkrachten en onderwijsassistenten / leerkrachtondersteuner. Onderwijsassistente worden omgeschoold tot leerkrachtondersteuners. Nemen deel van de groep mee naar andere lokaal. Vierdaags arrangement: ouders kiezen hier zelf voor. Leerkrachten geven alleen advies.

9 Krant en website Sterrenschool nieuws krant
Ontwerpen vakantieaanbod. Organisatie, inhoud van de lessen.


Download ppt "Flexibele onderwijstijden"

Verwante presentaties


Ads door Google