De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Reliëf.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Reliëf."— Transcript van de presentatie:

1 Reliëf

2 Vanwaar komt het water??

3 Reliëf en afstromend water
Hoe kunnen we aan de hand van afstromend water hoogteverschillen en hellingsvlakken onderscheiden?

4 Hoogteverschil: groot, middelmatig of klein Helling: steil of zacht
Horizonlijn: Vlak, gebogen of getand Helling: steil of zacht

5 De 3H’s: vormen Het reliëf Horizonlijn groot / middelmatig / klein Helling steil / middelmatig / zacht Hoogteverschil groot / middelmatig / klein

6 Water vloeit van bron naar monding
Bron altijd hoger dan monding Van hogere hoogtelijn naar lager gelegen hoogtelijn

7 Water stroomt recht naar beneden.
Water stroomt loodrecht op de hoogtelijnen. De richting van stromend water is af te lezen op de hoogtelijnen. Des te groter het verschil tussen 2 hoogtelijnen, des te sneller het water naar beneden vloeit.

8 Valleien Beide kanten van een vallei  dalwanden
 hellings-vlakken (steil, gebogen of zwak hellend * Steil: hoogtelijnen dicht bij elkaar * Zwak: hoogtelijnen ver van elkaar Soms tussen hellingsvlakken een kniklijn

9 Valleien Kniklijn = de steilte van de helling verandert
Vallei begrensd door waterscheidingskammen Waterscheidingskam = grens tussen 2 stroombekken Stroombekken = hoofdrivier + bijrivieren

10 Dalen Water  energie  insnijding van een rivier in landschap
Door insnijding ontstaan er valleien en dalen Diepste delen van een dal = dallijn Indien rivier  dallijn Indien geen rivier  verbind laagste punten (hoogtelijnen) 6 soorten dalen Alluviale vlakte  afzettingsmateriaal na overstromingen

11 Vlakdal en vlakbodemdal
Kenmerken vlakdal: Zachte hellende dalwanden Dalbodem= alluviale vlakte Rivier met meanders Kenmerken vlakbodemdal: - Dalwanden; zacht oplopend tot steil Brede, vlakke dalbodem

12 U-dal en V-dal Kenmerken V-dal:
- Steile dalwanden komen samen in rivierbedding Geen dalbodem V-vormig dwarsprofiel Kenmerken U-dal of trogdal: Hoge, zeer steile dalwanden Vlakke dalbodem U-vormig dwarsprofiel

13 Kloofdal en boogdal Kenmerken boogdal: Boogvormige dalwanden
steil bovenaan  zacht hellend onderaan Dalbodem = alluviale vlakte Kenmerken kloofdal: Nauw dal Overwegend verticale dalwanden Grote verticale erosie

14 Oefening hellingsvlakken dalwanden hoogteverschil kniklijn

15 Dallijn Waterscheidingskammen


Download ppt "Reliëf."

Verwante presentaties


Ads door Google