De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Reliëf.  Vanwaar komt het water?? Reliëf en afstromend water Hoe kunnen we aan de hand van afstromend water hoogteverschillen en hellingsvlakken onderscheiden?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Reliëf.  Vanwaar komt het water?? Reliëf en afstromend water Hoe kunnen we aan de hand van afstromend water hoogteverschillen en hellingsvlakken onderscheiden?"— Transcript van de presentatie:

1 Reliëf

2  Vanwaar komt het water??

3 Reliëf en afstromend water Hoe kunnen we aan de hand van afstromend water hoogteverschillen en hellingsvlakken onderscheiden?

4  Helling: steil of zacht  Hoogteverschil: groot, middelmatig of klein  Horizonlijn: Vlak, gebogen of getand

5 De 3H’s: vormen Het reliëf

6  Water vloeit van bron naar monding  Bron altijd hoger dan monding  Van hogere hoogtelijn naar lager gelegen hoogtelijn

7  Water stroomt recht naar beneden.  Water stroomt loodrecht op de hoogtelijnen.  De richting van stromend water is af te lezen op de hoogtelijnen.  Des te groter het verschil tussen 2 hoogtelijnen, des te sneller het water naar beneden vloeit.

8 Valleien  Beide kanten van een vallei  dalwanden  hellings- vlakken (steil, gebogen of zwak hellend * Steil: hoogtelijnen dicht bij elkaar * Zwak: hoogtelijnen ver van elkaar  Soms tussen hellingsvlakken een kniklijn

9 Valleien  Kniklijn = de steilte van de helling verandert  Vallei begrensd door waterscheidingskammen  Waterscheidingskam = grens tussen 2 stroombekken  Stroombekken = hoofdrivier + bijrivieren

10 Dalen  Water  energie  insnijding van een rivier in landschap  Door insnijding ontstaan er valleien en dalen  Diepste delen van een dal = dallijn Indien rivier  dallijn Indien geen rivier  verbind laagste punten (hoogtelijnen)  6 soorten dalen  Alluviale vlakte  afzettingsmateriaal na overstromingen

11 Vlakdal en vlakbodemdal Kenmerken vlakbodemdal: - Dalwanden; zacht oplopend tot steil - Brede, vlakke dalbodem Kenmerken vlakdal: - Zachte hellende dalwanden - Dalbodem= alluviale vlakte - Rivier met meanders

12 U-dal en V-dal Kenmerken V-dal: - Steile dalwanden komen samen in rivierbedding - Geen dalbodem - V-vormig dwarsprofiel Kenmerken U-dal of trogdal: - Hoge, zeer steile dalwanden - Vlakke dalbodem - U-vormig dwarsprofiel

13 Kloofdal en boogdal Kenmerken boogdal: - Boogvormige dalwanden - steil bovenaan  zacht hellend onderaan - Dalbodem = alluviale vlakte Kenmerken kloofdal: - Nauw dal - Overwegend verticale dalwanden - Grote verticale erosie

14 Oefening hellingsvlakken hoogteverschil dalwanden kniklijn

15 Dallijn Waterscheidingskammen


Download ppt "Reliëf.  Vanwaar komt het water?? Reliëf en afstromend water Hoe kunnen we aan de hand van afstromend water hoogteverschillen en hellingsvlakken onderscheiden?"

Verwante presentaties


Ads door Google