De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

11 Reliëf en kaart 11.1 Hoogtelijn, hoogtezone, hoogtecijfer, kleur

Verwante presentaties


Presentatie over: "11 Reliëf en kaart 11.1 Hoogtelijn, hoogtezone, hoogtecijfer, kleur"— Transcript van de presentatie:

1 11 Reliëf en kaart 11.1 Hoogtelijn, hoogtezone, hoogtecijfer, kleur
Eric Goyvaerts François Verspagen 11.1 Hoogtelijn, hoogtezone, hoogtecijfer, kleur 11.2 Tekeningen die reliëf weergeven 11.3 Reliëfelementen op de kaart 11.4 Reliëfvormen op de kaart 11.5 Indeling van het reliëf naar hoogte 11 Reliëf en kaart

2 11.1 Hoogtelijnen hoogtezones
Meridiaan 1 Blz. 36 Op welke foto kun je het gemakkelijkst het reliëf beschrijven? Verklaring: 11.1 schuine luchtfoto De hoogteverschillen zijn beter te zien 11.2 verticale luchtfoto

3 11.1 Hoogtelijnen hoogtezones
Meridiaan 1 Blz. 36 Op de kaart wordt reliëf weergegeven in een plat vlak. We gebruiken lijnen en kleuren.

4 We gebruiken lijnen en kleuren
Meridiaan 1 Blz. 36 OPDRACHT 11.1 We gebruiken lijnen en kleuren Hoogtezone m Steilste helling? m 11.3 Hoogtezone (m) m m m > 50 m Hoeveel hoogtezones?  zes 11.4 Hoogtelijnen (m)

5 OPDRACHT 11.1 Meridiaan 1 Blz. 36 Hoeveel hoogtezones?  9

6 Al deze punten hebben dezelfde hoogteligging
Meridiaan 1 Blz. 36 Al deze punten hebben dezelfde hoogteligging = m 11.3 Hoogtezone (m) 10 Ze liggen op dezelfde hoogtelijn 11.4 Hoogtelijnen (m) = lijn die alle punten met dezelfde hoogteligging boven de zeespiegel verbindt.

7 Hoogtelijn Meridiaan 1 Blz. 36 de hoogte De hoogte wordt bij een hoogtelijn weergegeven door cijfers waarvan de bovenkant wijst in de richting van de groter wordende hoogte.

8 hoogtelijneninterval
Meridiaan 1 Blz. 36 Hoogteverschil tussen twee opeenvolgende hoogtelijnen = m 11.3 Hoogtezone (m) 10 Dit noemen we het 11.4 Hoogtelijnen (m) hoogtelijneninterval

9 11.1 Weergeven van reliëf Hoogtelijneninterval? Hoogtelijneninterval?
Meridiaan 1 Blz. 36 Hoogtelijneninterval?  5m Hoogtelijneninterval?  2,5m

10 Weergeven van reliëf Meridiaan 1 Blz. 36 hoogtelijnen kleuren

11 Hoe geef je de hoogteligging van een punt het nauwkeurigste weer?
Meridiaan 1 Blz. 36 hoogtelijnen hoogtezones hoogtecijfer

12 Hoogtepunten worden aangeduid met hoogtecijfers
Meridiaan 1 Blz. 36 156m Bepaal de hoogte van: Kemmelberg= Kemmelberg

13 Bepaal de hoogte van: Botrange= 694m Blz. 36 Signal de Botrange
Meridiaan 1 Blz. 36 Signal de Botrange Botrange= 694m

14 Welke kleur gebruikt men voor dieptezones
Meridiaan 1 Blz. 37 4 dieptezones Hoogtezones worden ingekleurd met internationaal overeengekomen kleuren Welke kleur gebruikt men voor dieptezones Blauwe tinten Hoeveel dieptezones ingekleurd op atlaskaart?

15 = effen gebied, bijna geen hoogteverschil, zwakke helling
OPDRACHT 11.5 Meridiaan 1 Blz. 40 11.4 Reliëfvorm op de kaart 11.11 1. hoogtelijnenverloop ver van elkaar 2. hoogte 0–10 m 3. hoogteverschil klein 4. helling zwak vlakte 5. reliëfvorm = effen gebied, bijna geen hoogteverschil, zwakke helling

16 Meridiaan 1 Blz. 40 OPDRACHT 11.5 11.4 Reliëfvorm op de kaart 1. hoogtelijnenverloop dicht bij elkaar 2. hoogte m 3. hoogteverschil groot 4. helling steil plateau 5. reliëfvorm = effen tot zacht golvend gebied, steile hellingen langs rivieren, grote hoogteverschillen in de valleien

17 Meridiaan 1 Blz. 40 OPDRACHT 11.5 11.4 Reliëfvorm op de kaart 1. hoogtelijnenverloop dicht bij elkaar 2. hoogte m 3. hoogteverschil matig 4. helling steil heuvel 5. reliëfvorm = ovaalvormige, gesloten hoogtelijnen, matige hoogteverschillen, steile hellingen

18 Meridiaan 1 Blz. 40 OPDRACHT 11.5 11.4 Reliëfvorm op de kaart 1. hoogtelijnenverloop dicht bij elkaar 2. hoogte tot 2 848m 3. hoogteverschil groot 4. helling steil berg 5. reliëfvorm = dicht op elkaar volgende hoogtelijnen met grote hoogteverschillen en steile hellingen

19 Hoe verlopen de hoogtelijnen in een:
OPDRACHT 11.5 Meridiaan 1 Blz. 40 11.4 Reliëfvorm op de kaart Hoe verlopen de hoogtelijnen in een: dicht bij elkaar ver van elkaar Sterk / zwak reliëf 11.9 Sterk / zwak reliëf

20 volgens hoogteligging
11.5 Indeling van het reliëf naar hoogte Meridiaan 1 Blz. 41 Indeling reliëf volgens hoogteligging drie hoogtezones De verschillende reliëfvormen kunnen in deze hoogtezones voorkomen

21 11.5 Indeling van het reliëf naar hoogte
Meridiaan 1 Blz. 41 Hoogtezone Van 0 tot 200 m = Laagland

22 In deze hoogtezone kunnen verschillende reliëfvormen voorkomen:
Meridiaan 1 Blz. 41 Laagvlakte Laag heuvelland IJzer Kemmel Laagplateau Haspengouw

23 11.5 Indeling van het reliëf naar hoogte
Meridiaan 1 Blz. 41 Van 200 tot m = Middelland Centraal Massief

24 In deze hoogtezone kunnen de verschillende reliëfvormen voorkomen
Meridiaan 1 Blz. 41 Middelhoog plateau Middelgebergte Kemmel Centraal Massief Ardennen Middelgebergte Ertsgebergte

25 11.5 Indeling van het reliëf naar hoogte
Meridiaan 1 Blz. 41 Hoger dan m Hoogland Alpen

26 Afgerond hooggebergte Getand hooggebergte
In deze hoogtezone kunnen de verschillende reliëfvormen voorkomen Meridiaan 1 Blz. 41 Afgerond hooggebergte Getand hooggebergte Scandinavisch Hoogland Alpen

27 11.5 Indeling van het reliëf naar hoogte
Meridiaan 1 Blz. 41 11.5 Indeling van het reliëf naar hoogte

28 heuvelland berg vlakte heuvel plateau gebergte vallei of dal
Meridiaan 1 Blz. 41 OPDRACHT 11.6 reliëfvorm Reliëfvorm: kies uit heuvelland berg vlakte heuvel plateau gebergte vallei of dal VLAKTE 11.15 Topografische kaart recht ver uit elkaar horizon helling hoogteverschil insnijding patroon hoogtelijnen hoogte hoogtezone zwak klein 3,75m ondiep laagland

29 heuvelland berg vlakte heuvel plateau gebergte vallei of dal
Meridiaan 1 Blz. 42 OPDRACHT 11.6 reliëfvorm Reliëfvorm: kies uit heuvelland berg vlakte heuvel plateau gebergte vallei of dal PLATEAU 11.16 horizon helling hoogteverschil insnijding recht patroon hoogtelijnen hoogte hoogtezone dicht bij elkaar bij dalflanken steil in vallei groot in vallei 320m diep in vallei middelland

30 heuvelland berg vlakte heuvel plateau gebergte vallei of dal
Meridiaan 1 Blz. 42 OPDRACHT 11.6 reliëfvorm Reliëfvorm: kies uit heuvelland berg vlakte heuvel plateau gebergte vallei of dal HEUVEL 11.17 horizon helling hoogteverschil insnijding golvend patroon hoogtelijnen hoogte hoogtezone ovaal gesloten korter naar de top toe matig matig 150m ondiep laagland

31 heuvelland berg vlakte heuvel plateau gebergte vallei of dal
Meridiaan 1 Blz. 42 OPDRACHT 11.6 reliëfvorm Reliëfvorm: kies uit heuvelland berg vlakte heuvel plateau gebergte vallei of dal BERG 11.18 horizon helling hoogteverschil insnijding getand patroon hoogtelijnen hoogte hoogtezone dicht bij elkaar korter naar de top steil groot 4 808m diep hoogland

32 heuvelland berg vlakte heuvel plateau gebergte vallei of dal
Meridiaan 1 Blz. 43 OPDRACHT 11.6 reliëfvorm Reliëfvorm: kies uit heuvelland berg vlakte heuvel plateau gebergte vallei of dal HEUVELLAND 11.19 gesloten, kronkelend meerdere toppen horizon helling hoogteverschil insnijding golvend patroon hoogtelijnen hoogte hoogtezone matig klein matig 220m ondiep middelland

33 heuvelland berg vlakte heuvel plateau gebergte vallei of dal
Meridiaan 1 Blz. 43 OPDRACHT 11.6 reliëfvorm Reliëfvorm: kies uit heuvelland berg vlakte heuvel plateau gebergte vallei of dal GEBERGTE 11.20 horizon helling hoogteverschil insnijding getand patroon hoogtelijnen hoogte hoogtezone zeer dicht bij elkaar, al dan niet gesloten steil groot > 3 000m diep hoogland

34 heuvelland berg vlakte heuvel plateau gebergte vallei of dal
Meridiaan 1 Blz. 43 OPDRACHT 11.6 reliëfvorm Reliëfvorm: kies uit heuvelland berg vlakte heuvel plateau gebergte vallei of dal VALLEI of DAL 11.21 evenwijdig, dicht in dal, lagere hoogte bij rivier horizon helling hoogteverschil insnijding golvend patroon hoogtelijnen hoogte hoogtezone steil in dal 200m groot in dal middelland diep in dal

35 getand hooggebergte afgerond hooggebergte middelgebergte
Meridiaan 1 Blz. 44 OPDRACHT 11.6 reliëfvorm Reliëfvorm: kies uit getand hooggebergte afgerond hooggebergte middelgebergte MIDDELGEBERGTE 11.22 horizon helling hoogteverschil insnijding golvend patroon hoogtelijnen hoogte hoogtezone dicht bij elkaar niet gesloten steil groot 1 592m diep middelland

36 AFGEROND HOOGGEBERGTE
Meridiaan 1 Blz. 44 OPDRACHT 11.6 AFGEROND HOOGGEBERGTE reliëfvorm Reliëfvorm: kies uit getand hooggebergte afgerond hooggebergte middelgebergte 11.23 Geen hoogtelijnen op kaart: gebruik van schaduw horizon helling hoogteverschil insnijding golvend patroon hoogtelijnen hoogte hoogtezone steil ANDERE TOPOKAART HOOGTE < 2000M groot 2 470m diep hoogland

37 getand hooggebergte afgerond hooggebergte middelgebergte
Meridiaan 1 Blz. 44 OPDRACHT 11.6 reliëfvorm Reliëfvorm: kies uit getand hooggebergte afgerond hooggebergte middelgebergte 11.24 horizon helling hoogteverschil insnijding getand patroon hoogtelijnen hoogte hoogtezone dicht bij elkaar, in dal uit elkaar steil groot 3 032m diep hoogland

38 OPDRACHT 11.7 8 850m - 10 911m Gebergte? Himalaya Diepste punt aarde?
Meridiaan 1 Blz. 45 OPDRACHT 11.7 11.25 8 850m m Gebergte? Himalaya Diepste punt aarde? Hoogste top? Marianentrog Mount Everest 8 850 ………………………….……….…… m ………………………….……… m Hoogteverschil? 19 761m

39 Reliëf, reliëfvorm en kaart
11 1. Op kaart wordt reliëf voorgesteld d.m.v. hoogtepunten, hoogtelijnen, hoogtezones en kleuren. 2. Hoogtezones worden ingekleurd met afgesproken kleuren. 3. Hoogtepunten (-cijfers): geven de juiste hoogte van een plaats. 4. Hoogtelijn: een denkbeeldige lijn die alle punten met dezelfde hoogte boven de zeespiegel verbindt. 5. Hoogtelijneninterval: hoogteverschil tussen 2 hoogtelijnen.

40 Reliëf, reliëfvorm en kaart
11 6. Het verloop van de hoogtelijnen en kleurenhoogtezones: -laat toe om hoogteverschillen te bepalen -laat toe om de aard van de helling te bepalen: hoe dichter lijnen en kleuren bij elkaar, hoe steiler de helling 7. We onderscheiden drie hoogtezones: -laagland: 0 – 200m -middelland: 200 – 2 000m -hoogland: > 2 000m 8. De verschillende reliëfvormen kunnen voorkomen in deze hoogtezones: -laagvlakte laagplateau laag heuvelland -middelvlakte middelplateau middelgebergte -hoogvlakte hoogplateau hooggebergte (afgerond getand)

41 Reliëf, reliëfvorm en kaart
11 Reliëf voorstellen door kleuren. Hoogte en hoogtezones aflezen op een kaart d.m.v.: hoogtepunten, hoogtelijnen en kleuren. Hoogteverschil en helling afleiden op kaarten met hoogten en hoogtezones. Reliëfdoorsnede of profiel tekenen. Vergelijken van een helling d.m.v. het hoogtelijnenpatroon. Reliëfvormen herkennen en benoemen a.d.h.v. kaarten, foto’s…………... hoogtelijn hoogtelijneninterval hoogtezone reliëfdoorsnede of profiel


Download ppt "11 Reliëf en kaart 11.1 Hoogtelijn, hoogtezone, hoogtecijfer, kleur"

Verwante presentaties


Ads door Google