De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Eric Goyvaerts François Verspagen Eric Goyvaerts François Verspagen 11 Reliëf en kaart 11.1 Hoogtelijn, hoogtezone, hoogtecijfer, kleur 11.2 Tekeningen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Eric Goyvaerts François Verspagen Eric Goyvaerts François Verspagen 11 Reliëf en kaart 11.1 Hoogtelijn, hoogtezone, hoogtecijfer, kleur 11.2 Tekeningen."— Transcript van de presentatie:

1 Eric Goyvaerts François Verspagen Eric Goyvaerts François Verspagen 11 Reliëf en kaart 11.1 Hoogtelijn, hoogtezone, hoogtecijfer, kleur 11.2 Tekeningen die reliëf weergeven 11.3 Reliëfelementen op de kaart 11.4 Reliëfvormen op de kaart 11.5 Indeling van het reliëf naar hoogte 11.1 Hoogtelijn, hoogtezone, hoogtecijfer, kleur 11.2 Tekeningen die reliëf weergeven 11.3 Reliëfelementen op de kaart 11.4 Reliëfvormen op de kaart 11.5 Indeling van het reliëf naar hoogte

2 11.1 Hoogtelijnen hoogtezones Op welke foto kun je het gemakkelijkst het reliëf beschrijven? 11.1 schuine luchtfoto 11.2 verticale luchtfoto Verklaring:  De hoogteverschillen zijn beter te zien Meridiaan 1 Blz. 36

3 11.1 Hoogtelijnen hoogtezones Op de kaart wordt reliëf weergegeven in een plat vlak. We gebruiken lijnen en kleuren. Meridiaan 1 Blz. 36

4 OPDRACHT 11.1 Hoogtezone 0 - 10 m 10 - 20 m 20 - 30 m 40 - 50 m > 50 m Hoeveel hoogtezones? 30 - 40 m  zes We gebruiken lijnen en kleuren 11.3 Hoogtezone (m) 11.4 Hoogtelijnen (m) Steilste helling? Meridiaan 1 Blz. 36

5 OPDRACHT 11.1 Hoeveel hoogtezones?  9 Meridiaan 1 Blz. 36

6 Al deze punten hebben dezelfde hoogteligging = m = lijn die alle punten met dezelfde hoogteligging boven de zeespiegel verbindt. hoogtelijn 10 Ze liggen op dezelfde 11.3 Hoogtezone (m) 11.4 Hoogtelijnen (m) Meridiaan 1 Blz. 36

7 Hoogtelijn de hoogte De hoogte wordt bij een hoogtelijn weergegeven door cijfers waarvan de bovenkant wijst in de richting van de groter wordende hoogte. Meridiaan 1 Blz. 36

8 Hoogteverschil tussen twee opeenvolgende hoogtelijnen = m 10 Dit noemen we het hoogtelijneninterval 11.4 Hoogtelijnen (m) 11.3 Hoogtezone (m) Meridiaan 1 Blz. 36

9 11.1 Weergeven van reliëf Hoogtelijneninterval?  5m Hoogtelijneninterval?  2,5m Meridiaan 1 Meridiaan 1 Blz. 36

10 Weergeven van reliëf hoogtelijnenkleuren Meridiaan 1 Meridiaan 1 Blz. 36

11 Hoe geef je de hoogteligging van een punt het nauwkeurigste weer?hoogtelijnenhoogtezones hoogtecijfer Meridiaan 1 Meridiaan 1 Blz. 36

12 Hoogtepunten worden aangeduid met hoogtecijfers Bepaal de hoogte van: Kemmelberg= Kemmelberg 156m156m Meridiaan 1 Meridiaan 1 Blz. 36

13 Bepaal de hoogte van: Botrange= Signal de Botrange 694m Meridiaan 1 Meridiaan 1 Blz. 36

14 Hoogtezones worden ingekleurd met internationaal overeengekomen kleuren Welke kleur gebruikt men voor dieptezones Blauwe tinten Hoeveel dieptezones ingekleurd op atlaskaart? 4 dieptezones Meridiaan 1 Meridiaan 1 Blz. 37

15 11.11 1. hoogtelijnenverloop ver van elkaar 2. hoogte 0–10 m 3. hoogteverschil klein 4. helling zwak = effen gebied, bijna geen hoogteverschil, zwakke helling vlakte 5. reliëfvorm OPDRACHT 11.5 11.4 Reliëfvorm op de kaart Meridiaan 1 Blz. 40

16 1. hoogtelijnenverloop dicht bij elkaar 2. hoogte 200 -350 m 3. hoogteverschil groot 4. helling steil = effen tot zacht golvend gebied, steile hellingen langs rivieren, grote hoogteverschillen in de valleien plateau 5. reliëfvorm OPDRACHT 11.5 11.4 Reliëfvorm op de kaart Meridiaan 1 Blz. 40

17 1. hoogtelijnenverloop dicht bij elkaar 2. hoogte 70 - 155m 3. hoogteverschil matig 4. helling steil = ovaalvormige, gesloten hoogtelijnen, matige hoogteverschillen, steile hellingen heuvel 5. reliëfvorm OPDRACHT 11.5 11.4 Reliëfvorm op de kaart Meridiaan 1 Blz. 40

18 1. hoogtelijnenverloop dicht bij elkaar 2. hoogte tot 2 848m 3. hoogteverschil groot 4. helling steil = dicht op elkaar volgende hoogtelijnen met grote hoogteverschillen en steile hellingen berg 5. reliëfvorm OPDRACHT 11.5 11.4 Reliëfvorm op de kaart Meridiaan 1 Blz. 40

19 Sterk / zwak reliëf Hoe verlopen de hoogtelijnen in een: Sterk / zwak reliëf dicht bij elkaar ver van elkaar 11.9 OPDRACHT 11.5 11.4 Reliëfvorm op de kaart Meridiaan 1 Blz. 40

20 11.5 Indeling van het reliëf naar hoogte Indeling reliëf volgens hoogteligging drie hoogtezones De verschillende reliëfvormen kunnen in deze hoogtezones voorkomen Meridiaan 1 Meridiaan 1 Blz. 41

21 Van 0 tot 200 m = Laagland 11.5 Indeling van het reliëf naar hoogte Hoogtezone Meridiaan 1 Meridiaan 1 Blz. 41

22 In deze hoogtezone kunnen verschillende reliëfvormen voorkomen: Laagvlakte Laag heuvelland Laagplateau IJzer Haspengouw Kemmel Meridiaan 1 Meridiaan 1 Blz. 41

23 Centraal Massief Van 200 tot 2 000 m = Middelland 11.5 Indeling van het reliëf naar hoogte Meridiaan 1 Meridiaan 1 Blz. 41

24 Middelhoog plateau Ardennen Kemmel Middelgebergte Centraal Massief Ertsgebergte Middelgebergte In deze hoogtezone kunnen de verschillende reliëfvormen voorkomen Meridiaan 1 Meridiaan 1 Blz. 41

25 Alpen Hoger dan 2 000 m Hoogland 11.5 Indeling van het reliëf naar hoogte Meridiaan 1 Meridiaan 1 Blz. 41

26 Scandinavisch Hoogland Getand hooggebergte Afgerond hooggebergte Alpen In deze hoogtezone kunnen de verschillende reliëfvormen voorkomen Meridiaan 1 Meridiaan 1 Blz. 41

27 Meridiaan 1 Meridiaan 1 Blz. 41 11.5 Indeling van het reliëf naar hoogte

28 OPDRACHT 11.6 OPDRACHT 11.6 patroon hoogtelijnen hoogte hoogtezone Topografische kaart horizon helling hoogteverschil insnijding ver uit elkaar 3,75m laagland recht zwak klein ondiep reliëfvorm Reliëfvorm: kies uit heuvelland berg vlakte heuvel plateau gebergte vallei of dal 11.15 VLAKTE Meridiaan 1 Meridiaan 1 Blz. 41

29 OPDRACHT 11.6 OPDRACHT 11.6 11.16 patroon hoogtelijnen hoogte hoogtezone horizon helling hoogteverschil insnijding dicht bij elkaar bij dalflanken 320m middelland recht steil in vallei groot in vallei diep in vallei reliëfvorm Reliëfvorm: kies uit heuvelland berg vlakte heuvel plateau gebergte vallei of dal PLATEAU Meridiaan 1 Meridiaan 1 Blz. 42

30 OPDRACHT 11.6 OPDRACHT 11.6 11.17 patroon hoogtelijnen hoogte hoogtezone horizon helling hoogteverschil insnijding ovaal gesloten korter naar de top toe 150m laagland golvend matig ondiep reliëfvorm Reliëfvorm: kies uit heuvelland berg vlakte heuvel plateau gebergte vallei of dal HEUVEL Meridiaan 1 Meridiaan 1 Blz. 42

31 OPDRACHT 11.6 OPDRACHT 11.6 11.18 patroon hoogtelijnen hoogte hoogtezone horizon helling hoogteverschil insnijding dicht bij elkaar korter naar de top 4 808m hoogland getand steil groot diep reliëfvorm Reliëfvorm: kies uit heuvelland berg vlakte heuvel plateau gebergte vallei of dal BERG Meridiaan 1 Meridiaan 1 Blz. 42

32 OPDRACHT 11.6 OPDRACHT 11.6 11.19 patroon hoogtelijnen hoogte hoogtezone horizon helling hoogteverschil insnijding gesloten, kronkelend meerdere toppen 220m middelland golvend matig klein matig ondiep reliëfvorm Reliëfvorm: kies uit heuvelland berg vlakte heuvel plateau gebergte vallei of dal HEUVELLAND Meridiaan 1 Meridiaan 1 Blz. 43

33 OPDRACHT 11.6 OPDRACHT 11.6 11.20 patroon hoogtelijnen hoogte hoogtezone horizon helling hoogteverschil insnijding > 3 000m hoogland getand steil groot diep reliëfvorm Reliëfvorm: kies uit heuvelland berg vlakte heuvel plateau gebergte vallei of dal GEBERGTE zeer dicht bij elkaar, al dan niet gesloten Meridiaan 1 Meridiaan 1 Blz. 43

34 OPDRACHT 11.6 OPDRACHT 11.6 11.21 patroon hoogtelijnen hoogte hoogtezone horizon helling hoogteverschil insnijding 200m middelland golvend steil in dal groot in dal diep in dal reliëfvorm Reliëfvorm: kies uit heuvelland berg vlakte heuvel plateau gebergte vallei of dal VALLEI of DAL evenwijdig, dicht in dal, lagere hoogte bij rivier Meridiaan 1 Meridiaan 1 Blz. 43

35 OPDRACHT 11.6 OPDRACHT 11.6 11.22 patroon hoogtelijnen hoogte hoogtezone horizon helling hoogteverschil insnijding dicht bij elkaar niet gesloten 1 592m middelland golvend steil groot diep reliëfvorm Reliëfvorm: kies uit getand hooggebergte afgerond hooggebergte middelgebergte MIDDELGEBERGTE Meridiaan 1 Meridiaan 1 Blz. 44

36 OPDRACHT 11.6 OPDRACHT 11.6 11.23 patroon hoogtelijnen hoogte hoogtezone horizon helling hoogteverschil insnijding Geen hoogtelijnen op kaart: gebruik van schaduw 2 470m hoogland golvend steil groot diep reliëfvorm Reliëfvorm: kies uit getand hooggebergte afgerond hooggebergte middelgebergte AFGEROND HOOGGEBERGTE Meridiaan 1 Meridiaan 1 Blz. 44

37 OPDRACHT 11.6 OPDRACHT 11.6 11.24 patroon hoogtelijnen hoogte hoogtezone horizon helling hoogteverschil insnijding dicht bij elkaar, in dal uit elkaar 3 032m hoogland getand steil groot diep reliëfvorm Reliëfvorm: kies uit getand hooggebergte afgerond hooggebergte middelgebergte GETAND HOOGGEBERGTE Meridiaan 1 Meridiaan 1 Blz. 44

38 OPDRACHT 11.7 OPDRACHT 11.7 11.25 Gebergte?Himalaya Hoogste top? Mount Everest Diepste punt aarde? Marianentrog - 10 911m 8 850m Hoogteverschil? Meridiaan 1 Meridiaan 1 Blz. 45 19 761m 8 850 ………………………….……… m - 10 911 ………………………….……….…… m

39 Reliëf, reliëfvorm en kaart 11 1. Op kaart wordt reliëf voorgesteld d.m.v. hoogtepunten, hoogtelijnen, hoogtezones en kleuren. 2. Hoogtezones worden ingekleurd met afgesproken kleuren. 3. Hoogtepunten (-cijfers): geven de juiste hoogte van een plaats. 4. Hoogtelijn: een denkbeeldige lijn die alle punten met dezelfde hoogte boven de zeespiegel verbindt. 5. Hoogtelijneninterval: hoogteverschil tussen 2 hoogtelijnen.

40 11 7. We onderscheiden drie hoogtezones: -laagland: 0 – 200m -middelland: 200 – 2 000m -hoogland: > 2 000m 8. De verschillende reliëfvormen kunnen voorkomen in deze hoogtezones: -laagvlakte laagplateau laag heuvelland -middelvlakte middelplateau middelgebergte -hoogvlakte hoogplateau hooggebergte (afgerond getand) 6. Het verloop van de hoogtelijnen en kleurenhoogtezones: - -laat toe om hoogteverschillen te bepalen -laat toe om de aard van de helling te bepalen: hoe dichter lijnen en kleuren bij elkaar, hoe steiler de helling 6. Het verloop van de hoogtelijnen en kleurenhoogtezones: - -laat toe om hoogteverschillen te bepalen -laat toe om de aard van de helling te bepalen: hoe dichter lijnen en kleuren bij elkaar, hoe steiler de helling Reliëf, reliëfvorm en kaart

41 11 Reliëf, reliëfvorm en kaart Reliëf voorstellen door kleuren. Hoogte en hoogtezones aflezen op een kaart d.m.v.: hoogtepunten, hoogtelijnen en kleuren. Hoogteverschil en helling afleiden op kaarten met hoogten en hoogtezones. Reliëfdoorsnede of profiel tekenen. Vergelijken van een helling d.m.v. het hoogtelijnenpatroon. Reliëfvormen herkennen en benoemen a.d.h.v. kaarten, foto’s…………... Reliëf voorstellen door kleuren. Hoogte en hoogtezones aflezen op een kaart d.m.v.: hoogtepunten, hoogtelijnen en kleuren. Hoogteverschil en helling afleiden op kaarten met hoogten en hoogtezones. Reliëfdoorsnede of profiel tekenen. Vergelijken van een helling d.m.v. het hoogtelijnenpatroon. Reliëfvormen herkennen en benoemen a.d.h.v. kaarten, foto’s…………... hoogtelijn hoogtelijneninterval hoogtezone reliëfdoorsnede of profiel hoogtelijn hoogtelijneninterval hoogtezone reliëfdoorsnede of profiel


Download ppt "Eric Goyvaerts François Verspagen Eric Goyvaerts François Verspagen 11 Reliëf en kaart 11.1 Hoogtelijn, hoogtezone, hoogtecijfer, kleur 11.2 Tekeningen."

Verwante presentaties


Ads door Google