De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

R. Neyt – VLA-symposium – Mercator aangekaart – 28/04/2012 Mr, dat hebben we niet gezien in het S.O ! Kaartvaardigheden competenties die aardrijkskundige.

Verwante presentaties


Presentatie over: "R. Neyt – VLA-symposium – Mercator aangekaart – 28/04/2012 Mr, dat hebben we niet gezien in het S.O ! Kaartvaardigheden competenties die aardrijkskundige."— Transcript van de presentatie:

1 R. Neyt – VLA-symposium – Mercator aangekaart – 28/04/2012 Mr, dat hebben we niet gezien in het S.O ! Kaartvaardigheden competenties die aardrijkskundige competenties vergroten

2 Welk deel van het landschap is zichtbaar vanuit een bepaald standpunt (op kaart)? – Line of sight (LOS) Hoe dik is een gesteentelaag weergegeven op een geologische kaart ? Helling en strekking van lagen. Waar is ons standpunt (op kaart) met kaart en kompas? - Kruispeiling R. Neyt – VLA-symposium – Mercator aangekaart – 28/04/2012

3 Leerplandoelen in competentiedoelen vertalen. Voorbeelden Eerste graad ET 2 kaarten en plattegronden lezen door gebruik te maken van legende, schaal en oriëntatie. Via een reliëfdoorsnede op een hoogtelijnenkaart nagaan welke delen van de doorsnede zichtbaar zijn vanaf een bepaald standpunt. Derde graad ET 18 een standplaats op aarde bepalen door middel van beschikbare, hedendaagse technieken en methodes. Met kompasmeting naar twee herkenningspunten in het landschap de standplaats bepalen. ET 24 vereenvoudigde geologische kaarten (en bodemkaarten) lezen. Op een geologische kaart en helling en de strekking van de gesteentelagen bepalen om een verband te zoeken met de structurele reliëfvormen. R. Neyt – VLA-symposium – Mercator aangekaart – 28/04/2012

4 Hoogtes en hoogtezones aflezen aan de hand van kleuren en hoogtepunten lukt goed bij de meeste leerlingen. Het werken met hoogtelijnen is echter voor veel leerlingen te moeilijk. Minstens een kwart van de leerlingen kan zich moeilijk oriënteren op kaarten, plannen of schema’s. Daarbij valt onder andere op dat nogal wat leerlingen het oosten en het westen verwarren en niet kunnen werken met een noordpijl. In lijn met het algemene verschil tussen de eerste en de tweede peiling voor deze toets worden opgaven over oriëntatie die ook in 2004 werden afgenomen, nu duidelijk minder goed opgelost Uit het rapport: tweede peiling informatieverwerving en –verwerking in de eerste graad secundair onderwijs (A-stroom) Hoe hoog ligt het punt B dat aangeduid is met een *? 36%

5 Robert Jozef Geert Jozef Annemie Annie Geert Annemie Line of sightKruispeilingHelling en strekking R. Neyt – VLA-symposium – Mercator aangekaart – 28/04/2012 33% 22% 6% 37% = keuze lln

6 Bron SRTM http://dds.cr.usgs.gov/srtm/version1/Eurasia/ Bron 3dem: http://freegeographytools.com/2009/3dem-website-is-gone-but- 3dem-still-available-here Line of sightKruispeilingHelling en strekking Reliëfkaart opgemaakt met 3dem en SRTM-data R. Neyt – VLA-symposium – Mercator aangekaart – 28/04/2012

7 Line of sight KruispeilingHelling en strekking R. Neyt – VLA-symposium – Mercator aangekaart – 28/04/2012 Horizon: is het horizontale vlak in het tafereel op ooghoogte van de waarnemer. Antrop, M., 2007. Perspectieven op het landschap. Gent, Academie Press. Vergelijk met de begripsinvulling in de eerste graad: horizon: scheiding aan de gezichtseinder waar de lucht en de aarde elkaar lijken te raken. (Geogenie 1, Uitgeverij De Boeck) horizon: verste lijn van het grondoppervlak die we kunnen zien (Zenit 1, Uitgeverij Pelckmans).

8 Line of sightKruispeilingHelling en strekking D =√ 0,002(2x6378 + 0,002) = √0,002x(12756,0002) = √25,512004 = 5,050 km R. Neyt – VLA-symposium – Mercator aangekaart – 28/04/2012

9 http://www.heywhatsthat.com/ Line of sightKruispeilingHelling en strekking R. Neyt – VLA-symposium – Mercator aangekaart – 28/04/2012 Visibility cloak vanuit Sint-Niklaas

10 Line of sightKruispeilingHelling en strekking Zichtbaarheidsklok op het belfort van Brugge R. Neyt – VLA-symposium – Mercator aangekaart – 28/04/2012

11 Line of sightKruispeilingHelling en strekking R. Neyt – VLA-symposium – Mercator aangekaart – 28/04/2012


Download ppt "R. Neyt – VLA-symposium – Mercator aangekaart – 28/04/2012 Mr, dat hebben we niet gezien in het S.O ! Kaartvaardigheden competenties die aardrijkskundige."

Verwante presentaties


Ads door Google