De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ontwerp van een afzuigsysteem voor solventdampen in open lucht Tom Delesie Nick De Plus In samenwerking met Polyvision NV.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ontwerp van een afzuigsysteem voor solventdampen in open lucht Tom Delesie Nick De Plus In samenwerking met Polyvision NV."— Transcript van de presentatie:

1 Ontwerp van een afzuigsysteem voor solventdampen in open lucht Tom Delesie Nick De Plus In samenwerking met Polyvision NV

2 Analyse - luchtstroming - droogoven – lijmstraat - Polyvision Overzicht  Inleiding  Probleemstelling  Analytisch model voor de massaoverdracht  Zonale analyse stroming  Stromingsanalyse  Numerieke analyse  Algemene conclusies

3 Analyse - luchtstroming - droogoven – lijmstraat - Polyvision  Productie van geëmailleerd plaatstaal  Platen lijmen : lijm opgelost in solvent  Lijm nat opbrengen in lijmstraat  Solvent moet verdampen  brandbare dampen  afzuigen in afblaaszone en oven  Inleiding  Probleemstelling  Analytisch model  Zonale analyse  Stromingsanalyse  Numerieke analyse  Conclusies Inleiding

4 Analyse - luchtstroming - droogoven – lijmstraat - Polyvision  Inleiding  Probleemstelling  Analytisch model  Zonale analyse  Stromingsanalyse  Numerieke analyse  Conclusies Inleiding  Afblaaszone: huidige opstelling

5 Analyse - luchtstroming - droogoven – lijmstraat - Polyvision Probleemstelling  Tweeledig:  Solventdampen mogen niet ophopen/ontsnappen  Zoveel mogelijk solvent als mogelijk afblazen  Minimale eisen voor de installatie:  Bereikbaar  Onderhoudsvriendelijk  Onderkant afsluiten  Inleiding  Probleemstelling  Analytisch model  Zonale analyse  Stromingsanalyse  Numerieke analyse  Conclusies

6 Analyse - luchtstroming - droogoven – lijmstraat - Polyvision Probleemstelling  Randvoorwaarden:  Samenstelling lijmgordijn  Hoeveelheid natte lijm/ af te voeren solvent  Geometrische parameters  Maximale toegelaten concentratie  Beschikbaar luchtdebiet  Afzuiging  Opdeling in best case/worst case  Inleiding  Probleemstelling  Analytisch model  Zonale analyse  Stromingsanalyse  Numerieke analyse  Conclusies CaseBestWorst Lijnsnelheid10 m/min18 m/min Af te voeren solvent 60 %80 %

7 Analyse - luchtstroming - droogoven – lijmstraat - Polyvision Analytisch model massaoverdracht  Model voor de massaoverdracht  Analogie met warmteoverdracht  Verband Nu m,x en diffusie:  Vinden van de nodige afblaassnelheid  Benadering van het probleem  Nusseltcorrelatie: c te concentratie  Voor turbulent en laminair  Opsplitsing per stof  Inleiding  Probleemstelling  Analytisch model  Zonale analyse  Stromingsanalyse  Numerieke analyse  Conclusies

8 Analyse - luchtstroming - droogoven – lijmstraat - Polyvision Analytisch model massaoverdracht  Rekenwijze:  Diffusiecoëfficiënt:  Massatransfercoëfficiënt:  Massafracties:  Via wet van Raoult & dampspanning  Uit Re x de benodigde snelheid  Inleiding  Probleemstelling  Analytisch model  Zonale analyse  Stromingsanalyse  Numerieke analyse  Conclusies

9 Analyse - luchtstroming - droogoven – lijmstraat - Polyvision Analytisch model massaoverdracht  Verval van de snelheid  Gebruik maken van uitdrukking vrije gasstraal  Hogere snelheden vereist  Verificatie met numerieke analyse  Loodrechte stroming  Correlatie:  Optimalisatie naar de hoogte  Inleiding  Probleemstelling  Analytisch model  Zonale analyse  Stromingsanalyse  Numerieke analyse  Conclusies

10 Analyse - luchtstroming - droogoven – lijmstraat - Polyvision  Inleiding  Probleemstelling  Analytisch model  Zonale analyse  Stromingsanalyse  Numerieke analyse  Conclusies Analytisch model massaoverdracht  Eerste resultaten: 1MEK 2Tolueen 3C7C7 4C6C6 5n-hexaan

11 Analyse - luchtstroming - droogoven – lijmstraat - Polyvision Analytisch model massaoverdracht  Voorlopige conclusies  Als T hoger, v lager  Lijnsnelheid lager, v lager  Loodrechte stroming: correlatie slechts benaderend  Grote invloed p vap  Rekening houden met snelheidsverval  Validatie van het model  Aanname constante concentratie: hoge snelheden  Rekening houden met concentratieverloop  Inleiding  Probleemstelling  Analytisch model  Zonale analyse  Stromingsanalyse  Numerieke analyse  Conclusies

12 Analyse - luchtstroming - droogoven – lijmstraat - Polyvision Zonale analyse stroming  Modellering concentratieverloop  Opdeling in 5 zones  Concentratieverloop: ± exponentiëel  Voor worst case:  Inleiding  Probleemstelling  Analytisch model  Zonale analyse  Stromingsanalyse  Numerieke analyse  Conclusies

13 Analyse - luchtstroming - droogoven – lijmstraat - Polyvision  Inleiding  Probleemstelling  Analytisch model  Zonale analyse  Stromingsanalyse  Numerieke analyse  Conclusies Zonale analyse stroming  Resultaten na opdeling in zones: Worst case Best case

14 Analyse - luchtstroming - droogoven – lijmstraat - Polyvision Zonale analyse stroming  Experimentele opmeting:  5 zones  2 parallelle, 3 schuine aanstromingen  Inleiding  Probleemstelling  Analytisch model  Zonale analyse  Stromingsanalyse  Numerieke analyse  Conclusies

15 Analyse - luchtstroming - droogoven – lijmstraat - Polyvision  Inleiding  Probleemstelling  Analytisch model  Zonale analyse  Stromingsanalyse  Numerieke analyse  Conclusies Zonale analyse stroming  Conclusies metingen:  Zone 1 en 5: niet optimaal  Verval van de snelheid is veel lager  Mogelijk correctie toepassen op correlatie  CFD verificatie  Lagere snelheden nodig

16 Analyse - luchtstroming - droogoven – lijmstraat - Polyvision Stromingsanalyse  Snelheidsprofiel  Opbouw van een grenslaag  Schmidtgetal > 1  diffusiegrenslaag ligt onder kinematische  Resultaten:  Grenslaag blijft onder gebied waar snelheid terug afneemt  Zorgen voor snelheidsdeken  Inleiding  Probleemstelling  Analytisch model  Zonale analyse  Stromingsanalyse  Numerieke analyse  Conclusies

17 Analyse - luchtstroming - droogoven – lijmstraat - Polyvision Numerieke analyse  Ondersteuning analytisch model  Geometrie:  Parallelle stroming:  Vrije stroming  Volledige overkapping  Volledige overkapping + afzuiging  Loodrechte stroming:  Vrije stroming in het midden van de plaat  Inleiding  Probleemstelling  Analytisch model  Zonale analyse  Stromingsanalyse  Numerieke analyse  Conclusies

18 Analyse - luchtstroming - droogoven – lijmstraat - Polyvision Numerieke analyse  Interpretatie van de resultaten:  Inleiding  Probleemstelling  Analytisch model  Zonale analyse  Stromingsanalyse  Numerieke analyse  Conclusies

19 Analyse - luchtstroming - droogoven – lijmstraat - Polyvision Numerieke analyse  Interpretatie van de resultaten:  Inleiding  Probleemstelling  Analytisch model  Zonale analyse  Stromingsanalyse  Numerieke analyse  Conclusies

20 Analyse - luchtstroming - droogoven – lijmstraat - Polyvision Numerieke analyse  Verval van de snelheid:  Launder en Rodi: betere benadering  Numerieke resultaten nodig  Conclusie  Correlatie verval te streng  A: 5.9 > 18  Loodrechte stroming: beter maar niet haalbaar  parallelle stroming  Inleiding  Probleemstelling  Analytisch model  Zonale analyse  Stromingsanalyse  Numerieke analyse  Conclusies

21 Analyse - luchtstroming - droogoven – lijmstraat - Polyvision Numerieke analyse  Gecorrigeerde resultaten:  Inleiding  Probleemstelling  Analytisch model  Zonale analyse  Stromingsanalyse  Numerieke analyse  Conclusies

22 Analyse - luchtstroming - droogoven – lijmstraat - Polyvision Numerieke analyse  Gecorrigeerde resultaten: Verminderde lijnsnelheid:  Inleiding  Probleemstelling  Analytisch model  Zonale analyse  Stromingsanalyse  Numerieke analyse  Conclusies

23 Analyse - luchtstroming - droogoven – lijmstraat - Polyvision Conclusie  Voorstel 1: parallelle stroming  Lagere lijnsnelheid  Lichte verwarming  Zonale opdeling  Correcte plaatsing aanblazers  Gedeeltelijke overkapping  Uitwaaiering beperken  Voorbeeld: T =303 K, v lijn = 18 m/min  Inleiding  Probleemstelling  Analytisch model  Zonale analyse  Stromingsanalyse  Numerieke analyse  Conclusies

24 Analyse - luchtstroming - droogoven – lijmstraat - Polyvision  Inleiding  Probleemstelling  Analytisch model  Zonale analyse  Stromingsanalyse  Numerieke analyse  Conclusies Conclusie  Voorstel 2: schuine aanstroming  Interpolatie twee stromingen  Lijnsnelheid, lichte verwarming  Stroming minder gedefinieerd  Instelbare blazers  Platen altijd tegen aanblaaskant  Overkapping

25 Analyse - luchtstroming - droogoven – lijmstraat - Polyvision  Inleiding  Probleemstelling  Analytisch model  Zonale analyse  Stromingsanalyse  Numerieke analyse  Conclusies Conclusie Vragen?


Download ppt "Ontwerp van een afzuigsysteem voor solventdampen in open lucht Tom Delesie Nick De Plus In samenwerking met Polyvision NV."

Verwante presentaties


Ads door Google