De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Wat hebben en met elkaar gemeen?. De voet Europa!

Verwante presentaties


Presentatie over: "Wat hebben en met elkaar gemeen?. De voet Europa!"— Transcript van de presentatie:

1 Wat hebben en met elkaar gemeen?

2 De voet Europa!

3 Quiz Hoeveel officiële talen heeft de EU? 12 23 35 102

4 Quiz Waarvoor stem je rechtstreeks als EU-burger? Het Europees Parlement De Europese Commissie De Raad van de Europese Unie EU-burgers kunnen niet rechtstreeks stemmen

5 Quiz Hoe vaak wisselt het voorzitterschap van de raad van de Europese Unie? Elke 5 jaar Elk jaar Elke 6 maanden Elke 3 maanden

6 Quiz Welke gemeenschappelijke munteenheid bestond in de EU voor de Euro? Het pond De ecu Geen De Europese dollar

7 Quiz Is welk land is de Euro niet de officiële munt? Guadeloupe Denemarken Slowakije Canarische eilanden

8 Quiz Hoeveel procent van de Vlaamse wetgeving is (ongeveer) afkomstig uit Europa? 15% 50% 70%

9 Waarom Europa? Kennis over Europa bij jongeren beperkt! En dan?! Jongeren laten zich positief uit over de Europese integratie… maar de belangstelling ontbreekt Link kennis-belangstelling

10 Waarom Europa? Kennis over Europa bij jongeren beperkt! En dan?! Jongeren laten zich positief uit over de Europese integratie… maar de belangstelling ontbreekt Link kennis-belangstelling

11

12 Waarom Europa? Jongeren weten weinig over Europa Europese Unie heeft immense invloed op hun leven Belangrijke taak onderwijs!

13 Sint-Jozefsinstituut Hamme Kleine school – Aangenaam leerklimaat – Maximale ontplooiing & zelfstandigheid Gemoedelijke sfeer Open relaties VOET-werking – Google docs – 2 lacunes – Directie en leerkrachten

14 Beginsituatie leerkrachten Matig positief tov. VOETen LK n. trekken kar van de VOETen – Activiteiten – Verwerking in de lessen VOET Europa? – Weinig interesse – Weinig kennis – 2 werkgroepen Your Europe Your Say Dag Van Europa

15 Beginsituatie leerlingen VOET-werking – Wel evaluatie, geen inspraak – Activiteiten Ik heb deze maand al vier maal moeten deelnemen aan een activiteit. Dat is er toch over! Dat is allemaal wel leuk, maar soms zie ik het nut daarvan niet goed in

16 Beginsituatie leerlingen VOET-werking Europa interesseert me niet Ik vind Europa niet zo belangrijk

17 Bedenkingen en suggesties Het Sint-Jozefsinstituut en de VOET Europa – Uitbreiding “Your Europe Your Say” – Link “Your Europe Your Say” – Meerwaarde “Dag van Europa” – Beperken tot 5 e middelbaar – Kennis en interesse leerkrachten – Bestaande werkgroepen Europa samenvoegen en uitbreiden

18 Programma’s Voornamelijk focus op vakgebonden werking ‘Europa’ Ideeën vakoverschrijdende werking schaars – VOET pas in 2010 toegevoegd? Vergelijking programma’s: “Europa en ik” best – Opbouw – Leerlinggerichtheid – Originele invulling – Aansluiting leefwereld jongeren – Potentieel om ‘meer’ van te maken

19 Bedenkingen en suggesties “Europa en ik” en de VOET – Nood aan theoretisch kader – Thema’s omvormen tot concrete workshops – Doelgroep – Structurele aandacht voor Europa

20 Implementatie Sensibiliseren leerkrachten – Cfr. beginanalyse – Project kan pas slagen als LK n. nut inzien! – Nulmeting kennis en attitude leerlingen – Studiedag Kennis Attitude weerstand wegwerken

21 Implementatie Overkoepelende werkgroep VOETen – Beter beleid uitzetten – Cfr. activiteitmoeheid Werkgroep Europa – Samenvoegen, uitbreiden, heroriënteren – Samenhangend aanbod creëren – Uitwerken, informeren en implementeren – Betrokkenheid ouders?

22 Krijtlijnen implementatie Wie? – Leerlingen van het 5 e jaar ASO, BSO, TSO Wat? – Klasgebonden/klasniveau Klemtoon op lessen geschiedenis en PAV – Klasoverschrijdend/schoolniveau Your Europe Your Say Europese voormiddag in maart 2012 Debatnamiddag en projectdag in mei 2012 Europees hoekje op school

23 Implementatie klasniveau Ontstaan en waarom van de Europese Unie – Belangrijk voor latere projectdagen Spilvakken: geschiedenis en PAV Op een toegankelijke en activerende manier Mogelijke activiteiten? Rol andere leerkrachten?

24 Klasoverstijgende implementatie Centraal: – Wat? Alle leerlingen betrekken! Hoe? – Europese voormiddag (maart 2012) – Kennismaking met EU en “Your Europe Your Say”

25 Klasoverstijgende implementatie Projectnamiddag 1 (mei 2012) – Debat – Contact met leerlingen YEYS Projectdag 2 (mei 2012) – Workshops – Gebaseerd op “Europa en ik” – Grensoverschrijdende problemen en rol EU – Voorbeeld: “Naar een veiliger Europa?”

26 Klasoverstijgende implementatie Voorbeeld workshop “Naar een veiliger Europa?” – Voetbalhooligans en het Heizeldrama: inleiding Filmfragment Algemene reflectie over problematiek Oplossingen Wiens verantwoordelijkheid? Link met EU Maatregelen na Heizeldrama – Uitbreiding: andere grensoverschrijdende misdaad – Wat doet Europa eraan? – Op onderzoek! – Evaluatie

27 Klasoverstijgende implementatie Afsluiter: Europese receptie voor leerlingen en ouders – Hapje en drankje – Verschillende standen – Relaas van de ervaringen van de 3 YEYS-leerlingen – En… contact met de ouders verbeteren

28 Implementatie schoolniveau Europees hoekje op school – Krantenartikels – Uitdagingen voor competitie-element – Activiteiten voor leerlingen mbt. EU – Verantwoordelijkheid leerlingen? Doel: Europa zichtbaarder maken

29 Wat als… … kandidatuur YEYS niet goedgekeurd wordt – Schrappen Europese voormiddag en debatnamiddag – Bezoek Europees Parlement (mei) Voormiddag: rondleiding en uiteenzetting werking EU en haar instellingen Namiddag: debat in het Europees Parlement

30 Als besluit Europa is onbekende VOET maar toch van belang! Kennis en belangstelling ondermaats Leerlingen boeien met voor hen interessante topics EN JULLIE?


Download ppt "Wat hebben en met elkaar gemeen?. De voet Europa!"

Verwante presentaties


Ads door Google