De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Didactiek Gedrags- en Maatschappijwetenschappen Verantwoordelijk lesgever: Prof. Dr. Tammy Schellens Begeleiding: Hester Hulpia 1 DIDACTIEK GEDRAGS- EN.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Didactiek Gedrags- en Maatschappijwetenschappen Verantwoordelijk lesgever: Prof. Dr. Tammy Schellens Begeleiding: Hester Hulpia 1 DIDACTIEK GEDRAGS- EN."— Transcript van de presentatie:

1 Didactiek Gedrags- en Maatschappijwetenschappen Verantwoordelijk lesgever: Prof. Dr. Tammy Schellens Begeleiding: Hester Hulpia 1 DIDACTIEK GEDRAGS- EN MAATSCHAPPIJWETENSCHAPPEN Les 1 - 16.02.2011

2 2 Inhoud - Doelstellingen Overzicht - Lesactiviteiten - Cursusmateriaal Examen - Opdracht Kennismaking per groep Theoretisch kader Extra info mbt. opdracht INTRODUCTIE

3 Inhoud - Doelstellingen 3 DIDACTIEK GEDRAGS- EN MAATSCHAPPIJWETENSCHAPPEN Les 1 - 16.02.2011

4 4 4 studiepunten 20 u theorie 20 u toepassingen INHOUD

5 DIDACTIEK GEDRAGS- EN MAATSCHAPPIJWETENSCHAPPEN Les 1 - 16.02.2011 5 INHOUD Vanuit verschillende invalshoeken en disciplines: TEW, pol. & soc., psychologie, pedagogische wetenschappen, criminologie, rechten en geschiedenis Centraal: vakoverschrijdende thema’s  kennis/vaardigheden niet onder te brengen in één vakgebied

6 Een opwarmer: http://www.youtube.com/watch?v=zDZ FcDGpL4U Ook: http://www.youtube.com/watch?v=iUrQe6kNPwI&fea ture=player_embedded http://www.youtube.com/watch?v=MZIlJN0JVro DIDACTIEK GEDRAGS- EN MAATSCHAPPIJWETENSCHAPPEN Les 1 - 16.02.2011 6

7 7 DOELSTELLINGEN Relevantie van vakoverschrijdende thema’s kunnen bepalen in een gegeven setting Op een methodisch verantwoorde manier kunnen omgaan met vraagstukken uit de onderwijspraktijk Programma’s / lessenpakketten voor vakoverschrijdende thema’s kunnen beoordelen & alternatieven aanreiken De invoering van een relevant programma kunnen plannen en evalueren

8 DIDACTIEK GEDRAGS- EN MAATSCHAPPIJWETENSCHAPPEN Les 1 - 16.02.2011 8 DOELSTELLINGEN De doelstellingen van een programma kunnen analyseren i.f.v. een schooltype en de beginsituatie van leerkrachten en leerlingen De werkvormen van een vakoverschrijdend programma kunnen analyseren i.f.v. de doelstellingen & alternatieven aanreiken Beschikken over basisonderzoekscompetenties De nodige vaardigheden verwerven in het aanwenden van presentatietechnieken (o.a. actieve werkvormen)

9 Overzicht – Lesactiviteiten – Cursusmateriaal 9 DIDACTIEK GEDRAGS- EN MAATSCHAPPIJWETENSCHAPPEN Les 1 - 16.02.2011

10 DIDACTIEK GEDRAGS- EN MAATSCHAPPIJWETENSCHAPPEN Les 1 - 10.02.10 10 DatumLokaalTopic 16 febAud 4Introductie 23 feb 18u Aud 4Implementatie VOET door PBD Antwerpen 2 maart 9u30-16u VOET-thema ‘Burgerzin’ Bezoek Educatieve Dienst Belvue 9 maart120 047Intervisiegesprek 16 maartAud 4VOET-thema ‘Leren onderzoeken’ 23 maartHilo, aud. AVOET-thema ‘Jongerencultuur’ door Tom Palmaerts Trendwolves 30 maartAud 4VOET-thema ‘Drugs’ 6 aprilAud 4VOET-thema ‘Jongeren en seksualiteit’ 27 aprilAud 4 Thema VOETen binnen vrije ruimte 4 meiVoorbereiding presentaties 11 mei120 047 Hilo, aud. A Presentaties (met peerevaluaties) 18 meiAud 4 120 047 Presentaties (met peerevaluaties)

11 DIDACTIEK GEDRAGS- EN MAATSCHAPPIJWETENSCHAPPEN Les 1 - 16.02.2011 11 De lessen & gastcolleges (zie documenten minerva) “VOET@2010” (zie documenten-pdf) A. Blieck, M. Csincsak, P. Van Oost, V. Damen (1994): Handboek Vakoverschrijdende thema’s in het Onderwijs. Instrumentarium voor leerkrachten en schoolteams. Hoofdstuk 1: stappenplan CURSUSMATERIAAL

12 Examen - Opdracht 12 DIDACTIEK GEDRAGS- EN MAATSCHAPPIJWETENSCHAPPEN Les 1 - 16.02.2011

13 13 3 delen Opdracht: 10 punten (product – proces) Presentatie: 4 punten (o.m. peerevaluatie) Schriftelijk examen: 6 punten EXAMEN

14 OPDRACHT DOEL: Obv. vastgestelde vakoverschrijdende ‘problemen/vragen’ & volgens specifieke methodiek, gerichte verbeteractie kunnen ondernemen STAPPEN 1.Vakoverschrijdend thema bepalen obv. interview lk en ev. lln, ouders, …. 2.Verbeteracties: bestaand sensibiliserings- of interventieprogramma beschrijven & analyseren 3.Concrete implementatie obv. stappenplan (cf. Instrumentarium) 4. Reflectie & formuleren van suggesties & alternatieven obv. terugkoppeling lk, vergelijking met andere programma’s, … 14 DIDACTIEK GEDRAGS- EN MAATSCHAPPIJWETENSCHAPPEN Les 1 - 16.02.2011

15 15 OPDRACHT Voorbeelden van vakoverschrijdende THEMA’S Roken, alcohol- en druggebruik Pesten Jongeren en gelijke kansen Jongeren en emotionele problemen Jongeren en agressie Relationele en seksuele vorming …  Obv. Gesprek met leerkracht secundair onderwijs DIDACTIEK GEDRAGS- EN MAATSCHAPPIJWETENSCHAPPEN Les 1 - 16.02.2011

16 16 OPDRACHT Bestaand sensibiliserings- en interventieprogramma’s  Voorbeelden  Hoe vinden? Bvb. http://www.vig.be/homepage.asp; http://www.gezondeschool.be/http://www.vig.be/homepage.asphttp://www.gezondeschool.be/ Belangrijke organisaties, voorzieningen, regelgeving DIDACTIEK GEDRAGS- EN MAATSCHAPPIJWETENSCHAPPEN Les 1 - 16.02.2011

17 17 OPDRACHT Bestaand sensibiliserings- en interventieprogramma’s DIDACTIEK GEDRAGS- EN MAATSCHAPPIJWETENSCHAPPEN Les 1 - 16.02.2011

18 18 OPDRACHT Werken in een wiki-omgeving DIDACTIEK GEDRAGS- EN MAATSCHAPPIJWETENSCHAPPEN Les 1 - 16.02.2011 = vergelijkbaar met wikipedia VOORDELEN Wiki zet aan tot samenwerkend leren Face – to – face niet noodzakelijk Voorbeeld voor eigen lespraktijk

19 Kennismaking per groep 19 DIDACTIEK GEDRAGS- EN MAATSCHAPPIJWETENSCHAPPEN Les 1 - 16.02.2011

20 1 An-Katrien Thielemans; Arne Vyt; Elfie Basselé; Hanne Eggermont; Kathleen Van den Abeele; Lore Maene; Tinne Wellens 2 An-Katrien Lantsoght; Bram De Brabander; Elisabeth Van De Walle; Hannelore Baeyens; Laura Claeys; Lynn De Vlieger; Valerie Demaecker 3 Ann De Prest; Carla De Lathauwer; Elke Verlee; Ine D'heygere; Laurens Boone; Marissa Lannoey; Melissa Vermylen 4 Annabel Boury; Carolien Jacobs; Elke Goossens; Iris Roose; Lieke Reekers; Marthe De Malsche; Vicky Van de Velde 5 Ann Cattrysse; Celine Khan; Ellen Buysse; Janne Van Kerckhove; Lien Van Den Berge; Mathieu Goeminne; Wendy Denijs 6 Annelies De Pauw; Céline Scheirsen; Ellen Van den Stock; Jasmien De Vree; Lien vandeperre; Maxine Stevens; Wendy Dens 7 Annelies Holvoet; Charlotte Ohms; Els Peeters; Jessie De Baere; Lieselot Bolle; Katrien Van den Steene; Wouter Pinxten 8 Annemiek Reijns; David Van Geert; Eveline Mertens; Jo Van Hoof; Lies Decock; Mieke De Ville; Yannick Ranson 9 Anouk Van Der Wildt; Deborah Flies; Famke Saerens; Julie Vlaeminck; Lieven De Pessemier; Mieke Vanheule; Karolien Meganck 10 Ansofie Lust; Delphine Coussens; Fatima Anckaert; Karen Camps; Lize Verbeke; Miet Devriendt 11 Nathalie De Neve; Nathalie Mertens; Nathalie Van Honacker; Sara Tachelet; Saskia Aerts; Siska Baert 12 Sofie De Block; Sophie Desimpelaere; Timothy De Ryck; Tine Cool; Tine Maertens; Tine Van Kerckhove

21 VOORSTELLING Elevatorpitch Wie ben je? Waarom heb je gekozen voor de lerarenopleiding? Over welke kwaliteiten beschik jij waarvan je denkt dat die nodig zijn om als leraar te functioneren? 21 DIDACTIEK GEDRAGS- EN MAATSCHAPPIJWETENSCHAPPEN Les 1 - 16.02.2011

22 Theoretisch kader 22 DIDACTIEK GEDRAGS- EN MAATSCHAPPIJWETENSCHAPPEN Les 1 - 16.02.2011

23 Vakoverschrijdende eindtermen (VOETen) ?? DIDACTIEK GEDRAGS- EN MAATSCHAPPIJWETENSCHAPPEN Les 1 - 16.02.2011 23 Sessie 23 febr Gastscollege PBD Antwerpen

24 Vakoverschrijdende eindtermen = Minimumdoelen mbt. kennis, inzicht, vaardigheden en attitudes die niet specifiek behoren tot een vakgebied maar o.a d.m.v. diverse vakken of onderwijsprojecten en andere activiteiten worden nagestreefd DIDACTIEK GEDRAGS- EN MAATSCHAPPIJWETENSCHAPPEN Les 1 - 16.02.2011 24

25 Vakoverschrijdende eindtermen Inspanningsverplichting Elke school heeft de maatschappelijke opdracht de VOETen bij de leerlingen na te streven. 25 DIDACTIEK GEDRAGS- EN MAATSCHAPPIJWETENSCHAPPEN Les 1 - 16.02.2011

26 Vakoverschrijdende eindtermen Opdracht voor het gehele schoolteam Individuele lkn kunnen op verschillende wijzen bijdrage leveren: binnen eigen vakken verbanden leggen tussen de vakgebonden eindtermen en de VOETen door thematisch onderwijs, projectmatig werken,… DIDACTIEK GEDRAGS- EN MAATSCHAPPIJWETENSCHAPPEN Les 1 - 16.02.2011 26

27 Vakoverschrijdende eindtermen Inspanningsverplichting Elke school heeft de maatschappelijke opdracht de VOETen bij de leerlingen na te streven. 27 DIDACTIEK GEDRAGS- EN MAATSCHAPPIJWETENSCHAPPEN Les 1 - 16.02.2011

28 Vakoverschrijdende eindtermen 1997-2009 Leren leren Sociale vaardigheden Opvoeden tot burgerzin Gezondheidseducatie Milieueducatie Muzisch-creatieve vorming Technisch-technologische vorming DIDACTIEK GEDRAGS- EN MAATSCHAPPIJWETENSCHAPPEN Les 1 - 16.02.2011 28

29 Vakoverschrijdende eindtermen Leren DIDACTIEK GEDRAGS- EN MAATSCHAPPIJWETENSCHAPPEN Les 1 - 16.02.2011 29 7 contexten 1.Lichamelijke gezondheid en veiligheid 2.Mentale gezondheid 3.Sociorelationele ontwikkeling 4.Omgeving en duurzame ontwikkeling 5.Politiek-juridische SL 6.Socio-economische SL 7.Socioculturele SL Gemeenschappelijke stam 2010

30 Even nadenken…. Wat werd georganiseerd in jouw (stage)school mbt. VOET-en? Wat waren de sterke / zwakke kanten? DIDACTIEK GEDRAGS- EN MAATSCHAPPIJWETENSCHAPPEN Les 1 - 16.02.2011 30

31 Hoe implementeren? Instrumentarium voor leerkrachten en schoolteams (Blieck, A.; Csincsák, P.; Van Oost, P.; & Damen, V.) (1997-2010) DIDACTIEK GEDRAGS- EN MAATSCHAPPIJWETENSCHAPPEN Les 1 - 16.02.2011 31

32 Hoe implementeren? Voorbeelden per VOET (1997-2010) DIDACTIEK GEDRAGS- EN MAATSCHAPPIJWETENSCHAPPEN Les 1 - 16.02.2011 32

33 Vijf implementatiemodellen 1.Integreren van VOET in één vak 2.Verkaveling van VOETen over diverse vakken 3.Vakken als satellieten rond VOETen 4.VOETen in een project isoleren 5.Integreren van VOETen in alle vakken en in een aantal aspecten van het schoolgebeuren (uit: Over de grenzen) 33 DIDACTIEK GEDRAGS- EN MAATSCHAPPIJWETENSCHAPPEN Les 1 - 16.02.2011

34 34 INSTRUMENTARIUM (cf. Blieck et al., 1994) ~ stappenplan / hulpmiddel voor systematische aanpak vakoverschrijdende thema’s Startpunt: Wat is het schooltype op vlak van vakoverschrijdend werk STAPPENPLAN

35 DIDACTIEK GEDRAGS- EN MAATSCHAPPIJWETENSCHAPPEN Les 1 - 16.02.2011 35 INSTRUMENTARIUM (cf. Blieck et al., 1994) STAPPENPLAN Bepalen beginsituatie school (p. 14-22) Bepalen beginsituatie leerkracht (p. 23-32) Bepalen beginsituatie leerlingen (p. 33-36) Werken op klasniveau (p. 37) Activiteiten op schoolniveau (p. 39-52) De werkgroep (p. 53-70) Evaluatie (p. 71-75) Samenwerkingsverbanden en netwerken (p. 77-79) DOELSTELLINGEN (p. 80) WERKVORMEN (p. 21, 30, 60, 95-96)

36 DIDACTIEK GEDRAGS- EN MAATSCHAPPIJWETENSCHAPPEN Les 1 - 16.02.2011 36 HOE BEPALEN? Zie “over de grenzen”; Zie “stappenplan” p7 Vakoverschrijdende initiatieven? Initiatief enkel van individuele lkn? Leeft behoefte aan vakoverschrijdende thema’s? Structureel overleg? Nascholing van lkn? Werkgroep? Inspraak van ouders en lln? Gestructureerde manier van werken? Voorzieningen en maatregelen voor activiteiten op schoolniveau? Schoolwerkplan? Afhankelijk van schooltype andere invulling van actie- of stappenplan!!! SCHOOLTYPES

37 Oefening Je werk sinds kort op een middelgrote school en geeft les aan lln van het 3de, 5de en 6de jaar. Vorige week probeerde één van de lln zelfmoord te plegen en dit na een lange voorgeschiedenis van depressieve klachten. De directie en ouders stellen de vraag naar sensibilisering en preventie. Hierbij is planmatig werken onontbeerlijk. Hoe kan je dit aanpakken? DIDACTIEK GEDRAGS- EN MAATSCHAPPIJWETENSCHAPPEN Les 1 - 16.02.2011 37 ik ben toch niet gek http://www.klasse.be/tvklasse/12756-Ik-ben-niet-gek#video12756-1

38 DIDACTIEK GEDRAGS- EN MAATSCHAPPIJWETENSCHAPPEN Les 1 - 16.02.2011 38 INSTRUMENTARIUM STAPPENPLAN Groep 1-2: Bepalen beginsituatie school (p. 14-22) en leerkracht (p. 23-32) Groep 3-4: Bepalen beginsituatie leerlingen (p. 33-36) Groep 5-6: Werken op klasniveau (p. 37) Groep 7-8: Activiteiten op schoolniveau (p. 39-52) Groep 9-10: Activiteiten met omgeving, bvb. De werkgroep (p. 53-70), samenwerkingsverbanden en netwerken (p. 77-79) Groep 11-12: Evaluatie (p. 71-75)

39 DIDACTIEK GEDRAGS- EN MAATSCHAPPIJWETENSCHAPPEN Les 1 - 16.02.2011 39 Bepaal BEGINSITUATIE Inventarisatie beginsituatie van ll, lk, school Analyse van behoeften

40 DIDACTIEK GEDRAGS- EN MAATSCHAPPIJWETENSCHAPPEN Les 1 - 16.02.2011 40 Groep 1 & 2: Beginsituatie van de SCHOOL

41 DIDACTIEK GEDRAGS- EN MAATSCHAPPIJWETENSCHAPPEN Les 1 - 16.02.2011 41 Beginsituatie van de SCHOOL Inventarisatie van wat er reeds gedaan wordt rond VOETen Andere projecten? Klimaat? Mening van lln / Houding van ouders Materiaal

42 DIDACTIEK GEDRAGS- EN MAATSCHAPPIJWETENSCHAPPEN Les 1 - 16.02.2011 42 Beginsituatie van de LEERKRACHT (pp. 23-32) Groep 1& 2:

43 DIDACTIEK GEDRAGS- EN MAATSCHAPPIJWETENSCHAPPEN Les 1 - 16.02.2011 43 Beginsituatie van de LEERKRACHT (pp. 23-32) Hoe sta je zelf tegenover het thema? Relatie met lln? Kan je lln motiveren? Ordeproblemen? Welke werkvormen gebruik je? Doe je aan waardeverheldering?

44 DIDACTIEK GEDRAGS- EN MAATSCHAPPIJWETENSCHAPPEN Les 1 - 16.02.2011 44 Beginsituatie van de LEERLINGEN (pp. 33-36) Groep 3 & 4:

45 DIDACTIEK GEDRAGS- EN MAATSCHAPPIJWETENSCHAPPEN Les 1 - 16.02.2011 45 Beginsituatie van de LEERLINGEN (pp. 33-36) Zijn leerlingen geïnteresseerd? Wat is hun voorkennis? Zijn er moeilijke leerlingengroepen? Open klimaat in klasgroep?

46 DIDACTIEK GEDRAGS- EN MAATSCHAPPIJWETENSCHAPPEN Les 1 - 16.02.2011 46 Bepaal de NODEN van de school Uit informatie over de beginsituatie: Noden & behoeften van verschillende betrokkenen afleiden Bespreking en interpretatie van informatie terugkoppelen In werkgroep Naar andere actoren (naar lkn, lln, ouders, op studiedag) Naar andere participatie-organen (llnraad, oudervereniging,…)

47 DIDACTIEK GEDRAGS- EN MAATSCHAPPIJWETENSCHAPPEN Les 1 - 16.02.2011 47 Bepaal PRIORITEITEN voor acties Prioriteiten uit noden halen Hierop doelstellingen, werkvormen en activiteiten enten In overleg met alle betrokkenen Regelmatig herzien

48 DIDACTIEK GEDRAGS- EN MAATSCHAPPIJWETENSCHAPPEN Les 1 - 16.02.2011 48 Doelstellingen (zie “over de grenzen”) Verschillende beheersingsniveaus; verschillende inhouden Bewust worden, kennis, weten/inzien, attitude en gedrag, toepassen/integreren

49 DIDACTIEK GEDRAGS- EN MAATSCHAPPIJWETENSCHAPPEN Les 1 - 16.02.2011 49 Werkvormen en materiaalkeuze Criteria voor kiezen van werkvormen Aanpast aan beginsituatie lln? Aangepast aan jouw ervaring? Geschikt voor gekozen doelstelling? Aanpasbaar aan groep? Uitvoerbaar gegeven de tijd, ruimte, middelen?

50 DIDACTIEK GEDRAGS- EN MAATSCHAPPIJWETENSCHAPPEN Les 1 - 16.02.2011 50 Werkvormen en materiaalkeuze versus internetsoa

51 DIDACTIEK GEDRAGS- EN MAATSCHAPPIJWETENSCHAPPEN Les 1 - 16.02.2011 51 Stel een ACTIEPLAN op Prioriteiten in schema inpassen Aandachtspunten: Structuur Aanpak Betrokkenheid Haalbaarheid 3 niveaus Doelstellingen (SMART) Werking schoolteam Continuïteit Follow-up Evaluatie

52 DIDACTIEK GEDRAGS- EN MAATSCHAPPIJWETENSCHAPPEN Les 1 - 16.02.2011 52 NiveauAandachtMogelijke activiteiten klas school omgeving

53 DIDACTIEK GEDRAGS- EN MAATSCHAPPIJWETENSCHAPPEN Les 1 - 16.02.2011 53 NiveauAandachtMogelijke activiteiten klasKennis Inzicht Vaardigheden Attitudes Lessenreeks Projectweek Rollenspel school omgeving

54 DIDACTIEK GEDRAGS- EN MAATSCHAPPIJWETENSCHAPPEN Les 1 - 16.02.2011 54 Werken op KLASNIVEAU (p. 37) WAT? Lessenreeks of project: Aansluiten bij interesse lln Doelstellingen verduidelijken Eigen vaardigheden als lk Werkvormen kiezen Bestaand materiaal gebruiken Evaluatie Betrokkenheid van de rest van schoolgemeenschap nastreven!

55 DIDACTIEK GEDRAGS- EN MAATSCHAPPIJWETENSCHAPPEN Les 1 - 16.02.2011 55 NiveauAandachtMogelijke activiteiten klasKennis Inzicht Vaardigheden Attitudes Lessenreeks Projectweek Rollenspel schoolInterpersoonlijke relaties op school Leerlingbegeleiding Schoolbeleid Infrastructuur Schoolwerkplan Aanstellen coördinator, werkgroep Leerlingenparticipatie Teamgeest Nascholing

56 DIDACTIEK GEDRAGS- EN MAATSCHAPPIJWETENSCHAPPEN Les 1 - 16.02.2011 56 ACTIVITEITEN op SCHOOLNIVEAU (p. 39-52) WAT? Sensibiliseren en discussie op gang brengen Omgaan met weerstand van collega’s Studiedag voor personeel organiseren Ouderavond organiseren Themadag voor leerlingen organiseren

57 DIDACTIEK GEDRAGS- EN MAATSCHAPPIJWETENSCHAPPEN Les 1 - 16.02.2011 57 NiveauAandachtMogelijke activiteiten klasKennis Inzicht Vaardigheden Attitudes Lessenreeks Projectweek Rollenspel schoolInterpersoonlijke relaties op school Leerlingbegeleiding Schoolbeleid Infrastructuur Schoolwerkplan Aanstellen coördinator, werkgroep Leerlingparticipatie Teamgeest Nascholing omgevingOuderparticipatie Betrokkenheid van externen (bvb. CLB, PBD) Betrokkenheid van lokale partners Werkgroep met ouders, ll, lk, clb, … Samenwerking met CAW

58 DIDACTIEK GEDRAGS- EN MAATSCHAPPIJWETENSCHAPPEN Les 1 - 16.02.2011 58 De WERKGROEP (p. 53-70) WAT? Opstarten werkgroep Activiteiten van de werkgroep Begripsomschrijving/onderwerpafbakening Zich als werkgroep informeren Bepalen van standpunten tov thema’s Beginsituatie bepalen Materiaal verzamelen en beoordelen Doelstellingen bepalen Keuzen betreffende aanpak Ouders, lln betrekken Schoolbeleid rond vakoverschrijdende thema’s Evaluatie van beleid

59 DIDACTIEK GEDRAGS- EN MAATSCHAPPIJWETENSCHAPPEN Les 1 - 16.02.2011 59 Procesopvolging en EVALUATIE Groep 11-12:

60 DIDACTIEK GEDRAGS- EN MAATSCHAPPIJWETENSCHAPPEN Les 1 - 16.02.2011 60 Procesopvolging en EVALUATIE (p. 71-75) Hoe loopt het programma? Waarom? Doelstellingen? Bereikt? Tussentijdse en eindevaluatie Product- & procesevaluatie Evaluatiemethoden Feedback & bijsturing

61 Extra info over opdracht 61 DIDACTIEK GEDRAGS- EN MAATSCHAPPIJWETENSCHAPPEN Les 1 - 16.02.2011

62 OPDRACHT Beschrijving & verantwoording van een vakoverschrijdend thema nav. gesprek met lk sec owijs. Beschrijving & analyse van bestaand sensibiliserings- of interventieprogramma. Beschrijving van concrete implementatie & uitwerking van de planning voor de introductie van het programma in een zelfgekozen school (obv. stappenplan). Reflectie & formulering van suggesties & alternatieven op het vlak van o.m. werkvormen, inhouden, opbouw van het programma obv. eigen inzicht, literatuur, gesprek, andere programma’s, …(algemeen – concreet). 62 DIDACTIEK GEDRAGS- EN MAATSCHAPPIJWETENSCHAPPEN Les 1 - 16.02.2011

63 63 Wiki-omgeving: Via internet explorer, firefox of safari Join - met mailadres vanUGent – Request membership (bevestigen) Aanpassingen dmv. “Edit” Toevoegen van link: ‘groep0x2011paginanaam’ OPDRACHT http://dgm.wikispaces.com DIDACTIEK GEDRAGS- EN MAATSCHAPPIJWETENSCHAPPEN Les 1 - 16.02.2011

64 64 Wiki-omgeving: Groep OPDRACHT Deelnemers – aangeven wie de deelnemers van jullie groep zijn Try out – om vertrouwd te raken met de wiki-omgeving Logboek - aangeven wie wat doet Beginanalyse - beschrijven & analyse van beginsituatie van school, lk, ll Programma - beschrijven & analyse van sensibiliserings- en/of interventieprogramma Implementatie/stappenplan - overlopen van het stappenplan Reflectie - formuleren van suggesties & alternatieven DIDACTIEK GEDRAGS- EN MAATSCHAPPIJWETENSCHAPPEN Les 1 - 16.02.2011

65 65 Wiki-omgeving: Groep OPDRACHT Per topic: eindproduct proces – discussie  geen discussie via minerva DIDACTIEK GEDRAGS- EN MAATSCHAPPIJWETENSCHAPPEN Les 1 - 16.02.2011

66 66 Belangrijke data wiki doorsturen gekozen thema voor 2 maart intervisiegesprek (9 maart) Afsluiten wiki: woensdag 11 mei / 18 mei Presentatie 11 en 18 mei 2010 nadruk op actieve werkvormen duur +/- 30 min peer evaluatie OPDRACHT DIDACTIEK GEDRAGS- EN MAATSCHAPPIJWETENSCHAPPEN Les 1 - 16.02.2011

67 Werken aan vakoverschrijdend thema …. free hugs - sneeuwbaleffect DIDACTIEK GEDRAGS- EN MAATSCHAPPIJWETENSCHAPPEN Les 1 - 16.02.2011 67


Download ppt "Didactiek Gedrags- en Maatschappijwetenschappen Verantwoordelijk lesgever: Prof. Dr. Tammy Schellens Begeleiding: Hester Hulpia 1 DIDACTIEK GEDRAGS- EN."

Verwante presentaties


Ads door Google