De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Theorie en Analyse van Audiovisuele Media 2 Hoorcollege 1 Verhaalanalyse Prof. Frank Kessler.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Theorie en Analyse van Audiovisuele Media 2 Hoorcollege 1 Verhaalanalyse Prof. Frank Kessler."— Transcript van de presentatie:

1 Theorie en Analyse van Audiovisuele Media 2 Hoorcollege 1 Verhaalanalyse Prof. Frank Kessler

2 Theorie en Analyse: the story so far… Neo-formalismeNeo-formalisme –tekst als samenhangend geheel –samenhang vorm/stijl –cognitieve toekenning van betekenis –historisch; positivistisch Methodisch nadruk op:Methodisch nadruk op: –herkennen van tekststructuren –(her)kennen van productiemiddelen –basisbegrippen AV analyse …dus nog steeds het lezen waard!

3 Narratologie = Theorie van het vertellen van verhalen 2 Perspectieven: -gericht op de structuur van verhalen (Formalisme, Structuralisme) – mediaonafhankelijk -gericht op het proces van vertellen (Structuralisme, Poststructuralisme, Neo- formalisme, Cognitivisme...) - mediaspecifiek

4 Analyse van verhaalstructuren: Vladimir Propp De morfologie van het toversprookje (oorspr. 1928)

5 Analyse van verhaalstructuren: Claude Lévi-Strauss Structurele analyse van mythes (vanaf de jaren 1950)

6 Analyse van verhaalstructuren: Roland Barthes Inleiding in de structurele analyse van het verhaal (1966) http://tijdschriften.filmarchief.ub.rug.nl/FILES/root/versus/1984/2- 1984/inlindes/inleidingindestruktureleanalyse.pdf

7 Analyse van verhaalstructuren: Maar ook: thematische verhaalpatronen (“onschuldig beschuldigd”, “lelijk eendje” etc.) thematische verhaalpatronen (“onschuldig beschuldigd”, “lelijk eendje” etc.) handboeken scenarioschrijven (“three act structure”, “plot points”) handboeken scenarioschrijven (“three act structure”, “plot points”)

8 Representatie in een medium van een temporele ontwikkeling: een reeks samenhangende gebeurtenissen (waarbij menselijke ervaring centraal staat), verteld/ verbeeld voor een lezer/toeschouwer > N.B.: in principe in ieder medium... Narratie

9 Narratologie Filmnarratologie = theorie van het vertellen van verhalen door het medium film

10 tekst – gemedieerde presentatie waarvan het verhaal onderdeel uitmaakt (door B&T in principe niet gebruikt begrip) verhaal – reeks gebeurtenissen zoals gepresenteerd in de tekst (B&T ‘plot’) geschiedenis – mentale reconstructie in chronologische volgorde etc (B&T ‘story’) Let op: vgl. geschiedenis / verhaal, story /plot, story/narrative, fabula/syuzhet, ((histoire/discours)) Begrippen (ter herinnering):

11 Verhaal Of: TEKST: 'HEY YOU! Kijk! Luister!' Geschiedenis

12 Peter Verstraten: filmische verteller / \ beeldverteller geluidsverteller \ / focalisatie intern of extern Vertellen

13 Seymour Chatman : Vertellen

14 Edward Branigan: Vertellen

15 David Bordwell: Vertellen

16 David Bordwell, Narration in the Fiction Film (1985) “(...) narration is the process whereby the film’s syuzhet and style interact in the course of cueing and channeling the spectator’s construction of the fabula.” Vertellen

17 personages/actantenpersonages/actanten focalisatiefocalisatie –extern – 'tekst'verteller (beeld-geluid) –intern (altijd + extern!): door personage ruimteruimte tijd (volgorde, ritme, frequentie)tijd (volgorde, ritme, frequentie) genre / intertekstualiteit genre / intertekstualiteit Verhaalaspecten

18 systeem van elementensysteem van elementen betekenisgevingbetekenisgeving betekenis tussen tekst en “lezer”betekenis tussen tekst en “lezer” conventies en codesconventies en codes cultureel en historisch kadercultureel en historisch kader tekstanalyse

19 theorie <> analyse THEORIE: beschrijvingsmodel (gereedschapskist)THEORIE: beschrijvingsmodel (gereedschapskist) CONCEPTEN: beschrijvingsinstrumenten (werktuigen)CONCEPTEN: beschrijvingsinstrumenten (werktuigen) ANALYSE: a.h.v. concepten gedetailleerde en precieze ontleding van een tekst met als doel het beantwoorden van een vraagANALYSE: a.h.v. concepten gedetailleerde en precieze ontleding van een tekst met als doel het beantwoorden van een vraag VRAAG: bepaalt de selectie van en de samenhang tussen conceptenVRAAG: bepaalt de selectie van en de samenhang tussen concepten PRIMAIR DOEL: niet “toepassen” van concepten maar het beantwoorden van een overstijgende vraag (dus niet: 'kijk! mijn werktuig past!)PRIMAIR DOEL: niet “toepassen” van concepten maar het beantwoorden van een overstijgende vraag (dus niet: 'kijk! mijn werktuig past!) SECUNDAIR DOEL: kritisch de concepten zelf ondervragenSECUNDAIR DOEL: kritisch de concepten zelf ondervragen

20 comparatieve analyse vergelijken van structurele kenmerken van vertellingen van verschillende teksten, media, genres, periodesvergelijken van structurele kenmerken van vertellingen van verschillende teksten, media, genres, periodes op welke wijze spelen mediumspecifieke eigenschappen of conventies een rol?op welke wijze spelen mediumspecifieke eigenschappen of conventies een rol? waarin zijn invloeden van andere media genres, conventies herkenbaar?waarin zijn invloeden van andere media genres, conventies herkenbaar? actuele relevantie: wederzijdse invloed op de vormkenmerken van vertellingen van verschillende (nieuwe) mediaactuele relevantie: wederzijdse invloed op de vormkenmerken van vertellingen van verschillende (nieuwe) media post-classical narratiepost-classical narratie zelfreflexiviteit, intertextualiteit, intermedialiteitzelfreflexiviteit, intertextualiteit, intermedialiteit

21 Welke soorten kennis gebruiken wij om iets van deze film te begrijpen? algemene kennis over de wereld kennis over verhalen kennis over types van verhalen (bijv. genrekennis) kennis over filmische conventies

22 …en (hoe) nu verder: Theorien: concepten en veronderstellingen over (bv:)Theorien: concepten en veronderstellingen over (bv:) –Vorm/tekst: genre; (post)structuralisme –‘Lezers’: gender (verlangens; identificatie; ervaringen) –Media/technologie: media theorie –Cultuur/maatschappij: ideologie/discourse ‘Analyse = Narratologie + X’ (Verstraten)‘Analyse = Narratologie + X’ (Verstraten)

23 Leestips themanummer Narratologie van het tijdschrift Versus (1984, in het NL), met een inleiding op de tekst van Barthes http://tijdschriften.filmarchief.ub.rug.nl/root/versus/1984/2-1984/ http://tijdschriften.filmarchief.ub.rug.nl/root/versus/1984/2-1984/ themanummer semiotische verhaalanalyse van Versus (1986) http://tijdschriften.filmarchief.ub.rug.nl/root/versus/1986/1-1986/ http://tijdschriften.filmarchief.ub.rug.nl/root/versus/1986/1-1986/ Website “The Living Handbook of Narratology” http://hup.sub.uni-hamburg.de/lhn/index.php/Contents http://hup.sub.uni-hamburg.de/lhn/index.php/Contents Website http://www.watchthetitles.com/


Download ppt "Theorie en Analyse van Audiovisuele Media 2 Hoorcollege 1 Verhaalanalyse Prof. Frank Kessler."

Verwante presentaties


Ads door Google