De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Wat is taalkunde? En wat doet taalkunde in het programma van CKI?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Wat is taalkunde? En wat doet taalkunde in het programma van CKI?"— Transcript van de presentatie:

1 Wat is taalkunde? En wat doet taalkunde in het programma van CKI?

2 Wat is taalkunde? Taalkunde is de wetenschappelijke studie van de natuurlijke taal van mensen. Zie: The sci.lang FAQ: 1 - 7The sci.lang FAQ: 1 - 7 Talen: Nederlands, Engels, Russisch, Chinees, Swahili, Sanskrit, Nederlandse gebarentaal, …

3 Dus niet: dieren Compositionaliteit Functionaliteit Conventie/natuurlijk  Zie: semiotiek Verschillen

4 Dus niet: kunstmatige talen Esperanto 1e orde predikatenlogica Prolog, Java Zie: semiotiek

5 Taalkunde als wetenschap (1) Taalkunde wordt bedreven door wetenschappers. Eric Reuland Frank Wijnen Michael Moortgat

6 Taalkunde als wetenschap (2) Taalkunde heeft een geschiedenis van wetenschappers: Panini (  400 B.C), Plato. plato Panini

7 Taalkunde als wetenschap (3) Grondleggers van de moderne taalkunde: Saussure, Chomsky. Noam Chomsky Ferdinand de Saussure

8 Taalkunde als wetenschap (4) Taalkunde stelt wetenschappelijke vragen.

9 Wetenschappelijke vragen (1) Waarin bestaat onze kennis van taal? ‘Langue’ of competence Hoe wordt onze kennis van taal gebruikt? ‘Parole’ of performance Hoe wordt kennis van taal geleerd? taalverwerving of acquisitie  Saussure, en vooral Chomsky

10 Wetenschappelijke vragen (2) Relatie tussen taalvermogen en andere cognitieve vermogens? o Is taal ‘anders’? Relatie tussen taal en talen (Nederlands, Engels, Chinees, Swahili,..) o universele grammatica en taaltypologie Taal in computers: representatie, leren, verwerken o computationele toepassingen

11 Wetenschappelijke vragen (3) Relatie tussen taal en samenleving: man/vrouw verhouding, politiek discours, sociale klassen, murks o sociolinguistiek Relatie taal en taalgebruik: typen teksten, rhetorica, coherentie o communicatiekunde

12 Indeling vakgebied (1) Theoretische taalkunde Hoe werkt taal? Descriptieve taalkunde Neerlandistiek, Romanistiek, Slavistiek, Arabistiek,..) Historische taalkunde Hoe ontwikkelen talen zich?

13 Indeling vakgebied (2) Anthropologische taalkunde taal en cultuur Psycholinguistiek: verwerving, verwerking Mathematische linguistiek: Formele/ wiskundige eigenschappen van taal Raakvlakken met andere wetenschapsgebieden Sociolinguistiek taal en maatschappij

14 Indeling vakgebied (3) Toegepaste taalkunde: taalonderwijs, vertalen Computationele taalkunde: representatie, verwerking, verwerving door computers Klinische taalkunde (afasie, stotteren, sli) Toepassingen

15 Indeling vakgebied (4) Fonetiek (fysische eigenschappen van spraak) Fonologie (klankleer) Morfologie (vormleer) Syntaxis (grammatica) Semantiek (betekenisleer) Pragmatiek (taal in contekst) Theoretische taalkunde

16 Uitgangspunten Taalkunde is descriptief, niet prescriptief Theoretische taalkunde  Generatieve taalkunde  Chomskyaanse taalkunde Taalwetenschap deel van cognitiewetenschap

17 Taalkunde binnen cki (1) Taalkundige kennis is onbewuste kennis Representatie van taalkundige kennis en andere soorten van kennis in brein en computer (architecturen voor cognitie) Taalkunde in cognitiewetenschap

18 Taalkunde binnen cki (2) Leren van taal door mens en computer Taalkundige kennis en andere soorten kennis in cognitieve systemen (natuurlijke taal interfaces, kennissystemen, computerondersteund onderwijs, vertaalcomputers, …) Perceptie van taal en spraakherkenning door mens en computer Taalkunde in de cognitiewetenschap

19 Taalkunde binnen cki (3) Inleiding taalkunde Logisch en functioneel programmeren Natuurlijke Taalverwerking Semantiek Grammaticamodellen in de taaltechnologie Taalkunde in het cki programma

20 Taalkunde binnen cki (4) Theoretische taalkunde: syntaxis, semantiek, fonologie/morfologie (hoorcollege) Acquisitie (hoorcollege) Typologie en taalvariatie (project) Taal en technologie (practicum) College inleiding taalkunde http://www.let.uu.nl/~Paola.Monachesi/personal/it03.html


Download ppt "Wat is taalkunde? En wat doet taalkunde in het programma van CKI?"

Verwante presentaties


Ads door Google