De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Uitslag Ouder Tevredenheids Onderzoek 2010 Basisschool Los Hoes Haaksbergen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Uitslag Ouder Tevredenheids Onderzoek 2010 Basisschool Los Hoes Haaksbergen."— Transcript van de presentatie:

1 Uitslag Ouder Tevredenheids Onderzoek 2010 Basisschool Los Hoes Haaksbergen

2 Onderbouw

3 1. Wij hebben voor deze school gekozen omdat: 1. de sfeer goed is en de school veilig te bereiken is en de school dicht bij ons huis is en het onderwijsconcept ons aanspreekt en de zorgstructuur goed is en andere ouders haar hebben aangeraden en er goede voorlichting is 2. de school dicht bij ons huis is en het onderwijsconcept ons aanspreekt en de zorgstructuur goed is en er goede voorlichting is 3. de school veilig te bereiken is en de school dicht bij ons huis is en het onderwijsconcept ons aanspreekt en wij een goede indruk kregen bij het kennismakingsgesprek 4. het dezelfde school is als van vriendjes/vriendinnetjes en de school dicht bij ons huis is en het onderwijsconcept ons aanspreekt 5. de school dicht bij ons huis is 6. de school dicht bij ons huis is en wij een goede indruk kregen bij het kennismakingsgesprek 7. de school veilig te bereiken is en de school dicht bij ons huis is 8. de sfeer goed is en de school veilig te bereiken is en het onderwijsconcept ons aanspreekt en wij een goede indruk kregen bij het kennismakingsgesprek en er goede voorlichting is 9. de school dicht bij ons huis is en het onderwijsconcept ons aanspreekt en wij een goede indruk kregen bij het kennismakingsgesprek en er goede voorlichting is 10. het dezelfde school is als van vriendjes/vriendinnetjes en de school dicht bij ons huis is en de school dicht bij ons werk is en het onderwijsconcept ons aanspreekt en wij een goede indruk kregen bij het kennismakingsgesprek 11. het dezelfde school is als van vriendjes/vriendinnetjes en de school goed bekend staat en de sfeer goed is en de school dicht bij ons huis is en het onderwijsconcept ons aanspreekt en wij een goede indruk kregen bij het kennismakingsgesprek en andere ouders haar hebben aangeraden 12. de sfeer goed is en het onderwijsconcept ons aanspreekt en de zorgstructuur goed is en er goede voorlichting is 13. de school veilig te bereiken is en de school dicht bij ons huis is en het onderwijsconcept ons aanspreekt 14. de school dicht bij ons huis is en wij een goede indruk kregen bij het kennismakingsgesprek en andere ouders haar hebben aangeraden 15. de school goed bekend staat en de school dicht bij ons huis is en het onderwijsconcept ons aanspreekt en wij een goede indruk kregen bij het kennismakingsgesprek 16. het dezelfde school is als van vriendjes/vriendinnetjes en de school dicht bij ons huis is 17. de school dicht bij ons huis is en het onderwijsconcept ons aanspreekt en wij een goede indruk kregen bij het kennismakingsgesprek Onderbouw

4 2. Bij het maken van de schoolkeuze hebben wij informatie over de school gekregen door: 1. jaarlijkse open dag / informatieavond en de website van de school 2. jaarlijkse open dag / informatieavond 3. gesprek met de directeur/leerkracht en jaarlijkse open dag / informatieavond en andere ouders en leerlingen van de school en peuterspeelzalen of kinderdagverblijven 4. de school zelf en jaarlijkse open dag / informatieavond en de website van de school en peuterspeelzalen of kinderdagverblijven 5. de school zelf en gesprek met de directeur/leerkracht en jaarlijkse open dag / informatieavond 6. de school zelf en gesprek met de directeur/leerkracht 7. gesprek met de directeur/leerkracht 8. de school zelf en jaarlijkse open dag / informatieavond en andere ouders en leerlingen van de school 9. de school zelf en jaarlijkse open dag / informatieavond 10. de school zelf en gesprek met de directeur/leerkracht en de website van de school en andere ouders en leerlingen van de school 11. jaarlijkse open dag / informatieavond en andere ouders en leerlingen van de school 12. de school zelf en jaarlijkse open dag / informatieavond en de website van de school en andere ouders en leerlingen van de school 13. de school zelf en gesprek met de directeur/leerkracht en jaarlijkse open dag / informatieavond en de website van de school en andere ouders en leerlingen van de school Onderbouw

5 3.Heb je voordat je kind op Los Hoes kwam een voldoende duidelijk beeld kunnen vormen van onze school? 4. Zou je andere ouders adviseren om voor onze school te kiezen? Onderbouw

6 5. de gelegenheid om met de mentor van je kind te praten? 6A. de 15-minutengesprekken aan het begin van het schooljaar? 6B. de portfoliogesprekken in het midden en het einde van het schooljaar? 7. het aantal gesprekken met de mentor van je kind? Onderbouw

7 8. de inhoud van deze gesprekken? 9. de telefonische / elektronische bereikbaarheid van de school? 10. de inbreng en de mogelijkheid van meedenken van ouders binnen school? 11. de jaarkalender van de school (studiedagen vakantiedagen e.d.)? Onderbouw

8 12. de inhoud en de leesbaarheid van de digitale schoolgids? 13. de inhoud en de leesbaarheid van het oranje school informatieboekje? 14. de inlooptijd aan het begin van de ochtend/middag?15. het kind volgsysteem? Onderbouw

9 16. de manier waarop je wegwijs wordt gemaakt?17. de mogelijkheid om een ochtend te kijken? 18. de wijze waarop de directeur zichtbaar aanwezig is in school? 19. de vriendelijkheid en openheid van de mentoren? Onderbouw

10 20. de vriendelijkheid en openheid van de directeur?21. de vriendelijkheid en openheid van de stagiaires? 22. het open staan van de school voor positieve kritiek?23. het open staan van de school voor klachten? Onderbouw

11 24. de afhandeling van opmerkingen/klachten door de directie? 25. de afhandeling van opmerkingen/klachten door de leerkrachten? Onderbouw

12 26. Zou je meer contact willen hebben met andere ouders?27. Bezoek je de (algemene) ouderavonden van de school? 28. Vind je de Rond de tafel gesprekken zinvol?29. Heb je al eens deelgenomen aan deze gesprekken? Onderbouw

13 30. Verwacht je in de toekomst een keer deel te nemen aan deze gesprekken? 31. Lees je de nieuwsbrief van de school? 32. Is de informatie in de nieuwsbrief toereikend?33. Bezoek je de website van de school? Onderbouw

14 34. Gebruik je de website van de school om actuele informatie over de school te krijgen? 35. Is de informatie op de website toereikend? 36. Krijg je voldoende informatie vanuit de mentorgroep van je kind? 37. Word je voldoende uitgenodigd om deel te nemen aan activiteiten op school? Onderbouw

15 38. Ben je voldoende bekend met de regels en afspraken die op school gelden? 39. Heb je het idee dat je voldoende zicht hebt op het ontwikkelingsniveau van je kind? 40. Geeft het portfoliogesprek/leerlijnen je een reëel beeld over de leerresultaten van je kind? 41. Geeft het portf.gesprek/leerlijnen je een reëel beeld over de inzet en werkhouding van je kind? Onderbouw

16 42. Geeft het portf.gesprek/leerlijnen je een reëel beeld over het welbevinden van je kind? Onderbouw

17 43. Vind je dat je genoeg informatie krijgt over de MR? 44. Lees je de notulen en andere informatie uit de MR op de website? 45. Weet de MR hoe je over zaken denkt? 46.De vergaderingen van de MR zijn openbaar zou je komen als er een onderwerp is dat je aanspreekt? Onderbouw

18 47. Zou je komen als de MR thema-avonden organiseert over bijv. opvoeding en internet? 48. Wil je zelf mee kunnen praten binnen de MR? 49. Vind je dat de MR voldoende de belangen van de ouders vertegenwoordigt? Onderbouw

19 50.Op welke wijze wil je op de hoogte gehouden worden van zaken die spelen in de MR? 1. via de nieuwsbrief 2. via de nieuwsbrief en via e-mail 3. via de nieuwsbrief en via de website van school en via e-mail 4. via de nieuwsbrief en via de website van school 5. via e-mail 6. via een MR prikbord en via de nieuwsbrief 7. via de website van school en via e-mail en via de jaarlijkse ledenvergadering van de Oudervereniging 8. via de website van school en via e-mail 9. via de website van school 10. via de nieuwsbrief en via de website van school en via e-mail en via de jaarlijkse ledenvergadering van de Oudervereniging 11. via de nieuwsbrief en via de jaarlijkse ledenvergadering van de Oudervereniging Onderbouw

20 51. Heb je 't gevoel dat de mentor/leerkr. vold. in staat is om je kind pers. aandacht te schenken? 52. Ben je tevreden met de wijze waarop de leerkracht haar taak invult? 53. Heb je het gevoel dat je altijd met problemen of vragen over je kind bij de mentor terecht kunt? 54. Weet je waar je terecht kunt wanneer je er met de mentor niet uitkomt? Onderbouw

21 55. Heb je het gevoel dat de teamleden goed samenwerken? 56. Ben je bekend met de taak die de intern begeleider heeft binnen school? 57. Ben je tevreden met de wijze waarop de intern begeleider haar taak invult? 58. de extra indiv. zorg die de leerkracht geeft aan de leerlingen die dat nodig hebben? Onderbouw

22 59. de tijd die de leerkracht aan jouw kind besteedt?60. de mate waarin de leerkracht afspraken nakomt? 61. de manier waarop de school in het algemeen inhoud geeft aan haar identiteit? 62. de inhoud van het levensbeschouwelijk onderwijs dat je kind ontvangt in school? Onderbouw

23 63. de wijze waarop in de school de identiteit tot uitdrukking komt in de omgangsvormen en gedrag? 64. het uitdragen van de identiteit door de teamleden van de school? 65. de aandacht voor normen en waarden?66. dat de dag met een hand geven begint en afsluit? Onderbouw

24 67. dat je als ouder met je wordt aangesproken i.p.v. met U? 68. dat de kinderen leerkrachten met de voornaam mogen aanspreken? 69. het onderwijskundig concept van de school?70. de materialen en methodes waarmee je kind werkt? Onderbouw

25 71. de inzet van computers en ICT-middelen in het onderwijs? 72. de kennismakingsprocedure met en de plaatsing van nieuwe kinderen? 73. de aandacht van de school voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van je kind? 74. de gemengde leeftijdsgroepen? Onderbouw

26 75. de inrichting en aankleding van de school? 76. de onderwijskundige ontwikkelingen in de OB van het afgelopen jaar? 77. de wijze waarop je hierover bent geïnformeerd? 78. Over het onderwijskundig concept word ik voldoende geïnformeerd. Onderbouw

27 79. Mijn kind krijgt de ruimte om zich te ontwikkelen. 80. Mijn kind wordt uitgedaagd tot het nemen van initiatieven. 81. De essenties die de school nastreeft kiezen delen maken vind ik in de praktijk terug. 82. Voelt je kind zich veilig op school? Onderbouw

28 83. Ben je bekend met het pestprotocol? 84. Vind je dat de school preventief handelt op het gebied van pestgedrag? 85. Wanneer er pestgedrag plaatsvindt handelt de school dan adequaat? 86. Worden de ouders tijdig door school benaderd wanneer er sprake is van pestgedrag? Onderbouw

29 87. Gaat je kind in het algemeen met plezier naar school?88. Voel je je thuis op deze school? 89. Hoe tevreden ben je in het geheel met de school en alles wat daarbij hoort? Onderbouw

30 Uitslag Ouder Tevredenheids Onderzoek Middenbouw

31 1. de gelegenheid om met de mentor van je kind te praten?2A. de 15-minuten-gesprekken aan het begin v/h schooljaar? 3. het aantal gesprekken met de mentor van je kind?4. de inhoud van deze gesprekken? Middenbouw

32 5. de telefonische / elektronische bereikbaarheid van de school? 6. de inbreng en de mogelijkheid van meedenken van ouders binnen school? 7. de jaarkalender van de school (studiedagen vakantiedagen e.d.)? 8. de inhoud en de leesbaarheid van de digitale schoolgids? Middenbouw

33 9. de inhoud en de leesbaarheid van het oranje schoolinformatieboekje? 10. de inlooptijd aan het begin van de ochtend/middag? 11. het kindvolgsysteem?12. de manier waarop je wegwijs wordt gemaakt? Middenbouw

34 13. de wijze waarop de directeur zichtbaar aanwezig is in school? 14. de vriendelijkheid en openheid van de mentoren? 15. de vriendelijkheid en openheid van de directeur?16. de vriendelijkheid en openheid van de stagiaires? Middenbouw

35 17. het open staan van de school voor positieve kritiek?18. het open staan van de school voor klachten? 19. de afhandeling van opmerkingen/klachten door de directie? 20. de afhandeling van opmerkingen/klachten door de leerkrachten? Middenbouw

36 21. Zou je meer contact willen hebben met andere ouders?22. Bezoek je de (algemene) ouderavonden van de school? 23. Vind je de Rond de tafel gesprekken zinvol?24. Heb je al eens deelgenomen aan deze gesprekken? Middenbouw

37 25. Verwacht je in de toekomst een keer deel te nemen aan deze gesprekken? 26. Lees je de nieuwsbrief van de school? 27. Is de informatie in de nieuwsbrief toereikend?28. Bezoek je de website van de school? Middenbouw

38 29. Gebruik je de website van de school om actuele informatie over de school te krijgen? 30. Is de informatie op de website toereikend? 31. Krijg je voldoende informatie vanuit de mentorgroep van je kind? 32. Word je voldoende uitgenodigd om deel te nemen aan activiteiten op school? Middenbouw

39 33. Ben je voldoende bekend met de regels en afspraken die op school gelden? 34. Heb je het idee dat je voldoende zicht hebt op het ontwikkelingsniveau van je kind? 35. Geeft het portfoliogesprek/leerlijnen je een reëel beeld over de leerresultaten van je kind? 36. Geeft het portf.gesprek/leerlijnen je een reëel beeld over de inzet en werkhouding van je kind? Middenbouw

40 37. Geeft het portf.gesprek/leerlijnen je een reëel beeld over het welbevinden van je kind? 38. Vind je dat je genoeg informatie krijgt over de MR? 39. Lees je de notulen en andere informatie uit de MR op de website? 40. Weet de MR hoe je over zaken denkt? Middenbouw

41 41. De vergaderingen van de MR zijn openbaar als er een ond. is wat je aanspreekt zou je dan komen? 42. Zou je komen als de MR thema-avonden organiseert over bijv. opvoeding en internet? 43. Wil je zelf mee kunnen praten binnen de MR? 44. Vind je dat de MR voldoende de belangen van de ouders vertegenwoordigt? Middenbouw

42 50.Op welke wijze wil je op de hoogte gehouden worden van zaken die spelen in de MR? 1. via de nieuwsbrief 2. via de nieuwsbrief en via e-mail 3. via de nieuwsbrief en via de website van school en via e-mail 4. via de nieuwsbrief en via de website van school en via de jaarlijkse ledenvergad.van de Oudervereniging 5. via de nieuwsbrief en via de jaarlijkse ledenvergad.van de Oudervereniging 6. via e-mail 7. via een MR prikbord en via de nieuwsbrief en via e-mail 8. via een MR prikbord en via de nieuwsbrief en via de website van school en via de jaarlijkse ledenvergad.van de Oudervereniging 9. via een MR prikbord en via de nieuwsbrief 10. via de website van school 11. via de nieuwsbrief en via e-mail en via de jaarlijkse ledenvergad.van de Oudervereniging 12. via de nieuwsbrief en via de website van school en via e-mail en via de jaarlijkse ledenvergad.van de Oudervereniging 13. via de nieuwsbrief en via de website van school Middenbouw

43 46. Heb je het gevoel dat de mentor/leerkracht vold. in staat is om je kind pers. aandacht te geven? 47. Ben je tevreden met de wijze waarop de leerkracht haar taak invult? 48. Heb je het gevoel dat je altijd met problemen of vragen over je kind bij de mentor terecht kunt? 49. Weet je waar je terecht kunt wanneer je er met de mentor niet uitkomt? Middenbouw

44 50. Heb je het gevoel dat de teamleden goed samenwerken? 51. Ben je bekend met de taak die de intern begeleider heeft binnen school? 52. Ben je tevreden met de wijze waarop de intern begeleider haar taak invult? 53. de extra indiv. zorg die de leerkracht geeft aan de leerlingen die dat nodig hebben? Middenbouw

45 54. de tijd die de leerkracht aan jouw kind besteedt?55. de mate waarin de leerkracht afspraken nakomt? 56. de manier waarop de school in het algemeen inhoud geeft aan haar identiteit? 57. de inhoud van het levensbeschouwelijk onderwijs dat je kind ontvangt in school? Middenbouw

46 58. de wijze waarop in de school de identiteit tot uitdrukking komt in de omgangsvormen en gedrag? 59. het uitdragen van de identiteit door de teamleden van de school? 60. de aandacht voor normen en waarden?61. dat de dag met een hand geven begint en afsluit? Middenbouw

47 62. dat je als ouder met je wordt aangesproken i.p.v. met U? 63. dat de kinderen leerkrachten met de voornaam mogen aanspreken? 64. het onderwijskundig concept van de school?65. de materialen en methodes waarmee je kind werkt? Middenbouw

48 66. de inzet van computers en ICT-middelen in het onderwijs? 67. de kennismakingsprocedure met en de plaatsing van nieuwe kinderen? 68. de aandacht van de school voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van je kind? 69. de gemengde leeftijdsgroepen? Middenbouw

49 70. de inrichting en aankleding van de school? 71. de onderwijskundige ontwikkelingen in de MB van het afgelopen schooljaar? 72. de wijze waarop je hierover bent geïnformeerd? 73. Over het onderwijskundig concept word ik voldoende geïnformeerd. Middenbouw

50 74. Mijn kind krijgt de ruimte om zich te ontwikkelen. 75. Mijn kind wordt uitgedaagd tot het nemen van initiatieven. 76. De essenties die de school nastreeft kiezen delen maken vind ik in de praktijk terug. Middenbouw

51 79. Voelt je kind zich veilig op school?80. Ben je bekend met het pestprotocol? 81. Vind je dat de school preventief handelt op het gebied van pestgedrag? 82. Wanneer er pestgedrag plaatsvindt handelt de school dan adequaat? Middenbouw

52 83. Worden de ouders tijdig door school benaderd wanneer er sprake is van pestgedrag? 84. Gaat je kind in het algemeen met plezier naar school? 85. Voel je je thuis op deze school? 86. Zou je andere ouders adviseren om voor onze school te kiezen? Middenbouw

53 87. Hoe tevreden ben je in het geheel met de school en alles wat daarbij hoort? Middenbouw


Download ppt "Uitslag Ouder Tevredenheids Onderzoek 2010 Basisschool Los Hoes Haaksbergen."

Verwante presentaties


Ads door Google