De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Scholing voor werkenden (actie D) ESF

Verwante presentaties


Presentatie over: "Scholing voor werkenden (actie D) ESF"— Transcript van de presentatie:

1 Scholing voor werkenden (actie D) ESF 2007-2013
29 oktober 2009 Stichting Opleidingsfonds Levensmiddelenindustrie

2 De SOL is hèt Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor de
Subsidies Opleiden Ontwikkelen De SOL versterkt de prestaties van de Nederlandse Levensmiddelenindustrie door het scheppen van de best denkbare mogelijkheden en condities voor de instroom en ontwikkeling van personeel De SOL is hèt Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor de Levensmiddelenindustrie De Sol werkt aan duurzame verbetering van haar prestaties door de competenties van haar medewerkers te benutten en te versterken Verbeteren bedrijfsprocessen

3 Agenda 15.30 Ontvangst ESF Algemeen en ESF SOL ESF aanvraagperiode februari 2010 Dienstverlening SOL Wijzigingen regeling en HPA Administratie, workshops en infomap 17.30 Afsluiting

4 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
ESF algemeen en ESF SOL Europese Commissie Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Agentschap Sociale Zaken en Werkgelegenheid O&O-fondsen SOL Levensmiddelen productie bedrijven

5 Bestrijding jeugdwerkloos heid € 15.000.000,- nov. 2009 Aktie D
ESF algemeen en ESF SOL Besluitvorming Staatsecretaris SZW mogelijkheid €150 mljn ESF Aktie J Bestrijding jeugdwerkloos heid € ,- nov. 2009 Aktie D Scholing van werkenden € ,- per jaar febr. 2010 Aktie E Sociale Innovatie € ,- per jaar okt. 2009 Aktie A ‘werklozen’ nov. 2009 Solbudget 1,0 mljn (2%)

6 ESF 2007-2013 Aktie D Scholing van werkenden
ESF algemeen en ESF SOL ESF Aktie D Scholing van werkenden Publicatie nieuwe regeling op 1 december 2009 verwacht 10 november overleg monitorcomité Eventuele aanpassingen prioriteit voor ouderen en laaggeschoolden (bonusregeling?) politiek besluit tot verhoging budget van € 53 miljoen naar € 150 miljoen

7 ESF in de Voedingsmiddelenindustrie ESF bij de SOL
ESF algemeen en ESF SOL ESF in de Voedingsmiddelenindustrie ESF bij de SOL Programmaperiode Beschikte projectkosten: € ,- (€ ,-) Aantal deelnemers: Programmaperiode tot nu toe Begrote projectkosten: € ,- (€ ,-) Aantal projecten: 6 Aantal deelnemende bedrijven: 50 Aantal deelnemers:

8 ESF 2007-2013 Aktie D Scholing van werkenden
ESF algemeen en ESF SOL ESF Aktie D Scholing van werkenden 40% subsidie voor scholingsactiviteiten tot en met MBO4 (niveau-eis geldt voor deelnemer en opleiding) Subsidie op - directe scholingskosten - overheadkosten (max. 10% t.o.v. directe kosten) * - exploitatiekosten (max. 10% t.o.v. directe kosten) * - ontwikkelkosten (max. 10% van totale kosten) Subsidiabale opleidingen: * - Crebo erkende opleidingen - Algemeen erkende opleidingen - Branche erkende opleidingen Bonusregeling (max. 5% op doelgroepen) Malusregeling (max. 5% op publiciteit)

9 ESF algemeen en ESF SOL 01-mrt-10 30-juli-11 MAART 2010-2011 01-sep-09
01-sep-09 31-aug-10 SEPT N302 02-mrt-09 30-juni-10 APRIL N272 VERLENGD 01-jan-09 31-dec-09 01-apr-09 30-juli-10 AANBOD N282 / N292 * Kosten onder voorbehoud EVC Crebo nv 1 NEN Crebo nv 2 NL taal Microsoft Vapro basis Vapro A Allround op. VCA LMT 3 Mentor training

10 Aanvraagperiode februari 2009
ESF aanvraag periode december 2009 Aanvraagperiode februari 2009 Projectperiode 1 maart 2010 t/m 30 juli indien gewenst 1 februari 2010 onder voorbehoud Vraaggerichte aanvraag Keuze branche opleidingen in 9 categorieën Beoordeling scholing via scholingsverklaring Scholingsverklaring per opleiding, dossier SOL Aanvraagformulier beschikbaar via Deadline indienen aanvraag 15 december 2009 Deadline indienen einddeclaratie 15 september 2011

11 Keuze branche opleidingen
ESF aanvraag periode december 2009 Keuze branche opleidingen Categorieën B1 Brandweeropleidingen (alle varianten) B2 Trainingen Kwaliteit, Arbo, Milieu (KAM) en voedselveiligheid B3 Chauffeursopleidingen B4 Technische trainingen B5 Logistieke opleidingen B6 Management vaardigheden B7 Machine opleidingen B8 Praktijkopleider B9 Procesverbeteringssystemen B10 Overig LIJST VAN GOEDGEKEURDE OPLEIDINGEN BESCHIKBAAR (groeimodel)

12 Crebo erkende opleidingen
ESF aanvraag periode december 2009 Crebo erkende opleidingen Alle erkende AOC’s, ROC’s en (commerciele) opleidingsaanbieders EVC-trajecten Algemeen erkende opleidingen - Heftruckopleiding (alle trainingen) - Microsoft (alle gebruikerstrainingen) - NEN (alle trainingen) - Taalcursus Duits / Engels / Frans / Nederlands / Spaans VCA (alle trainingen)

13 ESF aanvraag periode december 2009
Beslisboom

14 Aanvraagprocedure

15 Dienstverlening SOL De Sol aanpak
mogelijkheden voor ESF subsidieaanvragen voor: 1.      Individuele werknemers 2.      MKB bedrijven 3.      Brancheaanpak op subcategorie niveau (bijv. zuivel, meel, diervoeder, zoetwaren etc.) 4.      Individuele bedrijven 5.      Groepen van bedrijven in regio’s

16 Dienstverlening SOL Dienstverlening SOL Drie service level niveaus waarbij de administratieve last van bedrijven in oplopende mate door de Sol uit handen wordt genomen. Basis dienstverlening - geldt voor elke gebruiker Bedrijfsbijdrage wordt aangewend om de kosten van de Sol op uitvoerend niveau te dekken € 500,- per opleiding + 5% van de aangevraagde subsidie

17 Dienstverlening SOL Extra dienstverlening Maatwerk dienstverlening
Opstellen aanvraag, advies over inrichten administratie op locatie, opstellen einddeclaratie Maatwerk plus dienstverlening Volledige administratie wordt het bedrijf uit handen genomen. Op basis van de ingeschatte tijd (afh. van organisatie en omvang project) wordt een tarief neergelegd. Uurtarieven 2009: € 115,- projectleiders € 79,- administratief personeel

18 Wijzigingen regeling en HPA
Geen marktconformiteit onder de € ,- tot € ,- benchmark, daarna offerteprocedure Erkenning van branche opleidingen door SOL Verlenging uitvoeringsperiode van 1 naar 1,5 jaar (telling vanaf datum compleet) Verplichtingen in de regeling, HPA geeft handreikingen Procedure gewaarmerkte kopieen Berekening loonkosten, 28% sociale lasten Addendum arbeidscontract, vast % ESF werkzaamheden WIJZIGINGEN GAAN PER DIRECT IN

19 Administratieve vereisten
Administratie, workshops en infomap Administratieve vereisten Bewijslast administratie bedrijven Directe kosten - benchmark (vanaf € ,-) of offertes (vanaf € ,-) getekende presentielijsten kopie certificaten originele of gewaarmerkte facturen betalingsbewijzen verklaring niveau deelnemers registratie deelnemersgegevens incl. kopie loonstrook en identiteitsbewijs

20 Administratieve vereisten
Administratie, workshops en infomap Administratieve vereisten Bewijslast administratie bedrijven Indirecte kosten - getekende sluitende urenregistratie overhead of addendum arbeidscontract uurloonberekening (evt. 28% opslag) en berekening werkbare uren originele of gewaarmerkte facturen externen / exploitatie betalingsbewijzen registratie gegevens overhead personeel incl. kopie loonstrook en identiteitsbewijs bewijzen publiciteit

21 Geef u op voor een workshop ESF administratie!
Administratie, workshops en infomap Geef u op voor een workshop ESF administratie! Workshops worden op locatie verzorgd U krijgt instructie/tips hoe een efficiënte ESF administratie te voeren Mogelijkheid tot doorspreken aanwezige opzet administratie van uw bedrijf Een informatiemap (model voor opzetten administratie) is onderdeel van de workshop Kosten: € 595 (ex BTW) per workshop Neem contact op met één van onze adviseurs voor het plannen van een datum

22 VOORBEELD ADMINISTRATIE
Administratie, workshops en infomap SOL Infomap VOORBEELD ADMINISTRATIE Kosten: € 49,-

23 0318-649580 Vragen? SOL Postbus 601 6710 BP EDE info@sol-online.nl

24 Hartelijk dank voor uw aanwezigheid
Blijft u nog wat drinken?


Download ppt "Scholing voor werkenden (actie D) ESF"

Verwante presentaties


Ads door Google