De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Scholing voor werkenden (actie D) ESF 2007-2013 29 oktober 2009 Stichting Opleidingsfonds Levensmiddelenindustrie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Scholing voor werkenden (actie D) ESF 2007-2013 29 oktober 2009 Stichting Opleidingsfonds Levensmiddelenindustrie."— Transcript van de presentatie:

1 Scholing voor werkenden (actie D) ESF 2007-2013 29 oktober 2009 Stichting Opleidingsfonds Levensmiddelenindustrie

2 Verbeteren bedrijfsprocessen Subsidies OpleidenOntwikkelen De SOL versterkt de prestaties van de Nederlandse Levensmiddelenindustrie door het scheppen van de best denkbare mogelijkheden en condities voor de instroom en ontwikkeling van personeel De SOL is hèt Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor de Levensmiddelenindustrie De Sol werkt aan duurzame verbetering van haar prestaties door de competenties van haar medewerkers te benutten en te versterken

3 Agenda 15.30Ontvangst ESF Algemeen en ESF SOL ESF aanvraagperiode februari 2010 Dienstverlening SOL Wijzigingen regeling en HPA Administratie, workshops en infomap 17.30Afsluiting

4 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Agentschap Sociale Zaken en Werkgelegenheid O&O-fondsen SOL ESF algemeen en ESF SOL Levensmiddelen productie bedrijven

5 ESF 2007 - 2013 Aktie J Bestrijding jeugdwerkloos heid € 15.000.000,- nov. 2009 Aktie E Sociale Innovatie € 7.000.000,- per jaar okt. 2009 Aktie D Scholing van werkenden € 53.000.000,- per jaar febr. 2010 Besluitvorming Staatsecretaris SZW mogelijkheid €150 mljn Aktie A ‘werklozen’ nov. 2009 Solbudget 1,0 mljn (2%) ESF algemeen en ESF SOL

6 ESF 2007-2013 Aktie D Scholing van werkenden Publicatie nieuwe regeling op 1 december 2009 verwacht 10 november overleg monitorcomité Eventuele aanpassingen prioriteit voor ouderen en laaggeschoolden (bonusregeling?) politiek besluit tot verhoging budget van € 53 miljoen naar € 150 miljoen ESF algemeen en ESF SOL

7 ESF in de Voedingsmiddelenindustrie ESF bij de SOL Programmaperiode 2000-2006 Beschikte projectkosten: € 192.000.000,- (€ 96.000.000,-) Aantal deelnemers: 48.000 Programmaperiode 2007-2013 tot nu toe Begrote projectkosten: € 22.598.563,- (€ 9.039.425,-) Aantal projecten: 6 Aantal deelnemende bedrijven: 50 Aantal deelnemers: 22.067 ESF algemeen en ESF SOL

8 ESF 2007-2013 Aktie D Scholing van werkenden 40% subsidie voor scholingsactiviteiten tot en met MBO4 (niveau-eis geldt voor deelnemer en opleiding) Subsidie op - directe scholingskosten - overheadkosten (max. 10% t.o.v. directe kosten) * - exploitatiekosten (max. 10% t.o.v. directe kosten) * - ontwikkelkosten (max. 10% van totale kosten) Subsidiabale opleidingen: * - Crebo erkende opleidingen - Algemeen erkende opleidingen - Branche erkende opleidingen Bonusregeling (max. 5% op doelgroepen) Malusregeling (max. 5% op publiciteit) ESF algemeen en ESF SOL

9 01-mrt-1030-juli-11 MAART 2010-2011 01-sep-0931-aug-10 SEPT. 2009-2010N302 02-mrt-0930-juni-10 APRIL 2009-2010N272 VERLENGD 01-jan-0931-dec-0901-apr-0930-juli-10 AANBODN282 / N292 AANBODN272 VERLENGD * Kosten onder voorbehoud EVC € 743.593EVC € 40.000 Crebo nv 1 € 162.915NEN € 13.000 Crebo nv 2 € 219.245NL taal € 70.000 Microsoft € 13.691 Vapro basis € 14.813 NEN € 15.000Vapro A € 37.288 NL taal € 48.000 Allround op. € 108.000 VCA € 15.000LMT 3 € 48.600 Mentor training € 10.000 ESF algemeen en ESF SOL

10 Aanvraagperiode februari 2009 - Projectperiode 1 maart 2010 t/m 30 juli 2011 indien gewenst 1 februari 2010 onder voorbehoud - Vraaggerichte aanvraag - Keuze branche opleidingen in 9 categorieën - Beoordeling scholing via scholingsverklaring - Scholingsverklaring per opleiding, dossier SOL - Aanvraagformulier beschikbaar via www.sol-online.nlwww.sol-online.nl - Deadline indienen aanvraag 15 december 2009 - Deadline indienen einddeclaratie 15 september 2011 ESF aanvraag periode december 2009

11 Keuze branche opleidingen Categorieën B1 Brandweeropleidingen (alle varianten) B2 Trainingen Kwaliteit, Arbo, Milieu (KAM) en voedselveiligheid B3 Chauffeursopleidingen B4 Technische trainingen B5 Logistieke opleidingen B6 Management vaardigheden B7 Machine opleidingen B8 Praktijkopleider B9 Procesverbeteringssystemen B10 Overig LIJST VAN GOEDGEKEURDE OPLEIDINGEN BESCHIKBAAR (groeimodel) ESF aanvraag periode december 2009

12 Crebo erkende opleidingen www.kwalificatiesmbo.nl Alle erkende AOC’s, ROC’s en (commerciele) opleidingsaanbieders EVC-trajecten Algemeen erkende opleidingen www.agentschapszw.nl - Heftruckopleiding (alle trainingen) - Microsoft (alle gebruikerstrainingen) - NEN (alle trainingen) - Taalcursus Duits / Engels / Frans / Nederlands / Spaans - VCA (alle trainingen) ESF aanvraag periode december 2009

13 13 Beslisboom ESF aanvraag periode december 2009

14 14 Aanvraagprocedure

15 Dienstverlening SOL De Sol aanpak mogelijkheden voor ESF subsidieaanvragen voor: 1. Individuele werknemers 2. MKB bedrijven 3. Brancheaanpak op subcategorie niveau (bijv. zuivel, meel, diervoeder, zoetwaren etc.) 4. Individuele bedrijven 5. Groepen van bedrijven in regio’s Dienstverlening SOL

16 Drie service level niveaus waarbij de administratieve last van bedrijven in oplopende mate door de Sol uit handen wordt genomen. 1.Basis dienstverlening - geldt voor elke gebruiker Bedrijfsbijdrage wordt aangewend om de kosten van de Sol op uitvoerend niveau te dekken € 500,- per opleiding + 5% van de aangevraagde subsidie Dienstverlening SOL

17 Extra dienstverlening 2.Maatwerk dienstverlening Opstellen aanvraag, advies over inrichten administratie op locatie, opstellen einddeclaratie 3.Maatwerk plus dienstverlening Volledige administratie wordt het bedrijf uit handen genomen. Op basis van de ingeschatte tijd (afh. van organisatie en omvang project) wordt een tarief neergelegd. Uurtarieven 2009: € 115,- projectleiders € 79,- administratief personeel Dienstverlening SOL

18 Wijzigingen regeling en HPA Geen marktconformiteit onder de € 15.000,- tot € 50.000,- benchmark, daarna offerteprocedure Erkenning van branche opleidingen door SOL Verlenging uitvoeringsperiode van 1 naar 1,5 jaar (telling vanaf datum compleet) Verplichtingen in de regeling, HPA geeft handreikingen Procedure gewaarmerkte kopieen Berekening loonkosten, 28% sociale lasten Addendum arbeidscontract, vast % ESF werkzaamheden WIJZIGINGEN GAAN PER DIRECT IN Wijzigingen regeling en HPA

19 Administratieve vereisten Bewijslast administratie bedrijven Directe kosten - benchmark (vanaf € 15.000,-) of offertes (vanaf € 50.000,-) -getekende presentielijsten -kopie certificaten -originele of gewaarmerkte facturen -betalingsbewijzen -verklaring niveau deelnemers -registratie deelnemersgegevens incl. kopie loonstrook en identiteitsbewijs Administratie, workshops en infomap

20 Administratieve vereisten Bewijslast administratie bedrijven Indirecte kosten - getekende sluitende urenregistratie overhead of addendum arbeidscontract -uurloonberekening (evt. 28% opslag) en berekening werkbare uren -originele of gewaarmerkte facturen externen / exploitatie -betalingsbewijzen -registratie gegevens overhead personeel incl. kopie loonstrook en identiteitsbewijs -bewijzen publiciteit Administratie, workshops en infomap

21 Geef u op voor een workshop ESF administratie! Workshops worden op locatie verzorgd U krijgt instructie/tips hoe een efficiënte ESF administratie te voeren Mogelijkheid tot doorspreken aanwezige opzet administratie van uw bedrijf Een informatiemap (model voor opzetten administratie) is onderdeel van de workshop Kosten: € 595 (ex BTW) per workshop Neem contact op met één van onze adviseurs voor het plannen van een datum

22 SOL Infomap VOORBEELD ADMINISTRATIE Kosten: € 49,- Administratie, workshops en infomap

23 SOL Postbus 601 6710 BP EDE 0318-649580 info@sol-online.nl www.sol-online.nl Vragen?

24 Hartelijk dank voor uw aanwezigheid Blijft u nog wat drinken?


Download ppt "Scholing voor werkenden (actie D) ESF 2007-2013 29 oktober 2009 Stichting Opleidingsfonds Levensmiddelenindustrie."

Verwante presentaties


Ads door Google