De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Archaïsch Griekenland (ca. 750 – 500 v.Chr.)

Verwante presentaties


Presentatie over: "Archaïsch Griekenland (ca. 750 – 500 v.Chr.)"— Transcript van de presentatie:

1 Archaïsch Griekenland (ca. 750 – 500 v.Chr.)

2 Vandaag: ‘Donkere Eeuwen’ Archaïsche tijd A-vragen

3

4 ‘Donkere Eeuwen’ (ca. 1250 – 750 v.Chr.)
Instorting Myceense beschaving (o.a.) Het schrift (Lineair B) raakt in ongebruik Weinig tot geen literaire bronnen Archeologie onmisbaar in deze periode

5

6 Dorische Invasie

7 ‘Zeevolkeren’

8 Ramses III I (Ramses III) extended all the boundaries of Egypt; I overthrew those who invaded them from their lands. I slew the Denen in their isles, the Thekel and the Peleset were made ashes. The Sherden and the Weshesh of the sea, they were made as those that exist not, taken captive at one time, brought as captives to Egypt, like the sand on the shore.

9 (Hittites:) The wretched chief of Kheta as living captive
(Hittites:) The wretched chief of Kheta as living captive. (Amorites:) The wretched chief of Amor. (Tjekker:) Chieftain (lit. the Great One) of the foe of Thekel (Sherden:) Sherden of the sea. (Bedouins:) Chieftain of the foe of Sha[su] (Teresh:) Teresh of the sea. (Philistines:) Chieftain of the Pe[leset]

10

11 Licht aan het eind van de ‘donkere eeuwen’
Homerus (ca. achtste eeuw v.Chr?) Hesiodus (iets later dan Homerus?) Schetsen een andere maatschappij dan die we kennen uit de Lineair B tabletten

12 Aardewerk als bron Zwartfigurig aardewerk (ca. 600 v. Chr.)
Geometrisch aardewerk (8° eeuw v. Chr.) Proto-Corinthisch aardewerk (725 v. Chr.) Roodfigurig aardewerk (ca. 525 v. Chr.)

13 Demografisch / economisch
Agrarische ontwikkeling Bevolkingsgroei Kolonisatie Elite vorming Staatsvorming polis

14 Kolonisatie

15 Economische en demografische ontwikkelingen leiden tot sociale onrust
Rijkdom bij bepaalde groepen neemt toe door handel en landbouw, armoede juist bij andere groepen Met name 2 groepen botsen met oude aristocratie: Nouveaux riches: door handel en landbouw. Konden hoplon veroorloven en wilden militaire & politieke participatie. 2) Kleinere (autarkische) boeren vervallen in schuldslavernij Hoe zit de reader in elkaar? Artikelen en bronnen, hoe gebruik je die in samenhang?

16 Economische en demografische ontwikkelingen leiden tot sociale onrust
Oplossing: aanstellen 1 medeburger met speciale volmacht (tirannen/wetgevers) om onrust te bezweren. Dit geschiedde in verschillende poleis op verschillende wijzen (Sparta en Athene).  eveneens; codificatie van de wet in deze tijd. (traditionele opvatting)

17 Cultuur Schrift (alfabet) Literatuur Kunst Godsdienst Filosofie
Homerus Hesiodus Kunst Beeldend architectuur Godsdienst Filosofie

18 Olympische goden

19 Handboek Start opdrachten A 1 t/m 5

20 De Polis (‘stadsstaat’)
Relatief klein grondgebied Stedelijk administratief centrum met een gespecialiseerd functionarissenapparaat Politiek autonoom (?) Groot gemeenschapsgevoel

21 Ostracisme

22 Griekse falanx

23 Ethnos Gemeenschappelijke identiteit Stamcultuur Samenwerking
Mythen (afkomst) Cultus (bondscultus) Stamcultuur Samenwerking militair

24 Tyrannos

25 Spartaanse inwoners Inwonersgroepen:
-Spartiaten (Dorische aristocatie) -Perioiken (omwonende) - Heloten (slaven uit Messenië en Lakonia))

26 Spartaanse politieke instellingen
Apella (volkvergadering) [Ath Ekklesia] Gerousia (30 man boven de 60 incl 2 koningen) [Ath Boule] Ephoren (5 opzieners voor dagelijks bestuur en om belangen van armen te behartigen tegen aristocratie) [Ath archonten]

27 Griekenland. Sparta en Attika

28 De hervormingen van Solon (594/3 v. C. eponieme archont):

29 De hervormingen van Solon (594/3 v. C. eponieme archont):
de tele: verdeling van burgerij in 4 vermogensklasse de zogenaamde seisachtheia verbod op graanexport, bevordering wijn- en olijfteelt. nieuwe rechtscodex + volksrechtbank (Heliaia)

30 Tele: vermogensklasse van Solon. ) Attische medimne = c. 52 liter (vgl
Tele: vermogensklasse van Solon. *) Attische medimne = c. 52 liter (vgl. Laconische medimne = c. 73 liter) I >500* pentakosio-medimnoi College van archonten Deelname aan Boule (raad van 400) Deelname aan de volks- vergadering : Ekklesia II 300 hippeis (ruiterij) III 200 zeugitai (hoplitai) IV <200 thetes – dagloners/ landlozen

31 Seisachtheia – de afschudding van de lasten
Dit houdt in dat Solon alle schulden kwijtschold; schuldslaven vrijliet; naar het buitenland verkochte schuldslaven repatrieerde door ze terug te kopen; verbod op schuldslavernij voor Atheense burgers (lichaam mag niet meer in onderpand gegeven worden); afschaffing van de status van de hektemoros.

32 Pisistratus 607 - 527  547 Lijfwacht Aristrocraten verbannen
Arme metoiken tot hopliet Aristrocraten verbannen Landverdeling Panathenaeen Dionysia Proparthenon

33 De hervormingen van Cleisthenes (508/7)
Herindeling Attica - Cleisthenes doorbreekt het oude systeem van de phratriën door Attica en haar burgerij te verdelen in phylen, trittyes en demen. Raad van iedere phyle loot 50 afgevaardigden uit voor de Boule; wordt dan ook een Raad van 500 (i.p.v. Solonische Raad van 400). Ostracisme – in 487 vChr voor het eerst toegepast, nl. op Hipparchus de Jongere. Door tegenstanders van de Atheense democratie te verbannen voor tien jaar (te ostraceren), kon deze zich succesvol verder ontwikkelen.

34

35 Morgen Vragen over handboek en reader Rest van de vragen
Discussie met voorzitters


Download ppt "Archaïsch Griekenland (ca. 750 – 500 v.Chr.)"

Verwante presentaties


Ads door Google