De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Van 2000-1400 v.c. bestond de Minoïsche beschaving (paleis van koning Minos in Knossos, Minotaurus) Kreta, een brug voor de beschaving. Van 1600-1200.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Van 2000-1400 v.c. bestond de Minoïsche beschaving (paleis van koning Minos in Knossos, Minotaurus) Kreta, een brug voor de beschaving. Van 1600-1200."— Transcript van de presentatie:

1

2 Van 2000-1400 v.c. bestond de Minoïsche beschaving (paleis van koning Minos in Knossos, Minotaurus) Kreta, een brug voor de beschaving. Van 1600-1200 v.c. bestond de Myceense beschaving (Homerus-Ilias en Odyssee) In 1200 v.c vielen de Doriërs Griekenland binnen (Spartanen zijn Doriërs) De Ioniërs vluchtten naar de eilanden in de Egeïsche Zee en naar Klein Azië (Athe- ners zijn Ioniërs) (1 ste kolonisatie) Van 1200-800 v.c. de Donkere Eeuwen

3 Griekenland niet 1 staat, maar een groot aantal stadstaten (poleis) → onderlinge strijd en rivaliteit Oorzaak: Griekenland erg bergachtig Toch spreken we over de Grieken -zelfde godsdienst -zelfde taal -zelfde leefgewoonten -Olympische Spelen (tijdrekening) -gemeenschappelijke vijand (Perzen)

4 Stadstaten hadden een aristocratie → elite van adellijke grootgrondbezitters -tijd om te besturen -verdedigden de stad (paard en wapens) soms ook een monarchie → één edelman greep de macht In de 7 de eeuw v.c. vond de 2 de kolonisatie plaats Oorzaken -overbevolking -onderlinge twisten

5 -ontstaan Griekse kolonies in Zuid Italië, op Sicilië, in N-Afrika en aan de kusten van de Zwarte Zee -door handel met kolonies opkomst van nieuwe elite van handelaren (onstaan van geld) -groei van het handwerk In de 6 de eeuw v.c. ontstond een machts- strijd tussen de oude en nieuwe elite → ze delen de macht → oligarchie

6 SPARTAATHENE -agrarisch → heloten werken op het land -aristocratische monar- chie -leger belangrijkste -gesloten (xenofobie) -weinig aandacht voor kunst en wetenschap -strenge opvoeding (Spartaans) -agrarisch- stedelijk → handel en handwerk erg belangrijk -democratie -vloot belangrijkste -open -grote bloei kunst en wetenschap -”normale”opvoeding

7 Ook in Athene spanningen in 6 de eeuw v.c. Solon legde de basis voor de Atheense democratie Onrust duurt voort → ontstaan van de tyrannie -tyran lost ruzies op en zorgt voor orde en rust -maakt soms misbruik van zijn macht Daarna komt Kleisthenes met aanpassin- gen van het systeem van Solon Hij voert het ostracisme in

8 -directe democratie → volksvergadering -alleen vrije, volwassen, manlijke burgers (geen slaven, kinderen, vrouwen en vreemdelingen) mogen stemmen -presentiegeld → ook armen doen mee -loting voor ambten (maximaal 1 jaar en altijd meer dan 1 persoon) → iedereen kan ambtenaar worden -demagoog zorgt voor veel invloed van de rijken

9 In de 5 de eeuw v.c. vonden de Perzische Oorlogen plaats 1 ste Perzische oorlog492 v.c. 2 de Perzische oorlog490 v.c.Marathon 3 de Perzische oorlog480 v.c. Thermopylae Salamis Grieken winnen Ruzie Athene- Sparta om de macht 430-403 v.c. Peloponnesische oorlog Sparta wint → beiden uitgeput

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34


Download ppt "Van 2000-1400 v.c. bestond de Minoïsche beschaving (paleis van koning Minos in Knossos, Minotaurus) Kreta, een brug voor de beschaving. Van 1600-1200."

Verwante presentaties


Ads door Google