De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het Oude Nabije Oosten Gilgameš-epos Hölkeskamp Toenemende complexiteit van samenlevingen Toenemende complexiteit van samenlevingen Agrarische ontwikkeling.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het Oude Nabije Oosten Gilgameš-epos Hölkeskamp Toenemende complexiteit van samenlevingen Toenemende complexiteit van samenlevingen Agrarische ontwikkeling."— Transcript van de presentatie:

1

2 Het Oude Nabije Oosten Gilgameš-epos Hölkeskamp

3 Toenemende complexiteit van samenlevingen Toenemende complexiteit van samenlevingen Agrarische ontwikkeling Verbeterde voedselvoorziening StedenvormingSpecialisatie S taatsvorming

4

5

6

7

8 It is concluded that Reamasesa-Mai-amana, the Great King, the king (of the land of Egypt) with Hattusili, the Great King, the king of the land of Hatti, his brother, for the land of Egypt and the land of Hatti, in order to establish a good peace and a good fraternity forever among them.

9

10 Hybride 8e eeuw apotropeïsch

11

12

13

14

15 ‘Onvermijdelijkheidsgedachte’: opkomstbloeivervalopkomstbloei verval

16 Schrift Kunst Religie Bestuur Et cetera… voorbeeld: Het Gilgame š- epos

17 Gilgameš-epos Gilgameš en Enkidu, 3e millennium v. C. (Ur) Gilgameš houdt bevochten leeuw vast, 8e eeuw v.C. (paleis Sargon II)

18 Gilgames cartoon

19

20

21 [romein]aanvulling van een lacune die vrijwel zeker is cursiefeen vertaling – die een aanvulling van een lacune kan zijn – die niet helemaal zeker is ……er is wel tekst maar de tekens hebben (nog) geen bevredigende interpretatie of lezing gevonden [……]lacunes in een vers of regel; het aantal puntjes zegt niets over de lengte van lacune, of het aantal tekens dat zich in de lacune bevond [cursief]aanvulling van verloren tekst die waarschijnlijk maar onzeker is; bij grotere twijfel wordt nog een vraagteken toegevoegd (romein)aanvulling die slechts dient om de Nederlandse zin beter te laten lopen 15’de regelnummering berust op giswerk omdat een onbekend aantal verzen verloren is gegaan

22

23 Reader: artikelen bronteksten Thema: ‘Codificatie van de wet in archaïsch Griekenland’ Voorbeeld: artikel Hölkeskamp Buste van Solon

24 Artikelen Presenteren verschillende visies op en debatten over weekthema Vraagstelling strategie Brongebruik m.b.t. argumentatie > welke plaats neemt artikel in debat in? Bronteksten Voeding voor argumentatie

25 Archaïsche periode : c. 750 v. Chr. – c. 500 v. Chr. veranderingen op alle gebieden (economisch, demografisch, politiek, etc.) Codificatie Pan-Helleens verschijnsel? Introductie schrift? Aanleiding? Adellijke willekeur inperken? Karakter wetten?

26 Karl J. Hölkeskamp, ‘Arbitrators, Lawgivers and the “Codification of Law” in Archaic Greece. Problems and Perspectives’ in: Metis 7 (1992) 49-61; 72-81.

27 Structuur artikel: 1. Uiteenzetting debat + gangbare aannames (“The state of the question”, p. 49) 2. Problematisering (“The problem”, p. 51) 3. Uitwerking + conclusie (“The Polis and its laws: legislation as interaction of institutions”, p. 72)

28 Groep 1: p. 49 tot tweede alinea p. 55 Uiteenzetting debat + begin probleemstelling Groep 2: p. 55 (Does the little …) tot p. 72 (c.) Kern probleemstelling Groep 3: p. 72 t/m p. 81 Conclusie

29 codificatie was Pan-Helleens verschijnsel aanleiding codificatie was strijd elite vs volk codificatie signaleert overgang naar klassieke polis

30 Bronnen Literaire bronnen zijn schaars, komen uit latere periodes en zijn duidelijk beïnvloedt door de ‘bovenmenselijke’ status die de wetgevers zijn gaan genieten in latere tijden. Anachronistische zoektocht naar verschijnsel codificatie: Verwarring oorzaak – gevolg Definitie codificatie: Collectie van wetten die allen een gelijke normatieve status hebben Nauwer: Een gesloten, systematisch geheel gekenmerkt door uniformiteit en interne samenhang

31 Bronnen tonen aan: polis = wetgevende lichaam, dus: eerst polisvorming (oorzaak), dan pas codificatie (gevolg) Codificatie is gevolg van concrete benodigdheid n.a.v. vernieuwde omstandigheden (= polis), niet ideologisch doel op zich Karakter wetten toont aan: Demos staat centraal in wetgeving; volksvergadering + magistraten vormen samen wetgevend lichaam Publieke opstelling wetten (es meson) Wetgevend lichaam verantwoordelijk voor bewaking wetten > ‘buffer’

32 Archaïsch Griekenland en codificatie Behandeling vragen Let op, maandag vóór 12u in postvakje! Behandeling van de verschillende bronnen


Download ppt "Het Oude Nabije Oosten Gilgameš-epos Hölkeskamp Toenemende complexiteit van samenlevingen Toenemende complexiteit van samenlevingen Agrarische ontwikkeling."

Verwante presentaties


Ads door Google