De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Archaïsch Griekenland (ca. 800 – 500 vC)

Verwante presentaties


Presentatie over: "Archaïsch Griekenland (ca. 800 – 500 vC)"— Transcript van de presentatie:

1 Archaïsch Griekenland (ca. 800 – 500 vC)
Margit Pothoven

2 Opzet “De donkere eeuwen” De Archaïsche tijd A-vragen

3

4 “De donkere eeuwen” (ca. 1200 – 800 vC)
Instorting Myceense beschaving Het schrift (Lineair B) raakt in ongebruik Weinig tot geen literaire bronnen Archeologie onmisbaar in deze periode

5 Dorische Invasie

6 “De Zeevolkeren”

7 Ramses III I (Ramses III) extended all the boundaries of Egypt; I overthrew those who invaded them from their lands. I slew the Denen in their isles, the Thekel and the Peleset were made ashes. The Sherden and the Weshesh of the sea, they were made as those that exist not, taken captive at one time, brought as captives to Egypt, like the sand on the shore.

8 (Hittites:) The wretched chief of Kheta as living captive
(Hittites:) The wretched chief of Kheta as living captive. (Amorites:) The wretched chief of Amor. (Tjekker:) Chieftain (lit. the Great One) of the foe of Thekel (Sherden:) Sherden of the sea. (Bedouins:) Chieftain of the foe of Sha[su] (Teresh:) Teresh of the sea. (Philistines:) Chieftain of the Pe[leset]

9 Licht aan het einde van “de donkere eeuwen”
Homerus (ca, 8e eeuw vC?) Hesiodus (iets later dan Homerus?) Schetsen een andere maatschappij dan we kennen uit het Lineair B

10

11

12 Aardewerk als bron Zwartfigurig aardewerk (ca. 600 vC)
Geometrisch aardewerk (8e eeuw vC) Proto-Corinthisch aardewerk (7e eeuw vC) Roodfigurig aardewerk (ca. 525 vC)

13 Demografie en economie
Bevolkingsgroei Agrarische ontwikkeling elitevorming Organisatievorm (polis) kolonisatie

14 Kolonisatie

15 Economische en demografische ontwikkelingen leiden tot sociale onrust
Rijkdom bij bepaalde groepen neemt toe door handel en landbouw, armoede juist bij andere groepen Met name 2 groepen botsen met oude aristocratie: 1) Nouveaux riches: door handel en landbouw. Konden hoplon veroorloven en wilden militaire & politieke participatie. 2) Kleinere (autarkische) boeren vervallen in schuldslavernij

16 Economische en demografische ontwikkelingen leiden tot sociale onrust
Oplossing: aanstellen 1 medeburger met speciale volmacht (tirannen/wetgevers) om onrust te bezweren. Dit geschiedde in verschillende poleis op verschillende wijzen (Sparta en Athene).  eveneens; codificatie van de wet in deze tijd. (traditionele opvatting)

17 Cultuur Schrift (alfabet) Literatuur Kunst Godsdienst Filosofie
Homerus Hesiodus Kunst Beeldend architectuur Godsdienst Filosofie

18 Handboek Start opdrachten A1 t/m 5

19 De Polis (‘stadsstaat’)
Relatief klein grondgebied Stedelijk administratief centrum met een gespecialiseerd functionarissenapparaat Politiek autonoom (?) Groot gemeenschapsgevoel

20 Ostracisme

21 De Griekse falanx

22 Ethnos Gemeenschappelijke identiteit 4e eeuw  politieke status
Mythen (afkomst) Cultus (bondscultus) 4e eeuw  politieke status ‘Aetolische bond’

23 Tyrannos

24 Spartaanse inwoners Inwonersgroepen: -Spartiaten (Dorische
aristocratie, burgerrecht) -Perioiken (omwonenden, onvolledig burgerrecht  lokale autonomie) - Heloten (slaven uit Messenië en Lakonia, geen burgerrecht)

25 Spartaanse politieke instellingen
Twee koningen Apella (volkvergadering) [Ath Ekklesia] Gerousia (30 man boven de 60 incl 2 koningen) [Ath Boule] Ephoren (5 opzieners voor dagelijks bestuur en om belangen van armen te behartigen tegen aristocratie) [Ath archonten]

26 Griekenland: Sparta en Attika

27 De hervormingen van Solon (594/3 vC eponieme archont):

28 De hervormingen van Solon (594/3 v. C. eponieme archont):
de tele: verdeling van burgerij in 4 vermogensklasse de zogenaamde seisachtheia verbod op graanexport, bevordering wijn- en olijfteelt. nieuwe rechtscodex + volksrechtbank (Heliaia)

29 Tele: vermogensklasse van Solon. ) Attische medimne = c. 52 liter (vgl
Tele: vermogensklasse van Solon. *) Attische medimne = c. 52 liter (vgl. Laconische medimne = c. 73 liter) I >500* pentakosio-medimnoi College van archon- ten Deelname aan Boule (raad van 400) Deel-name aan de volks- vergadering : Ekklesia II 300 hippeis (ruiterij) III 200 zeugitai (hoplitai) IV <200 thetes – dagloners/ landlozen

30 Seisachtheia – de afschudding van de lasten
Dit houdt in dat Solon alle schulden kwijtschold; schuldslaven vrijliet; naar het buitenland verkochte schuldslaven repatrieerde door ze terug te kopen; verbod op schuldslavernij voor Atheense burgers (lichaam mag niet meer in onderpand gegeven worden); afschaffing van de status van de hektemoros.

31 De hervormingen van Cleisthenes (508/7 v. Chr)
Herindeling Attica - Cleisthenes doorbreekt het oude systeem van de phratriën door Attica en haar burgerij te verdelen in phylen, trittyes en demen. Raad van iedere phyle loot 50 afgevaardigden uit voor de Boule; wordt dan ook een Raad van 500 (i.p.v. Solonische Raad van 400). Ostracisme – in 487 vChr voor het eerst toegepast, nl. op Hipparchus de Jongere. Door tegenstanders van de Atheense democratie te verbannen voor tien jaar (te ostraceren), kon deze zich succesvol verder ontwikkelen.

32

33 Opzet woensdag 2 studenten leiden discussie Vragen B t/m D bespreken


Download ppt "Archaïsch Griekenland (ca. 800 – 500 vC)"

Verwante presentaties


Ads door Google