De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Nalatenschappen ‘De Gouden Eeuw van de filantropie ’ Zeist, 23 september 2012 Evangelische Alliantie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Nalatenschappen ‘De Gouden Eeuw van de filantropie ’ Zeist, 23 september 2012 Evangelische Alliantie."— Transcript van de presentatie:

1 Nalatenschappen ‘De Gouden Eeuw van de filantropie ’ Zeist, 23 september 2012 Evangelische Alliantie

2 Even voorstellen Will van Heugten Vrijwel gehele loopbaan actief in non profit: – Jeugdorganisatie Jong Nederland (7 jaar) – Jantje Beton (14 jaar) – Bedevaartorganisatie (5 jaar) Operationeel directeur Fondsenwerving & Marketing Sinds 1 september 2007 Fondsenwerving revitaliseren, incl. nalatenschappen 2007: 20,8 mio (11,5 NLP) 2011: 24,3 mio (9,6 NLP) 23 september 2012Will van Heugtenblad 2

3 23 september 2012Will van Heugtenblad 3 Programma Even wat statistieken Enkele definities en vakjargon Profiel erflater Leger des Heils Wat doet het Leger aan werving Enkele adviezen Waar kunt u ondersteuning vinden Vragen stellen!

4 Ontwikkeling vermogen huishoudens 23 september 2012Will van Heugtenblad 4

5 Prognose aantal overlijdens 23 september 2012Will van Heugtenblad 5

6 Prognose groei inkomsten NLP 23 september 2012Will van Heugtenblad 6

7 Gerealiseerde inkomsten NLP in NL 23 september 2012Will van Heugtenblad 7

8 Testament Een persoon die zelf wil bepalen wat er met zijn nalatenschap gebeurt legt de eisen hiervoor vast in een testament. Dit wordt opgesteld door een notaris en ingeschreven in het CTR (Centraal Testamenten Register). Na een overlijden wordt altijd het CTR geraadpleegd door de notaris die betrokken wordt bij de afwikkeling. Het meest recente testament is geldig. Als een persoon niets heeft geregeld bij testament zal bij overlijden de erfenis toevallen aan de familieleden in de 1 e graad, partner en/of kinderen. Zijn er geen familieleden in de 1 e graad dan komen familieleden in de 2 e graad aan bod. Dit is allemaal wettelijk geregeld en vastgelegd. 23 september 2012Will van Heugtenblad 8

9 Erfstelling Opname in testament als erflater, dat betekent dat het bezit van de overledene, of een deel daarvan, wordt overgedragen aan de erfgenaam Dit geldt voor het netto resultaat na verrekening van alle lasten en verplichtingen. Een erfenis kan ook negatief zijn. Beneficiair aanvaarden, vaak verplicht volgens statuten Afwikkeling complex en tijdrovend (uitbesteden) Meer info beschikbaar uit testament LdH gemiddeld € 57.864 ( 2.806 dossiers) 23 september 2012Will van Heugtenblad 9

10 Legaat Dit is een vaste gift die is vastgelegd in het testament en kan een vast bedrag, met of zonder kosten, of een roerend goed zijn. Eenvoudige en snelle procedure Minder informatie, vaak geen kopie van testament LdH gemiddeld € 6.016 (3.335 dossiers) 23 september 2012Will van Heugtenblad 10

11 Executeurschap Een executeur kan door de erflater benoemd worden in het testament. Wij adviseren dat in ieder geval wel. Als er geen executeur is benoemd bij testament, dan mogen de erfgenamen de keuze maken of ze het zelf doen of uitbesteden aan een notaris of andere dienstverlener. De functie van executeur kan complex zijn, begin er niet aan als er geen deskundigheid in huis is. 23 september 2012Will van Heugtenblad 11

12 Profiel erflater LdH Gemiddeld 4 organisaties in testament (max 60) De helft van de erflaters is bekend als donateur 75% is vrouw Vaak geen kinderen of verstoorde relatie (onterven) Gemiddelde leeftijd bij overlijden is 89 jaar Tussen 70 en 80 wordt LAATSTE testament opgemaakt Tussen 80 en 90 komen de meeste NLP vrij 6 à 7 jaar tussen datum testament en datum overlijden 23 september 2012Will van Heugtenblad 12

13 Vrouwen zonder kinderen 23 september 2012Will van Heugtenblad 13

14 Werving door LdH Doel is om awareness te creëren bij prospects, intern en extern, en om een relatie op te bouwen: aandacht voor de mens!! Werving schriftelijk met “Pietje” Opvolging werving door TM Nieuwsbrief NLP voor infovragers (1.500 adressen) Service Calls D dossiers (in testament, geen contact) Adverteren in titels voor doelgroep Campagne Nalaten o.a. Week van het Testament 50+ Beurs: 9 leads 2012 800 “levende dossiers” Buitendienst (4 fte) voor persoonlijk contact en maatwerk 23 september 2012Will van Heugtenblad 14

15 Advies Werven op NLP ligt vaak (te) gevoelig, niet nodig Eigen achterban is goud waard Persoonlijk contact is de ultieme kans Blijf de mens centraal stellen zonder voorwaarden vooraf “Help, een donateur vraagt bezoek!” Laat afwikkeling door een vaste dienstverlener doen, notaris of andere professional Huur expertise in, ook voor bezoek Leer van elkaar, concurrentie is er niet echt Investeren is voor langere termijn 23 september 2012Will van Heugtenblad 15

16 Ondersteuning Er zijn in Nederland meerdere dienstverleners die zich hebben gespecialiseerd in de werving van nalatenschappen. www.centrumnalatenschappen.nl www.goednalaten.nl Of google op de term Nalatenschap Deze twee dienstverleners ken ik persoonlijk en met hen heb ik ook gewerkt. Alle advies is natuurlijk vrijblijvend, blijf zelf aan het roer staan, maar wacht niet af tot die nalatenschap vanzelf komt!! 23 september 2012Will van Heugtenblad 16

17 Dank u wel voor uw aandacht. Zijn er nog vragen? 23 september 2012Will van Heugtenblad 17


Download ppt "Nalatenschappen ‘De Gouden Eeuw van de filantropie ’ Zeist, 23 september 2012 Evangelische Alliantie."

Verwante presentaties


Ads door Google