De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

RiB Adelante Volwassenenrevalidatie Slotbijeenkomst 22-6-2010.

Verwante presentaties


Presentatie over: "RiB Adelante Volwassenenrevalidatie Slotbijeenkomst 22-6-2010."— Transcript van de presentatie:

1 RiB Adelante Volwassenenrevalidatie Slotbijeenkomst 22-6-2010

2 Doelgroep NAH/CVA 2 teams, sinds kort samengevoegd Samen: –47 klinische bedden (50 ledikanten) –400 poliklinische patiënten per jaar

3 Instroom Doorstroom Uitstroom

4 Doelstellingen 1.Instroom 1.Wachttijd maximaal 5 werkdagen K 2.Actuele wachttijden op internet 2.Doorstroom 1.80 % patiënten in vooraf gedefinieerde trajecten behandelen 2.Behandelintensiteit terugbrengen tot 145 RBU 3.Behandelduur verkorten 4.Continuïteit behandeling verbeteren 5.Doelmatigheidswinst realiseren 3.Uitstroom 80% patiënten gaan met ontslag op de in week 7 geplande ontslagdatum

5 Interventies Actuele wachttijden op internet plaatsen (vanaf november) Verruimen opnamedagen (vanaf november) Ontslagdatum in week 7 bepalen (vanaf 1 november) Aanmeldingsformulier ontwikkelen (vanaf februari) Registratie verbeteren (vanaf april) Behandeltrajecten ontwikkelen (nog in ontwikkeling) Duo-behandelaars (nog in ontwikkeling)

6 Resultaten: Wachttijden 20092010 (1-1 tot 25-5) –NAH K: 7,62 dgn 4.88 dgn –CVA K: 12,80 dgn4.79 dgn –NAH R: 21 dgn4.07 dgn –CVA R: 12 dgn4.30 dgn ! Doelstelling OOK gehaald voor R ! Adelante heeft de kortste wachttijd in Parkstad

7 Resultaten: Uitstroom CVA 80% van alle patiënten gaat op de vooraf bepaalde ontslagdatum met ontslag NAH 93% van alle patiënten gaat op de vooraf bepaalde ontslagdatum met ontslag Daarmee halen beiden de vooraf gestelde doelstelling. Overigens zouden bij een benadering op basis van gemiddelden beiden 100% halen. Dat komt omdat de overschrijdingen steeds gaan over één week en in een geval iets langer, terwijl in beide teams diverse patiënten vóór en soms ver voor de geplande datum met ontslag gaan.

8 Aantal unieke behandeltrajecten periode 1-1 t/m 15-5 2009 TH K36 TN K41 Totaal77 TH R84 TN R86 Totaal170 2010 TH K34 TN K46 Totaal80 TH R79 TN R85 Totaal164 Forse dip begin 2010, trekt sinds Pasen goed aan 2 de kwartaal ≥ 2 de kwartaal 2009

9 Behandelintensiteit (Indirecte en directe tijd) 2009 TH K192 TN K169 TH R53 TN R55 2010 TH K160 TN K135 TH R61 TN R36 -32 -16% -34 -20% +8 +14% -19 -35%

10 Behandelduur (in werkdagen) 20092010verschil% TH K59.82 518.81-15% TN K60.09 43.8716.22-28% TH R90.19 45.6745.52-49% TN R94.35 4549.35-52%

11 Productie In eerste instantie een forse dip in de productie (sturen op ontslag) Het aanbod neemt vanaf maart-april toe (sturen op wachttijden) Productie –Verpleegdagen 97.6% –RBU K:98.75% (105% april) –RBU R:86.45% (105% april) –Totaal jan.-april:96.1%

12 Resultaten trajectplanning

13 Verkeerde inschatting in het merendeel van de verwijzingen –motorische inschatting bij CVA te zwaar –cognitieve inschatting bij NAH te licht Vraagstelling –Trajecten niet goed gedefiniëerd? –Aanmeldingsformulier niet goed? –Verwijzer niet in staat om de juiste inschatting te maken? –Situatie van de patiënt niet in te schatten?

14 Maatregelen ? Open start zonder inschatting verwijzer Eerste 2 weken opname –Duidelijke diagnostiek –Trajecten inrichten voor langere termijn Continueren in trajecten –Minder mutaties –Duidelijke capaciteitsplanning

15 Andere winstpunten Verwijzers zijn op de hoogte van de actuele wachttijden –Wekelijkse update op Adelante website van de reële wachttijden Aangeleverde informatie bij opname is vollediger Continuïteit van de behandeling is beter gewaarborgd door –Invoering duo-behandelaarschap Betere sturing op capaciteit –Capaciteit is bepaald voor de trajecten Meer centrale sturing van capaciteitsinzet Minder mutaties –Continueren in trajecten Beter inzicht binnen het behandelteam in het proces en gemeenschappelijke kenmerken Team heeft lering gehaald uit “behandelen in “trajecten”

16 Verdere acties Ontslagdatum ook vroegtijdig vastleggen voor R (per 1 juni 2010) Trajecten optimaliseren en inrichten voor de hele opnameduur (middels werkgroep binnen team) Capaciteitsmodel verder ontwikkelen en bijsturen (middels werkgroep binnen team)

17 Conclusies Doelstellingen gehaald wb –Wachttijden –Ontslagdatum –Behandelintensiteit –Behandelduur Doelstelling (nog) niet gehaald wb het behandelen in trajecten Aanpak zorglogistiek in projectvorm is bewezen

18 Conclusies (2) Behandelintensiteit conform afspraken met verzekeraars en CBO-richtlijn Verbetering in doelmatigheid: (Inzet verminderd, desondanks is behandelduur verkort -> meer patiënten met gelijke capaciteit -> communicatie naar verwijzers op punt -> toename aantal patiënten) “Product” concurentiëler in DBC tijdperk Multidisciplinaire expertise van Adelante is duidelijk geworden “Gevoel” voor processen is binnen team 3 fors toegenomen

19 Conclusies algemeen Adelante (team 3) is een betrouwbare partner (doet wat het belooft) ! Optimale voorbereiding naar DBC –Opnameduur –behandelintensiteit Wachttijden concurentiëel met andere aanbieders Duidelijke vat op capaciteitsinzet Meer inzicht in logistieke processen

20 Aanbevelingen Blijven sturen op: –Wachttijd –Ontslagdatum –Verder ontwikkelen van behandeltrajecten –Verhogen wachtlijst (multidisciplinaire expertise benutten in het aantrekken van meer patiënten) Registratie data verbeteren RiB delegeren naar de teammanager Uitdraaien naar andere teams in identieke opzet

21 Vervolg RiB op deze afdeling wordt in de lijn geplaatst en verder ontwikkeld –Trajecten –Duobehandeling –Metingen Uitdraai naar de rest van de organisatie –Team 1 is al gestart (dwarslaesie en ATO) –Team 2 volgen later(pijn en cardio)

22 Lessen uit RiB Pull, don’t push –Stuur op ontslag en communiceer met patiënt en omgeving hierover –Faciliteer de instroom –Geef het veranderproces de tijd –Stuur op de norm, faciliteer de uitzonderingen –Zorg voor genericiteit in je processen Krijg inzicht in je processen –Analyseer je knelpunten –Maak keuzes –Stuur op de gemaakte keuzes –Meet en stel bij Plaats het project in de lijnorganisatie

23 Bedankt voor het luisteren


Download ppt "RiB Adelante Volwassenenrevalidatie Slotbijeenkomst 22-6-2010."

Verwante presentaties


Ads door Google