De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

KINDERMISHANDELING WERELDWIJD RAAK-CONGRES 20 november 2006.

Verwante presentaties


Presentatie over: "KINDERMISHANDELING WERELDWIJD RAAK-CONGRES 20 november 2006."— Transcript van de presentatie:

1 KINDERMISHANDELING WERELDWIJD RAAK-CONGRES 20 november 2006

2 KINDERMISHANDELING WERELDWIJD Stan Meuwese * bestuurslid RAAK * directeur Defence for Children International * voorzitter Kinderrechtencollectief

3 KINDERMISHANDELING WERELDWIJD Henri Kempe, Denver USA ‘the battered child syndrome’, 1967 International Society for the Prevention of Child Abuse and Neglect, 1977

4 KINDERMISHANDELING WERELDWIJD Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind, 1989 Artikel 19 1. De Staten die partij zijn, nemen alle passende wettelijke en bestuurlijke maatregelen en maatregelen op sociaal en opvoedkundig gebied om het kind te beschermen tegen alle vormen van lichamelijk of geestelijk geweld, letsel of misbruik, lichamelijk of geestelijke verwaarlozing of nalatige behandeling, mishandeling of exploitatie, met inbegrip van seksueel misbruik, terwijl het kind onder de hoede is van de ouder(s), wettige voogd(en) of iemand anders die de zorg voor het kind heeft. 2. Deze maatregelen ter bescherming dienen, indien van toepassing, doeltreffende procedures te omvatten voor de invoering van sociale programma's om te voorzien in de nodi­ ge ondersteuning van het kind en degenen die de zorg voor het kind hebben, alsmede procedures voor andere vormen van voorkoming van en voor opsporing, melding, verwijzing, onderzoek, behandeling en follow-up van gevallen van kindermishandeling zoals hierboven beschreven, en, indien van toepassing, voor inschakeling van rechterlijke instanties.

5 KINDERMISHANDELING WERELDWIJD * alle vormen: lichamelijk, geestelijk, seksueel * letsel, misbruik, verwaarlozing, nalatige behandeling, mishandeling of exploitatie *onder de hoede van de ouder(s), wettige voogd(en) of iemand anders die de zorg voor het kind heeft.

6 KINDERMISHANDELING WERELDWIJD DE DEFINTIE VAN KINDERMISHANDELING UIT DE JEUGDZORGWET ONTRAFELD: * het slachtoffer is minderjarig * de dader is in een opvoedkundige relatie met het slachtoffer * mishandelen is uitvoeren of er mee dreigen * mishandelen kan fysiek, psychisch of seksueel zijn * het letsel is dreigend of feitelijk * het letsel is fysiek en/of psychisch

7 KINDERMISHANDELING WERELDWIJD § 44, 2 A World Fit for Children, May 2002 (We) encourage all countries to adopt and enforce laws, and improve the implementation of policies and programmes to protect children from all forms of violence, neglect, abuse and exploitation, whether at home, in school or other institutions, in the workplace, or in the community. (45 van de ruim 10.000 woorden van het slotdocument)

8 KINDERMISHANDELING WERELDWIJD VIOLENCE AND HEALTH WHO REPORT OCTOBER 2002 INTERPERSONAL VIOLENCE * Family and intimate partner violence – that is, violence largely between family members and intimate partners, usually, though not exclusively, taking place in the home. This includes forms of violence such as child abuse, violence by an intimate partner and abuse of the elderly. * Community violence – violence between individuals who are unrelated, and who may or may not know each other, generally taking place outside the home.

9 KINDERMISHANDELING WERELDWIJD WHO REPORT VIOLENCE AND HEALTH OCTOBER 2002 53.000 DEATHS UNDER 15 YEARS ATTRIBUTED TO HOMICIDE: * 2 per 100.000 for rich countries * 6 per 100.000 for middle income countries * 15 per 100.000 for poor countries rate 0-4 years-olds double of rate 5-14 years-olds 200.000 DEATHS 10-29 YEARS OLDS ATTRIBUTED TO HOMICIDE (9.2 per 100.000)

10 KINDERMISHANDELING WERELDWIJD U5MR: UNDER 5 MORTALITY RATE PER 1000 CHILDREN STATE OF THE WORLD´S CHILDREN (UNICEF, 2004) Sierra Leone 1390 Niger2265 Angola3269 USA1588 Nederland1775 Zweden1933

11 KINDERMISHANDELING WERELDWIJD UN STUDY VIOLENCE AGAINST CHILDREN ACHTERGROND -Themadag Comité inzake de Rechten van het Kind -opdracht aan Koffi Anan van Algemene Vergadering -onafhankelijk expert Paulo Sergio Pinhiero -onsteund door WHO, UNICEF en UNHCHR -9 regionale consultaties -Inspraak van kinderen en jongeren

12 KINDERMISHANDELING WERELDWIJD ‘PRODUCTEN’ * Rapport Koffi Anan, 11 oktober 2006 * Resolutie van Algemene Vergadering (in de maak) * Achtergrondstudie (wordt vandaag om 15.00 uur gepresenteerd in Genève)

13 KINDERMISHANDELING WERELDWIJD UN Study on Violence against children October 2006 The definition of violence against children includes “all forms of physical and mental violence, injury and abuse, neglect or negligent treatment, maltreatment or exploitation, including sexual abuse”. Definitie komt letterlijk van artikel 19 IVRK

14 KINDERMISHANDELING WERELDWIJD UN Study on Violence against children October 2006 Guiding Principles a. No violence against children is justifiable b. All violence is preventable c. The State has the primary responsibility d. Accountability in every case e. Vulnerability of children linked to age, gender, race, disability, social status f. Children have the right to express their views.

15 KINDERMISHANDELING WERELDWIJD UN Study on Violence against children Violence: 1.within the family 2.at school 3.In the institutions 4.at the working place 5.in the community (on the streets)

16 KINDERMISHANDELING WERELDWIJD UN Study on Violence against children data violence against children? * 150 million girls and 73 million boys sexually abused * 275 million children witness violence in the home * 3 million girls FGM

17 KINDERMISHANDELING WERELDWIJD 12 overarching recommendations 1.Strenghten national commitment and action 2.Prohibit all violence against children 3.Prioritize prevention 4.Promote non-violent values 5.Enhance the capacity of all who work with and for children 6.Provide social integration services

18 KINDERMISHANDELING WERELDWIJD 12 overarching recommendations 7.Ensure participation of children 8.Create accessible and child- friendly report systems 9.Ensure accountability and end impunity 10.Address gender dimension 11.Develop data collection 12.Strengthen international commitment

19 KINDERMISHANDELING WERELDWIJD LESSONS TO BE LEARNED: LES 1 Geen enkele vorm van geweld jegens kinderen (minderjarige) is toegestaan. zie Pinhiero, NRC 6 oktober 2006

20 KINDERMISHANDELING WERELDWIJD LESSONS TO BE LEARNED: LES 2 Maak een actieplan tegen kindermishandeling * zie 10 puntenplan van het Kinderrechtencollectief * zie Manifest RAAK 2007.

21 KINDERMISHANDELING WERELDWIJD LESSONS TO BE LEARNED: LES 3 Betrek kinderen en jongeren bij de beleidsvorming inzake kindermishandeling * zie prioriteiten Zapp: # 5 * voorlichtingscampagne * kindvriendelijke versie VN-studie

22 KINDERMISHANDELING WERELDWIJD LESSONS TO BE LEARNED: LES 4 Prioriteit: veiligheid op school en aanpak van pesten

23 KINDERMISHANDELING WERELDWIJD LESSONS TO BE LEARNED: LES 5 Aanpak kindermishandeling herkenbaar onderdeel Nederlandse buitenlands beleid en beleid inzake ontwikkelingssamenwerking * zie prioriteiten van Kinderrechtencollectief over UN Violence Study (met name intrafamiliair geweld, reproductieve rechten, geen kinderen opsluiten) * Nederland moet actief zijn in de folluw-up (2006 + 5)

24 KINDERMISHANDELING WERELDWIJD ECONOMIC DIMENSIONS OF INTERPERSONAL VIOLENCE (WHO, 2004) * child abuse in the USA costs $ 94 billion * medical treatment in case of child abuse costs: $ 13,781 - $ 42,518 *the costs of a prevention programme are 5% of the costs of child abuse itself

25 KINDERMISHANDELING WERELDWIJD kosten van kindermishandeling in Nederland berekend door dr. Willem Jan Meerdink (Erasmus Universiteit), 2005 1 miljard euro

26 KINDERMISHANDELING WERELDWIJD FIETSEN LANGS DE IJSSEL TEGEN KINDERMISHANDELING

27

28

29 KINDERMISHANDELING WERELDWIJD ACTUALISERING ONDERZOEK KOSTEN KINDERMISHANDELING 15.000 euro ‘fietsen langs de IJssel 5.000 euro Van Leer Foundation

30 KINDERMISHANDELING WERELDWIJD THINK GLOBALLY, ACT LOCALLY De VN-studie over geweld tegen kinderen is een steun in de rug van iedereen die zich inzet voor de aanpak van kindermishandeling.


Download ppt "KINDERMISHANDELING WERELDWIJD RAAK-CONGRES 20 november 2006."

Verwante presentaties


Ads door Google