De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

IVRK  Een inleiding  Een aanzet tot toepassing  Een reflectie-instrument.

Verwante presentaties


Presentatie over: "IVRK  Een inleiding  Een aanzet tot toepassing  Een reflectie-instrument."— Transcript van de presentatie:

1 IVRK  Een inleiding  Een aanzet tot toepassing  Een reflectie-instrument

2 Juridisering en onderwijs  Juridisering in het onderwijs = wijze van organiseren van het samenleven → meer regels - procedures → technische benadering ! Meer rechten voor de onderwijsgebruiker  Pedagogisering van het recht = leren omgaan met rechten → bewustwording → meer rechtszekerheid ! Communicatie – participatie - democratisch - participatief - emancipatorisch

3 De emancipatie van de onderwijsgebruiker 19 de ERecht op onderwijs als inrichten van onderwijs 20 ste ERecht op onderwijs als vrije schoolkeuze 21 ste ERecht binnen onderwijs ook voor de leerling zelf OUDERS OVERHEIDINRICHTERS LEERLING Het IVRK (1989) introduceert de rechtspositie van de leerling

4 Internationaal Verdrag Rechten Kind (IVRK)  Historiek1989 VN → ratificatie 1991 → toepassing 1992 Provisionoverlevings- en ontwikkelingsrechten  InhoudProtectionbescherming tegen …  welzijn Participationinspraak- en zelfbeschikkingsrechten OP (art. 28,29) algemeen doel, leerrecht, GOK, …  OnderwijsIN (art. 12,13,29) de rechten in het onderwijs toepassen DOOR (art. 29,42) (kinder)rechteneducatie, emancipatie

5 Inhoud IVKR: protection  Beschermingsrechten Bescherming tegen uitbuiting, mishandeling en verwaarlozing Mogelijke situaties: pesten, vermoeden van lichamelijke mishandeling,…

6 Inhoud IVRK: provision  Voorzieningsrechten 1.Overlevingsrechten: voedsel, onderdak… 2.Ontwikkelingsrechten: onderwijs, spel en ontspanning, culturele activiteiten, … Recht op onderwijs, recht op begeleiding, …

7 Inhoud IVRK: participation  Inspraakrechten Inspraak en zelfbeschikkingsrechten 14-jaar grens, ‘in zaken die het kind aanbelangen moet het kind worden gehoord en dient men passend belang te hechten aan de mening van het kind’, privacy, discretie, …

8 IVRK in het onderwijs: Recht op  Ieder kind heeft recht op gratis en verplicht primair onderwijs Ook zij die niet binnen het plaatje passen  Decretale verankering in het GOK- decreet Inschrijvingsrecht Zorgverbreding Controleorgaan (LOP)

9 IVRK in het onderwijs: Recht op  Specifiek voor de CLB-werking Hele GOK-werking (zorgverbreding) Recht op (medische) begeleiding Laagdrempeligheid Onthaal Goede (gerichte / gevraagde) informatie Speciale aandacht voor kansengroepen Aanwezigheid in de scholen

10 IVRK in het onderwijs: Recht binnen  Beschermingsrechten en basisvrijheden: Meningsvorming en – uiting, vrijheid van vergadering, … Kinderen / leerlingen worden volwaardige partner binnen schoolgebeuren  Decretale verankering in het participatiedecreet Schoolraad

11 IVRK in het onderwijs: Recht binnen  Specifiek voor de CLB-werking 14-jaar grens Leerling als volwaardige partner beschouwen Leerlingen zijn vertegenwoordigd in centrumraad Mag je leerlingen zomaar uit de klas halen?

12 IVRK in het onderwijs: Recht door  Onderwijs als middel tot realisatie van de rechten van het kind Leerlingen leren omgaan met rechten en plichten (bijbrengen van eerbied voor de mensenrechten en fundamentele vrijhed)  Geen decretale verankering; schoolreglement blijft belangrijkste instrument!

13 IVRK in het onderwijs: Recht door  Specifiek voor de CLB-werking Leerlingen kennen hun rechten (o.a. 14j) Bekendmaking Informatie op maat (en vanuit perspectief) van leerling

14 Kinderrechten op het net  www.kinderrechtencommissariaat.be www.kinderrechtencommissariaat.be  www.kinderrechtswinkel.be www.kinderrechtswinkel.be  www.kinderrechteneducatie.be www.kinderrechteneducatie.be  www.kinderrechtenhuis.be www.kinderrechtenhuis.be  Kinderrechten site onderwijs Kinderrechten site onderwijs  Kindertelefoon Kindertelefoon  Teleonthaal Teleonthaal

15 IVRK in het clb Visie Afspraken Implementatie Reflectie

16 Eerste afspraken in het kader van de nieuwe afsprakennota’s?  Is het zinnig dat we… Enkele pagina’s publicatieruimte vragen in het schoolreglement om leerlingen te informeren over hun rechten i.v.m. de CLB-werking In de klas leerlingen toelichting geven omtrent hun rechtspositie Gezamenlijke les over kinderrechten in het lager onderwijs

17 Eerste afspraken in het kader van de nieuwe afsprakennota’s?  Is het zinnig dat we… Afspraken met school over initiatief leerlingbegeleiding Bereikbaarheid van CLB-medewerkers in de school Duidelijke afspraken over rol cel leerlingbegeleiding en CLB

18 Implementatie  Afspraken over opeenvolging van stappen


Download ppt "IVRK  Een inleiding  Een aanzet tot toepassing  Een reflectie-instrument."

Verwante presentaties


Ads door Google