De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

IVRK Een inleiding Een aanzet tot toepassing Een reflectie-instrument.

Verwante presentaties


Presentatie over: "IVRK Een inleiding Een aanzet tot toepassing Een reflectie-instrument."— Transcript van de presentatie:

1 IVRK Een inleiding Een aanzet tot toepassing Een reflectie-instrument

2 Juridisering en onderwijs
Juridisering in het onderwijs = wijze van organiseren van het samenleven → meer regels - procedures → technische benadering ! Meer rechten voor de onderwijsgebruiker Pedagogisering van het recht = leren omgaan met rechten → bewustwording → meer rechtszekerheid ! Communicatie – participatie - democratisch - participatief - emancipatorisch

3 De emancipatie van de onderwijsgebruiker
19de E Recht op onderwijs als inrichten van onderwijs OVERHEID INRICHTERS 20ste E Recht op onderwijs als vrije schoolkeuze OUDERS 21ste E Recht binnen onderwijs ook voor de leerling zelf LEERLING Het IVRK (1989) introduceert de rechtspositie van de leerling

4 Internationaal Verdrag Rechten Kind (IVRK)
Historiek 1989 VN → ratificatie → toepassing 1992 Provision overlevings- en ontwikkelingsrechten Inhoud Protection bescherming tegen …  welzijn Participation inspraak- en zelfbeschikkingsrechten OP (art. 28,29) algemeen doel, leerrecht, GOK, … Onderwijs IN (art. 12,13,29) de rechten in het onderwijs toepassen DOOR (art. 29,42)(kinder)rechteneducatie, emancipatie

5 Inhoud IVKR: protection
Beschermingsrechten Bescherming tegen uitbuiting, mishandeling en verwaarlozing Mogelijke situaties: pesten, vermoeden van lichamelijke mishandeling,…

6 Inhoud IVRK: provision
Voorzieningsrechten Overlevingsrechten: voedsel, onderdak… Ontwikkelingsrechten: onderwijs, spel en ontspanning, culturele activiteiten, … Recht op onderwijs, recht op begeleiding, …

7 Inhoud IVRK: participation
Inspraakrechten Inspraak en zelfbeschikkingsrechten 14-jaar grens, ‘in zaken die het kind aanbelangen moet het kind worden gehoord en dient men passend belang te hechten aan de mening van het kind’, privacy, discretie, …

8 IVRK in het onderwijs: Recht op
Ieder kind heeft recht op gratis en verplicht primair onderwijs Ook zij die niet binnen het plaatje passen Decretale verankering in het GOK-decreet Inschrijvingsrecht Zorgverbreding Controleorgaan (LOP)

9 IVRK in het onderwijs: Recht op
Specifiek voor de CLB-werking Hele GOK-werking (zorgverbreding) Recht op (medische) begeleiding Laagdrempeligheid Onthaal Goede (gerichte / gevraagde) informatie Speciale aandacht voor kansengroepen Aanwezigheid in de scholen

10 IVRK in het onderwijs: Recht binnen
Beschermingsrechten en basisvrijheden: Meningsvorming en –uiting, vrijheid van vergadering, … Kinderen / leerlingen worden volwaardige partner binnen schoolgebeuren Decretale verankering in het participatiedecreet Schoolraad

11 IVRK in het onderwijs: Recht binnen
Specifiek voor de CLB-werking 14-jaar grens Leerling als volwaardige partner beschouwen Leerlingen zijn vertegenwoordigd in centrumraad Mag je leerlingen zomaar uit de klas halen?

12 IVRK in het onderwijs: Recht door
Onderwijs als middel tot realisatie van de rechten van het kind Leerlingen leren omgaan met rechten en plichten (bijbrengen van eerbied voor de mensenrechten en fundamentele vrijhed) Geen decretale verankering; schoolreglement blijft belangrijkste instrument!

13 IVRK in het onderwijs: Recht door
Specifiek voor de CLB-werking Leerlingen kennen hun rechten (o.a. 14j) Bekendmaking Informatie op maat (en vanuit perspectief) van leerling

14 Kinderrechten op het net
Kinderrechten site onderwijs Kindertelefoon Teleonthaal

15 IVRK in het clb Visie Afspraken Implementatie Reflectie

16 Eerste afspraken in het kader van de nieuwe afsprakennota’s?
Is het zinnig dat we… Enkele pagina’s publicatieruimte vragen in het schoolreglement om leerlingen te informeren over hun rechten i.v.m. de CLB-werking In de klas leerlingen toelichting geven omtrent hun rechtspositie Gezamenlijke les over kinderrechten in het lager onderwijs

17 Eerste afspraken in het kader van de nieuwe afsprakennota’s?
Is het zinnig dat we… Afspraken met school over initiatief leerlingbegeleiding Bereikbaarheid van CLB-medewerkers in de school Duidelijke afspraken over rol cel leerlingbegeleiding en CLB

18 Implementatie Afspraken over opeenvolging van stappen


Download ppt "IVRK Een inleiding Een aanzet tot toepassing Een reflectie-instrument."

Verwante presentaties


Ads door Google