De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

CHE GUEVARA BIOGRAFIE. CHE GUEVARA BIOGRAFIE De jonge Ernesto geboren op 14 juni 1928 in Rosario familie met aristocratische wortels maar met socialistische.

Verwante presentaties


Presentatie over: "CHE GUEVARA BIOGRAFIE. CHE GUEVARA BIOGRAFIE De jonge Ernesto geboren op 14 juni 1928 in Rosario familie met aristocratische wortels maar met socialistische."— Transcript van de presentatie:

1

2 CHE GUEVARA BIOGRAFIE

3 De jonge Ernesto geboren op 14 juni 1928 in Rosario
familie met aristocratische wortels maar met socialistische ideeën Last van astma 9 jaar oud: volgt Spaanse burgeroorlog 1947: ontmoet de jonge Berta Gilda, lid van de Argentijnse Communistische jeugd, lezen samen marxistische teksten

4 1948: legt examen af van geneeskunde
1950: eerste trektocht, in Argentinië studeert verder, werkt als verpleger op de handels- en petroleumschepen: reist naar Venezuela, Brazilië, Trinidad

5 Op reis door Latijns-Amerika
Samen met Alberto Granado januari '52 Chili: “We gaan op zoek naar het onderste van de stad. We praten met de vele bedelaars. Onze neus snuift aandachtig de miserie op." "De belangrijkste inspanning die moet gebeuren is zich de onbehaaglijke 'yankeevriend' van de rug afschudden. Het is, zeker voor het ogenblik, een immense taak, omwille van de grote hoeveelheid dollars die hier zijn geïnvesteerd, en het gemak waarmee ze economische druk kunnen uitoefenen wanneer ze hun belangen bedreigd weten. "

6 Peru: "Ik wil mijn lot verbinden aan dat van de armen van deze wereld
Peru: "Ik wil mijn lot verbinden aan dat van de armen van deze wereld." (Martí) Ontmoet er dr. Hugo Pesce Amazonewoud: doet zijn beklag over de lamentabele manier waarop de zieken en de bewoners uit de streek moeten leven Via Caracas naar Miami: werkt als kelner, verschillende keren opgepakt  Argentinië

7 Op reis naar de revolutie
werkt studies af begin 1953 Vertrekt via Bolivia naar Panama: verontwaardigd over de onderdanige houding van de Panamese leiders tegenover de VS Costa Rica: "In El Paso heb ik de uitgestrekte domeinen van United Fruit doorkruist. Ik heb me er nogmaals kunnen van overtuigen hoe misdadig die kapitalistische octopussen zijn. Op een afbeelding van de oude en betreurde kameraad Stalin heb ik gezworen niet te zullen rusten voor die kapitalistische octopussen vernietigd zijn. In Guatemala wil ik me verder vervolmaken tot een authentieke revolutionair. "

8 Nicaragua, Honduras en El Salvador  Guatemala:
"Ik heb eindelijk mijn doel bereikt... Ik denk dat ik hier een tweetal jaar zal blijven, als alles goed gaat. "

9 1954 VS-interventie en putsch tegen Arbenz
Che vervoert wapens en probeert enkele jongeren te verzamelen om te vechten, hij helpt politieke leiders en andere personaliteiten in veiligheid brengen "Deze aanvallen, samen met de leugens van de internationale pers hebben de onverschilligen wakker geschud. Er heerst een strijdlustig klimaat. Ik heb me opgegeven als vrijwilliger voor de medische hulpdiensten en heb me ingeschreven in de jongerenbrigade om een militaire opleiding te krijgen en te gaan naar waar nodig is."

10 “In Guatemala was het noodzakelijk te vechten, en bijna niemand vocht
“In Guatemala was het noodzakelijk te vechten, en bijna niemand vocht. Er moest weerstand geboden worden en bijna niemand wou het doen." Repressie Che trekt naar Mexico

11 1955 werk als arts in het "Hospital Central" Ontmoet Raúl en Fidel
"Ik leerde hem kennen tijdens een van de frisse nachten van Mexico en herinner me dat onze eerste discussie ging over internationale politiek. Diezelfde nacht - tegen de ochtend - was ik één van de toekomstige deelnemers aan de expeditie met de Granma." Fidel: "Hij kende veel van het marxisme-leninisme, autodidact, zeer leergierig, hij was een overtuigde. Toen wij Che leerden kennen, was hij al een gevormde revolutionair."

12 1956 aangehouden door de Mexicaanse politie, samen met Cubaanse kameraden Mexicaanse ex-president Lázaro Cárdenas, komt tussen

13 Naar Cuba 2 december: Granma, 82 man: ontdekt, opgejaagd, hinderlaag, bijna dood keuze maken tussen zijn taak als arts of zijn plicht als revolutionair soldaat 21 december: hergroepering

14 1957 17 januari: aanval op kazerne van La Plata
Aanvallen en hinderlagen nemen toe "La Plata was onze eerste overwinning. Het maakte voor iedereen duidelijk dat het Rebellenleger bestond en klaar was voor de strijd. Voor ons was het de bevestiging van de kansen op de eindoverwinning." “De guerrilla en de boeren werden geleidelijk aan één, zonder dat iemand kon zeggen wanneer die eenheid zich echt voltrokken had. Ik weet alleen dat deze contacten met de boeren in de bergen de spontane beslissing snel deed omslaan in een serene en ernstige relatie. Die lijdende en eerlijke bewoners van de Sierra Maestra hebben nooit geweten welk een belangrijke rol ze hebben gespeeld in de vorming van onze revolutionaire ideologie."

15 Che: alfabetisering guerrilleros
studiekringen over geschiedenis van Cuba, de karakteristieken van het leger van de tirannie en het belang van de gewapende strijd 21 juli: Benoeming tot commandant "Op een zeer informele manier werd ik tot commandant benoemd van de tweede colonne van het guerrillaleger (... ) De dosis ijdelheid die elk van ons in zich draagt, maakte van mij die dag de fierste man van de wereld."

16 aan Fidel: "Ik zei al dat deze verdienste je steeds zal worden aangerekend: te hebben aangetoond dat de gewapende strijd met de steun van het volk in Amerika mogelijk is." Interview: "Ik ben hier eenvoudigweg omdat ik denk dat de enige manier om Amerika van dictators te bevrijden erin bestaat ze te verslaan. Ik wil alle mogelijke hulp geven om ze ten val te brengen, hoe sneller hoe liever"

17 Eind mei: groot offensief van leger (10.000) Tegenaanval met succes
Fidel: "De missie om een colonne vanuit de Sierra Maestra te begeleiden naar de provincie 'Las Villas' en daar te opereren volgens het strategisch plan van het Rebellenleger, wordt toegewezen aan Commandant Ernesto Che Guevara. (... ) Hij wordt ook benoemd tot hoofd van alle éénheden van de 'M-26 de julio' die in deze provincie opereren, zowel in de steden als op het platteland. (... ) De achtste colonne heeft als strategisch objectief de vijand onophoudelijk aan te vallen in het centrum van Cuba en de vijandige troepenbewegingen van west naar oost over land te onderscheppen tot ze volledig verlamd zijn."

18 Offensief tegen Santa Clara
Beslissende slag: geblindeerde trein 1 januari 1959: de revolutie triomfeert

19 1959 Als hoofd van een officiële delegatie naar de Verenigde Arabische Emiraten en Egypte waar hij Nasser ontmoet India, Thailand, Japan, Indonesië en Pakistan ; Oost- en West-Europa, Marokko "(... ) in contact te treden met het volk, niet om het te 'helpen' met kennis of eender wat - zoals een aristocratische dame die de bedelaars een geldstuk wil toestoppen - maar om deel te gaan uitmaken van de revolutionaire krachten die vandaag Cuba regeren. Om jullie schouders onder de praktische uitbouw van de revolutie te zetten en zo tegelijkertijd ervaring op te doen die misschien nog veel belangrijker is dan alle interessante zaken die jullie in de lessen leren."

20 7 oktober: benoemd tot hoofd afdeling Industrie van Instituut voor landbouwhervorming
Op 23 november leidt hij de eerste "dag van vrijwillige arbeid" in Cuba. 26 november: benoemd tot president Nationale Bank

21 1960 Op het einde van 1960 stelt de VS een volledig handelsembargo tegen Cuba in. Che leidt een officiële Cubaanse delegatie in een rondreis langs verschillende socialistische landen: SU, Oost-Europa naar China en Noord-Korea. Begin '61 verbreekt de VS alle diplomatieke betrekkingen met Cuba.

22 1961 15 april: de luchthavens van Cuba worden door VS-vliegtuigen gebombardeerd. 17 april: VS-invasie in de Varkensbaai: CIA-huurlingen vallen met de steun van de Amerikaanse vloot en luchtmacht Cuba binnen. De contra's willen een volksopstand ontketenen. In amper 72 uur echter worden ze door de Cubaanse bevolking compleet verslagen van hen worden gevangen genomen.

23 Spreekt op conferentie van OAS in Uruguay als leider van Cubaanse delegatie

24 1962 President Kennedy legt handelsblokkade op Che bezoekt de SU
Rakettencrisis

25 1963 Che bezoekt Algerije (pas onafhankelijk) en ontmoet Ahmed Ben Bella

26 1964 nieuwe sabotagedaden Che bezoekt SU; Algerije, Mali, Kongo, Guinea, Ghana, Tanzania, Egypte Algemene Vergadering VN "Wij hebben rendez-vous met de geschiedenis, en we kunnen het ons eenvoudigweg niet permitteren schrik te hebben! We moeten hetzelfde enthousiasme en geloof aanhouden. Met de linkerhand fabrieken bouwen, met de rechter het geweer richten en met de twee hielen de wormen verpletteren. "

27 1965 Officeel bezoek aan Afrika, voorbereiding guerrilla in Afrika met Kabila (weigering om Kongolezen te trainen in Cuba) 31 maart: afscheidsbrief aan Fidel  CIA gebruikt om geruchten te verspreiden 24 april: aankomst Tanzania

28 Operaties duren zeven maand
Hoogste leiding van Cuba meegewerkt Omstandigheden ongunstig, veel verdeeldheid, onervarenheid  wordt afgeblazen

29 1966 In juli reist Che Guevara in het grootste geheim naar Havana: bereidt nieuwe missie voor naar Bolivia in overleg met Fidel. Over Moscou, Praag en Wenen reist Che via Brazilië naar Bolivia waar hij op 3 november aankomt.

30 Rol van Boliviaanse CP "Zoals ik had gedacht was de houding van Monje (de secretaris-generaal van de Boliviaanse KP) ontwijkend en daarna verraderlijk. Zijn partij is zich reeds aan het bewapenen tegen ons. Ik weet niet waar hem dat zal brengen maar het zal ons niet afremmen, en misschien zal het op de lange duur een voordeel zijn, daar ben ik bijna zeker van. De eerlijkste en strijdbaarste mensen zullen aan onze kant staan, hoewel ze eerst door een zware gewetenscrisis zullen gaan. Guavara heeft tot nog toe goed gereageerd. We zullen zien hoe hij en zijn mensen zich in de toekomst zullen opstellen (... ) Nu begint de eigenlijke guerrillafase, we zullen onze troepen uittesten. De tijd zal uitwijzen welke de perspectieven zijn van de Boliviaanse revolutie. Van alles wat gepland was is de rekrutering van Boliviaanse strijdmakkers het traagste verlopen."

31 23 maart: eerste guerrilla-aanval brengt zware nederlaag toe aan Bolivaanse leger
"Deze maand had geen gebrek aan voorvallen, maar het geheel ziet er zo uit: fase van consolidatie en uitzuivering van de guerrilla, trage verdere ontwikkeling met enige elementen die uit Cuba kwamen - en die doen het niet slecht - en elementen van de groep van Guavara die over het algemeen erg zwak uitvielen (twee deserteurs, een 'loslippige' die we gevangen houden, drie met kleerscheuren en twee slappelingen). Nu komt de fase van het begin van de acties met een precieze en spectaculaire aanslag. We moeten wel sneller op weg dan ik had gewild, en met de last bovendien van vier mogelijke verklikkers. De situatie is niet goed maar er begint een nieuwe etappe van beproeving voor de guerrilla die haar zeer goed zal doen indien ze ze overwint. De guerrilla bestaat uit 29 Bolivianen, 16 Cubanen en drie Peruanen. "

32 Krijgt steeds meer af te rekenen met communicatie-problemen met la Paz en Cuba  compleet geïsoleerd moeten opereren. De aansluiting met de boerenbevolking lukt veel moeilijker dan gedacht. "De boeren blijven nog steeds afzijdig. Het is een vicieuze cirkel: om hen aan te trekken moeten we meer acties kunnen voeren in bevolkt gebied, maar daarvoor hebben we meer manschappen nodig. (... ) Het leger staat nergens in haar militaire taak, maar het doet gevaarlijk werk met de boeren dat we niet ongemoeid mogen laten. Zo niet zullen alle boeren verklikkers worden, uit schrik of omdat ze hen voorliegen wat onze doelstelling betreft. "

33 VS voeren steeds meer wapens en adviseurs aan voor het Boliviaans leger.
Het land wordt geteisterd door steeds meer stakingen. De faam van Che's manschappen in de Boliviaanse en wereldpers stijgt met de dag. 4 augustus: deserteur leidt leger naar wapendepot van guerrillero’s

34 September: geraakt guerrilla nog verder geïsoleerd en lijden zware verliezen bij een hinderlaag, ze worden omsingeld 8 oktober: overgebleven guerrillero’s in hinderlaag; Che gewond en gevangen genomen 9 oktober: Che en twee andere gevangen worden vermoord

35 Dagboek Internationale persmagnaten bieden tot 125.000 $ voor dagboek.
Boliviaanse revolutionairen smokkelen copies naar Cuba. (CIA-plan in duigen) 1 juli '68: dagboek in Cuba uitgegeven en gratis verspreid. Veroorzaakt internationaal schandaal over de manier waarop Bolivia en de VS krijgsgevangenen behandelen. Voorbeeld van Che inspireert sindsdien honderdduizenden jongeren over de hele wereld.

36


Download ppt "CHE GUEVARA BIOGRAFIE. CHE GUEVARA BIOGRAFIE De jonge Ernesto geboren op 14 juni 1928 in Rosario familie met aristocratische wortels maar met socialistische."

Verwante presentaties


Ads door Google