De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

NASO asn Numeri 4:21-7:89 Bemidbar 4:21-7:89 NASO asn Numeri 4:21-7:89 Bemidbar 4:21-7:89.

Verwante presentaties


Presentatie over: "NASO asn Numeri 4:21-7:89 Bemidbar 4:21-7:89 NASO asn Numeri 4:21-7:89 Bemidbar 4:21-7:89."— Transcript van de presentatie:

1 NASO asn Numeri 4:21-7:89 Bemidbar 4:21-7:89 NASO asn Numeri 4:21-7:89 Bemidbar 4:21-7:89

2 NASO asn Numeri 4:21-7:89 Bemidbar 4:21-7:89 NASO asn Numeri 4:21-7:89 Bemidbar 4:21-7:89 Rrmal hsm-la hvhy rbdyv 21. Waj dabèr JHWH el Mosjèh lemor En sprak JHWH tot Mozes zeggend: Rrmal hsm-la hvhy rbdyv 21. Waj dabèr JHWH el Mosjèh lemor En sprak JHWH tot Mozes zeggend: Nvsrg ynb sar-[a asn 22. NASO et rosj bené Gersjon Verhef het hoofd van de zonen van Gersjon Nvsrg ynb sar-[a asn 22. NASO et rosj bené Gersjon Verhef het hoofd van de zonen van Gersjon NASA: Verheffen, opheffen, begunstigen, vleugels opslaan, dragen, vergeven

3 NASO asn Numeri 4:21-7:89 Bemidbar 4:21-7:89 NASO asn Numeri 4:21-7:89 Bemidbar 4:21-7:89 NASO Langste parasja 176 verzen NASO Langste parasja 176 verzen Psalm 119 Langste Psalm 176 verzen Psalm 119 Langste Psalm 176 verzen

4 NASO asn Numeri 4:21-7:89 Bemidbar 4:21-7:89 NASO asn Numeri 4:21-7:89 Bemidbar 4:21-7:89 1 Gersonieten 30-50: kleden van de tabernakel Merarieten 30-50: planken en sokkels Kohatieten 30-50: potten en pannen 2 Aantallen 3 Onreinen uit het kamp: kontakt met doden, vloeiingen, tzarat 4 Sotah, nazar & aronitische zegen 5 Offers van de stamhoofden 6 Vervolg offers van de stamhoofden 7 JHWH spreekt tot Mosje vanaf het verzoendeksel NASO - 7 LEZINGEN

5 NASO asn Numeri 4:21-7:89 Bemidbar 4:21-7:89 NASO asn Numeri 4:21-7:89 Bemidbar 4:21-7:89 Vanaf de 34 dag van de omertelling trouwen Joden weer. Hhtvw - SOTAH

6 NASO asn Numeri 4:21-7:89 Bemidbar 4:21-7:89 NASO asn Numeri 4:21-7:89 Bemidbar 4:21-7:89 ACHTERGROND INFO Agunah – hnVge - gebonden Ketoebah - huwelijkscontract VERBOND - Brit

7 NASO asn Numeri 4:21-7:89 Bemidbar 4:21-7:89 NASO asn Numeri 4:21-7:89 Bemidbar 4:21-7:89 ACHTERGROND INFO get - echtscheidingsdocument zonder get: weggezondene hertrouwen uitgesloten zonder get: weggezondene hertrouwen uitgesloten met get: weggezondene hertrouwen mogelijk met get: weggezondene hertrouwen mogelijk

8 NASO asn Numeri 4:21-7:89 Bemidbar 4:21-7:89 NASO asn Numeri 4:21-7:89 Bemidbar 4:21-7:89 OVERSPEL IN DE BIJBEL Farao pleegde bijna overspel met Sarah Abrahams vrouw. chatah gedolah ( hldg hatx ), de grote zonde Eufemisme voor overspel chatah gedolah ( hldg hatx ), de grote zonde Eufemisme voor overspel Gen.20 Abimelech, koning van Gerar pleegde bijna overspel met Sarah Abrahams vrouw. Potifars vrouw probeert Jozef te verleiden David pleegt overspel met Batsjeva

9 NASO asn Numeri 4:21-7:89 Bemidbar 4:21-7:89 NASO asn Numeri 4:21-7:89 Bemidbar 4:21-7:89 OVERSPEL: 2 SITUATIES Bewezen overspel Verdenking van overspel Verdenking van overspel doodstraf Sotah

10 NASO asn Numeri 4:21-7:89 Bemidbar 4:21-7:89 NASO asn Numeri 4:21-7:89 Bemidbar 4:21-7:89 Leviticus 20:10 En een man, die echtbreuk pleegt met iemands vrouw, echtbreuk pleegt met de vrouw van zijn naaste, zal zeker ter dood gebracht worden; zowel de overspeler als de overspeelster. Fany – JINAF - BEWEZEN OVERSPEL

11 NASO asn Numeri 4:21-7:89 Bemidbar 4:21-7:89 NASO asn Numeri 4:21-7:89 Bemidbar 4:21-7:89 Deu.22:22 Wanneer een man betrapt wordt, terwijl hij gemeenschap heeft met een vrouw, die gehuwd is, dan zullen zij beiden sterven: de man, die met de vrouw gemeenschap gehad heeft, en ook de vrouw. Zo zult gij het kwaad uit Israël wegdoen. 23 Wanneer een man een meisje, dat nog maagd is en dat met iemand onder- trouwd is, in de stad ontmoet en gemeenschap met haar heeft, 24 dan zult gij hen beiden naar de poort van die stad brengen en hen stenigen, zodat zij sterven: het meisje, omdat zij in de stad niet om hulp geroepen heeft, en de man, omdat hij de vrouw van zijn naaste onteerd heeft. Zo zult gij het kwaad uit uw midden wegdoen. 25 Maar als de man het ondertrouwde meisje in het veld ontmoet, haar vastgrijpt en gemeenschap met haar heeft, dan zal alleen de man sterven, die gemeenschap met haar gehad heeft; 26 het meisje echter zult gij niets doen, aan het meisje kleeft geen zonde, waarop de doodstraf staat, want dit geval is hetzelfde als wanneer iemand zich tegen zijn naaste keert en hem om het leven brengt. 27 Want hij heeft haar in het veld ontmoet; het ondertrouwde meisje heeft om hulp geroepen, maar er was niemand, die haar te hulp kwam.

12 NASO asn Numeri 4:21-7:89 Bemidbar 4:21-7:89 NASO asn Numeri 4:21-7:89 Bemidbar 4:21-7:89 Wat hebben we nu aan zo’n thema als de Sotah? Wat hebben we nu aan zo’n thema als de Sotah? Hhtvw – SOTAH Een van overspel verdachte vrouw Hhtvw – SOTAH Een van overspel verdachte vrouw

13 NASO asn Numeri 4:21-7:89 Bemidbar 4:21-7:89 NASO asn Numeri 4:21-7:89 Bemidbar 4:21-7:89 Judicium Dei Gods oordeel Hhtvw - SOTAH Code van Hammurabi 1780 v.Chr. Wanneer de vinger wordt gewezen naar de vrouw van een burger ten aanzien van een andere man, maar ze is niet betrapt op het liggen bij een andere man, ter wille van haar man zal ze zichzelf in de rivier werpen.

14 NASO asn Numeri 4:21-7:89 Bemidbar 4:21-7:89 NASO asn Numeri 4:21-7:89 Bemidbar 4:21-7:89 Judicum Dei Gods oordeel Hhtvw - SOTAH P r i m i t i e f ? B a r b a a r s ?

15 NASO asn Numeri 4:21-7:89 Bemidbar 4:21-7:89 NASO asn Numeri 4:21-7:89 Bemidbar 4:21-7:89 Het geheim van de sotah zit in de details Het geheim van de sotah zit in de details Hhtvw - SOTAH

16 NASO asn Numeri 4:21-7:89 Bemidbar 4:21-7:89 NASO asn Numeri 4:21-7:89 Bemidbar 4:21-7:89 Hhtvw - SOTAH Numeri 5: 11 De HERE nu sprak tot Mozes: 12 Spreek tot de Israëlieten en zeg tot hen: Wanneer iemands vrouw zich misgaan zal hebben en hem ontrouw zal zijn geworden, 13 en een ander met haar geslachtsgemeenschap zal hebben gehad, zonder dat het aan haar man bekend werd, daar het verborgen bleef, dat zij zich verontreinigd had, en er geen getuige tegen haar was, en zij niet betrapt werd, 14 en wanneer dan de geest der jaloersheid over hem komt, zodat hij jaloers wordt ten aanzien van zijn vrouw, terwijl zij zich verontreinigd heeft, OF wanneer de geest der jaloersheid over hem komt, zodat hij jaloers wordt ten aanzien van zijn vrouw, terwijl zij zich niet verontreinigd heeft, 15 dan zal die man zijn vrouw tot de priester brengen met een offergave voor haar van een tiende Numeri 5: 11 De HERE nu sprak tot Mozes: 12 Spreek tot de Israëlieten en zeg tot hen: Wanneer iemands vrouw zich misgaan zal hebben en hem ontrouw zal zijn geworden, 13 en een ander met haar geslachtsgemeenschap zal hebben gehad, zonder dat het aan haar man bekend werd, daar het verborgen bleef, dat zij zich verontreinigd had, en er geen getuige tegen haar was, en zij niet betrapt werd, 14 en wanneer dan de geest der jaloersheid over hem komt, zodat hij jaloers wordt ten aanzien van zijn vrouw, terwijl zij zich verontreinigd heeft, OF wanneer de geest der jaloersheid over hem komt, zodat hij jaloers wordt ten aanzien van zijn vrouw, terwijl zij zich niet verontreinigd heeft, 15 dan zal die man zijn vrouw tot de priester brengen met een offergave voor haar van een tiende Hhanq- xVr Roeach kinah Hhanq- xVr Roeach kinah Er is dus geen enkel bewijs, alleen verdenking en jalouzie ! Er is dus geen enkel bewijs, alleen verdenking en jalouzie !

17 NASO asn Numeri 4:21-7:89 Bemidbar 4:21-7:89 NASO asn Numeri 4:21-7:89 Bemidbar 4:21-7:89 Hhtvw - SOTAH Num.5:15 dan zal die man zijn vrouw tot de priester brengen Hoe formuleert de Hebreeuwse grondtekst dit?

18 NASO asn Numeri 4:21-7:89 Bemidbar 4:21-7:89 NASO asn Numeri 4:21-7:89 Bemidbar 4:21-7:89 Hhtvw - SOTAH Nhkh-la v[sa-[a syah aybhv We hevi ha isj et isjto el ha Kohen En laat komen de man zijn vrouw tot de Priester Nhkh-la v[sa-[a syah aybhv We hevi ha isj et isjto el ha Kohen En laat komen de man zijn vrouw tot de Priester Num.5:15 dan zal die man zijn vrouw tot de priester brengen

19 NASO asn Numeri 4:21-7:89 Bemidbar 4:21-7:89 NASO asn Numeri 4:21-7:89 Bemidbar 4:21-7:89 Hhtvw - SOTAH Numeri 5: efa gerstemeel, waarover hij geen olie gegoten heeft en waaraan hij geen wierook toegevoegd heeft, omdat het een spijsoffer der jaloersheid is, een herinneringsoffer, dat ongerechtigheid in gedachtenis brengt. 16 Dan zal de priester haar doen naderen en voor het aangezicht des HEREN stellen, 17 en de priester zal heilig water nemen in een aarden vat, en de priester zal van het stof dat op de vloer van de tabernakel ligt, nemen en aan het water toevoegen. 18 Heeft de priester de vrouw voor het aangezicht des HEREN gesteld, dan zal hij het hoofdhaar der vrouw losmaken, en op haar handpalmen het herinneringsoffer, het spijsoffer der jaloersheid, leggen, terwijl in de hand van de priester zal zijn dat bittere water, dat de vloek brengt. Numeri 5: efa gerstemeel, waarover hij geen olie gegoten heeft en waaraan hij geen wierook toegevoegd heeft, omdat het een spijsoffer der jaloersheid is, een herinneringsoffer, dat ongerechtigheid in gedachtenis brengt. 16 Dan zal de priester haar doen naderen en voor het aangezicht des HEREN stellen, 17 en de priester zal heilig water nemen in een aarden vat, en de priester zal van het stof dat op de vloer van de tabernakel ligt, nemen en aan het water toevoegen. 18 Heeft de priester de vrouw voor het aangezicht des HEREN gesteld, dan zal hij het hoofdhaar der vrouw losmaken, en op haar handpalmen het herinneringsoffer, het spijsoffer der jaloersheid, leggen, terwijl in de hand van de priester zal zijn dat bittere water, dat de vloek brengt. Hmysdq Mym rfe dy bV

20 NASO asn Numeri 4:21-7:89 Bemidbar 4:21-7:89 NASO asn Numeri 4:21-7:89 Bemidbar 4:21-7:89 Hhtvw - SOTAH Numeri 5: 19 Dan zal de priester haar onder ede stellen en tot de vrouw zeggen: Indien geen man met u gemeenschap heeft gehad, en indien gij geen onreinheid begaan hebt, terwijl gij uw man toebehoordet, blijf dan ongestraft van dit bittere water, dat de vloek brengt; 20 maar indien gij u, terwijl gij uw man toebehoordet, misgaan en u verontreinigd hebt, doordat een ander dan uw eigen man met u gemeenschap heeft gehad – 21 de priester zal de vrouw onder een eed van vervloeking stellen, en de priester zal tot de vrouw zeggen: Dan stelle de HERE u tot een vervloeking en een verwensing onder uw volk, doordat de HERE uw heup doe invallen en uw buik doe opzwellen, 22 want dit water, dat de vloek brengt, zal in uw binnenste komen om uw buik te doen opzwellen en uw heup te

21 NASO asn Numeri 4:21-7:89 Bemidbar 4:21-7:89 NASO asn Numeri 4:21-7:89 Bemidbar 4:21-7:89 Hhtvw - SOTAH Numeri 5: doen invallen. Daarop zal de vrouw zeggen: Amen, amen. 23 Daarna zal de priester die vervloekingen op een blad schrijven en in het bittere water afwassen 24 en hij zal de vrouw het bittere water, dat de vloek brengt, te drinken geven, en het water, dat de vloek brengt, zal in haar worden tot bitterheid. 25 Dan zal de priester het spijsoffer der jaloersheid van de hand der vrouw nemen, en dit, na het voor het aangezicht des HEREN bewogen te hebben, naar het altaar brengen, 26 en de priester zal een handvol ervan als gedachtenisgave afnemen en die op het altaar in rook doen opgaan; daarna zal hij de vrouw het water te drinken geven. 27 Heeft hij haar het water te drinken gegeven, dan zal, wanneer zij zich verontreinigd heeft en zij aan haar man Numeri 5: doen invallen. Daarop zal de vrouw zeggen: Amen, amen. 23 Daarna zal de priester die vervloekingen op een blad schrijven en in het bittere water afwassen 24 en hij zal de vrouw het bittere water, dat de vloek brengt, te drinken geven, en het water, dat de vloek brengt, zal in haar worden tot bitterheid. 25 Dan zal de priester het spijsoffer der jaloersheid van de hand der vrouw nemen, en dit, na het voor het aangezicht des HEREN bewogen te hebben, naar het altaar brengen, 26 en de priester zal een handvol ervan als gedachtenisgave afnemen en die op het altaar in rook doen opgaan; daarna zal hij de vrouw het water te drinken geven. 27 Heeft hij haar het water te drinken gegeven, dan zal, wanneer zij zich verontreinigd heeft en zij aan haar man NmaNma Hhamtn al Lo nitma’ah Niet verontreinigd ? Hhamtn al Lo nitma’ah Niet verontreinigd ?

22 NASO asn Numeri 4:21-7:89 Bemidbar 4:21-7:89 NASO asn Numeri 4:21-7:89 Bemidbar 4:21-7:89 Hhtvw - SOTAH HKme Kv[b hebslv hlal K[va hHvhy JHWH otak le allah we lisjvoeah be tok amek JHWH geeft jou tot vloek in het midden van uw volk HKme Kv[b hebslv hlal K[va hHvhy JHWH otak le allah we lisjvoeah be tok amek JHWH geeft jou tot vloek in het midden van uw volk De Eeuwige laat zijn naam uitwissen De Eeuwige laat zijn naam uitwissen

23 NASO asn Numeri 4:21-7:89 Bemidbar 4:21-7:89 NASO asn Numeri 4:21-7:89 Bemidbar 4:21-7:89 Hhtvw - SOTAH Numeri 5: ontrouw is geweest, het water, dat de vloek brengt, in haar worden tot bitterheid, zodat haar buik zal opzwellen en haar heup zal invallen, en die vrouw tot een vloek onder haar volk zal zijn. 28 Heeft de vrouw zich echter niet verontreinigd en is zij rein, dan zal zij ongestraft blijven en zwanger kunnen worden. 29 Dit is de wet op gevallen van jaloersheid als een vrouw zich misgaan heeft tegenover haar man en zich verontreinigd heeft,30 of als over een man de geest der jaloersheid is gekomen, zodat hij jaloers is ten aanzien van zijn vrouw; hij zal de vrouw voor het aangezicht des HEREN stellen en de priester zal heel deze wet op haar toepassen. 31 De man zal vrij zijn van ongerechtigheid, maar de vrouw zal haar ongerechtigheid dragen. Nvem syah hqnv We niqah ha isj me awon En schoon de man van onrecht Nvem syah hqnv We niqah ha isj me awon En schoon de man van onrecht

24 NASO asn Numeri 4:21-7:89 Bemidbar 4:21-7:89 NASO asn Numeri 4:21-7:89 Bemidbar 4:21-7:89 De test van de sotah is niet primitief of barbaars De test van de sotah is niet primitief of barbaars Hhtvw - SOTAH De test van de sotah is zelfs zeer wijs en verlicht! De test van de sotah is zelfs zeer wijs en verlicht! Het gaat niet om de schuld van de vrouw, maar het huwelijk is in gevaar. Het gaat niet om de schuld van de vrouw, maar het huwelijk is in gevaar. De vraag is: Kan dit huwelijk gered worden? De vraag is: Kan dit huwelijk gered worden? De Verheven (NASA) wil verheffen (NASO)

25 NASO asn Numeri 4:21-7:89 Bemidbar 4:21-7:89 NASO asn Numeri 4:21-7:89 Bemidbar 4:21-7:89 Wantrouwen en jalouzie Vernielen een huwelijk Wantrouwen en jalouzie Vernielen een huwelijk Hhtvw - SOTAH De Sotah procedure is genezend De Sotah procedure is genezend

26 NASO asn Numeri 4:21-7:89 Bemidbar 4:21-7:89 NASO asn Numeri 4:21-7:89 Bemidbar 4:21-7:89 BITTER WATER - Myrmh ym – mé hamarim 1.Heilig water (majiem kadosjiem) in aarden vat 2.Stof/as (afar) 3.Voor de Eeuwige met losgemaakt haar 4.Vloek - Amen amen 5.Vloek met Godsnaam opgelost in water 6.Meel offer 7.Bitter water drinken BITTER WATER - Myrmh ym – mé hamarim 1.Heilig water (majiem kadosjiem) in aarden vat 2.Stof/as (afar) 3.Voor de Eeuwige met losgemaakt haar 4.Vloek - Amen amen 5.Vloek met Godsnaam opgelost in water 6.Meel offer 7.Bitter water drinken Hhtvw - SOTAH

27 NASO asn Numeri 4:21-7:89 Bemidbar 4:21-7:89 NASO asn Numeri 4:21-7:89 Bemidbar 4:21-7:89 Rabbi Samson Raphaël Hirsch “Dit ritueel is bedoeld om het vertrouwen in dit huwelijk te herstellen.” Rabbi Samson Raphaël Hirsch “Dit ritueel is bedoeld om het vertrouwen in dit huwelijk te herstellen.” Hhtvw - SOTAH Wanneer de man sterft voordat de vrouw het bitter water drinkt, hoeft het ritueel niet vervolgd te worden. Wanneer de man sterft voordat de vrouw het bitter water drinkt, hoeft het ritueel niet vervolgd te worden. Het ritueel dient ter voorkoming van geweld en functioneert als overdrukventiel

28 NASO asn Numeri 4:21-7:89 Bemidbar 4:21-7:89 NASO asn Numeri 4:21-7:89 Bemidbar 4:21-7:89 Volgens de Misjna werd dit ritueel afgeschaft door Rabbi Jochanan ben Zakkai c.a. 70 na Chr. Hhtvw - SOTAH

29 NASO asn Numeri 4:21-7:89 Bemidbar 4:21-7:89 NASO asn Numeri 4:21-7:89 Bemidbar 4:21-7:89 B’rit Chadasja Hhtvw - SOTAH

30 NASO asn Numeri 4:21-7:89 Bemidbar 4:21-7:89 NASO asn Numeri 4:21-7:89 Bemidbar 4:21-7:89 Hhtvw Sotah Hhtvw Sotah Johannes 8:2 En des morgens vroeg was Hij weder aanwezig in de tempel, en al het volk kwam tot Hem en Hij zette Zich neder en leerde hen. 3 En de schriftgeleerden en de Farizeeën brachten een vrouw, op overspel betrapt, en zij stelden haar in het midden en zeiden tot Hem: 4 Meester, deze vrouw is op heterdaad betrapt bij het plegen van overspel; 5 en in de wet heeft Mozes ons bevolen zulken te stenigen; Gij dan, wat zegt Gij? 6 En dit zeiden zij om Hem in verzoeking te brengen, opdat zij iets hadden om Hem aan te klagen. Maar Jezus bukte neder en schreef met de vinger op de grond. 7 Doch toen zij Hem bleven vragen, richtte Hij Zich op en zeide tot hen: Wie van u zonder zonde is, werpe het eerst een steen naar haar. 8 En weer bukte Hij neder en schreef op de grond.9 Maar toen zij dit hoorden, gingen zij één voor één weg, te beginnen bij de oudsten, en zij lieten Jezus alleen en de vrouw in het midden. 10 En Jezus richtte Zich op en zeide tot haar: Vrouw, waar zijn zij? Heeft niemand u veroordeeld? 11 En zij zeide: Niemand, Here. En Jezus zeide: Ook Ik veroordeel u niet. Ga heen, zondig van nu af niet meer!]

31 NASO asn Numeri 4:21-7:89 Bemidbar 4:21-7:89 NASO asn Numeri 4:21-7:89 Bemidbar 4:21-7:89

32 NASO asn Numeri 4:21-7:89 Bemidbar 4:21-7:89 NASO asn Numeri 4:21-7:89 Bemidbar 4:21-7:89 Hhtvw Sotah Hhtvw Sotah Johannes 8:2 En des morgens vroeg was Hij weder aanwezig in de tempel, en al het volk kwam tot Hem en Hij zette Zich neder en leerde hen. 3 En de schriftgeleerden en de Farizeeën brachten een vrouw, op overspel betrapt, en zij stelden haar in het midden en zeiden tot Hem: 4 Meester, deze vrouw is op heterdaad betrapt bij het plegen van overspel; 5 en in de wet heeft Mozes ons bevolen zulken te stenigen; Gij dan, wat zegt Gij? 6 En dit zeiden zij om Hem in verzoeking te brengen, opdat zij iets hadden om Hem aan te klagen. Maar Jezus bukte neder en schreef met de vinger op de grond. 7 Doch toen zij Hem bleven vragen, richtte Hij Zich op en zeide tot hen: Wie van u zonder zonde is, werpe het eerst een steen naar haar. 8 En weer bukte Hij neder en schreef op de grond.9 Maar toen zij dit hoorden, gingen zij één voor één weg, te beginnen bij de oudsten, en zij lieten Jezus alleen en de vrouw in het midden. 10 En Jezus richtte Zich op en zeide tot haar: Vrouw, waar zijn zij? Heeft niemand u veroordeeld? 11 En zij zeide: Niemand, Here. En Jezus zeide: Ook Ik veroordeel u niet. Ga heen, zondig van nu af niet meer!]

33 NASO asn Numeri 4:21-7:89 Bemidbar 4:21-7:89 NASO asn Numeri 4:21-7:89 Bemidbar 4:21-7:89 Leviticus 20:10 En een man, die echtbreuk pleegt met iemands vrouw, echtbreuk pleegt met de vrouw van zijn naaste, zal zeker ter dood gebracht worden; zowel de overspeler als de overspeelster. Fany – JINAF - BEWEZEN OVERSPEL Deze Schriftgeleerden en Farizeeën zijn wetsovertreders Deze Schriftgeleerden en Farizeeën zijn wetsovertreders

34 NASO asn Numeri 4:21-7:89 Bemidbar 4:21-7:89 NASO asn Numeri 4:21-7:89 Bemidbar 4:21-7:89 De van overspel beschuldigden, zowel man als vrouw, werden naar de Nicanorpoort gebracht. De priester schreef dan het gebod dat was overtreden in het stof, samen met de namen van de beschuldigden.

35 NASO asn Numeri 4:21-7:89 Bemidbar 4:21-7:89 NASO asn Numeri 4:21-7:89 Bemidbar 4:21-7:89 Jeremia 17:13 hope Israëls, HERE, allen die U verlaten, zullen beschaamd worden; wie afwijken, zullen in de aarde geschreven worden, omdat zij de bron van levend water, de HERE, verlieten. hvhy larsy hvqm Mikweh Jisraël JHWH JHWH hoop/doper van Israël, Vsby Kybzy-lk kal ozwèga jevosjoe allen die U verlaten zullen beschaamd worden Vb[ky Jrab yrvwy jisorai Ba’aretz jikatevoe wie afwijken zullen geschreven worden in de aarde. hvhy larsy hvqm Mikweh Jisraël JHWH JHWH hoop/doper van Israël, Vsby Kybzy-lk kal ozwèga jevosjoe allen die U verlaten zullen beschaamd worden Vb[ky Jrab yrvwy jisorai Ba’aretz jikatevoe wie afwijken zullen geschreven worden in de aarde. Hatikwah Een put vol water is een bron van hoop

36 NASO asn Numeri 4:21-7:89 Bemidbar 4:21-7:89 NASO asn Numeri 4:21-7:89 Bemidbar 4:21-7:89 NASA: Verheffen, opheffen, begunstigen, vleugels opslaan, dragen, vergeven NASA: Verheffen, opheffen, begunstigen, vleugels opslaan, dragen, vergeven HEILIGHEID & HERSTEL HEILIGHEID & HERSTEL De Verheven (NASA) wil verheffen (NASO)

37 NASO asn Numeri 4:21-7:89 Bemidbar 4:21-7:89 NASO asn Numeri 4:21-7:89 Bemidbar 4:21-7:89


Download ppt "NASO asn Numeri 4:21-7:89 Bemidbar 4:21-7:89 NASO asn Numeri 4:21-7:89 Bemidbar 4:21-7:89."

Verwante presentaties


Ads door Google