De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Deel 4a Les 17 Wat wordt er met dit woord bedoeld?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Deel 4a Les 17 Wat wordt er met dit woord bedoeld?"— Transcript van de presentatie:

1 Deel 4a Les 17 Wat wordt er met dit woord bedoeld?
Waarachtigheid Deel 4a Les 17 Wat wordt er met dit woord bedoeld?

2 Bekijk de volgende afbeelding
Vertel wat je ziet

3

4 Hoe zou jij je voelen als je die jongen was die alleen staat?
Reageer!!!

5 Bekijk de volgende afbeelding
Vertel wat je ziet

6

7 Wat vind jij van deze reactie?

8 Maak deze rebus Wanneer het niet lukt, lees dan eerst het volgende bijbelgedeelte en probeer het dan nog eens

9 Lees het volgende bijbelgedeelte

10 Jacobus 3: 1-12 Statenvertaling
1 Weest niet vele meesters, mijn broeders, wetende, dat wij te meerder oordeel zullen ontvangen. 2 Want wij struikelen allen in vele. Indien iemand in woorden niet struikelt, die is een volmaakt man, machtig om ook het gehele lichaam in toom te houden. 3 Ziet, wij leggen de paarden tomen in de monden, opdat zij ons zouden gehoorzamen, en wij leiden daarmee hun gehele lichaam om; 4 Ziet ook de schepen, hoewel zij zo groot zijn, en door harde winden gedreven, zij worden omgewend door een zeer klein roer, waarheen ook de begeerte van de stuurman wil. Willibrordvertaling 1 Broeders en zusters, laat niet zovelen onder u leraar zijn. U weet toch dat wij er alleen maar strenger om geoordeeld zullen worden. 2 Want wij allen struikelen vele malen. Wie in zijn spreken nooit misdoet is een volmaakt mens, in staat zichzelf geheel in toom te houden. 3 Wij hoeven een paard slechts een bit in de mond te doen om het hele dier te besturen en in de hand te hebben. 4 Of denk aan een schip: hoe groot het ook is en al wordt het door hevige winden voortgedreven, toch wordt het door een heel klein roer gewend zoals de stuurman het wil.

11 5 Alzo is ook de tong een klein lid, en roemt nochtans grote dingen
5  Alzo is ook de tong een klein lid, en roemt nochtans grote dingen. Ziet, een klein vuur, hoe grote hoop hout het aansteekt. 6 De tong is ook een vuur, een wereld der ongerechtigheid; alzo is de tong onder onze leden gesteld, welke het gehele lichaam besmet, en ontsteekt het rad onzer geboorte, en wordt ontstoken door de hel. 7 Want alle natuur, beide van de wilde dieren en van de vogels, beide van de kruipende en van de zeedieren, wordt getemd en is getemd geweest door de menselijke natuur. 8 Maar de tong kan geen mens temmen; zij is een onbedwingbaar kwaad, vol van dodelijk venijn. 5 Ook de tong is maar een klein deel van ons lichaam, toch slaat zij een hoge toon aan. Bedenk hoe weinig vuur er nodig is om een groot bos in brand te steken. 6 Ook de tong is een vuur, een wereld van ongerechtigheid; van onze lichaamsdelen kan alleen de tong het hele lichaam bezoedelen en ons levensrad in vlam zetten, zelf in vlam gezet door de hel. 7 Wilde beesten, vogels, reptielen, vissen, elke diersoort wordt getemd of is al getemd door het menselijk geslacht. 8 Maar de tong kan geen mens temmen: dat rusteloos kwaad vol dodelijk vergif

12 9 Door haar loven wij God en de Vader, en door haar vervloeken wij de mensen, die naar de gelijkenis van God gemaakt zijn. 10 Uit dezelfde mond komt voort zegening en vervloeking. Dit moet, mijn broeders, alzo niet geschieden. 11 Welt ook een fontein uit een zelfde ader het zoet en het bitter? 12 Kan ook, mijn broeders, een vijgeboom olijven voortbrengen, of een wijnstok vijgen? Alzo kan geen fontein zout en zoet water voortbrengen. 9 Met haar zegenen wij onze Heer en Vader, en met haar vervloeken wij de mensen, die naar Gods gelijkenis zijn geschapen. 10 Uit dezelfde mond komen zegen en vloek. Dit mag niet zo zijn, broeders en zusters! 11 Laat een bron soms uit dezelfde ader zoet en brak water opwellen? 12 Draagt een vijgenboom olijven of een wijnstok vijgen? Evenmin geeft een zilte bron zoet water.

13 Maak deze rebus nog eens

14 Waarachtigheid; Wat betekent dat?
Vertel wat dit woord bij je oproept.

15 Onthouden 1 We mogen de goede naam van onze naaste met onze woorden niet naar beneden halen. Sinds de zondeval heeft de leugen op aarde een vaste plaats gekregen; daardoor is er onderling wantrouwen. Valse getuigen kunnen in een rechtszaak iemands doodsvonnis betekenen.

16 Onthouden 2 Door roddel en het verdraaien van iemands woorden of snel (ver)oordelen, wordt de naaste vernederd. Liegen behoort bij de duivel en wordt zwaar gestraft. De noodleugen kan in uiterste situaties gedoogd worden. Wie de Heere dient, heeft de waarheid lief en wil eerlijk zijn.

17 Belijdenisfragment

18 Wat zie je hier boven? Lees het volgende belijdenisfragment

19 Vraag 112 Wat wil het negende gebod?
Dat ik tegen niemand vals getuigenis geef,niemands woorden verdraai, geen achterklapper of lasteraar ben,niemand lichtvaardig en onverhoord oordeel of help veroordelen; maar allerlei liegen en bedriegen, als eigen werken van de duivel, vermijd, tenzij dat ik de zware toorn van God op mij laden wil; insgelijks, dat ik in het gericht en alle andere handelingen de waarheid liefheb,oprecht spreek en belijd; ook de eer en het goed gerucht van mijn naastenaar mijn vermogen voorsta en bevorder.

20 Wat wil dit gebod dat je wel doet?

21 Welke drie zeven vind je in het volgende verhaal?

22 Socrates Er kwam eens een man bij Socrates. Hij zei: “Socrates, ik moet je iets vertellen over je vriend die…” Socrates onderbrak de man en vroeg: “Ging je boodschap al door de drie zeven?” Drie zeven? “Ja”, zei Socrates, “…de eerste zeef is de waarheid. Weet je zeker dat het waar is wat je wilt zeggen?” De man bloosde. “Nu ja, zeker…, nee…dat niet, maar ze zeggen het…” Socrates vervolgde: “Dan heb je zeker wel de tweede zeef gebruikt, de zeef van het goede. Is het iets goeds wat je over mijn vriend wilt vertellen?” De man aarzelde. “Goed, nee, integendeel…” Socrates keek bedenkelijk. “Dan gebruik je toch zeker wel de derde zeef?

23 Socrates Is het noodzakelijk dat je dit aan mij vertelt?” Dat was niet het geval. “Wel”, sprak Socrates toen, “als wat je me wilt vertellen niet waar, niet goed en niet noodzakelijk is, vergeet het dan en belast mij er niet mee. Goede morgen.” Roddel niet. Gods Woord draagt ons op te bidden voor de persoon van wie je iets kwaads zou kunnen vertellen.

24 Videoclip omschrijving (in verwerkingsfase)
Enkele jongeren zijn aan het roddelen over iemand Wanneer de bewuste persoon langsloopt veranderd het gesprek in geheimzinnigheid De roddel dient gebruikt te kunnen worden om de drie zeven op toe te passen (zie andere dia,s)

25 Gebruik de drie zeven Analyseer de “roddel” aan de hand van de drie zeven van Socrates Drie zeven zijn: Berust het verhaal op waarheid? Wil je hiermee iets goeds over iemand vertellen? Is het ergens voor nodig om te vertellen? Vertel in de grote groep of deze roddel door de zeven van Socrates heen komen


Download ppt "Deel 4a Les 17 Wat wordt er met dit woord bedoeld?"

Verwante presentaties


Ads door Google