De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Instortingsgevaar bij Kopgevels Gemeente Leidschendam-Voorburg Wouter van den Berg Quint Bierhuis.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Instortingsgevaar bij Kopgevels Gemeente Leidschendam-Voorburg Wouter van den Berg Quint Bierhuis."— Transcript van de presentatie:

1 Instortingsgevaar bij Kopgevels Gemeente Leidschendam-Voorburg Wouter van den Berg Quint Bierhuis

2 Inleiding ProbleemstellingOorzaken en GevolgenInspectiemethodesVisuele Inspectie GemeenteSemidestructief onderzoekWet en RegelgevingBouwkundige OplossingenAdviezen

3 Wat zijn Kopgevels? De eerste en laatste gevels aan weerszijden van een huizenrij.

4 Incidenten Incidenten Kopgevels Nieuw-vennup Jacob BroekestraatVlaskamp Den Haag Zwolle BetjeWolffstraatRichard Holstraat, Den Haag Den Haag TreublaanVeenendaal Monnickendam Cornelis DirkszlaanLandsmeer Kampen Lange MolensstraatAmersfoort Olivierplaats Arnhem WeverstraatNieuwegein Prof. Dr. Bakkerlaan Van Heuven Goedhartlaan AssenAlmelo Aalderinkshoek Vijzelstraat AmsterdamOosterhout Paterserf Oosterheide Esdoornhof NootdorpEindhoven Genovevalaan

5 Instorting http://www.deredactie.be/cm/vrtnieuws/mediatheek/ nieuws/binnenland/1.978594 http://www.deredactie.be/cm/vrtnieuws/mediatheek/ nieuws/binnenland/1.978594

6 VROM-Inspectiesignaal VROM-Inspectie Signaal 2007. Gebouwen gebouwd tussen 1940-1980 4 verdiepingen of hoger. Gemeentes krijgen de opdracht om te inventariseren Gebouweigenaren worden geadviseerd om te laten inspecteren en mogelijk renoveren. 2010 onderzoek door VROM naar stand van zaken gemeenten. Eind 2011 onderzoek stand van zaken gebouweigenaren. Protocol handleiding inspectie SBR/TNO in ontwikkeling.

7 Werkvolgorde VROM-InspectieGemeentenGebouweigenarenInspectiebureausAannemers

8 De opdracht Praktijkvraag: Welke mogelijke bouwkundige oplossingen kunnen geadviseerd worden aan de verschillende gebouweigenaren, om bij gevels met een potentieel instortingsgevaar toegepast te kunnen worden? Onderzoeksvraag: Hoe bepaal je (effectieve) bouwkundige ingrepen bij gevels waarbij instortingsgevaar wordt verondersteld? Vraag Gemeente: Hoeveel gebouwen in Leidschendam-Voorburg behoren tot de risico groep.

9 Geluid Isolerend Warmte Isolerend Geschiedenis

10

11 Niet geïsoleerdGeïsoleerd Temperatuur Verloop

12 Doorlopend metselwerk Verborgen metselwerkondersteuning zichtbare metselwerkondersteuning Detaillering

13 Oorzaken & Gevolgen

14 Inspectiemethodes Conclusie: destructieve en visuele inspectiemethode

15 Werkvolgorde

16 Visuele inspectie Gemeente

17 Optimalisering Visuele Inspectie

18 Resultaten visuele inspectie Totaal aantal gevel: 549 Totaal aantal gebouwen:226

19 Vooronderzoek  Onderzoek bestaande tekening van de bestaande situatie.  Visuele inspectie ter plaatse. Gevelonderzoek op locatie  Het in kaart brengen van de hoeveelheid spouwankers per m2 met behulp van metaaldetector.  Het verwijderen van een metselsteen ter plaatse van één of meerdere aangegeven kritische punten.  Vergelijking tekeningen van de bestaande situatie met de ter plaatse aangetroffen daadwerkelijke situatie van het binnenblad, buitenblad en de spouw.  Het beoordelen van de kwaliteit (materiaal, koppeling, doorsnede) van het spouwanker.  Bij twijfel trekproeven verrichten op bestaand spouwanker.  Het controleren van de aanwezigheid, kwantiteit en kwaliteit van dilataties en de metselwerkondersteuning.  Bij twijfel metselwerkondersteuning beoordelen met dekkingsmeter 3D-betonradar.  Indien noodzakelijk hechtsterkte metselmortel bepalen met behulp van hefboomproef.  De voeghardheid wordt indien noodzakelijk met een Pendelhamer P. van Schmidt gemeten.  Het controleren van de vochtdoorlatendheid van de gevel.  De tijdelijk verwijderde gevelstenen in de oorspronkelijke staat weer terug plaatsen. Destructief Onderzoek

20 Optimalisering Semidestructief Gevelopbouw: 1.Welke gevel is onderzocht 2.Oriëntatie 3.Opbouw binnenblad 4.Opbouw buitenblad 5.Opbouw spouw 6.Metselmortel 7.Voegwerk/metselwerk Spouwankers: 8.Materiaal en conservering 9.Koppeling binnenblad 10.Koppeling buitenblad 11.Doorsnede 12.Aantal per m2 13.Beoordeling aantal 14.Beoordeling kwaliteit Metselwerkopvang: 15.Aanwezigheid 16.Materiaal 17.Detaillering 18.Aantal lagen per opvang 19.Beoordeling kwaliteit 20.Voegvulling

21 Resultaten Destructief Aantal ankers, staat van de ankers, kwaliteit metselmortel, kwaliteit van de metselwerkondersteuning.

22 Wet en Regelgeving Het probleem Geen regelgeving voor beoordeling van bestaande gevels. Onvoldoende en onduidelijke regelgeving voor het bepalen van de hoeveelheid renovatieankers. De oplossing Het opstellen van een NPR (werkbijeenkomst NEN). Het opstellen van meerdere BRL’s (adviesbureaus, aannemers en leveranciers) in ontwikkeling. Aanbeveling ankerregelgeving Gebouweigenaren: EUROCODE 6 Gemeente Leidschendam-Voorburg: RVS A4

23

24 Renovatieankers Kunststof / stalen mechanisch renovatieanker: Chemisch renovatieanker: Wokkel-vormig renovatieanker:

25 Proefopstelling renovatieankers

26 Aanbevelingen verankering Het probleem Verschil tussen het bepalen van prestaties van de renovatieankers tussen partijen onderling. Hoeveelheid regelgeving. De keuze is vaak gebaseerd op naam of prijs. Aanbevelingen Laat adviesbureaus niet alleen uitspraken doen over het patroon en de hoeveelheid ankers, maar ook over de te leveren prestaties van deze ankers. Laat werkzaamheden uitvoeren door gecertificeerde bureaus. Laat projecten begeleiden, laat hierbij tussentijdse controles uitvoeren en het eindresultaten controleren. Zorg dat deze gegevens ook daadwerkelijk gerapporteerd worden.

27 Aanbeveling VROM Bepaal een uiterste termijn waarbinnen gemeentes het onderzoek verricht moeten hebben. En stel hiervoor een protocol/checklist op waaraan minimaal voldaan moet worden. Zorg dat het aantal nationale en internationale incidenten inzichtelijk is en maak deze bekent. Besteed meer tijd aan vooronderzoek en betrek gespecialiseerde spelers in dit proces. Werk binnen een aantal draagkrachtige/gemotiveerde gemeentes pilot projecten uit. Gemeente Analyseer de relevantie van een signaal wanneer een inspectiesignaal wordt uitgegeven, controleer hierbinnen uw verantwoordelijkheid. Onderneem vervolgens direct stappen om te voorkomen dat een signaal in de vergeet hoek komt te liggen. Leg en onderhoud contacten met collega gemeentes en gebouweigenaren. Controleer uw gemeente op vakinhoudelijke kennis. Wees creatief in het vinden van oplossingen bij capaciteit gebrek. Leg mogelijk contacten met scholen, om tot vorming van praktijkprojecten te komen. Controleer bij gebouweigenaren de voortgang van het project, controleer hierin het opgeleverde werk en de uitvoering hiervan.

28 Bedankt voor uw aandacht! VRAGEN?


Download ppt "Instortingsgevaar bij Kopgevels Gemeente Leidschendam-Voorburg Wouter van den Berg Quint Bierhuis."

Verwante presentaties


Ads door Google