De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Abortushulpverlening

Verwante presentaties


Presentatie over: "Abortushulpverlening"— Transcript van de presentatie:

1 Abortushulpverlening
Een leidraad bij Abortushulpverlening Dr. Rein Bellens

2 Wat zegt de wet? Cijfers Twee methodes Aandachtspunten Complicaties Wat ziet de huisarts?

3 Abortuswet april 1990 Tot 12 weken gestatie:
- vergewissen van vaste wil, kan niet meer aangevochten worden - door arts in instelling met voorlichtingsdienst - 6 dagen bedenktijd - schriftelijke toestemming - info over risico’s - ook minderjarigen

4 Abortuswet april 1990 Vanaf 12 weken gestatie tot ?:
- ernstig gevaar voor gezondheid vrouw of ongeneeslijke kwaal kind - tweede arts geeft advies Arts kan niet gedwongen worden tot verrichten van ingreep, wel meteen in kennis stellen

5 Wet evaluatiecommissie: augustus 1990
Verplichte, anonieme registratie Tweejaarlijks rapport federaal Revalidatie-overeenkomst 2002 Voorwaarden: bereikbaarheid, opleiding, tijdsinvestering, uitrusting, anticonceptie, achterwacht, … Derdebetalersysteem

6 Interpretatie van cijfers
500 abortussen meer? ( ) Schommelingen mogelijk Ook de bevolking stijgt Durft en wil men registreren? Abortustoerisme daalt: (1993) naar 500 (2010) Grootste concentratie in Brussels gewest Hogere concentratie bij allochtonen Besluit: degelijke studie nodig

7 Aantal abortussen Abortussen uitgevoerd in België: 1993: 10.380 8.715
1993: 8.715 2010: Abortussen uitgevoerd bij Belg. vrouwen: 1993: 6.213 2010:

8 Abortuscijfer Aantal abortussen per jaar per 1000 vrouwen tussen 15 en 44 jaar 2008: Nederland : 8 België: 9 Frankrijk: 16 Engeland: 17 Ver. Staten: 20

9 Abortusratio Aantal abortussen per 1000 bekende zwangerschappen : = 14 à 15 = stabiel

10 Centra – ziekenhuizen 2011 België: Centra 81% - ziekenhuizen 19%
Nederlandstalig: (Centra 96% - ziekenhuizen 4%): 8.016 7 centra: 11 ziekenhuizen: Franstalig: (Centra 73% - ziekenhuizen 27%): 29 centra: 26 ziekenhuizen:

11 Gesprek rond ongewenste zwangerschap
Tijd nemen Gevoelens verduidelijken Niet moraliserend, respect voor draagkracht Informatie geven Mogelijke keuzes overlopen (16% wordt geen abortus) Huiswerk

12 Factoren die de besluitvorming kunnen beïnvloeden
Beleving van de zwangerschap Opvattingen, religieuze overtuiging Overleg met derden, druk, steun Vaardigheid van de vrouw, kloof tussen emotie en ratio Sociale achtergrond

13 De ondraaglijke lichtheid van het bestaan – Milan Kundera
Het menselijk leven speelt zich maar eenmaal af en we kunnen daarom nooit te weten komen welke beslissing goed en welke slecht was, want we konden in een gegeven situatie slechts één beslissing nemen. We hebben niet nog een tweede, derde of vierde leven gekregen om verschillende beslissingen naast elkaar te kunnen leggen.

14 Zuigcurettage : 72% Vooronderzoek: gesprek, anticonceptie,
kweek, bloedgroep, echo Premedicatie: 2 misoprostol PO (3h voordien) 1 ibuprofen 600 mg (1h voordien) Zuigcurettage: paracervicaal block controle echo + curettement tot 14 weken amenorree geen APD tenzij preventief AB één dag partner aanwezig Nacontrole: enkel als IUD geplaatst en bij klachten

15 Abortuspilmethode: 21% Tot 9 amenorree
Vooronderzoek: gesprek, anticonceptie, bloedgroep, echo Dag 1: 200 mg mifepristone Dag 3: 4 x 200 microgr. misoprostol vag. (+ 2 x 200 na 3 uur) bedpan confrontatie Nacontrole indien geen expulsie in centrum

16 Aandachtspunten Gemelli Miskraam Extra-uteriene zwangerschap Mola
Partiële mola

17 Gemelli Meedelen aan vrouw
Soort gemelli (chorioniciteit) tijdig diagnosticeren (7 à 12 weken) Risico op groeivertraging en TTS 2% gemelli wordt 1% gemelli 0,4% vanishing twins 0, 6 % miskraam

18 MCMA DCDA 1 1 MCDA DCDA 2 1

19 Vasculaire anastomose

20 Miskraam Miskraam 43%: - 32% onwetend - 11% miskraam
Bloedverlies bij 20% vrouwen: - 10% normale zwangerschap - 10% miskraam Bloedverlies verklaart late vraag tot abortus 50% door chromosoomafw. waarvan 90% numeriek (21,13,16,18, 22, XXY,XO,69) Diagnose: HCG, progesteron, echo,… Missed abortion

21 HCG in de loop van de zwangerschap

22 Progesteron in de zwangerschap

23 Mola Definitie: lege eicel met 2 zaadcellen
geen embryo; 46 chromosomen Frequentie: 1/1.000; regionaal verschil Diagnose: vóór aap.; sneeuwstorm hoge HCG, bloedverlies 15% evolueert naar persisterend trofoblast tumor 6 M niet zwanger

24 Partiële mola Definitie: 1 eicel + 2 zaadcellen
triploïdie; 69 chromosomen frequent oorzaak van miskraam Echografie: embryo mogelijk; misvormingen soms beeld van missed abortion Frekwentie: 1/750 Curettement: diagnose postabortum slechts enkele gezwollen villi; APD noodz. HCG normaal 2% evolueert naar PTT; 6 M niet zwanger

25 EUZ - cijfers Frequentie: 1% ; 50% zonder verklaring
Hogere frequentie bij PID (5%), IVF (4%), sterilisatie vrouw (50%), Cu-IUD (15%), Mirena (50%), al EUG (10 %), Norlevo, tubaire operatie Heterotoop: 1/ – bij IVF 1/500 Ruptuur tubair: 7,5 W (6-13)

26 EUZ: lokalisatie tubair 98%

27 Diagnose EUZ Via echo wordt 1/3 gediagnosticeerd
Echo: leeg cavum; dooierzakje en/of hartactie buiten cavum Leeg cavum bij HCG > IE/ vocht in Douglas HCG en progesteron om 48 h bepalen Alarmsignalen uitleggen

28 Complicaties tijdens zuigcurettage
Cervixscheur Hyperventilatie Anafylactische shock Vagale reactie / convulsies Perforatie Hemorraghie Ingreep lukt niet Mortaliteit

29 Mortaliteit zuigcurettage
Westerse landen: < 1/ België: sinds 1980: 0 in abortuscentra 2 in ziekenhuis ? Nederland: sinds 1976: 2 - Hemorraghie: tweede trimester abortus; Foutieve concentratie lokale verdoving: 2001

30 Verband mortaliteit en ontwikkeling
Ontwikkelde landen: <1/ (zwang. of bevalling 6 à 25/ ) Ontwikkelingslanden: 330/ Afrika: 680/

31 Verband mortaliteit en wetgeving
Restrictieve wet: meer complicaties hogere mortaliteit Roemenië: mortaliteit tgv. clandestiene abortus Legaal 1957 – 1966: / Illegaal bv. 1989: / Versoepeld in 1990: /

32 Complicaties bij abortuspilmethode
Hemorraghie waarvoor therapeutische curettage: 0,4 à 2 % Hevige pijn waarvoor analgetische curettage Persisterende of evoluerende zwangerschap: 0,3 à 2,8 % Retentie (thv. baarmoeder of cervix): 1,8 à 5% Infectie Mortaliteit: 13 gevallen bekend

33 Mortaliteit bij abortuspilmethode
13 gevallen bekend: * 2 door bloeding: - 1 in Zweden: 3 Mif + 2 cyt. vag.; 8 weken - 1 in Gr. Britt.: 1 Mif + 4 cyt. vag. < 9 weken * 11 door toxisch shock syndroom door clostr.: - 1 in Canada in USA in Portugal 2009

34 Complicaties - wat ziet de huisarts?
bloedverlies pijn koorts

35 Complicaties nà abortus
Onvolledige abortus Hemorraghie Atonie Onvruchtbaar Rhesusantagonisme Psychische weerslag

36 Atonie – post abortal pain syndrome
Oorzaak: een combinatie? Toenemende pijn eerste uren na ingreep Fundus kan tot navel reiken Meestal weinig bloedverlies vaginaal

37 Onvruchtbaar? PID: chlamydia prevalentie 3 à 4 %
1ste PID geeft 5% infertiliteit (2de 20 %; 3de 50 %) zuigcurettage > abortuspil Asherman syndroom Hysterectomie: t.g.v. placenta accreta, cervicale zw., cornuale zw., perforatie met beschadiging a.uterina

38 Rhesusantagonisme Immunisatie na zwangerschap, bloedtransf.
Placenta laat rhesusantilichamen door Hemolytische anemie (7%): erytrobl. foetalis icterus, kernicterus, prematuur, immatuur Vanaf 7 amenorree Betrouwbaarheid van verwekker Betrouwbaarheid van bloedgroep

39 Psychische problemen ? Vrouwen met een negatief zelfbeeld
Taboe rond abortus; geheimhouding Dwang van belangrijke derden Abortus om medische redenen Oorspronkelijk gewenst Psychiatrische voorgeschiedenis Interfererende relatieproblemen Gebrek aan sociale steun bij nemen van beslissing

40 Tips voor de huisarts vóór de abortus
Urinetest én klinisch onderzoek Geen HCG, geen bloedstolling, wel BG Als toch HCG, dan ook progesteron Goede verwijsbrief mag geen taboe zijn Afspraak laten maken door vrouw zelf Bij twijfel verwijzing niet uitstellen

41 Tips voor de huisarts nà de abortus
Opvolging medisch: - atonie - endometritis/adnexitis - nacurettage? - contact met centrum Opvolging psychisch Opvolging anticonceptie

42 Tips voor gynaecoloog Proficiat? Echo discreet Niet experimenteren
Niet te snel nacuretteren Registreren


Download ppt "Abortushulpverlening"

Verwante presentaties


Ads door Google