De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De invloed van psychische klachten op de kwaliteit van leven na nierpancreastransplantatie 13-06-2009 M.F. Nijhoff Arts-assistent interne geneeskunde.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De invloed van psychische klachten op de kwaliteit van leven na nierpancreastransplantatie 13-06-2009 M.F. Nijhoff Arts-assistent interne geneeskunde."— Transcript van de presentatie:

1 De invloed van psychische klachten op de kwaliteit van leven na nierpancreastransplantatie 13-06-2009 M.F. Nijhoff Arts-assistent interne geneeskunde

2 Overzicht Achtergrond Hypothese & onderzoeksopzet Methode Vragenlijsten Uitkomsten Model interactie KvL Conclusie Saturday, July 19, 2014zie : View / Header and footer ?2

3 Saturday, July 19, 2014zie : View / Header and footer ?3 Nierpancreastransplantatie Type 1 diabetes belangrijke oorzaak nierfalen & dialyse- afhankelijkheid Sinds ’86 nierpancreastransplantatie, ~300 Verbetering ziektelast en overleving Weinig onderzoek kwaliteit van leven Geen lange termijn Kleine aantallen Geen diabetes controlegroep Poli psychiatrie: meer psychiatrische klachten?  weinig onderzoek naar

4 Saturday, July 19, 2014zie : View / Header and footer ?4 Hypothese Kwaliteit van leven beter na transplantatie en bij type 1 diabetes patiënten Meer psychiatrische klachten transplantatiegroepen Psychiatrische klachten negatieve invloed kwaliteit van leven Patiënten voor en na nier/pancreas transplantatie (eerder bestaande) persoonlijkheidsstoornissen

5 Saturday, July 19, 2014zie : View / Header and footer ?5 Onderzoek ‘Cross-sectioneel cohortonderzoek’ Demografische kenmerken (leeftijd, geslacht, etc.) Kwaliteit van leven psychische gezondheidstoestand Screening persoonlijkheidsstoornissen 3 groepen Voor nierpancreastransplantatie (wachtlijst 2006/2007) 1+ jaar na nierpancreastransplantatie (‘90-’07) Vergelijkbare type 1 diabeten  Uitsluiting: ernstige psychiatrische ziekten  Subgroepen

6 Saturday, July 19, 2014zie : View / Header and footer ?6 Onderzoek Werving: Diabetes/transplantatiepatienten: thuis (papier) / op poli (pc) Pretransplantatiepatienten: tijdens traject op poli Drie vragenlijsten (totaal ~30 min) Brief Symptom Inventory (BSI): psychiatrische symptomen en ernst Dimensional Assessment of Personality Pathology short form (DAPPsf): screening persoonlijksproblematiek Short Form 36 (SF-36): kwaliteit van leven (KvL)

7 Onderzoek Tevens mogelijke factoren KvL, psychiatrie Opleiding, geslacht, huwelijkse staat, afkomst Tijd van blootstelling diabetes, tijd na transplantatie, insulinegebruik, kwaadaardige ziekte (huid/overig), HbA1c Diabetes-gerelateerde complicaties Netvliesschade: laserbehandeling ja/nee Vaatlijden: vaatziekte of interventie ja/nee Nierziekte: indeling obv klaring; dialyse-afhankelijkheid Diabetische voet: amputatie vanwege diabetische voet ja/nee Pretransplantatie uitgesloten voor posttransplantatie Vervolgd Saturday, July 19, 2014zie : View / Header and footer ?7

8 Dimensional Assessment of Personality Pathology – Short form(DAPP-sf) Screeningsinstrument grove persoonlijkheidsproblemen Gebaseerd op de DAPP-BQ (290 items), recent aangepast met 135 items 5-punts vragen: 1 (helemaal niet op mij van toepassing) 3 (evenveel wel als niet op mij van toepassing) 5 (geheel op mij van toepassing) Saturday, July 19, 2014zie : View / Header and footer ?8

9 DAPP-sf: subschalen Volgzaam Cognitieve vertekening Identiteitsproblemen Affectieve labiliteit Behoefte aan prikkels Dwangmatigheid Gesloten Gebrekkige empathie Zelfbeschadiging Passief – agressief Niet gesteld op intimiteit Dominantie Bezorgdheid / angstig Gedragsproblemen Gebrekkig vertrouwen Sociale ontwijking Narcisme Onveilige hechting Saturday, July 19, 2014zie : View / Header and footer ?9

10 DAPP-sf Voorbeeldvragen: Een activiteit als parachute springen spreekt mij zeer aan Helemaal niet op mij van toepassing1 Meer niet dan wel op mij van toepassing2 Evenveel niet als wel op mij van toepassing3 Meer wel dan niet op mij van toepassing4 Helemaal op mij van toepassing5 Ook al heeft iemand anders de leiding, dan nog heb ik steeds de neiging om de leiding over te nemen 1-5 Hogere score duidt op meer persoonlijkheidsproblemen (echter: screening! Geen diagnose) Saturday, July 19, 2014zie : View / Header and footer ?10

11 Short form 36 (SF-36) Multidimensioneel kwaliteit van leven meetinstrument Gebaseerd op Medical Outcomes Study (MOS) 36 vragen, 8 sub-schalen; ja/nee, 3-, 5-, 6- puntsantwoorden Pijn Vitaliteit Algemene gezondheidsbeleving Lichamelijk functioneren Geestelijke gezondheid Sociaal functioneren Rolbeperkingen door emotionele problemen Rolbeperkingen door lichamelijke problemen Saturday, July 19, 2014zie : View / Header and footer ?11

12 SF-36 Voorbeeldvragen: Hoe zou u over het algemeen uw gezondheid noemen? Uitstekend1 Zeer goed2 Goed3 Matig4 Slecht5 Heeft u in de afgelopen 4 weken minder bereikt dan u zou willen vanwege uw lichamelijke gezondheid? Ja Nee Hogere score, meer kwaliteit van leven/minder beperkingen Saturday, July 19, 2014zie : View / Header and footer ?12

13 Brief Symptom Inventory (BSI) Meetinstrument psychiatrische klachten Afgeleid van de Symptom Checklist-90, 53 items Vragen op 0-4 schaal Mate van hinder van bepaald psychiatrisch symptoom ‘Helemaal geen’ tot ‘zeer veel’ Dimensies: Somatische klachten Hostiliteit Cognitieve problematiek Teruggetrokkenheid Interpersoonlijke gevoeligheid Wantrouwen Depressie Fobische angst Angst BSI totaalscore Saturday, July 19, 2014zie : View / Header and footer ?13

14 BSI Voorbeeldvragen: In hoeverre had u in de afgelopen week inclusief vandaag last van: Je eenzaam voelen ook al ben je in gezelschap Helemaal geen0 Een beetje1 Nogal2 Veel3 Zeer veel4 Problemen met in slaap vallen 0-4 Hogere score meer psychiatrische problematiek Saturday, July 19, 2014zie : View / Header and footer ?14

15 Statistiek Data patiënten & SF-36 Parametrisch; categorisch en numeriek Ongepaarde t-test One-way ANOVA Chi-kwadraat toets Vragenlijsten BSI en DAPPsf Non-parametrisch Wilcoxon rank-sum; Kruskal-Wallis Correlatie Spearman’s Rank Correlation Saturday, July 19, 2014zie : View / Header and footer ?15

16 Resultaten: algemene data Pretransplant (n = 47) Posttransplant (n = 72) type I Diabetes (n = 42) Leeftijd (jaar)43.3*47.949.7 Geslacht (m/v) (%m)29 / 18 (61.7%)41 / 31 (56.9%)25 / 17 (59.5%) Opleidingsniveau (n) -Basisschool -VMBO/MAVO -MBO/HAVO/VWO/HBS -HBO/WO -Onbekend 3 13 19 10 2 5 18 35 13 1 14 11 14 2 Huwelijkse staat (n, %)30 (66.7%)56 (78.9%)37 (88.1%) Afkomst (n, %)4 (8.9%)7 (9.7%)1 (2.4%) Saturday, July 19, 201416

17 Ziektegerelateerde data Blootstelling DM (jaren)30.028.729.0 Leeftijd DM (jaar) 13.112.420.7* Tijd na transplantatie (jaren) NA6.8NA HbA1c (n) <7% 7.1-8% 8.1-9% >9% 11 6 18 69 0 2 1 16 17 6 3 Insuline (n, %)Alle4 (5.6%)Alle Saturday, July 19, 201417 Pretransplant (n = 47) Posttransplant (n = 72) type I Diabetes (n = 42)

18 Ziektegerelateerde complicaties Nierziekte -Klaring >90 ml/min -Klaring 90-30 ml/min -Klaring <30 ml/min -Onbekend 0 1 45 1 9 58 5 0 38 4 0 Dialyse (n, %)18 (39.1%)1 (1.4%)0 (0%) Netvliesschade (n, %) 41 (91.1%)70 (97.2%)10 (23.8%)* Vaatziekte (n, %)21 (46.7%)28 (38.9%)8 (19.0%)* Diabetische voet (n, %)8 (17.8%)13 (18.1%)1 (2.4%)* Kwaadaardige ziekte (n) -Geen -Huid -Alle andere 46 0 1 60 7* 5* 41 0 1 Saturday, July 19, 201418 Pretransplant (n = 47) Posttransplant (n = 72) type I Diabetes (n = 42)

19 Resultaten: DAPP-sf Dimensie DAPPsPretransplant Posttransplant Diabeten Volgzaamheid1.8 2.2* Saturday, July 19, 2014zie : View / Header and footer ?19 Affectieve Labiliteit2.12.3 (*)2.0 Passief - agressief2.12.01.9 Narcisme1.81.71.9*

20 Resultaten: SF-36 PretransplantPosttransplantDiabeten Fysiek functioneren64.366.1(*)88.5* Sociaal functioneren66.867.482.7* Rolbeperking Fysiek37.245.872.0* Rolbeperking Emotioneel 66.776.884.9* Geestelijke gezondheid75.175.579.1 Vitaliteit52.457.366.0* Pijn72.971.085.4* Algemene gezondheidsbeleving 37.547.2*60.6* Saturday, July 19, 201420

21 Resultaten: SF-36 Saturday, July 19, 2014zie : View / Header and footer ?21

22 Resultaten: BSI PretransplantPosttransplant Diabeten Somatische Klachten0.610.680.37* Saturday, July 19, 2014zie : View / Header and footer ?22 Depressie0.480.580.38 Angst0.340.500.27 Hostiliteit0.380.46*0.21 Wantrouwen0.45*0.430.21 Totaalscore0.450.54*0.32

23 Resultaten: correlatie Gehele groepPretransplantPosttransplantDiabeten SF-36 Totaal vs Totaalscore BSI-0.62*-0.59* -0.71* SF-36 Mentaal vs Totaalscore BSI -0.62*-0.63*-0.61*-0.64* SF-36 Fysiek vs Totaalscore BSI-0.57*-0.53* -0.67* Saturday, July 19, 2014zie : View / Header and footer ?23

24 Resultaten: correlatie Saturday, July 19, 2014zie : View / Header and footer ?24

25 Model Model: Ter identificatie en weging (eventueel verstorende) factoren Uitkomst: SF-36 totaal (kwaliteit van leven) Factoren: BSI-totaal (psychiatrische klachten) Netvliesschade Dialyse Kwaadaardige ziekte Vaatziekte  Diabetische voet niet significant Saturday, July 19, 2014zie : View / Header and footer ?25

26 Model Model: Kwaliteit van leven = β 0 + β 1 *(psych) + β 2 *(netvliesschade) + β 3 *(dialyse) + β 4 *(vaatziekte) + β 5(1) *(kwaadaardige ziekte(1)) + β 5(2) *(kwaadaardige ziekte(2)) Uitgewerkt: Kwaliteit van leven = 757.4 - 176.9*(psych) - 74.0*(netvliesschade) - 78.0*(dialyse) - 57.8*(vaatziekte) - 99.6*(kwaadaardige ziekte(1)) - 137.4*(kwaadaardige ziekte(2)) Saturday, July 19, 2014zie : View / Header and footer ?26

27 Conclusie Betere KvL na transplantatie  KvL na transplantatie: niet minder beperkingen, wel beter ervaren en positiever over gezondheid  Lange termijn: verlies KvL winst  Sterk verminderd tov controlegroep diabetespatiënten Meer psychiatrische klachten na transplantatie tov diabeten Negatieve relatie psychiatrie kwaliteit van leven Deel van verlies kwaliteit van leven na transplantatie lijkt te wijten aan psychiatrische klachten Behoudens ‘volgzaamheid’ geen duidelijke relatie met persoonlijkheidskenmerken Saturday, July 19, 2014zie : View / Header and footer ?27

28 Discussie Meer alertheid behandelaars & patiënten en snelle doorverwijzing zou KvL winst kunnen opleveren Vervolgonderzoek nodig om effect van interventie hierop vast te stellen Kritiekpunten Cross-sectioneel Geen structureel psychiatrisch interview Gemixte vragenlijstafname Saturday, July 19, 2014zie : View / Header and footer ?28


Download ppt "De invloed van psychische klachten op de kwaliteit van leven na nierpancreastransplantatie 13-06-2009 M.F. Nijhoff Arts-assistent interne geneeskunde."

Verwante presentaties


Ads door Google