De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Sociologie t.b.v. HBOV Cees luiten. Een (andere) aanrader: Sociologie, een inleiding Sociologie, een inleiding Mark Elchardus Mark Elchardus Pearson Education.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Sociologie t.b.v. HBOV Cees luiten. Een (andere) aanrader: Sociologie, een inleiding Sociologie, een inleiding Mark Elchardus Mark Elchardus Pearson Education."— Transcript van de presentatie:

1 Sociologie t.b.v. HBOV Cees luiten

2 Een (andere) aanrader: Sociologie, een inleiding Sociologie, een inleiding Mark Elchardus Mark Elchardus Pearson Education Pearson Education 2007 2007 ISBN 978-90-430-1271-3 ISBN 978-90-430-1271-3

3 Wat kom je in dit boek tegen? Individualisme versus collectivisme Individualisme versus collectivisme Socialisatieprocessen Socialisatieprocessen Criminaliteit Criminaliteit Architectuur van onze samenleving Architectuur van onze samenleving Postmodernisme Postmodernisme Sociale controle Sociale controle Van brandijzer tot therapie Van brandijzer tot therapie

4 Wat kom je in dit boek tegen? Burgerschap Burgerschap De geest van het kapitalisme De geest van het kapitalisme Kansen op democratie Kansen op democratie Vergrijzing en vergroening Vergrijzing en vergroening Het moderne gezin Het moderne gezin Georganiseerd sterven: het ziekenhuis Georganiseerd sterven: het ziekenhuis De gulzige instelling De gulzige instelling

5 Ziekte Ziekte: aandoening, disfunctie Ziekte: aandoening, disfunctie Frans: maladie (male habitus, male hebere) Frans: maladie (male habitus, male hebere) Engels: disease Engels: disease Verstoort verloop van het leven Verstoort verloop van het leven Benoemd, waarneembaar, diagnosticeerbaar, behandelbaar Benoemd, waarneembaar, diagnosticeerbaar, behandelbaar Staat los van patiënt als persoon en los van zijn sociale rollen Staat los van patiënt als persoon en los van zijn sociale rollen

6 Gezondheid en ziekte Visie verandert voortdurend Visie verandert voortdurend –Bredere kijk: lichamelijk, geestelijk en maatschappelijk functioneren –Besef wat ongezond en ziekmakend is: rol van menselijke gedrag en milieu –Organisatie gezondheidszorg: van curatieve naar preventie zorg –Zelf verantwoordelijk voor eigen gezondheid: leefstijl

7 Definities gezondheid Definitie volgens W.G.O. (1947) Definitie volgens W.G.O. (1947) Gezondheid is een toestand van volledig lichamelijk, geestelijk en sociaal welzijn en niet louter de afwezigheid van ziekte of gebrek Gezondheid is een toestand van volledig lichamelijk, geestelijk en sociaal welzijn en niet louter de afwezigheid van ziekte of gebrek

8 Definities gezondheid (2) De Jong (Van Den Brinck-Tjebbens) De Jong (Van Den Brinck-Tjebbens) Gezondheid is een toestand waarin de mens zodanig functioneert dat hij een socio-psycho- somatisch evenwicht ervaart en van daaruit zijn activiteiten kan ontplooien die tot behoeftenbevrediging leiden waarbij de mens in grote mate zelf verantwoorlijk gesteld wordt om gezond te blijven en/of zijn gezondheid te bevorderen Gezondheid is een toestand waarin de mens zodanig functioneert dat hij een socio-psycho- somatisch evenwicht ervaart en van daaruit zijn activiteiten kan ontplooien die tot behoeftenbevrediging leiden waarbij de mens in grote mate zelf verantwoorlijk gesteld wordt om gezond te blijven en/of zijn gezondheid te bevorderen

9 Definities gezondheid (3) Ivan Illich (filosoof) Ivan Illich (filosoof) Gezondheid duidt het vermogen aan zich aan te passen aan verandering vh milieu, aan opgroeien en ouder worden, aan genezen als men door ziekte of letsel getroffen is, aan lijden en aan het rustig afwachten van de dood. Gezondheid omvat ook de toekomst, en omvat daardoor bezorgdheid en het innerlijk vermogen om daarmee te leven Gezondheid duidt het vermogen aan zich aan te passen aan verandering vh milieu, aan opgroeien en ouder worden, aan genezen als men door ziekte of letsel getroffen is, aan lijden en aan het rustig afwachten van de dood. Gezondheid omvat ook de toekomst, en omvat daardoor bezorgdheid en het innerlijk vermogen om daarmee te leven

10 Definities gezondheid (4) Kuiper (Nederlands hoogleraar) Kuiper (Nederlands hoogleraar) Gezondheid is een proces van menswording, dat gedragen wordt door een harmonieuze verhouding tussen de mens en zijn menselijke situatie Gezondheid is een proces van menswording, dat gedragen wordt door een harmonieuze verhouding tussen de mens en zijn menselijke situatie

11 Definities gezondheid (5) Mc Farlane & Casledine (1985) Mc Farlane & Casledine (1985) Gezondheid is niet louter een statische toestand, maar een actieve instelling. Het is immers geen toestand maar een proces. Tijdens dit proces komt een individu tot een zeker evenwicht tussen hemzelf en zijn materiële en sociale milieu Gezondheid is niet louter een statische toestand, maar een actieve instelling. Het is immers geen toestand maar een proces. Tijdens dit proces komt een individu tot een zeker evenwicht tussen hemzelf en zijn materiële en sociale milieu

12 Optimaal milieu Minimaal milieu DoodOptimaal welbevinden Gezondheidsmatrix van Dunn minimaal welbevinden in optimaal milieu optimaal welbevinden in optimaal milieu minimaal welbevinden in minimaal milieu optimaal welbevinden in minimaal milieu

13 Welzijn Welzijn verwijst naar reeks meer kwalitatieve, vaak immateriële menselijke realiteiten Welzijn verwijst naar reeks meer kwalitatieve, vaak immateriële menselijke realiteiten Zijn en weten Zijn en weten Normatief begrip: de kwaliteit van het leven meten en normeren Normatief begrip: de kwaliteit van het leven meten en normeren Sociale maatstaf voor levenskwaliteit Sociale maatstaf voor levenskwaliteit Dynamische toestand van welbevinden. Dynamische toestand van welbevinden. Maatschappelijk kansen krijgen en te baat nemen om psychische gezondheid, relaties met anderen, deelname aan samenleving, materieel menswaardig levenspeil, zingeving aan het leven,… tot ontplooiing te brengen Maatschappelijk kansen krijgen en te baat nemen om psychische gezondheid, relaties met anderen, deelname aan samenleving, materieel menswaardig levenspeil, zingeving aan het leven,… tot ontplooiing te brengen

14 Rol van een zieke (Parson - 1951) Tijdelijke en onwenselijke rol die de persoon Tijdelijke en onwenselijke rol die de persoon Verplicht zo snel mogelijk beter te worden Verplicht zo snel mogelijk beter te worden Verplicht medische hulp te zoeken en zich daarin coöperatief op te stellen Verplicht medische hulp te zoeken en zich daarin coöperatief op te stellen Toestaat (of verplicht) af te zien van normale activiteiten en verantwoordelijkheden (werk, huishoudelijke taken,…) Toestaat (of verplicht) af te zien van normale activiteiten en verantwoordelijkheden (werk, huishoudelijke taken,…) En waarbij de persoon beschouwd wordt als hulpbehoevend en niet in staat beter te worden door zijn eigen beslissing of wil. En waarbij de persoon beschouwd wordt als hulpbehoevend en niet in staat beter te worden door zijn eigen beslissing of wil.

15 Handicap Van Dale: 1) Belemmering, hindernis bij volbrengen van een taak of prestatie, nadeel, gebrek, 2) Nadelige positie als gevolg van een lichamelijk of geestelijk gebrek of als gevolg van invaliditeit Van Dale: 1) Belemmering, hindernis bij volbrengen van een taak of prestatie, nadeel, gebrek, 2) Nadelige positie als gevolg van een lichamelijk of geestelijk gebrek of als gevolg van invaliditeit Hand – in – cap (hand in zak) Hand – in – cap (hand in zak) Vlaams Fonds: Een langdurig en belangrijke beperking van de kansen tot sociale integratie van een persoon tgv een aantasting van de mentale, psychische of zintuiglijke mogelijkheden Vlaams Fonds: Een langdurig en belangrijke beperking van de kansen tot sociale integratie van een persoon tgv een aantasting van de mentale, psychische of zintuiglijke mogelijkheden

16 Modellen Reductionistisch of medisch model Reductionistisch of medisch model –Dualistisch mensbeeld –Vooral aandacht lichamelijk aspect Holistisch mens-milieu model Holistisch mens-milieu model Hulpverleningsmodellen: medisch, sociologisch, psychodynamisch, leertheorie, systeemdenken Hulpverleningsmodellen: medisch, sociologisch, psychodynamisch, leertheorie, systeemdenken Model van Lalonde: intern milieu, extern milieu, leefstijl, gezondheids- en welzijnszorg Model van Lalonde: intern milieu, extern milieu, leefstijl, gezondheids- en welzijnszorg

17 Model van Lalonde Intern milieu –Psychische –Fysieke –Sociale –Spirituele Extern milieu Natuurlijke omgeving (niet Natuurlijke omgeving (niet levende en levende omgeving) levende en levende omgeving) Sociale omgeving (directe Sociale omgeving (directe omgeving en de omgeving en de maatschappelijk en culturele maatschappelijk en culturele omgeving omgeving Gezondheid en welzijn Leefstijl Individuele leefwijze = maken van keuze omtrent gezondheidsgedrag en welzijnsgedrag Gezondheids- en welzijnszorg Wettelijke bepalingen Wettelijke bepalingen Voorlichting Voorlichting Voorzieningen en diensten Voorzieningen en diensten

18 Indeling naar soort van hulpverlening Zelfzorg: instaan voor eigen fysieke, psychische, sociale en spirituele zorg Zelfzorg: instaan voor eigen fysieke, psychische, sociale en spirituele zorg Mantelzorg: verricht door niet-professionelen. Kenmerken: vrijwillig, kostenloos en wederkerig Mantelzorg: verricht door niet-professionelen. Kenmerken: vrijwillig, kostenloos en wederkerig Professionele zorg: verricht door mensen opgeleid zijn. Kenmerken: georganiseerd, betaald, niet wederkerig (arts, maatschappelijk werker, psycholoog, …) Professionele zorg: verricht door mensen opgeleid zijn. Kenmerken: georganiseerd, betaald, niet wederkerig (arts, maatschappelijk werker, psycholoog, …)

19 Indeling naar doel van hulpverlening Positieve zorg: betere leef-, woon- en werkomstandigheden bewerkstelligen (verkeersveiligheid, waterzuivering, huisvuilophaling, …) Positieve zorg: betere leef-, woon- en werkomstandigheden bewerkstelligen (verkeersveiligheid, waterzuivering, huisvuilophaling, …) Preventieve zorg: voorkomen van ziekten en onwel zijn en/of de gevolgen van ziekte en onwel zijn minimaliseren Preventieve zorg: voorkomen van ziekten en onwel zijn en/of de gevolgen van ziekte en onwel zijn minimaliseren Curatieve zorg: genezen van mensen die ziek en/of onwel zijn Curatieve zorg: genezen van mensen die ziek en/of onwel zijn Palliatieve zorg: lijden verzachten van mensen die door curatieve zorg niet meer kunnen beter worden Palliatieve zorg: lijden verzachten van mensen die door curatieve zorg niet meer kunnen beter worden

20 Indeling naar plaats of setting Extramurale: zorg buiten de muren van instellingen (zorg voor bejaarde thuis, kind in pleeggezin, palliatieve thuiszorg,…) Extramurale: zorg buiten de muren van instellingen (zorg voor bejaarde thuis, kind in pleeggezin, palliatieve thuiszorg,…) Semimurale: zorg in instelling verleend maar verblijf <24 uren (nierdialyse, dagcentrum, daghospitaal, …) Semimurale: zorg in instelling verleend maar verblijf <24 uren (nierdialyse, dagcentrum, daghospitaal, …) Intramurale: zorg binnen muren instelling, verblijf >24 uren (operatie met opname, vluchthuis, therapeutische gemeenschap, …) Intramurale: zorg binnen muren instelling, verblijf >24 uren (operatie met opname, vluchthuis, therapeutische gemeenschap, …) Transmurale: zorg die normaal intramuraal gegeven wordt naar de thuissituatie verplaatst (thuisdialyse, zorg voor dementerende thuis, palliatieve thuiszorg, …) Transmurale: zorg die normaal intramuraal gegeven wordt naar de thuissituatie verplaatst (thuisdialyse, zorg voor dementerende thuis, palliatieve thuiszorg, …)

21 Indeling naar graad van gespecialiseerd zijn Echelonnering van de zorg (echelon = sport, ladder of traptrede, ook zorglijn genoemd) Echelonnering van de zorg (echelon = sport, ladder of traptrede, ook zorglijn genoemd) 0de echelon: niet professioneel; doel= positieve en preventieve zorg; zorglijn van zelfzorg, mantelzorg, vrijwilligers,… 0de echelon: niet professioneel; doel= positieve en preventieve zorg; zorglijn van zelfzorg, mantelzorg, vrijwilligers,… 1ste echelon: extramuraal; professionele zorg; zorglijn= huisarts, ocmw, gezins- en bejaardenhulp 1ste echelon: extramuraal; professionele zorg; zorglijn= huisarts, ocmw, gezins- en bejaardenhulp 2de echelon: ambulant semimuraal; professionelen (specialisten); zorglijn van polikliniek, CGGZ, dagverblijf,…) 2de echelon: ambulant semimuraal; professionelen (specialisten); zorglijn van polikliniek, CGGZ, dagverblijf,…) 3de echelon: intramuraal; professionelen (grote specialisatie); zorglijn van ziekenhuizen, vluchthuis,… 3de echelon: intramuraal; professionelen (grote specialisatie); zorglijn van ziekenhuizen, vluchthuis,… 4de echelon: intramurale zorg van lange duur; permanente zorg van algemene of gespecialiseerde aard; zorglijn van instellingen voor gehandicapten, revalidatiecentra, therapeutische gemeenschappen,… 4de echelon: intramurale zorg van lange duur; permanente zorg van algemene of gespecialiseerde aard; zorglijn van instellingen voor gehandicapten, revalidatiecentra, therapeutische gemeenschappen,…

22 Soort zorg Zelfzorg en mantelzorg Zelfzorg, mantelzorg en professionele zorg Echelon0deechelon 1ste echelon 2de echelon 3de echelon 4de echelon Hulpver- lening Positieve en preventieve zorg Positieve zorg, preventieve zorg, curatieve zorg en palliatieve zorg SettingExtramuraal Extramuraal, ambulant, intramuraal,transmuraal Intramuraal, residentieel

23

24


Download ppt "Sociologie t.b.v. HBOV Cees luiten. Een (andere) aanrader: Sociologie, een inleiding Sociologie, een inleiding Mark Elchardus Mark Elchardus Pearson Education."

Verwante presentaties


Ads door Google