De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De economie van het doen Frank Kalshoven

Verwante presentaties


Presentatie over: "De economie van het doen Frank Kalshoven"— Transcript van de presentatie:

1 De economie van het doen Frank Kalshoven frank@frankkalshoven.nl

2 De economie van het doen inhoud Publieke sector staat/komt onder druk Kiezen voor laten Kiezen voor doen Zes gemene vragen over benchmarks

3 Druk op de publieke sector Vijf trends (grote stappen, gauw thuis): Samenleving steeds heterogener Vergrijzing leidt tot grotere vraag publieke sector Uitvoeren beleid steeds duurder Scholingsdividend steeds kleiner Belastingheffing steeds schadelijker Conclusie: Belastingeuro wordt duurder én koopt bij uitgeven minder rechtvaardigheid

4 Kiezen is onvermijdelijk Kiezen voor laten of Kiezen voor doen

5 Laten

6 Kiezen voor laten (grote efficiëntie) Paradoxaal beleid: homogenisering beleid in reactie op heterogenisering samenleving Bijvoorbeeld: Vlaktaks Basisinkomen Privaat hoger onderwijs Deregulering

7 Doen

8 Kiezen voor doen ( kleine efficiëntie) Beleid moet: Vraaggestuurd Specifiek Uitvoeringsgestuurd Want: Burger heeft de info Dat is zuinig Uitvoerders hebben kennis, info en kunde

9 Kiezen voor doen ( kleine efficiëntie) Ingrijpen in productieprocessen van de publieke sector mag anno 2005 (dus) echt alleen: Als de prijs van de publieke dienst daalt of De kwaliteit, in de ogen van de burger, stijgt bij gelijkblijvende kosten

10 Kiezen voor doen Benchmarken is een instrument om de kleine efficiëntie te bevorderen –Intern: vergelijken, leren, kopiëren –Extern: naming en shaming

11 Nu kunnen we gemene vragen gaan stellen

12 Gemene vragen over gemeenten (1) Draagt een lange doorlooptijd (balie, mail, etc) bij aan een efficiënter productieproces? –Verschillen tussen gemeenten zijn (zeer) groot Waarom profiteren grote gemeenten niet van schaalvoordelen? –Kleine gemeenten lijken juist efficiënter dan grote

13 Gemene vragen over gemeenten (2) Is u bekend dat er zoiets bestaat als internet en email? –Bespottelijke normen voor emailantwoorden –Uittrekelsels Burgelijke Stand/GBA online? –Aanvraag paspoort/Rijbewijs online? –Gemeentelijke samenwerking bij ontwikkeling internetapplicaties?

14 Gemene vragen over gemeenten (3) Hoe wordt de prijs van diensten bepaalt? –Extreme verschillen in burgerprijzen Welke gemeente is de beste? –Want die conclusie ontbreekt Bent u al op bezoek geweest? –Om te leren


Download ppt "De economie van het doen Frank Kalshoven"

Verwante presentaties


Ads door Google