De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Van Olympiades op school naar Olympiades in het leerplan Leerlingen uitdagen hun talenten te gebruiken en leerlingen verleiden mee te doen en te excelleren.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Van Olympiades op school naar Olympiades in het leerplan Leerlingen uitdagen hun talenten te gebruiken en leerlingen verleiden mee te doen en te excelleren."— Transcript van de presentatie:

1 Van Olympiades op school naar Olympiades in het leerplan Leerlingen uitdagen hun talenten te gebruiken en leerlingen verleiden mee te doen en te excelleren Emiel de Kleijn olympiadecoördinator

2 Bèta-olympiades

3 Doelen van de olympiades Lln interesseren en enthousiasmeren voor bètavakken, aardwetenschappen en informatica Getalenteerde en excellente lln stimuleren en uitdagen Nationale en internationale competitie aangaan Leggen van internationale contacten

4 Websites bèta-olympiades www.aardrijkskunde-olympiade.nl www.biologieolympiade.nl www.eusonederland.nl www.ijsonederland.nl www.informaticaolympiade.nl www.natuurkundeolympiade.nl www.scheikundeolympiade.nl www.wiskundeolympiade.nl

5 OlympiadeSchool

6 Goed voor positie van je vak Ideale check voor het niveau Wedstrijd is leuk Levert interessante info Betrouwbare toets Wens van OCW Waarom meedoen? 6

7 Aandacht voor bèta Aandacht voor vaardigheden Aandacht voor talent Motiveert leerlingen Voorronde is een betrouwbaar toetsinstrument Motiveert docenten OCW: olympiade in het leerplan 7

8 8 OlympiadeKeurmerk Wij bieden leerlingen op onze school de garantie dat zij mee kunnen doen aan een of meerdere olympiades. Daarvoor biedt school tijd en ruimte. Hiertoe is/zijn de olympiade(s) opgenomen in het leerplan. En mogen wij als school het OlympiadeKeurmerk voeren. Wij doen mee aan 5 olympiades (we doen dit al sinds 3 jaar en blijven dat ook in de toekomst doen)

9 9 Olympiades in het leerplan OK! Waarom willen wij (OCW, SLO), de scholen en de olympiades, de olympiades opgenomen hebben in het leerplan? Schoolbreed: Scholen, die het keurmerk dragen, beschouwen de olympiades niet als iets van individuele vakken en docenten, maar iets dat de hele school aangaat. Borging: Op die manier worden olympiades ingebed in de schoolcultuur en draagt het bij aan het ontwikkelen van talent, zowel toptalent als talent in de breedte.

10 Keurmerk-criteria: Elke leerling mag zich voor elke olympiade aanmelden en krijgt vanuit de vaksectie de bijbehorende faciliteiten De leerling kan in overleg met de school de olympiade opnemen in zijn PTA en moet dat van tevoren vastleggen. Ook de weging hiervan moet vooraf worden vastgesteld. School stelt een coördinator aan verantwoordelijk voor organisatie en communicatie Er is een communicatieplan met een aparte paragraaf over het meedoen aan de Olympiades Talentontwikkeling. http://www.youtube.com/watch?v=fqPXnoNJqoI Scenario We gaan voor goud Olympiades voor Toptalent 10

11 Keurmerkcriteria: Meedoen is ingebed in het leerplan, vastgelegd in het PTA (inclusief weging) en zichtbaar in de jaarplanning Elke leerling dient minimaal 1 keer mee te doen aan een olympiade maar wordt uitgedaagd om aan meerdere olympiades mee te doen. De schoolleiding stelt een Olympiadecoördinator aan belast met organisatie, communicatie, samenstellen van (interne) wedstrijdreglementen. Binnen de verschillende olympiadevaksecties zijn de docenten verantwoordelijk voor het regelmatig verversen van interne competitie-ideeën http://www.youtube.com/watch?v=3ezu6E7RLqY Scenario Meedoen is belangrijker dan... Olympiades voor allen! 11

12 Overzicht deelnemersaantallen bèta- olympiades

13 OlympiadeScholen

14 Gymnasium Juvenaat OlympiadeSchool “Een van onze doelstellingen is om leerlingen te laten excelleren op maat. We streven naar een optimale ontwikkeling van de leerling in overeenstemming met de capaciteiten van de leerling. Deelname aan een (of meerdere) van de olympiades biedt de mogelijkheid om te excelleren in een leergebied of richting die bij hem past.” Citaat uit het schoolplan

15 Wat doe je met het resultaat? Alle lln doen mee. Docent rekent cijfer om/uit; (alternatief werken met bonus); Ll bepaalt zelf of hij meedoet / c.q. het resultaat meetelt (vooraf/achteraf); Resultaat telt mee ipv een PO; Meedoen aan x olympiades ipv een NLT- module; Toekennen slu’s in vrije ruimte; Olympiades als onderdeel van breed excellentieprogramma (aansluiting vo-ho)

16 Hoe gaat u om met de resultaten van de voorrondetoetsen: 1. Cijfer ligt altijd tussen de 5,5 en de 10 2. Klasgemiddelde is een 7 en de rest is daarvan afgeleid 3. Bonus: minimaal 0,1 en maximaal 1,0 bijgeteld bij het vorige SE-cijfer 4. Cijfer geven mag maar hoeft niet 5. Meedoen is verplicht maar zonder cijfer. Wat doet u? Doordenkers 16

17 Meedoen aan olympiades? Ja ! Biedt kansen aan lln –Verbreding –Verdieping –Talent ontdekken en ontwikkelen –Maatwerk Biedt kansen aan de docent –Enthousiasmeren/interesseren v.h. vakgebied –Differentiatie mogelijkheden Biedt kansen aan de school –Profilering –Inzetten op excellentie

18 Tips & Trics Meedoen is vanzelfsprekend; Werf actief; Uitslag op schoolwebsite / in schoolkrant; Zet de lln met de hoogste scores bij iedere olympiade in de zon; Certificaat (olympiade, (Olympiade)School); Olympiades in de vrije ruimte; Laat de olympiadetoets meetellen; Begin al in de onderbouw met juniorolympiades

19 Olympiades in het PTA Cijfer baseren op landelijke resultaten Cijfer baseren op resultaten eigen lln Cijfer onderdeel van totale SE-cijfer Bonus toekennen Van 180 respondenten geeft ca. ¾ de olympiade(s) een plaats in het PTA en telt het cijfer voor 5-10% mee in het SE


Download ppt "Van Olympiades op school naar Olympiades in het leerplan Leerlingen uitdagen hun talenten te gebruiken en leerlingen verleiden mee te doen en te excelleren."

Verwante presentaties


Ads door Google