De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Algemene Inleiding Wat is Anesthesie ? Wat is een anesthesist ?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Algemene Inleiding Wat is Anesthesie ? Wat is een anesthesist ?"— Transcript van de presentatie:

1 Algemene Inleiding Wat is Anesthesie ? Wat is een anesthesist ?

2 Facetten : Doel Targetsystemen Werkwijze Onderbouw Werkplaatsen

3 Doel : De zieke laten doen overleven

4 Doel : Stabiliteit –Fysiologische stabilisatie – stressrespons Analgesie Algemeen comfort en veiligheid van de patient Arbeidsomstandigheden chirurg

5 Anesthesie = stabilisatie !!!

6

7

8

9 Destabiliserende factoren 1 : De algemene toestand van de patient vóór de operatie De voorbereiding op de operatie en de anesthesia : De anesthesia zelf De anesthesist De operatie zelf De chirurg De postoperatieve fase

10 Destabiliserende factoren 2 : De algemene toestand van de patient vóór de operatie: –Medische voorgeschiedenis: familiaal en persoonlijk –Indicatie tot operatie: ziekte –Screening: onderzoeken, nuchter zijn –Opname in ziekenhuis: vreemde omgeving, maaltijden, …. –Aanpassen van medicatie: stop, start, veranderen, …. –Optimalisatie van de toestand: mobilisatie, …. –Overleg tot anesthesiatechniek: angst, ….

11 Destabiliserende factoren 3 : Preoperatieve voorbereiding: –Nuchter houden –Darmvoorbereiding –Stopzetten medicatie: anti-diabetica, bloeddruk regulatie, …. –Opstarten nieuwe medicatie: iv anti-diabetica, … –Infuus aanleggen: soms centraal veneus –Angst: zelf, ouders, …. –Premedicatie

12 Destabiliserende factoren 4 : Anesthesie: –Infuus –Inductie: bewustzijnsverlies, onderdrukken ademhaling, curarisatie, … –Intubatie en beademingstoestel –Bewakingstoestel –Andere puncties: veneus, arterieel, …. –Anesthesist zelf

13 Destabiliserende factoren 5 : Chirurgie : –Positionering –Chirurgisch trauma –Chirurgische manoeuvers –Volume problemen –Eindresultaat –Chirurg zelf

14 Destabiliserende factoren 6 : Postoperatief : Paza en kamer (thuis): –Ontwaken: traag, verward, PONV, … –Restletsels van chirurgie: vb. longresectie, … –Pijntherapie –Complicaties: longinfectie, myocardinfarct, bloeding, … –Intraveneus  peroraal –Medicatieveranderingen

15 Quality in anesthesia ? = “Safety First” Guidelines from the SARB

16 Targetsystemen : Het cardio-circulatoir systeem Het respiratoir systeem Het centraal zenuwstelsel De nierfunctie Andere : –Lever, stolling, zuur – base, ionen, glucosehuishouding,....

17 Werkwijze Anticiperen : preventief Observeren : diagnose Reageren – kontroleren : curatief Snelheid Flexibiliteit Groepswerk : diplomatie

18

19 Proceseigenaardigheden : De autonomie van de patient wordt geheel of volledig opgeheven Toediening van farmaca in het centrale compartiment Krachtige, snel- en kortwerkende produkten Beslissingen en gebeurtenissen op zeer korte tijdsbasis De patient wordt aan een zeer uitgesproken destabilisatie onderworpen met de bedoeling later beter te worden (soms blijvende mutilatie ) Preventieve en curatieve geneeskunde Snelle diagnostiek toegespitst op de grote fysiologische systemen

20 Anesthesie strictu sensu : Is in feite tegengaan van de stressrespons : = reactie van het lichaam op de toegebrachte lichamelijke en psychische schade : Vrijzetten van mediatoren Hormonale reacties Reactie van systemen via directe neuronale beïnvloeding = verdedigingsreactie en reeds begin van herstelreactie Tegengaan van de pijn : –Emotionele gewaarwording dat er iets mis is Slaap, amnesie en spierrelaxatie zijn secundair

21 Werkwijze : Onderbreken van de nociceptieve prikkel vanuit het getroffen gebied met locale anesthetika : = De geleidingsanesthesie : –Lokale –Regionale zenuwblok, plexusanesthesie –Neuraxiaal blok Centrale modulatie van de nociceptieve prikkel : –Het inkomend signaal wordt bewerkt : = Opiaten Beïnvloeding van de lokale weefselreactie op het trauma: –Nsaid’s

22 Onderbouw : °Primair : Farmakologie Fysiologie Anatomie Pathophysiologie °Secundair : Fysica Chemie Computerkennis Technisch doorzicht Beleidsvoering Administratie

23 Werkplaats : 1 Consultatie : Operatiekwartier : –Voorbereiding –Operatiezaal zelf –Paza Acute postoperatieve pijn Daghospitalisatie

24 Werkplaats 2 : Buitendiensten : –Hartcatheterisatie, Endoscopie, Radiologie, Andere diagnostiek : ERG, … Intensive geneeskunde Spoedgevallen geneeskunde Chronische pijn Onderzoek zowel klinisch als basisonderzoek

25 Andere opdrachten Medisch –Leiding nemen in gevaarsituaties Begeleiden chirurg en verpleegkundige Organisatie operatiekwartier Administratie

26 Anesthesie = NURSE BUSINESS

27 Quality ?? Coats of arms of anesthesia societies : Absentia omnis doloris Divinum sedare dolorem Vigilance In somno securitas Dormitantes protego Salus dum vigilamus (Ireland) + A lot more !!

28 Quality ?? Traditionally clinical outcomes are studied: –Morbidity, mortality, hospital stay, ICU stay, medical costs – →→ move toward other more non traditional outcomes: functional, chronic pain, esthetic problems, emotional  quality of life –Also cost for society, family, partner, employer

29 Quality ?? Outcomes to be reached: –Patient satisfaction ( = not necessarily quality of medical care) –Other care givers satisfaction Surgeon Nurse –Satisfaction of superiors –Satisfaction of administration – organisation – insurance provider –Satisfaction of peers –Satisfaction of regulatory authorities

30 RISICO : Mortaliteit Morbiditeit: zware schade: blijvende motorische neurologische uitval lichte schade: tandschade tijdelijk letsel: voorbijgaande sensiebele uitval blijvend letsel: blijvende motorische uitval functionele schade: motorische uitval esthetische schade: spieratrofie met klauwhand emotionele schade: awareness

31 RISICO : Complication or fault ? –Against basic physiologic principles and sound management –Against present state of the art –? New ideas and concepts Malpractice financial compensation in Belgium only if manifest fault ! No-fault system in Scandinavian countries Civil law / criminal prosecution

32 RISICO : Oorzaak: louter anesthesie louter chirurgie de patientachtergrond combinatie materiaal persoon: kennis, vermoeidheid, persoonlijkheid omringend systeem: communicatie, organisatie,

33 RISICO : 1954: Beecher – Todd: because anesthesia is not therapeutic, no harm should result from the administration of anesthesia 1988: APSF founded in the U.S. 1990: Australian Patient Safety Foundation

34 RISICO : Death rates: difficult to interpret and compare Frequency, numbers ?: incomplete or / and dubious reporting Completeness of files ? Knowledge & belief of investigators Danger of subjectivity in attribution possible Reasons why “because of anesthesia” never fully explained in reporting articles: validity of why it was attributed to anesthesia Terminology used: related, partially related, primarily, one author uses the terms “unknown factors” & “fortuitous factors i.e. acts of god” Yet unknown mechanisms become apparent in particular situations: lack of anticipating knowledge & lack of understanding: research needed to clarify

35 RISICO : U.S.: mortality: - Beecher – Todd: 3,7/10.000 “primary” cause 1948 – 1952 - Dripps: 11,7/10.000 “primary” cause: only spinals and general anesthesia with muscle relaxants 1947 – 1957 - Phillips: 4/10.000 “primarily” 1953 – 1959 no more recent reliable (complete) data available from the U.S.

36 RISICO : Sequential surveys from South Africa: incidence of anesthesia mortality in one teaching hospital: Harrison since 1956: 6-fold decrease 1956 – 1971: 4,3/10.000 1972 – 1987: 0,7/10.000 New South Wales: estimates 1960 – 1969: 1/5.000 1984 – 2000: 1/20.000 CEPOD: 1/185.056: “totally” because of anesthesia 1/1.351: “in part” because of anesthesia Death “related” to anesthesia 5 – 10 X less than 50 years ago

37 RISICO : Other indicators of increased safety: - intra-operative cardiac arrests judged by investigators “related” to the anesthetic and preventable: 2,1/ 10.000 → 1/10.000 - malpractice claims: last 3 decades drop in nr of claims for death or brain damage from 56% to 31% - Warner: outpatients Mayo 1988 –1990: 450.000 cases: 6,4/10000 non fatal infarction, central nervous deficit, pulmonary embolism and respiratory failure // 0,9/10.000 deaths : The observed rates are not higher than in the local population meaning that it was judged that no obvious effect of anesthesia was to be seen.

38 RISICO : Improvements: - material - training, continuous education, recertification - environment: organization of programs, O.R. suites, anesthesia groups - patient screening and preparation Nationale Raad voor Kwaliteitspromotie (RIZIV) Belgisch Centrum voor Evidence Based Medicine (CEBAM) Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (parastatale): KCE

39 RISICO : Closed Claims Project: Adverse respiratory events (30%): → poor outcome inadequate ventilation esophageal intubation difficult tracheal intubation other events airway injury delivery equipment misuse Nerve injury (16 %): ulnar nerve, brachial plexus: G.A. lumbosacral, spinal: regional anesthesia

40 RISICO : Closed claims: –Why damage claims ? : importance of relation physician - patient and his relatives –Majority of claims for healthy adult ASA I & II for non - emergency procedures Cooper: analysis of preventable mishaps: –Human error 82 % –Material failure 14 % –50 % of accidents in maintenance phase of anesthesia –Inadequate total experience –Inadequate familiarity with equipment

41 RISICO : Awareness: –Awake – pain – muscle relaxation –Considerable confusion !!: induction, wake up phase, PACU, –Amnesia: anesthetic depth to prevent awareness < depth to prevent movement –Incidence: 0,1 – 0,2 % ??? –Incidence high in trauma victims, cardiac anesthesia, Cesarean section: 0,4 – 1,5 – 11/43 % –Less likely with volatile anesthesia –Stimulation overrides anesthesia –Increased need: ethanol and cocaine users –Monitoring of depth of anesthesia: clinically – monitor –Detection inadequate ?


Download ppt "Algemene Inleiding Wat is Anesthesie ? Wat is een anesthesist ?"

Verwante presentaties


Ads door Google