De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

DIENST BELEIDSGEGEVENS

Verwante presentaties


Presentatie over: "DIENST BELEIDSGEGEVENS"— Transcript van de presentatie:

1 DIENST BELEIDSGEGEVENS
FEDERALE POLITIE ALGEMENE DIRECTIE VAN DE OPERATIONELE ONDERSTEUNING DIRECTIE VAN DE NATIONALE GEGEVENSBANK BELEIDSGEGEVENS VERKEER PCS DIENST BELEIDSGEGEVENS FPF/DGS/DSB/Beleidsgegevens

2 Organigram

3 DOEL DSB/B Verkeer Aanlevering van
Snelle Volledige Beleidsgegevens/statistieken Kwaliteitsvolle Basis voor een onderbouwd verkeersveiligheidsbeleid Basis voor een onderbouwd verkeersveiligheidsbeleid

4 DOEL DSB/B Verkeer Maar: met respect voor bepaalde principes, met name
Aanlevering van Beleidsgegevens/statistieken Maar: met respect voor bepaalde principes, met name  éénmalige vatting daar waar mogelijk  geïntegreerd binnen het functionele en informaticatechnische kader uitgetekend voor de hele geïntegreerde politie Eenmalige vatting: de vatter niet dwingen om 2 maal hetzelfde in aparte applicaties te gaan halen Operationele en beleidsflux worden op elkaar afgestemd Geïntegreerde tegenover eilandtechnologie Zie kostenbesparing, nood aan het spreken van dezelfde taal,...

5 Verkeer en Beleidsgegevens
Domein verkeer: laatste jaren  AANDACHT Bv: Prioriteitsstelling rond o.a. : Snelheid Alcohol Drugs Gordel Zwaar vervoer Behoefte aan cijfers bij Opmaak Evaluatie Staten Generaal van de verkeersveiligheid Velen binnen de politie zullen verheugd reageren dat het domein verkeer uit de vergeethoek is gehaald. Er beweegt nu veel op dit gebied, hetgeen absoluut toe te juichen is. Wij staan snelheid en performantie voor, doch overhaasting is te vermijden. Ook voor wat betreft beleidsgegevens streven we kwaliteit en volledigheid van de gegevens na, en hopen de verschillende partners in het debat te overtuigen dat dit een prioriteit dient te zijn voor een sereen en onderbouwd veiligheidsbeleid. Zie de verkeersovereenkomsten, die naast het creëren van heel nieuwe mogelijkheden, duidelijk Behoefte aan cijfers bij Opmaak Evaluatie Verkeersovereenkomsten

6 VERKEER en BELEIDSGEGEVENS
Gevolg: druk op de politiediensten voor prestatie maar ook rapportage en accountability stijgt Snelheid en performantie: + Overhaasting: -

7 STAPPENPLAN Verzameling van beleidsbehoeften  onderzoek Agora
Vertaling van deze beleidsbehoeften naar de politie organisatie toe:  welke informatie wordt reeds gevat?  waar zit deze informatie in het systeem?  is deze informatie exploiteerbaar, zo ja, hoe? Daar waar geen afdoend antwoord:  nieuwe ontwikkelingen, binnen het geïntegreerd systeem

8 Beleidsgegevens en rapportage
Rapportage = einde van de ketting Voorwaarde voor een goede statistiek? Snel Volledig Kwaliteitsvol

9 Voorwaarde goede beleidsgegevens ?
Vatting van de gegevens Snelle Volledige Kwaliteitsvolle Voeding van de gegevensbank Rapportage/exploitatie

10 ANG DWH Fed. Syst. ISLP

11 Noodzaak voor goede beleidsgegevens?
1 versie van de gegevens, over het hele land, op de verschillende niveau’s  iedereen spreekt dezelfde “taal”  sharing van informatie Dezelfde telregels transparantie van procedures Continue aandacht voor de kwaliteit en kwantiteit van de gegevens

12 Overzicht Verkeersstatistieken
Ongevallen 1.1 Gegevensverzameling 1.2 Rapportage Activiteiten 2.1 Gegevensverzameling 2.2 Rapportage Verleden – Heden – Toekomst

13 1. Ongevallen

14 1.1 Gegevensverzameling

15 Verleden ( +/- 2002) Papieren formulieren (VOF) ingevuld na ongeval met gewonden + verstuurd naar NIS of DST voor vatting + “Kwaliteit” van gegevens --- Volledigheid van gegevens

16 Heden Lokaal: gegevens worden rechtstreeks verstuurd naar ANG via de applicatie ISLP 1.1 (1.2) vanaf midden 2003 +++ Grote stap vooruit voor volledigheid --- Kwaliteit vatting: verbetering mogelijk Functionele problemen Bv: niet mogelijk om informatie omtrent alcoholtest in te geven, moeilijkheden om informatie omtrent passagiers in te geven,... Kwaliteitsproblemen Er kunnen inconsistente gegevens worden ingevoerd Bv: bestuurder die zich achteraan in de auto bevindt,...

17 Federaal: papieren formulieren worden nog steeds naar DST gestuurd voor vatting totdat de applicatie VOFAC of PolOffice gevalideerd is + Kwaliteit van gegevens --- Volledigheid van gegevens?

18 Verkeersongevallen: akties DSB/B einde 2004 tot heden
Recuperatie van de gegevens 2003/2004 (ISLP en VOFAC)  algemene analyse volledigheid # VOF/PV’s Detailanalyse per zone verkeersbarometer Kwalititeitscontrole op registratie doden De detailanalyse per zones is samengegaan met de ontwikkeling en verspreiding van de verkeersbarometer. (olievlekprincipe) Momenteel: aantal zones OK in Vlaanderen: 80% Aantal zones ok in Wallonië: 33% Detailanalyse per zone: Recuperatie PV-gegevens via nationale ISLP-query Enkel lokale gegevens Minder variabelen dan VOF Query wordt gevalideerd door analyse en vergelijking van lokale ongevallencijfers

19 Verkeersveiligheidsbarometer?
Quick Indicators: ongevallencijfers op korte termijn Basis = VOF Grote tekorten bij papieren versie Ook nog tekorten bij ISLP wegens gebrek aan nationale tabel ‘Type verkeersongevallen’ en bijhorende koppelingen

20 Oplossing Recuperatie PV-gegevens via nationale ISLP-query
Enkel lokale gegevens Minder variabelen dan VOF Query wordt gevalideerd door analyse en vergelijking van lokale ongevallencijfers

21 Momenteel 2 gegevensbronnen
VOF: veel informatie per ongeval geen volledigheid PV-register: enkel basisvariabelen volledigheid

22 Doel Merge tussen 2 gegevensbronnen
Installatie nationale tabel ‘Type verkeersongeval’ + bijhorende koppelingen ISLP-stroom = volledig Recuperatie PV-gegevens niet meer nodig

23 Toekomst Doel FUSIE DATABANKVOF/ PV gegevens

24 TOEKOMST applicaties LOKAAL: optie: gegevens worden rechtstreeks verstuurd naar ANGT via de verbeterde applicatie ISLP 1. 2 FEDERAAL: optie: automatische flux VOFAC Integratie van de lokale en federale vattingssystemen in een uniek platform: Pol Office

25 1.2 Rapportage

26 Verleden ( 2003) Productie van rapporten verliep moeizaam
Alleenstaande PC (geen netwerkverbinding)  Moeilijk om ongevallen/jaar op te laden Rapportage programma niet open voor veranderingen en nieuwe behoeften Geen grafische omgeving

27 Heden Datawarehouse ‘Ongevallen’ op federaal niveau (DSB/B)
Alle gegevens van 1998  2002 Gegevens worden gecleaned voor oplading Betrouwbare en consistente rapportage-omgeving (geg. voor 2002  weinig inconsistentie) Gebruiksvriendelijke rapportage-toepassing Gemakkelijk te gebruiken, ook voor mensen met geen of weinig informatica-kennis Alle rapporten die geproduceerd werden met het oude systeem werden getest en gevalideerd in de nieuwe toepassing Vele nieuwe rapporten mogelijk + grafische voorstellingen

28 2. Activiteiten

29 2.1 Gegevensverzameling

30 Verleden Vattingssystemen voor BOB-campagne (lokaal en federaal)
SEM (federaal) Radar (federaal)

31 Heden Applicatie BOB-campagne geïntegreerd in ISLP 1.1
ISLP 1.2 voorziet de vatting van alle verkeersinbreuken voorzien in de huidige wet (alcohol, snelheid,...) SEM en radar blijven onafhankelijke federale systemen

32 Toekomst Pol Office Continue vatting alcoholcontroles mogelijk  DSB/B ondersteuning mbt rapportage/exploitatie Optie: vatting gegevens snelheid via aparte applicatie op vrijwillige basis  DSB/B ondersteuning mbt rapportage/exploitatie

33 2.2 Rapportage

34 Verleden ( 2003) Productie van rapporten door de applicatie TRAFFIS
Zwaar en langzaam Geen exploitatie-tool voor de Radar-gegevens

35 Heden Datawarehouse Alcoholcontroles  In gebruik BOB-campagne 2004

36 Toekomst Datawarehouse ‘Activiteiten’
basis: behoeften Staten Generaal/Agora Alle politie activiteiten ivm verkeer, uitgez. Ongevallen, beschikbaar in de applicaties

37 Contactgegevens Adres: Directie van de Nationale Gegevensbank Dienst Beleidsgegevens Kwartier Kroon – Blok H Fritz Toussaintstr Brussel Wendy De Weser 02/ Stéphane Seynave 02/ FAX 02/ TeamWare _DGS/DSB/TRAFFIC


Download ppt "DIENST BELEIDSGEGEVENS"

Verwante presentaties


Ads door Google