De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

DIENST BELEIDSGEGEVENS FEDERALE POLITIE ALGEMENE DIRECTIE VAN DE OPERATIONELE ONDERSTEUNING DIRECTIE VAN DE NATIONALE GEGEVENSBANK BELEIDSGEGEVENS VERKEER.

Verwante presentaties


Presentatie over: "DIENST BELEIDSGEGEVENS FEDERALE POLITIE ALGEMENE DIRECTIE VAN DE OPERATIONELE ONDERSTEUNING DIRECTIE VAN DE NATIONALE GEGEVENSBANK BELEIDSGEGEVENS VERKEER."— Transcript van de presentatie:

1 DIENST BELEIDSGEGEVENS FEDERALE POLITIE ALGEMENE DIRECTIE VAN DE OPERATIONELE ONDERSTEUNING DIRECTIE VAN DE NATIONALE GEGEVENSBANK BELEIDSGEGEVENS VERKEER FPF/DGS/DSB/Beleidsgegevens PCS

2 Organigram

3 DOEL DSB/B Verkeer Aanlevering van Snelle VolledigeBeleidsgegevens/statistieken Kwaliteitsvolle Basis voor een onderbouwd verkeersveiligheidsbeleid

4 DOEL DSB/B Verkeer Aanlevering van Beleidsgegevens/statistieken Maar : met respect voor bepaalde principes, met name  éénmalige vatting daar waar mogelijk  geïntegreerd binnen het functionele en informaticatechnische kader uitgetekend voor de hele geïntegreerde politie

5 Verkeer en Beleidsgegevens Domein verkeer : laatste jaren  AANDACHT Bv: Prioriteitsstelling rond o.a. : Snelheid Alcohol Drugs Gordel Zwaar vervoer Behoefte aan cijfers bijOpmaak Evaluatie Staten Generaal van de verkeersveiligheid Verkeersovereenkomsten

6 VERKEER en BELEIDSGEGEVENS  Gevolg: druk op de politiediensten voor prestatie maar ook rapportage en accountability stijgt  Snelheid en performantie: +  Overhaasting: -

7 STAPPENPLAN Verzameling van beleidsbehoeften  onderzoek Agora Vertaling van deze beleidsbehoeften naar de politie organisatie toe:  welke informatie wordt reeds gevat?  waar zit deze informatie in het systeem?  is deze informatie exploiteerbaar, zo ja, hoe? Daar waar geen afdoend antwoord:  nieuwe ontwikkelingen, binnen het geïntegreerd systeem

8 Beleidsgegevens en rapportage Rapportage = einde van de ketting Voorwaarde voor een goede statistiek? Snel Volledig Kwaliteitsvol

9 Voorwaarde goede beleidsgegevens ? Snelle Volledige Kwaliteitsvolle Vatting van de gegevens Voeding van de gegevensbank Rapportage/exploitatie

10 ANGDWH ISLP Fed. Syst.

11 Noodzaak voor goede beleidsgegevens? 1 versie van de gegevens, over het hele land, op de verschillende niveau’s  iedereen spreekt dezelfde “taal”  sharing van informatie Dezelfde telregels transparantie van procedures Continue aandacht voor de kwaliteit en kwantiteit van de gegevens

12 Overzicht Verkeersstatistieken 1. Ongevallen 1.1 Gegevensverzameling 1.2 Rapportage 2. Activiteiten 2.1 Gegevensverzameling 2.2 Rapportage Verleden – Heden – Toekomst

13 1. Ongevallen

14 1.1 Gegevensverzameling

15 Verleden (  +/- 2002) Papieren formulieren (VOF) ingevuld na ongeval met gewonden + verstuurd naar NIS of DST voor vatting +“Kwaliteit” van gegevens ---Volledigheid van gegevens

16 Heden Lokaal: gegevens worden rechtstreeks verstuurd naar ANG via de applicatie ISLP 1.1 (1.2) vanaf midden 2003 +++Grote stap vooruit voor volledigheid ---Kwaliteit vatting: verbetering mogelijk

17 Federaal: papieren formulieren worden nog steeds naar DST gestuurd voor vatting totdat de applicatie VOFAC of PolOffice gevalideerd is +Kwaliteit van gegevens ---Volledigheid van gegevens?

18 Verkeersongevallen: akties DSB/B einde 2004 tot heden 1. Recuperatie van de gegevens 2003/2004 (ISLP en VOFAC)  algemene analyse volledigheid # VOF/PV’s 2. Detailanalyse per zone verkeersbarometer 3. Kwalititeitscontrole op registratie doden

19 Verkeersveiligheidsbarometer ? Quick Indicators: ongevallencijfers op korte termijn Basis = VOF – Grote tekorten bij papieren versie – Ook nog tekorten bij ISLP wegens gebrek aan nationale tabel ‘Type verkeersongevallen’ en bijhorende koppelingen

20 Oplossing Recuperatie PV-gegevens via nationale ISLP-query – Enkel lokale gegevens – Minder variabelen dan VOF – Query wordt gevalideerd door analyse en vergelijking van lokale ongevallencijfers

21 Momenteel 2 gegevensbronnen – VOF:veel informatie per ongeval geen volledigheid – PV-register: enkel basisvariabelen volledigheid

22 Doel Merge tussen 2 gegevensbronnen Installatie nationale tabel ‘Type verkeersongeval’ + bijhorende koppelingen – ISLP-stroom = volledig – Recuperatie PV-gegevens niet meer nodig

23 Toekomst Doel FUSIE DATABANK VOF/ PV gegevens

24 TOEKOMST applicaties LOKAAL: optie:  gegevens worden rechtstreeks verstuurd naar ANGT via de verbeterde applicatie ISLP 1. 2 FEDERAAL: optie: automatische flux VOFAC Integratie van de lokale en federale vattingssystemen in een uniek platform: Pol Office

25 1.2 Rapportage

26 Verleden (  2003) Productie van rapporten verliep moeizaam – Alleenstaande PC (geen netwerkverbinding)  Moeilijk om 50.000 ongevallen/jaar op te laden – Rapportage programma niet open voor veranderingen en nieuwe behoeften – Geen grafische omgeving

27 Heden Datawarehouse ‘Ongevallen’ op federaal niveau (DSB/B) – Alle gegevens van 1998  2002 Gegevens worden gecleaned voor oplading – Betrouwbare en consistente rapportage-omgeving (geg. voor 2002  weinig inconsistentie)

28 2. Activiteiten

29 2.1 Gegevensverzameling

30 Verleden Vattingssystemen voor BOB-campagne (lokaal en federaal) SEM (federaal) Radar (federaal)

31 Heden Applicatie BOB-campagne geïntegreerd in ISLP 1.1 ISLP 1.2 voorziet de vatting van alle verkeersinbreuken voorzien in de huidige wet (alcohol, snelheid,...) SEM en radar blijven onafhankelijke federale systemen

32 Toekomst Pol Office Continue vatting alcoholcontroles mogelijk  DSB/B ondersteuning mbt rapportage/exploitatie Optie: vatting gegevens snelheid via aparte applicatie op vrijwillige basis  DSB/B ondersteuning mbt rapportage/exploitatie

33 2.2 Rapportage

34 Verleden (  2003) Productie van rapporten door de applicatie TRAFFIS – Zwaar en langzaam Geen exploitatie-tool voor de Radar- gegevens

35 Heden Datawarehouse Alcoholcontroles  In gebruik BOB-campagne 2004

36 Toekomst Datawarehouse ‘Activiteiten’  basis: behoeften Staten Generaal/Agora  Alle politie activiteiten ivm verkeer, uitgez. Ongevallen, beschikbaar in de applicaties

37 Contactgegevens Adres: Directie van de Nationale Gegevensbank Dienst Beleidsgegevens Kwartier Kroon – Blok H Fritz Toussaintstr 47 1050 Brussel Wendy De Weser02/554 44 13 Stéphane Seynave02/554 44 38 FAX02/554 44 55 TeamWare_DGS/DSB/TRAFFIC


Download ppt "DIENST BELEIDSGEGEVENS FEDERALE POLITIE ALGEMENE DIRECTIE VAN DE OPERATIONELE ONDERSTEUNING DIRECTIE VAN DE NATIONALE GEGEVENSBANK BELEIDSGEGEVENS VERKEER."

Verwante presentaties


Ads door Google