De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

DAIR Indicatorenstelsel1 Naar een indicatorenstelsel Jim Allen Ger Ramaekers Rolf van der Velden Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt.

Verwante presentaties


Presentatie over: "DAIR Indicatorenstelsel1 Naar een indicatorenstelsel Jim Allen Ger Ramaekers Rolf van der Velden Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt."— Transcript van de presentatie:

1 DAIR Indicatorenstelsel1 Naar een indicatorenstelsel Jim Allen Ger Ramaekers Rolf van der Velden Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt

2 DAIR Indicatorenstelsel2 Achtergrond Met accreditatiekader meer aandacht voor de resultaten van onderwijs: behoefte aan indicatoren Er wordt wel veel onderzoek verricht naar de resultaten van onderwijs, maar een integrerend kader ontbreekt Dit paper is een aanzet voor een indicatorenstelsel op basis van bestaande data in HBO- en WO-Monitor

3 DAIR Indicatorenstelsel3 Eisen indicatorenstelsel Wetenschappelijk: gebaseerd op relevante inzichten Absolute maatstaf: niet alleen rangordening Differentiatie: dekkend voor alle dimensies Vergelijkbaarheid: mogelijkheid tot benchmarking tussen instellingen en opleidingen Inzichtelijkheid Efficiëntie: eenvoudig te verzamelen

4 DAIR Indicatorenstelsel4 Wat is kwaliteit Twee aspecten: doeltreffend en doelmatig Doeltreffendheid (of effectiviteit): vervult het onderwijs de functies die ze moet vervullen? Doelmatigheid (of efficiëntie): mate van kostenefficiëntie waarmee deze functies vervuld worden

5 DAIR Indicatorenstelsel5 Drie functies van onderwijs Kwalificatiefunctie: het bijbrengen van relevante kennis, vaardigheden en houdingen Selectiefunctie: beoordelen van studenten op aanwezige competenties en op grond hiervan certificeren Allocatiefunctie: toeleiden naar functies op de arbeidsmarkt

6 DAIR Indicatorenstelsel6 Elke functie heeft een doelmatigheidsaspect Kwalificatiefunctie: leerrendement (groei in kennis afgezet tegen instructiekosten) Selectiefunctie: intern rendement (aantal diploma’s afgezet tegen verblijfsduur van gediplomeerden én ongediplomeerden) Allocatiefunctie: extern rendement (opbrengsten en kosten voor individu of samenleving)

7 DAIR Indicatorenstelsel7 Werkwijze Data ontleend aan HBO- en WO-Monitor: landelijk onderzoek onder afgestudeerden 1½ jaar na afstuderen Per component zijn indicatoren ontwikkeld Voor elke indicator is een rapportcijfer berekend Dit rapportcijfer is gebaseerd op het percentage afgestudeerden dat boven een bepaalde norm zit Het totaal oordeel per component is het gemiddelde van de onderliggende indicatoren

8 DAIR Indicatorenstelsel8 Indicatoren kwalificatiefunctie % afgestudeerden dat over de competenties beschikt die vereist zijn in het kerndomein: 23 verschillende aspecten m.b.t. – Professionele expertise – Flexibiliteit – Innovatie en kennismanagement – Mobilisering van menselijk kapitaal – Internationale oriëntatie Oordeel of opleiding voldoende basis biedt om te starten op de arbeidsmarkt Oordeel of opleiding voldoende basis biedt voor verdere ontwikkeling van competenties Oordeel over breedte van opleiding Oordeel over diepgang van opleiding

9 DAIR Indicatorenstelsel9 Voorbeeld WO-economie InstellingLandelijk gemminmax Opleiding goede basis om te starten op de arbeidsmarkt 73%66%61%73% Opleiding goede basis voor verder ontwikkelen van competenties 86%85%78%89% Tevreden over breedte opleiding65%62%53%74% Voldoende diepgang opleiding71%69%52%82% Buitenlandervaring tijdens opleiding69%38%23%69% Voldoende competentieniveau85%83%77%95%

10 DAIR Indicatorenstelsel10 Indicatoren selectiefunctie Twee aspecten: worden de juiste mensen geselecteerd en wordt voldoende streng geselecteerd? Moeilijk om goede indicatoren te vinden Verschilscores doctoraal cijfers WO en eindexamencijfers VO Oordeel over zwaarte van de opleiding Opleiding opnieuw kiezen

11 DAIR Indicatorenstelsel11 Voorbeeld WO-economie InstellingLandelijk gemminmax Cijfertoekenning voldoende streng 77% 68%84% Opleiding voldoende zwaar66%74%66%80% Opleiding opnieuw kiezen79%77%74%80%

12 DAIR Indicatorenstelsel12 Allocatiefunctie Oordeel over beroepsvoorlichting Functieniveau sluit aan bij opleidingsniveau Oordeel over aansluiting opleiding-beroep Oordeel over benutting capaciteiten in huidige functie Tevredenheid met huidige baan

13 DAIR Indicatorenstelsel13 Voorbeeld WO-economie InstellingLandelijk gemminmax Tevreden over beroepsvoorlichting 24%27%20%40% Functieniveau past bij opleidingsniveau 68%50%33%69% Goede aansluiting opleiding- werk 78%77%75%82% Voldoende benutting van capaciteiten 67%62%53%70% Tevreden met functie69%65%55%72%

14 DAIR Indicatorenstelsel14 Indicatoren extern rendement Werkloosheidspercentage na 1½ jaar Bruto uurloon Oordeel over carrièremogelijkheden huidige functie

15 DAIR Indicatorenstelsel15 Voorbeeld WO-economie InstellingLandelijk gemminmax Werkloosheid3.9%3.7%2.9%5.6% Mediaan bruto uurloon€ 14,42€13,56€ 13,27€14,58 Goede carrièremogelijkheden68%67%58%73%

16 DAIR Indicatorenstelsel16 Rapportcijfers Kwalificatiefunctie: 7.9 – landelijk: gem. 7.3, min. 7.0, max. 7.9 Selectiefunctie: 7.4 – landelijk: gem. 7.6, min. 7.2, max. 8.1 Allocatiefunctie: 6.1 – landelijk: gem. 5.6, min. 5.0, max. 6.2 Extern rendement: 7.5 – landelijk: gem. 7.4, min. 7.2, max. 7.6

17 DAIR Indicatorenstelsel17 Overwegingen bij de interpretatie Niet elk aspect is even belangrijk; prioriteit bij kwalificatiefunctie, maar ook afhankelijk van eigen doelstellingen Niet alles is toe te rekenen aan de opleiding, maar … sommige indicatoren hebben wel een belangrijke signaalwaarde Indicatoren in onderlinge samenhang bestuderen

18 DAIR Indicatorenstelsel18 Hoe verder? Dit is een aanzet! Inhoudelijke onderbouwing: verder bespreken met NVAO, NQA, QANU, DAIR etc. Methodologische onderbouwing: bepaling norm, verschillen tussen opleidingen, etc. Testen proefopzet dit jaar


Download ppt "DAIR Indicatorenstelsel1 Naar een indicatorenstelsel Jim Allen Ger Ramaekers Rolf van der Velden Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt."

Verwante presentaties


Ads door Google