De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ronald van Zon Van Zon Advies

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ronald van Zon Van Zon Advies"— Transcript van de presentatie:

1 Ronald van Zon Van Zon Advies
Jeugd en Natuur Ronald van Zon Van Zon Advies

2 Rondwandeling “vergroenen” afsluiting
Programma Workshop Introductie Presentatie Vragen en discussie Rondwandeling “vergroenen” afsluiting

3 Ronald van Zon Natuurgids IVN en NPZK
Adviseur Staatsbosbeheer en Ministerie LNV Natuur en Gezondheid (N&G) Website Natuursprong: Jeugd, Natuur en Bewegen; SBB, Jantje Beton en NISB Organisatie “De Groene Gezonde Stad” Kennis- en communicatieprojecten LNV Natuur en Gezondheid en Jeugd en Natuur Europees Cost E-39 N&G project Haarlem: GSP, Bolwerken en Haarlemmerhout

4 Onderzoek; bronnen o.a. Alterra / WUR: Agnes van den Berg en Sjerp de Vries Nivel: Jolanda Maas en Robert Verheij GR: Magdalena van den Berg TNO: Sanne de Vries RLG: Marjan Margadant Europa: Cost E39: N&G USA: Frances Kuo

5 Onderzoek; enkele resultaten
Positief effect op het bewegen (obesitas). Verschillen in bewegen bij jongens en meisjes (zôneren bij aanleg) de natuur draagt bij aan een gezonde, evenwichtige ontwikkeling van kinderen. Natuur als middel in te zetten bij o.a. ADHD “jong geleerd….

6 Ontwikkeling kind NME centrum Haarlem

7 Groen voor de Jeugd Voor kinderen geldt:
Essentieel voor de ontwikkeling van kinderen is het groen in de directe woon-, speel- en schoolomgeving. Dus de eigen tuin, de straat, de wijk en het schoolplein / schooltuin. Het natuurgebied buiten de stad is leuk, maar voor kinderen minder relevant. Dit is dus geen argument voor verder verdichten en opofferen van groen oppervlakte in de stad. Integendeel: er moet groen oppervlak bij!

8 Wat kunnen we doen: Aanwezige groen behouden, uitbreiden en optimaliseren Ouders, begeleiders en beslissers van de openbare ruimte bewust maken van het belang Activiteiten organiseren als een roofvogelshow, paddenstoelendag etc. Kansen aangrijpen als prachtwijk-projecten, maatschappelijke stages, schoolpleinenproject LNV etc. Beleid en praktijk afstemmen Leren van goede voorbeelden Altijd in een vroeg stadium alle betrokkenen betrekken bij ontwerp en realisatie Meer?

9 “Pluk van de Petteflet”
Opening RLG tentoonstelling kasteel Groeneveld, Baarn tentoonstelling wat je / kinderen kunnen doen voor de natuur

10 Excursie westelijk tuinbouwgebied, Haarlem
Excursie bedreigd gebied

11 Excursie met raadsleden, Bolwerken, Haarlem

12 Burgerinitiatief Haarlem

13 Denk aan veiligheid. VWA met LNV, VWS, SBB: wetgeving, toezicht en
Bij ontwerp, aanleg, onderhoud en beheer Wetgeving VWA VWA met LNV, VWS, SBB: wetgeving, toezicht en binnenkort toelichting a.d.h.v. foto’s speeltoestellen Toezicht, ongelukjes en insecten

14 Speeltoestel, spelaanleiding of omgevallen boom?

15 Straat(jes)beeld Haarlem
3 generaties

16 Veiliger spelen Goudsmitspleintje, Haarlem

17 Roofvogeldag Koevlak, Overveen
Voorbeelden andere grootschalige evenementen: paddestoelendag, winterwandeling, Landgoedfair, Voorjaarsmarkt, Dag van de zee, 1001 soortendag, Vogeldag

18 Dag van de Zee, Zandvoort
Grootschalig evenement

19 Kabouter Pierelier, Overveen
1001 soortendag

20 Strandexcursie

21 Vergeet het groen binnen niet.
Lunchen bij Alterra, Wageningen

22 “Oud geleerd, jong gedaan”

23 Hartelijke dank!

24 Natuursprong Speels beweegprogramma voor kinderen in de natuur
Voor kinderen van 4 – 12 die weinig groen / ruimte om te spelen hebben in hun directe omgeving Samenwerking Staatsbosbeheer, Jantje beton en NISB Pilots 2008 Nijmegen en Breda

25 Belemmeringen / risico’s
Overvragen van de boswachters Geen duurzame financiering Perceptie risico’s in natuur Afstand tot het natuurgebied

26 Succesfactoren: Voldoende aanbod van kinderen en participerende gemeentelijke organisaties Voldoende professionele begeleiding Duurzame financiering

27 Schooltuinen, Amsterdam
Alle stadsdelen (behalve Zeeburg) hebben of gebruiken schooltuinen en financieren die NME centrum als kenniscentrum In Amsterdam zijn 13 schooltuinen. Hier tuiniert 95% van de leerlingen van groep 6/7. Sommige tuinen bieden ook andere activiteiten aan, zoals een kabouterpad voor groep 1 en 2, een open dag of tuinieren voor wijkbewoners.

28 Belemmeringen / risico’s:
- Door bezuinigingen bij het IVN worden dit jaar waarschijnlijk de schooltuinendag voor kennisuitwisseling en bijscholing van de medewerkers niet gehouden - Als schooltuinen naar de rand of buiten de stad verhuizen is het risico dat de afstand voor de scholen te groot wordt en er ook niet meer gelopen wordt. - opname van een schooltuin in de EHS stelt andere eisen aan de terreinen dan tuinieren - vandalisme en diefstal van planten en bloemen - In 1992 dreigde een grote bezuiniging. Door actie van ouders en scholen is dat teruggedraaid. - leidinggevende van schooltuin zit op kantoor van het stadsdeel. Dat kan tot afstand leiden.

29 Succesfactoren: - Amsterdam maakt geen gebruik van / is afhankelijk van vrijwilligers. - er is meer lokale betrokkenheid doordat stadsdelen zelf verantwoordelijk zijn en de kosten dragen - centrale ondersteuning en kennis van het NME centrum

30 Takjes verzamelen / geen auto’s

31 Water is ook natuur

32 Stenen speeltuin

33 Bomen laten staan / Groen meenemen in ontwerp

34 Sociale (buurt)controle


Download ppt "Ronald van Zon Van Zon Advies"

Verwante presentaties


Ads door Google