De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Natuur en Gezondheid “Wat kun je ermee?” “Wat kun je ermee?”

Verwante presentaties


Presentatie over: "Natuur en Gezondheid “Wat kun je ermee?” “Wat kun je ermee?”"— Transcript van de presentatie:

1 Natuur en Gezondheid “Wat kun je ermee?” “Wat kun je ermee?”

2 Ronald van Zon  Natuurgids IVN en NPZK  Adviseur Staatsbosbeheer en Ministerie LNV Natuur en Gezondheid  Organisatie “De Groene Gezonde Stad”  Kennis- en communicatieprojecten LNV Natuur en Gezondheid en Jeugd en Natuur  Europees Cost E-39 N&G project

3 Natuur en Gezondheid “wat heb je ermee?” (Project? Idee? Wens? Doel?) Wie

4 Programma  Introductie  Doelen Workshop  Praktische informatie  “Werk aan de Winkel”  (Foto’s voor discussie)  Samenvatting  Evaluatie

5 Doelen workshop  Handvatten voor toepassingen  Uitwisselen kennis, ervaring, ideeën en wensen  Nadenken over (on)mogelijkheden  Ontwikkelen en opschalen goede praktijkvoorbeelden ..........

6 Waar denk je aan bij N&G?

7 “Waar denk je aan bij N&G”?”  Ruim of begrensd?  Evidence- en/of Practice-based  Voorbeelden op:  www.natuurengezondheid.nl www.natuurengezondheid.nl  www.AgnesvandenBerg.nl www.AgnesvandenBerg.nl  www.groenendestad.nl www.groenendestad.nl  Tijdschriften, kranten, sites en nieuwsbrieven, RSS feeds natuurorganisaties

8 Marketingbenadering N&G  Marketing:Voldoen aan wensen van mensen / doelgroep  Doel: gezondheidswinst middels natuur  Doelgroep: wij allemaal / specifieke groep  Product: activiteit in / met natuur  Plaats: Natuurtype en locatie  Prijs: gratis / intensieve professionele begeleiding  Promotie: argumenten, media, frequentie

9 “Werk aan de Winkel”  Voor wie wil je wat organiseren?  Grootschalig evenement voor allen?  Zeer specifieke activiteit?  Hoe breng je de mens naar de natuur?  Hoe breng je de natuur naar de mens?  Hoe beslissers en beleidsvormers te overtuigen iets te organiseren / betalen?  Waar denk je aan bij de 5 werkingsmechanismen?  Wat zijn de randvoorwaarden om iets te organiseren?  Ken je een beleidsvoorbeeld?

10 NatuurGezondheid Rust Bewegen Sociaal contact Ontwikkeling Kind Zingeving !! !? !?? 5 werkingsmechanismen: “Waar denk je aan?” !??

11 Rust

12 Bewegen 1

13 Bewegen 2

14 Sociaal contact

15 Ontwikkeling kind 1

16 Ontwikkeling kind 2

17 Ontwikkeling kind 3

18 Zingeving

19 Roofvogeldag Koevlak, Overveen

20 Dag van de Zee, Zandvoort

21 Kabouter Pierelier, Overveen

22 “Pluk van de Petteflet”

23 Pluk! redt de natuur  Pluk! redt de natuur, Recht op groen  De Raad voor het Landelijk Gebied maakt zich in zijn advies Recht op groen (2005) zorgen over de groene leefomgeving in en om de stad. Binnen de stad groeit de bebouwing sneller dan het groen. Buiten de stad stagneert de aanleg van recreatief groen. Voor groen zoals parken, singels, groene bermen, speelveldjes wordt onvoldoende ruimte gereserveerd.  Steden en dorpen breiden flink uit en krijgen de komende vijf jaar een vorm die ten minste voor de komende vijf decennia onze directe omgeving zal zijn. Het bereiken van een goede balans tussen groen en bebouwing is urgent. Daarom poneert de raad voor iedere burger het recht op groen.  De familietentoonstelling Pluk! redt de natuur die van juli 2007 tot juli 2008 in Kasteel Groeneveld in Baarn is te zien, vertaalt aan de hand van het bekende boek Pluk van de Petteflet van Annie M.G. Schmidt het advies van de raad. De tentoonstelling is een samenwerkingsverband tussen de Raad voor het Landelijke gebied en Kasteel Groeneveld. Kasteel GroeneveldKasteel Groeneveld

24 Vogeldag Oostvaardersplassen

25 Natuurwandelarts

26 Strandexcursie

27 Excursie westelijk tuinbouwgebied, Haarlem

28 Excursie met raadsleden, Bolwerken, Haarlem

29 Burgerinitiatief Haarlem

30 Vergeet het groen binnen niet.

31 Denk aan veiligheid. VWA met LNV, VWS, SBB: wetgeving, toezicht en binnenkort toelichting a.d.h.v. foto’s speeltoestellen Toezicht, ongelukjes en insecten

32 Speeltoestel

33 “Oud geleerd, jong gedaan”

34 “N&G,Wat kun je ermee?” “N&G,Wat kun je ermee?”  Gezondheidswinst mensen  Extra argument behoud en uitbreiding natuur  Extra motivatie / inspiratie voor je eigen IVN-activiteiten  Ontwikkeling nieuwe activiteiten in eigen kring  Inbreng van natuur in Gezondheids-, R.O. en Onderwijswereld

35 Wie kan wat doen?  IVNer:  Burger:  Natuurorganisaties:  Andere organisaties:  Bedrijven:  Gemeente:  Provincie:  Rijksoverheid:

36 Evaluatie  Doelen gehaald?  Suggesties voor workshop 25 maart NME / Vlinderstichting  Resterende vragen?

37 Hartelijke dank! Brochures en overige info om na het lezen door te geven aan collega’s, beslissers in directe omgeving


Download ppt "Natuur en Gezondheid “Wat kun je ermee?” “Wat kun je ermee?”"

Verwante presentaties


Ads door Google