De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Natuur en Gezondheid “Wat kun je ermee?”.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Natuur en Gezondheid “Wat kun je ermee?”."— Transcript van de presentatie:

1 Natuur en Gezondheid “Wat kun je ermee?”

2 Ronald van Zon Natuurgids IVN en NPZK
Adviseur Staatsbosbeheer en Ministerie LNV Natuur en Gezondheid Organisatie “De Groene Gezonde Stad” Kennis- en communicatieprojecten LNV Natuur en Gezondheid en Jeugd en Natuur Europees Cost E-39 N&G project

3 Natuur en Gezondheid “droomproject”

4 Programma Introductie Doelen Workshop Praktische informatie
“Werk aan de Winkel” (Foto’s voor discussie) Samenvatting Evaluatie

5 Doelen workshop Handvatten voor toepassingen
Uitwisselen kennis, ervaring, ideeën en wensen Nadenken over (on)mogelijkheden Ontwikkelen en opschalen goede praktijkvoorbeelden

6 Waar denk je aan bij N&G? “roept u maar” Alles wat in je opkomt.

7 “Waar denk je aan bij N&G”?”
Ruim of begrensd? Evidence- en/of Practice-based Voorbeelden op: Tijdschriften, kranten, sites en nieuwsbrieven, RSS feeds natuurorganisaties “waar denk je aan bij natuur?” “Waar denk je aan bij gezondheid?” “Welke combinaties zijn te maken?”

8 Marketingbenadering N&G
Marketing:Voldoen aan wensen van mensen / doelgroep Doel: gezondheidswinst middels natuur Doelgroep: wij allemaal / specifieke groep Product: activiteit in / met natuur Plaats: Natuurtype en locatie Prijs: gratis / intensieve professionele begeleiding Promotie: argumenten, media, frequentie

9 “Werk aan de Winkel” Voor wie wil je wat organiseren?
Grootschalig evenement voor allen? Zeer specifieke activiteit? Hoe breng je de mens naar de natuur? Hoe breng je de natuur naar de mens? Hoe beslissers en beleidsvormers te overtuigen iets te organiseren / betalen? Waar denk je aan bij de 5 werkingsmechanismen? Wat zijn de randvoorwaarden om iets te organiseren? Ken je een beleidsvoorbeeld? ! Splitsen of met zijn allen “roept u maar” afhankelijk van de tijd! “Alle associaties zijn goed” In Groenstructuurplan van Groningen wordt N&G opgenomen als argument voor een groene stad.

10 5 werkingsmechanismen: “Waar denk je aan?”
Rust !! !? Bewegen Natuur Gezondheid !? Sociaal contact !?? Ontwikkeling Kind Slide Agnes !?? Zingeving

11 Rust Elswout

12 Bewegen 1 Moestuin Hoeve Duin en Kruidberg

13 Bewegen 2 Vondelpark

14 Sociaal contact haarlemmerhout

15 Ontwikkeling kind 1 3 generaties

16 Ontwikkeling kind 2 Goudsmitspleintje, Haarlem

17 Ontwikkeling kind 3 NME centrum Haarlem

18 Zingeving Parkeerplaats Bleek en Berg, Bloemendaal
“Waarom gaat deze meneer hier zitten?” “Wat voor zin heeft dit?”

19 Roofvogeldag Koevlak, Overveen
Voorbeelden andere grootschalige evenementen: paddestoelendag, winterwandeling, Landgoedfair, Voorjaarsmarkt, Dag van de zee, 1001 soortendag, Vogeldag

20 Dag van de Zee, Zandvoort
Grootschalig evenement

21 Kabouter Pierelier, Overveen
1001 soortendag

22 “Pluk van de Petteflet”
Opening RLG tentoonstelling kasteel Groeneveld, Baarn tentoonstelling wat je / kinderen kunnen doen voor de natuur

23 Pluk! redt de natuur Pluk! redt de natuur, Recht op groen
De Raad voor het Landelijk Gebied maakt zich in zijn advies Recht op groen (2005) zorgen over de groene leefomgeving in en om de stad. Binnen de stad groeit de bebouwing sneller dan het groen. Buiten de stad stagneert de aanleg van recreatief groen. Voor groen zoals parken, singels, groene bermen, speelveldjes wordt onvoldoende ruimte gereserveerd. Steden en dorpen breiden flink uit en krijgen de komende vijf jaar een vorm die ten minste voor de komende vijf decennia onze directe omgeving zal zijn. Het bereiken van een goede balans tussen groen en bebouwing is urgent. Daarom poneert de raad voor iedere burger het recht op groen. De familietentoonstelling Pluk! redt de natuur die van juli 2007 tot juli 2008 in Kasteel Groeneveld in Baarn is te zien, vertaalt aan de hand van het bekende boek Pluk van de Petteflet van Annie M.G. Schmidt het advies van de raad. De tentoonstelling is een samenwerkingsverband tussen de Raad voor het Landelijke gebied en Kasteel Groeneveld.

24 Vogeldag Oostvaardersplassen
Enkele vogels en 1000en bezoekers

25 Natuurwandelarts Specifieke activiteit met 1 op 1 arts aandacht houding etc.

26 Strandexcursie

27 Excursie westelijk tuinbouwgebied, Haarlem
Excursie bedreigd gebied

28 Excursie met raadsleden, Bolwerken, Haarlem

29 Burgerinitiatief Haarlem

30 Vergeet het groen binnen niet.
Lunchen bij Alterra, Wageningen

31 Denk aan veiligheid. VWA met LNV, VWS, SBB: wetgeving, toezicht en
Bij ontwerp, aanleg, onderhoud en beheer Wetgeving VWA VWA met LNV, VWS, SBB: wetgeving, toezicht en binnenkort toelichting a.d.h.v. foto’s speeltoestellen Toezicht, ongelukjes en insecten

32 Speeltoestel

33 “Oud geleerd, jong gedaan”

34 “N&G,Wat kun je ermee?” Gezondheidswinst mensen
Extra argument behoud en uitbreiding natuur Extra motivatie / inspiratie voor je eigen IVN-activiteiten Ontwikkeling nieuwe activiteiten in eigen kring Inbreng van natuur in Gezondheids-, R.O. en Onderwijswereld Samenvatting

35 Wie kan wat doen? IVNer: Burger: Natuurorganisaties:
Andere organisaties: Bedrijven: Gemeente: Provincie: Rijksoverheid:

36 Evaluatie Doelen gehaald?
Suggesties voor workshop 25 maart NME / Vlinderstichting Resterende vragen? Doelen slide 6

37 Hartelijke dank! - “Zegt het voort!” Iedereen een brochure aan 1 ander persoon doorgeven (met dezelfde opdracht) - Kaartje voor contact vragen, suggesties, projecten bestaand, in ontwikkeling en gewenst Brochures en overige info om na het lezen door te geven aan collega’s, beslissers in directe omgeving


Download ppt "Natuur en Gezondheid “Wat kun je ermee?”."

Verwante presentaties


Ads door Google