De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De IWT –adviseur als kwetsbare functie Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie = 275 mio € budget voor steun en kost van initiatieven.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De IWT –adviseur als kwetsbare functie Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie = 275 mio € budget voor steun en kost van initiatieven."— Transcript van de presentatie:

1 De IWT –adviseur als kwetsbare functie Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie = 275 mio € budget voor steun en kost van initiatieven Komen terecht via een front office van 64 IWT adviseurs (van 122 VTE totaal personeel ) Info en Contact i.v.m deze bijdrage : Michel Vandermeulen – 02 432 42 64 1

2 Decreet °1991 met als kerntaak : innovatie AANMOEDIGEN = – Op vraag subsidiëren van projecten van bedrijven en onderzoekers (= risico’s verbonden met geld ) – De samenwerking tussen Vlaamse bedrijven en onderzoeksinstellingen financieren via oproepen ( = risico van onterechte voorkeur) – Het aanbieden van gespecialiseerde ondersteuning via een actueel netwerk van dienstverleners (= risico van favoritisme) – Het actief begeleiden en steunen van innovatie van en naar Vlaanderen toe in de Europese innovatieruimte. (= idem ) 2

3 Decreet IWT kerntaak is OVERHEIDSTAAK : dus – alleen steun of ondersteunen zo voldoende garanties van kwaliteit in het idee, het gestelde doel, in de nodige organisatie ertoe, EN – als het resultaat een mogelijke voordeel heeft voor de aanvrager of voor maatschappelijk beleid N.B. in het decreet ook – preventie : rond lekken van bedrijfsgeheimen (geheimhoudingsplicht) – transparantie : bij elke beslissing over steun is er wettelijk recht op vraag naar herziening 3

4 Vaststelling,in de realiteit, van spanningsveld : AANMOEDIGEN, niet altijd, want er is een DUIDELIJKE OVERHEIDCONTEXT Uitwerking van een charter in 1999 door een adviseursteam (7) (zonder directie, maar rechtstreeks voor het directiecomité) 4

5 CHARTER -Context Adviseurs : “als professionelen willen we helpen innoveren : hoe dit doen correct en in eer en geweten, met behoud van ons professionalisme in de ogen van onze relaties. “ Directie: “aanmoedigen is één stap, steunen een andere : we mogen alleen projecten steunen die beantwoorden aan onze opdracht, en moeten dus onze beslissing (tot steunen, niet steunen, gedeeltelijk steunen) in alle eerlijkheid nemen, ook al is dat dan niet wat de vrager verwachtte. ” 5

6 CHARTER - Context (AAN)VRAGERS vinden het vanzelfsprekend dat hun inspanning alle steun verdient en zullen dus vaak alles doen om de steun onverkort binnen te halen INNOVATIEVELD – Vlaanderen is klein, iedereen kent wel iedereen (ook onze adviseurs) – innovatie zeker in combinatie met subsidie is altijd een hot item in de media, en in de politiek 6

7 CHARTER : Risico’s en gedrag RISICO’S van – beïnvloeding via relaties, via geld of geschenken, via vertrouwelijke informatie of ogenschijnlijk onschuldige dienstverlening – verkeerde klantenbenadering EFFECT op het aanmoedigen, evalueren,opvolgen en controleren voor eindafrekening – Niet “neen” meer kunnen zeggen – Niet meer objectief, neutraal en credibel besluiten 7

8 CHARTER : houvasten Nooit “hulp” of “steun” solliciteren /Beducht zijn op elke perceptie van beïnvloedbaar zijn/Zo restrictief als mogelijk zijn rond “ontvangen “(maar ook niet onbeleefd worden) Bij twijfel altijd gaan spreken met uw evaluator (of directielid) Aanmelden van mogelijke persoonlijke belangen of onverenigbaarheden op eigen initiatief bij directielid (ter discussie of voor trancheren ) 3 rollen die, op elk moment, in balans zijn met de processtappen : – “aanmoediger/deelgenoot” = vóór het concrete project (eerste contactadviseur is bij voorkeur een andere dan dossieradviseur) – “procesverantwoordelijke” = bij de eigenlijke projectinleiding – (mede)”evaluator/rechter” = in de behandeling, opvolging, en afsluiting/afrekening 8

9 Andere maatregelen-1 bekend bij de medewerkers! in selectieprocedure : peiling naar mogelijke probleem van belangen (vb aandelen, directe familie – of kenniskring, academische relaties,..) – ook door personeelsdienst checken en aanleren van reflectie van het charter denken en handelen bij elke nieuwkomer via het peter- of meterschap 9

10 Andere maatregelen-2 aanduiding van een co-adviseur (4 ogenprincipe) supervisie door coördinator (proces en/of vakdomein) gespecialiseerde adviseurs voor specifieke invalshoeken (bedrijfstoestand, jur. constructies ) eindbeslissing altijd bij door directiecomité of raad van bestuur (ook over belangrijke mijlpalen in tussenperiode) indicaties over stijl en gedrag bij klanten, en bij klachten of herzieningsvragen worden opgevolgd 10

11 To do – Don‘t Zeker doen : persoonlijke win- win laten zien als voordeel: -eigenwaarde = eigen professionalisme= “niet afgaan” -adviseur zijn is professional zijn, dus wat anders dan sympathie hebben Zeker niet doen – uitwerken over de hoofden heen – losstaand : is geen checklijst van feiten, maar onderdeel van een concept – uitschrijven en niet toepassen – geen dialoog of vragen meer toestaan 11


Download ppt "De IWT –adviseur als kwetsbare functie Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie = 275 mio € budget voor steun en kost van initiatieven."

Verwante presentaties


Ads door Google