De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Aanpak Standaardisatie - Gerhard Gerritsen - 2 juli 2003.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Aanpak Standaardisatie - Gerhard Gerritsen - 2 juli 2003."— Transcript van de presentatie:

1 1 Aanpak Standaardisatie - Gerhard Gerritsen - 2 juli 2003

2 2 Inhoud Introductie Branche Initiatieven Programma ketenintegratie intermediaire verzekeringsbranche Aanpak standaardisatie salarisstandaard

3 3 Organisatiestructuur Branche Initiatieven STANDAARDEN CERTIFICERING INSTITUTEN VNAB EPS CIS E- business platform E-claims platform College van Advies E Standards Board werkgroepen Projectcoördinatie, kennis en educatie facilitair centrum TTP centrum voor branche overleg Centrum voor standaardisatie

4 4 Inhoud Introductie Branche Initiatieven Programma ketenintegratie intermediaire verzekeringsbranche Aanpak standaardisatie salarisstandaard

5 5 Branche Programma Ketenintegratie 2003-2005 Elektronische communicatie tussen intermediair en maatschappij zowel in volume als in kwaliteit sterk doen toenemen Programma onder regie van e-Business Platform –Aegon –ASR –Avéro –Delta Lloyd –Generali –Goudse –Nationale-Nederlanden –NVA –NBVA

6 6 Noodzaak voor procesoptimalisatie in de keten Om de kracht van een keten te kunnen uitnutten is verregaande procesoptimalisatie noodzakelijk Niet alleen elektronische gegevens maar ook werkprocessen afstemmen Alle schakels moeten hun bijdrage leveren Een deel van de activiteiten die in de keten wordt uitgevoerd is niet (meer) individueel onderscheidend, en daarmee een basis voor samenwerking –Infrastructuur en technologie zijn geen onderwerp van concurrentie. Administratieve ketenintegratie is meest wenselijk en haalbaar –Grote gezamenlijke kostenpost (zeker t.o.v. andere kanalen) –Commerciële ketenintegratie veelal nog niet precompetitief

7 7 Doel ketenintegratie Sterke reductie van aantal administratieve handelingen en gebruikte media Concurrentiekracht vergroten Door middel van: –standaardiseren van non-competitieve proceselementen –uniformering infrastructuur –afspraken over te gebruiken technologie

8 8 Baten Maatschappijen –Sterke kostenreductie (15% tot 35% van het operationeel kostenniveau) –Kwaliteit van dienstverlening verbetert aanzienlijk –Meer grip op commercieel gezicht van maatschappij in elektronisch kanaal Intermediair –Besparing door beter gestroomlijnde processen –Reductie activiteiten t.b.v. foutafhandeling –Beter inzicht in voortgang bij maatschappij –Verbeterde verwerking van prolongatie

9 9 Ambitie Maatschappij diensten Extranetten en koppelingen derden Koppelingen werkgevers Maatschappij productiesystemen ATP Websites Maatschappij websites Transactiestromen Support stromen (vnl. commercie) Eindklant Intermediair Applicaties bij ATP Internet administratief verkeer

10 10 Belang van standaarden Standaarden faciliteren de coördinatie van werkprocessen die zich uitstrekken over meerdere organisaties en applicaties (ketenintegratie): Processtandaarden - Procesatlas Transactiestandaarden - Generieke Interface Manager Gegevensstandaarden - All Finance Model Presentatiestandaarden - Invoervolgorde extranetten Transportstandaarden - XML/Soap/Https Backoffice Maatschappij ATP systeem Gestandaardiseerde dataset Applicatiespecifieke dataset Applicatiespecifieke dataset

11 11 All Finance Model Schadeverzekeringen Levensverzekeringen Employee Benefits –verzekeringen, pensioen, ziektekosten, lease Medische Varia Verzekeringen Hypotheken Universal Life 100 verzekeraars, 25 systeemhuizen, 5000 tussenpersonen, 100 miljoen geregistreerde transacties per jaar huidige besparing 700 mio euro per jaar beoogde besparing 1200-1700 mio euro per jaar 2. Offreren 1. Adviseren 3. Afsluiten 4. Prolongeren 5. Muteren 7. Beëindigen 6. Informeren

12 12 Intermediair De transactiestandaard: web service architectuur Administratie pakket Offerte prog. soap Maatschappij soap http GIMGIM browser server page Web service

13 13 De transactiestandaard: protocol

14 14 Inhoud Introductie Branche Initiatieven Programma ketenintegratie intermediaire verzekeringsbranche Aanpak standaardisatie salarisstandaard

15 15 Focus salarisstandaard EDIFACT, XML XBRL, ASN SMTP, HTTP, X400 EbXML MS (SOAP) TCP/IP Syntax Laag Transport Laag Netwerk Laag SalarisstandaardSemantische LaagAfsprakenBranche laag

16 16 Datacatalogus Datamodel view XML-Schema XSL-stylesheet Ontwikkeling Salarisstandaard

17 17 Ontwikkeling Salarisstandaard Primaire focus op –Vastleggen semantiek in gegevensmodel –Consensus over gegevensmodel Entiteit Codelijst Domein Attribuut Relatie Code Formaat Datatype

18 18 Ontwikkeling Salarisstandaard Van het gegevensmodel worden views afgeleid –een view is een functioneel bericht = subset van gegevensmodel –in een view wordt een selectie gemaakt van entiteiten/attributen/codes –attributen kunnen verplicht/facultatief zijn De maximale view noemen we datacatalogus Views kunnen in verschillende domeinen toegepast worden Bij iedere view wordt een XML-Schema geleverd Bij iedere view kan ook een afhankelijkhedentabel geleverd worden Voorbeelden Views –auditfile salaris –ziek/betermelding –in- en uit dienstmeldingen –journaalpost –jaaropgave

19 19 Voorbeeld toepassing Views Salaris Software Belasting dienst Verzekeraar UWV Arbodienst Boekhoud Pakket Personeels informatie systeem CBS Pensioenfonds view-1 view-2view-3 view-4 view-3 view-4 view-5view-6 view-4 view-3 view-4 view-7

20 20 Uitbreiding Salarisstandaard Conform procedures Opwaartse compatibiliteit –bestaande toepassingen hebben er geen last van! Afspreken release-ritme –maandelijks bijvoorbeeld

21 21 Voorbeeld structuur Inhoudings plichtige Werknemer Loonbetaling Looncomponent Loonbetalings component

22 22 Voorbeeld structuur WerknemerContract Inkomen Adres Communicatie Account/Conto Reis Betaling Boekingsregel Urenregistratie Partij

23 23 Kenmerken ideaalsituatie Basis is bouwstenendoos met objecten –geen redundantie –biedt flexibiliteit voor hergebruik bouwstenen, bijvoorbeeld in andere standaarden –biedt flexibiliteit voor verschillende constructies functionele berichten Op transactie/bericht niveau worden objecten aan elkaar gerelateerd en aantal herhalingen vastgesteld Bouwstenendoos wordt geharmoniseerd met internationaal beschikbare bouwstenendozen

24 24 Objectenmodel --> meerdere transactiemodellen Entiteit A Entiteit B Entiteit DEntiteit G Entiteit E Entiteit FEntiteit I Entiteit H Entiteit C Entiteit A Entiteit B Entiteit F Entiteit H Entiteit B Entiteit I Entiteit A Entiteit B Entiteit H Entiteit E Entiteit I Entiteit G Entiteit B Entiteit C Entiteit A Entiteit B Entiteit H Entiteit E Entiteit I Entiteit G Entiteit B Entiteit C Entiteit A Entiteit B Entiteit H Entiteit I Entiteit D Entiteit G Entiteit B Entiteit C Entiteit D

25 25 Objectenmodel -> transactiemodellen -> functionele berichten Entiteit A Entiteit B Entiteit DEntiteit G Entiteit E Entiteit FEntiteit I Entiteit H Entiteit C Entiteit A Entiteit B Entiteit F Entiteit H Entiteit B Entiteit I Entiteit A Entiteit B Entiteit H Entiteit E Entiteit I Entiteit G Entiteit B Entiteit C Entiteit A Entiteit B Entiteit H Entiteit E Entiteit I Entiteit G Entiteit B Entiteit C Entiteit A Entiteit B Entiteit H Entiteit I Entiteit D Entiteit G Entiteit B Entiteit C Entiteit D Entiteit A Entiteit H Entiteit I Entiteit D Entiteit G Entiteit B Entiteit C Entiteit D Entiteit A Entiteit B Entiteit H Entiteit G Entiteit B Entiteit C Entiteit D Entiteit A Entiteit B Entiteit H Entiteit I Entiteit D Entiteit G Entiteit B Objectenmodel Transactiemodellen Functionele berichten

26 26 Aanpak Ontwikkel objectenmodel –inbreng door materiedeskundigen/informatie-analisten Ontwikkel één of meer transactiemodellen –inbreng door informatie-analisten Ontwikkel views t.b.v. toepassingen –bij ieder transactiemodel wordt een datacatalogus + XML-Schema geleverd –bij iedere view wordt een XML-schema geleverd Stel handleiding(en) voor gebruik op


Download ppt "1 Aanpak Standaardisatie - Gerhard Gerritsen - 2 juli 2003."

Verwante presentaties


Ads door Google