De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Standaardisatie Instituut voor Verzekeringen in de Intermediairbranche 1 Welke bijdrage levert SIVI aan het optimaliseren van processen in de leven en.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Standaardisatie Instituut voor Verzekeringen in de Intermediairbranche 1 Welke bijdrage levert SIVI aan het optimaliseren van processen in de leven en."— Transcript van de presentatie:

1 Standaardisatie Instituut voor Verzekeringen in de Intermediairbranche 1 Welke bijdrage levert SIVI aan het optimaliseren van processen in de leven en pensioenmarkt? 31-5-2007

2 Standaardisatie Instituut voor Verzekeringen in de Intermediairbranche 2 Agenda • Waar staat SIVI voor? Waar staat SIVI voor? • Relevante ontwikkelingen Relevante ontwikkelingen • SIVI standaarden SIVI standaarden -Ondersteunde processen -Essentie van de standaarden • SIVI: waar staan we nu? SIVI: waar staan we nu? • Initiatieven op het terrein van leven en pensioen Initiatieven op het terrein van leven en pensioen • Samenvatting Samenvatting

3 Standaardisatie Instituut voor Verzekeringen in de Intermediairbranche 3 Waar staat SIVI voor? • SIVI heeft ten doel -het faciliteren van de ontwikkeling en vaststelling, beheer en onderhoud van gemeenschappelijke branchestandaarden teneinde betrouwbare, efficiënte, effectieve, veilige en gestandaardiseerde administratieve processen via elektronische kanalen te realiseren, en -de samenwerking tussen de branchedeelnemers te bevorderen om te komen tot een vergaande ketenintegratie in de branche, en -al hetgeen dat met het vorenstaande rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

4 Standaardisatie Instituut voor Verzekeringen in de Intermediairbranche 4 Bestuur SIVI Uitvoerings- organisatie SIVI Leveranciers Raad van Advies (gebruikers) Referentiegroep (leveranciers) Standaarden Directeur SIVI Branche werkgroepen Werkgroep Transactiestandaard Werkgroep All Finance Datamodel Werkgroep Presentatiestandaard Werkgroep Beveiliging Werkgroep Procesatlas Werkgroep Zakelijk advies Werkgroep Volmacht

5 Standaardisatie Instituut voor Verzekeringen in de Intermediairbranche 5 Volwassen markt Beperkte groei Gemiddelde economische verwachtingen Lage tot beperkte groei, Lage rente Veel wettelijke veranderingen Hoge compliance kosten, Meer aandacht van toezichthouders, Wetgeving / privatisering: pensioen, zorg,... Toenemende concurrentie Banken (advies), Direct Writers (commodities), Intermediair kanaal onder druk Concentratie: Power shift Wetgeving: WFT, Beloning,... Maatschappelijk debat: Transparantie • •Toenemende concurrentie op prijzen voor commodities • •Toenemende concurrentie op klanten service • •Lage kosten worden snel een hygiëne factor • •Noodzaak voor multi-channel distributie • •Technologie vormt onderscheidende factor (zowel commercieel als operationeel) Klant wordt veeleisender Meer eigen verantwoording agv privatisering. Hoger bewustzijn tav transparante informatie. Vraagt passende bediening. Sterke technologie drivers Toenemend gebruik van internet. Ketenintegratie. STP vereiste voor kostenreductie. = Macro/Krachten op landelijk niveau = Meso/Krachten op branche niveau Marktontwikkelingen

6 Standaardisatie Instituut voor Verzekeringen in de Intermediairbranche 6 Ontwikkelingen – Markt • Vraag om self service concepten consument -Consument wil online oriënteren -Consument wil online kopen -Eindconsument wil met 1 muisklik alle verzekeringsinformatie kunnen bevragen • Werkgever / werknemer wil online service • Intermediair -Aantal koppelvlakken neemt sterk toe -CRM en verkoopondersteuning gaan de spil vormen, “administratie” wordt facilitair • Ontwikkeling Nationaal Pensioenregister

7 Standaardisatie Instituut voor Verzekeringen in de Intermediairbranche 7 Ontwikkelingen – Markt • Opkomst service providers -Een service provider voegt efficiency toe aan de totale keten van verzekeraar tot intermediair en eindklant, enerzijds door het aantal administratieve contactlijnen te verminderen en anderzijds door op efficiënte wijze (80- 100% ketenintegratie) een totaalassortiment te bieden aan intermediairs • Digitale Polis – wetgeving vanaf 1 januari 2008 Voorwaarden: -Geadresseerde moet ontvangst bericht bevestigen -Verzending via duurzame drager -Geadresseerde moet instemmen en mag herroepen

8 Standaardisatie Instituut voor Verzekeringen in de Intermediairbranche 8 Ontwikkelingen: diverse initiatieven in directe omgeving SIVI SIVI HDN FDN VNAB NVGA Belasting dienst BOA ESA Herstel Verzekerd EPSCIS Werknemer Inkomen / Verzuim Schade afhandeling HypothekenFinancieringenVolmachtenMakelaars Schade garant Glas Garant UWV NPP Personen schade Stichting Pensioen register Pensioen

9 Standaardisatie Instituut voor Verzekeringen in de Intermediairbranche 9 SIVI standaarden • Procesatlas • All Finance Datamodel • Afspraken over de structuur van transacties -Prolongaties, mutatiebevestigingen, bestandsuitwisseling -GIM transacties • Transactiestandaard (GIM) -Dialoog met browser -Gegevens ophalen / Gegevens opsturen • Presentatiestandaard • Afspraken beveiliging

10 Standaardisatie Instituut voor Verzekeringen in de Intermediairbranche 10 Generieke Interface Manager extranet verzekeraar software intermediair GIM module GIM afhandeling diverse systemen maatschappij intermediair zijde maatschappij zijde Wordt door SIVI uitgeleverd aan leveranciers Primaire invoer gegevens Start dialoog Controles door maatschappij Maatschappij publiceert ondersteunde processen / producten in register Maatschappij maakt realtime Informatiebehoefte kenbaar

11 Standaardisatie Instituut voor Verzekeringen in de Intermediairbranche 11 • Intermediair -Eenmalige invoer -Minder uitval / fouten -Betere product registratie • Maatschappij -Minder uitval / fouten -Opstap naar STP gehele keten Generieke Interface Manager - baten

12 Standaardisatie Instituut voor Verzekeringen in de Intermediairbranche 12 FTEBesparing intermediair (Particulier Schade & Leven) % extra rendement (gem. = 15%) minder dan 5€ 3.4671,8 5 t/m 10€ 12.1062,6 meer dan 10€ 33.2563,5 Generieke Interface Manager - baten

13 Standaardisatie Instituut voor Verzekeringen in de Intermediairbranche 13 Ondersteunde processen Aanvraag premieberekeningOphalen contractgegevens Aanvraag offerteRaadplegen contractinformatie Aanvraag nieuw contractOmzetten offerte naar nieuw contract Aanvraag wijziging contractOpvragen bewijs van dekking Royeren contractRelatiewijziging Opschorten contractSchade melden Herstel royementStatus opvragen Herstel opschortingProlongeren Aanmelden bestaand los contract in pakket Mutatie bevestigen Bestandsuitwisseling

14 Standaardisatie Instituut voor Verzekeringen in de Intermediairbranche 14 Essentie SIVI Standaarden • Ontkoppeling; een bericht kan op meerdere manieren getransporteerd worden: Cd-rom, FTP, webservice, GIM transactiedialoog, email, etc. • Business Logica wordt bij maatschappij geïmplementeerd (kostenbesparend) • Maatschappij publiceert welke processen / producten ondersteund worden (korte time to market) • Per product / proces maakt maatschappij realtime kenbaar welke gegevens vereist zijn (geen standaardberichten)

15 Standaardisatie Instituut voor Verzekeringen in de Intermediairbranche 15 Toepassingsgebieden SIVI standaarden MarktToepassingsgebiedStatus ParticulierOffertes, Aanvragen, Muteren Aantal transacties via GIM moet verder verhoogd worden ParticulierPremie berekenen Volmachten / Leven Meerdere marktinitiatieven ParticulierProlongaties, etc.120.000.000 transacties per jaar ParticulierSchadeafhandelingMeerdere marktinitiatieven ZakelijkBeheermutaties Collectieve contracten Meerdere initiatieven

16 Standaardisatie Instituut voor Verzekeringen in de Intermediairbranche 16

17 Standaardisatie Instituut voor Verzekeringen in de Intermediairbranche 17

18 Standaardisatie Instituut voor Verzekeringen in de Intermediairbranche 18 Toepassingsgebieden: leven en pensioen • Premie opvragen, offreren, contract, mutatie • Standaarden zakelijke markt • Koppeling met UWV • Nationaal Pensioenregister • Digitale kluis eindconsument: Verwijsindex • • Rol SIVI - -Proces beschrijven - -Leveren / promoten gebruik standaarden - -Ondersteuning bij implementatie

19 Standaardisatie Instituut voor Verzekeringen in de Intermediairbranche 19 Premie berekenen, offreren, aanvragen, muteren • AFD is volledig geschikt voor Leven en Pensioen -Spaar / Risico / Gemengd -Hypotheek -Lijfrente -Begrafenis -Individueel / collectief pensioen • Juist voor wat betreft levenproducten is grote tijdwinst voor het intermediair te behalen -Offertes opvragen bij meerdere aanbieders (AFM) -Offerte omzetten naar contract -Premie opvragen bij aanbieders (via GIM Webservices)

20 Standaardisatie Instituut voor Verzekeringen in de Intermediairbranche 20 SIVI ziet de zakelijke distributieketen breder dan alleen de interactie tussen intermediair en verzekeraar Werkgever Administratie kantoor Verzekeraar Salaris verwerker Intermediair Werknemer / consument …

21 Standaardisatie Instituut voor Verzekeringen in de Intermediairbranche 21 intermediair administratie kantoor werkgever extranet intermediair extranet maatschappij werkgevers portal salarispakket deelnemers registratie back office systemen online transactie 1 1a 1b 2b 2 3 3a advies modules 2a administratie pakket werknemers portal werknemer intranet werkgever 4 4a 1: Werkgevers die direct werken via werkgeversportaal 1a: Dit kan ook via administratie kantoren die taken voor werkgever uitvoeren 1b: Dit kan ook via koppeling met salarispakket 2: Werkgevers die direct werken via site intermediair 2a: Dit kan ook via administratie kantoren die taken voor werkgever uitvoeren 2b: Dit kan ook via koppeling met salarispakket 3: Intermediair dat taken uitvoert voor werkgever of voor eigen agenda via extranet 3a: Dit kan ook via deelnemersregistratie in eigen beheer 4: Werknemers die direct werken via intranet werkgever 4a: Werknemers die direct werken via werknemersportal bestands interface verzekeraar

22 Standaardisatie Instituut voor Verzekeringen in de Intermediairbranche 22 • Werkgever neemt werknemer in dienst en meldt de werknemer aan op (diverse) regeling(en); -In dienst – ziekengeld -In dienst – pensioen • Werkgever meldt mutatie in aanstellingsgegevens -Mutatie aanstelling • Werkgever registreert en meldt mutatie in gezinssituatie van werknemer -Aanvang huwelijk/samenleving -Einde huwelijk/samenleving -Overlijden partner -Overlijden deelnemer – pensioen Zakelijke markt: beheermutaties (voorbeelden)

23 Standaardisatie Instituut voor Verzekeringen in de Intermediairbranche 23 • Werkgever meldt verandering in deelname van regeling van individuele werknemer -Nieuw verzekerd bedrag -Mutatie verzekerd bedrag -Uit dienst melding – pensioen -Uit dienst melding – ziekengeld -Salarismutatie • Werkgever meldt claim op regeling van werknemer -Ingang arbeidsongeschiktheid -Wijziging arbeidsongeschiktheid -Ziektemelding -Hersteld melding Zakelijke markt: beheermutaties (voorbeelden)

24 Standaardisatie Instituut voor Verzekeringen in de Intermediairbranche 24 • Werkgever (of werknemer zelf) registreert wijziging in contracten. -Mutatie beleggingsmix -Invoer beleggingsmix -Einde inleg -Koopsomstorting -Mutatie (extra) premie -Mutatie risicodekking • Werkgever meldt een integrale wijziging op alle contracten (CAO afspraken, integrale salarisverhogingen) -Integrale salarisverhogingen Zakelijke markt: beheermutaties (voorbeelden)

25 Standaardisatie Instituut voor Verzekeringen in de Intermediairbranche 25 BackOffice Verzekeraar 1 BackOffice Verzekeraar 2 BackOffice Verzekeraar n Nationaal Pensioenregister Consument Advies Pakket 1 Advies Pakket 2 Advies Pakket n advies Inzicht afwijking 70% ambitienorm export werkgever BelastingdienstUWV polis- administratie Loonaangifte Sectoraal Aanspreekpunt Verzekeraars verwijsindex Salaris Arbeidsongeschiktheid In dienst / uit dienst Pensioenen / leven: meerdere initiatieven in samenhang

26 Standaardisatie Instituut voor Verzekeringen in de Intermediairbranche 26 BackOffice Verzekeraar 1 BackOffice Verzekeraar 2 BackOffice Verzekeraar n Portaal Levens verzekeraars Consument Nationaal Pensioenregister Overige Registers Advies Pakket 1 Advies Pakket 2 Advies Pakket n advies Inzicht afwijking 70% ambitienorm gegevens export WFD compliant oplossingen Levenportaal

27 Standaardisatie Instituut voor Verzekeringen in de Intermediairbranche 27 Rol Uniform Pensioenoverzicht • Uniform Pensioenoverzicht (UP) -Wettelijke verplichting van Pensioenuitvoerders een jaarlijks pensioenbericht aan ca 4,3 deelnemers te versturen (per post) wstart vanaf 1-1-2007 wettelijk verplicht per 1-1-2008 wslapers eens in de 5 jaar -Inhoud en benaming van begrippen zijn wettelijk vastgesteld, doch niet digitaal -UP informatie mag ook digitaal worden verstrekt • AFD is inmiddels uitgebreid met elementen van UP: basis voor gegevensuitwisseling

28 Standaardisatie Instituut voor Verzekeringen in de Intermediairbranche 28 Digitale kluis voor consument vereist standaarden • Voordelen digitale kluis voor eindconsument -Vervanging van de schoenendoos -Altijd meest recente en juiste documenten -Eén plaats voor alle verzekeraars -Direct toegang • In de markt ontstaan meerdere initiatieven • Dit vraagt om een verwijsindex

29 Standaardisatie Instituut voor Verzekeringen in de Intermediairbranche 29 Verwijsindex

30 Standaardisatie Instituut voor Verzekeringen in de Intermediairbranche 30 Wrap-up • SIVI als non concurrentieel / not for profit instituut staat als een huis • Standaarden voor leven / pensioen zijn beschikbaar en het is aan de markt om het efficiency potentieel te benutten -Eenmalige invoer -Minder uitval / fouten • Op het terrein van leven / pensioen lopen meerdere initiatieven waarbij standaarden randvoorwaarde zijn • SIVI ontwikkelt standaard voor ontsluiten digitale polissen t.b.v. eindconsument (verwijsindex) • SIVI staat open voor alle wensen / vragen met betrekking tot branchestandaarden!

31 Standaardisatie Instituut voor Verzekeringen in de Intermediairbranche 31 Heeft u nog vragen?


Download ppt "Standaardisatie Instituut voor Verzekeringen in de Intermediairbranche 1 Welke bijdrage levert SIVI aan het optimaliseren van processen in de leven en."

Verwante presentaties


Ads door Google