De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hoorcollege SDM1 21 Maart 2006 Mario van Vliet - 1 -

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hoorcollege SDM1 21 Maart 2006 Mario van Vliet - 1 -"— Transcript van de presentatie:

1 Hoorcollege SDM1 21 Maart 2006 Mario van Vliet - 1 -

2 Data Colleges worden gegeven op de volgende data: - 21 Maart - 4 April (Gastcollege: IT Projectmanager op een Philips project) - 18 April - 9 Mei - 23 Mei - 6 Juni - 2 -

3 Onderwerpen die in SDM1 aan bod komen Projectmanagement Metrics Component Based Development : vandaag Projectplanning Business Planning Technical Planning Rollen van Projectmanager Qualitymanager Contract Owner Public Relations Manager Director Planningsmethodieken PERT CPM Work Breakdown structure Gantt-charts Quality Management Risk Management - 6 -

4 Component Based Development Mario van Vliet

5 - 5 - Content Component Based Software Engineering (CBSE): Wat is het? Domain Engineering ReUse Component Based Development Standaardpakketten Slotopmerkingen

6 - 6 - Waar denk je aan bij Component Based Development ? ReUse Snelheid van ontwikkeling Kopen, niet ontwikkelen (‘Commercial off-the-shelf’ (COTS)) Van programmeren naar componeren Van ontwerpen naar selecteren Kostenefficient Onderhoud van de componenten (bibliotheek)

7 - 7 - Component Based Software Engineering: een definitie ‘Component Based Software Engineering (CBSE) is changing the way software systems are developed. CBSE embodies the ‘buy, don’t build’ philosophy…… CBSE shifts the emphasis from programming software to composing software systems. Implementation has given way to integration as the focus. At its foundation is the assumption that there is sufficient commonality in many large software systems to justify developing reusable components to exploit and satisfy that commonality’ Clements 1995

8 - 8 - Engineering of component-based systems Fase 1 Definiëren Informatie- systeem Fase 1 Definiëren Informatie- systeem Fase 2 Ontwerpen Informatie- systeem Fase 2 Ontwerpen Informatie- systeem Fase 3 Realiseren Informatie- systeem Fase 3 Realiseren Informatie- systeem Fase 4 Invoeren Informatie- systeem Fase 4 Invoeren Informatie- systeem Fasen Stappen Documenten Vaststellen Systeem Behoeften Definitie studie Requirements Analyse Functioneel Ontwerp Functionele Specificatie Haalbaarheids- studie Haalbaarheids Rapport Technisch Ontwerp Technische Specificatie Nee Ja Component Based Development Vragen: - Is COTS beschikbaar voor het invullen van de requirement ? - Zijn intern ontwikkelde modules beschikbaar voor het invullen van de requirement ? - Zijn de interfaces voor de beschikbare componenten compatible voor de architectuur van het systeem dat gebouwd gaat worden?

9 - 9 - Engineering of component-based systems Indien antwoord ja dan: –wordt de engineering van component based development opgestart. Dat moet invulling geven aan de volgende aspecten: Identificeren van de componenten die kandidaat zijn voor implementatie; Kwalificeren van de interfaces van de componenten; Adapteren van de componenten in de architectuur; Updaten van de componenten ten gevolge van veranderingen in de requirements. CBSE Process: –Domain Engineering: Library Functie –Component Based Development: Implementatie Functie Formeel onderscheid maken tussen het onderhouden van de ‘standaard’ componenten en de geïmplementeerde componenten. Bij updates zijn de standaard componenten leidend!

10 - 10 - Domain Engineering Domain Analysis Domain Analysis Software Architecture Development Software Architecture Development ReUsable Component Development ReUsable Component Development Domain Model Domain Model Structural Model Structural Model Component Library Repository ReUsable Components Component Based Development Analysis Architecture Design Architecture Design Component Compositie Component Compositie Component Update Component Update Component Adaptatie Component Adaptatie Component Kwalificatie Component Kwalificatie Component Engineering Component Engineering Testen Applicatie Software Component Implementatie CBSE

11 - 11 - Domain Engineering Belangrijkste functies: –Analyse, Constructie en Verspreiding Analyse –Selecteren functie of object, definiëren taxonomy, indentificeren common features, indentificeren speciale relaties, deriveren functional model, definiëren domein taal –ReUse: Is de functionaliteit nodig voor toekomstige implementaties? Wat is de graad van herbruikbaarheid (commonality)? Is er duplicatie van de functies in het domein? Is de component hardware dependent? Is het ontwerp optimaal voor toekomstige implementaties? Kunnen we een non-reusable component herparameteriseren zodat het reusable wordt? Is het nuttig een component te decomponeren cq. herparameteriseren voor reuse?

12 - 12 - Domain Engineering Verspreiden –Characteriseren per component: 1: Niet relevant voor Reuse 2: Relevant voor reuse alleen onder ongebruikelijke omstandigheden 3: Relevant: Het component kan toegepast worden voor Reuse, ondanks verschillen 4: Duidelijk relevant: Het component kan toegepast worden, maar gebruik zal inefficient zijn 5: Duidelijk relevant: Het gebruik van de component is ineffectief en wordt niet aangeraden Product/Technology - Requirements Stability - Concurrent Software - Memory Constraints - Application Size - User Interface Complexity - Programming Languages - Safety/Reliability - Lifetime Requirements - Product Quality - Product Reliability Product/Technology - Requirements Stability - Concurrent Software - Memory Constraints - Application Size - User Interface Complexity - Programming Languages - Safety/Reliability - Lifetime Requirements - Product Quality - Product Reliability Process - Process Model - Process Conformance - Project Environment - Schedule Constraints - Budget Constraints - Productivity Process - Process Model - Process Conformance - Project Environment - Schedule Constraints - Budget Constraints - Productivity People - Motivation - Education - Experience/Training - Application domain - Process - Platform - Language - Development Team - Productivity People - Motivation - Education - Experience/Training - Application domain - Process - Platform - Language - Development Team - Productivity

13 - 13 - Component Based Development Component Kwalificatie –Waarborg dat het component de: gewenste functie uitvoert; ‘past’ in de architectuur en; het de karacteristieken uitvoert die gewenst zijn (performance, stabiliteit en usability). Component Adaptatie –Waarborg dat de component makkelijk integreert in de architectuur: consistente methode van resource management voor alle componenten; common activiteiten voor bv data management voor alle componenten; interfaces tussen componenten en met de buitenwereld zijn op een consistente manier ontwikkeld. Component Compositie –Common Architecture Environment Data Exchange model; Automation; Structured Storage; Underlying Object Model.

14 - 14 - Standaardpakketten Wat zijn standaardpakketten? Recente ontwikkelingen Verschil implementatie ‘maatwerk’ versus implementatie ‘standaardpakketten’ Toekomstige ontwikkelingen

15 - 15 - Wat zijn standaardpakketten? Standaard software ontwikkeld voor specifieke bedrijfprocessen; ‘Buy don’t build’ (niemand is volledig uniek); Onderhoudbaarheid; Schaalvoordelen; Sterke ontwikkeling laatste jaren (verschuiving van maatwerk naar standaardpakketten); ‘Enabler’ van procesmatig werken (BPR); ‘Best practice’ bedrijfsprocessen ingebouwd; Gestart in de ERP omgeving (‘Enterprise Resource Planning’) = primaire bedrijfsprocessen, uitgebreid naar allerlei andere omgevingen (b.v. planningspakketten, HR-pakketten, consolidatiepakketten, seismologische pakketten, GIS pakketten …… ); Grote verandering in methode implementatie van softwaresystemen.

16 - 16 - Systeem ontwikkeling versus pakketimplementatie Mate van reengineering / bedrijfswaarde Maak maximaal gebruik van pakket bij realisatie toekomstvisie (bedrijfs gedreven, beperkt door technologie) Ga uit van huidige situatie, alleen wijzigingen voorzover pakket dit vereist (technologie gedreven) Ontwerp en realisatie toekomstvisie zonder beperkingen (bedrijfsgedreven, echte innovatie, verandert denken en handelen van mensen) 1 op 1 reengineering obv pakket innovatie Implementatiesnelheid BPR Verschil Quality Management, Risico Management, Project Management, Human Factors etc. Wat Blijft?

17 - 17 - u Management Factors Impact on Project Outcomes ä Use of formal project estimating ä Use of structured project planning ä Formal tracking and measurement ä Quality control u Human Factors Impact on Project Outcomes ä Experienced management ä Experienced staff ä Experienced clients ä Key specialists available u Technical Factors Impact on Project Outcomes ä Effective technologies ä Adequate tool suites ä Stable requirements ä More than 50% component reuse Source: Software Productivity Research Conclusie: bij implementatieprojecten vormen het management en de menselijke/sociale factoren de belangrijkste risico’s; technologie factoren kunnen vertragend werken, maar leiden minder tot stopzetten Pakket Implementatie benchmarks:

18 1.Procesdenken 2.Geïntegreerde benadering 3.Verandermanagement 4.Verbeteragenda 5.Value propositie 6.Snelheid Kernconcepten van pakketimplementatiemethoden

19 1.Procesdenken 2.Geïntegreerde benadering 3.Verandermanagement 4.Verbeteragenda 5.Value propositie 6.Snelheid Kernconcepten van pakketimplementatiemethoden

20 - 20 - Procesdenken Beleid Klantorder fulfillment Produktie Inkoop Support MegaprocessenHoofdprocessen strategie en beleid Produkt en pro- ces ontwerp marketing produktie planning en bewaking leveranciers selectie en contracten produkt ontwerp financiën account mgt en verkoop order verwerking facturering en deb.bewaking after sales support produktieonderhoud distributie materiaal verwerving crediteuren bewaking en betalingen vendor rating proces ontwerp personeelIT kwaliteit, arbo en milieu

21 - 21 - Procesdenken - Denken vanuit uw klanten

22 - 22 - Proces modelleren - Business thread/scenario’s versus functionele organisaties business scenario verkooporder binnenland business scenario verkooporder export order invoer lang (extra data) reserveren order uitgebreid krediet controleren Voorbereiden + verzamelen genereren export documenten genereren export factuur betalingen verwerken order invoer kort normaal controleren genereren pakbon genereren factuur oplossingsobjecten business transacties order invoer reserveren order controleren krediet genereren documenten genereren factuur betalingen verwerken Process thread: verkooporder voorbereiden+ verzamelen expeditiefacturatie verkoop orderbeheer Functionele Organisatie

23 Geïntegreerde benadering Technologie Mensen Proces

24 Snelheid

25 - 25 - Hoofdfasering Pakket implementatie 1. Ontwikkelen blauwdruk/ pakketselectie 2.Ontwerpen PMT 3. Realiseren PMT 6. Ondersteunen Technische Infrastructuur 4. Invoeren PMT Opstellen verbeter- agenda 5. Bewaken Projecten 7. Opbouwen kennis

26 - 26 - Fase 1: Ontwikkelen blauwdruk /pakketselectie 1.1 Opstellen project definitie 1.2 Ontwikkelen proces- model huidige situatie 1.3 Analyseren huidige situatie 1.4 Ontwikkelen Blauwdruk Bepalen KFK’s Bepalen keuze Opstellen longlist Opstellen shortlist 1.5 selectie/fit analyse 1.6 Definiëren kosten/baten/risico’s + opstellen plan voor fase 2

27 - 27 - Fase 2: Ontwerpen PMT Referentie- modellen 2.1 Ontwikkelen Detail Proces Model o.b.v. Blauwdruk en Pakket 2.2 Inrichten Simulatie- omgeving 2.3 Package Walkthrough Voorbereiding Globale Toetsing 2.5 Voeren contractonderhandelingen 2.4 Ontwikkelen realisatieplan

28 - 28 - Fase 3: Realiseren PMT 3.3 Toetsen oplossing in Conference Room Pilot (CRP) 3.4 Rapportage 3.5 Ontwikkelen trainingsmateriaal en -programma 3.1 Uitwerken procesmodel 3.2 Uitwerken IT component 3.6 Opstellen plan invoeringsfase Diverse iteraties

29 Projectaanpak fase 3: Realiseren PMT 3.3 Toetsen oplossing in Conference Room Pilot (CRP) 3.4 Rapportage 3.5 Ontwikkelen trainingsmateriaal en -programma 3.1 Uitwerken procesmodel 3.2 Uitwerken IT component 3.6 Opstellen plan invoerings fase Diverse iteraties l Configureren van ontwikkel- en CRP-omgeving l Uitwerken planning iteraties l Ontwikkelen maatwerk l Ontwikkelen interfaces l Ontwikkelen conversie programmatuur 3.2 Uitwerken IT-component

30 - 30 - Fase 4: Invoeren PMT 4.2 Trainen eindgebruikers 4.3 Dataconversie 4.4 Uitfaseren legacy systems 4.5 Monitoren Implementatie 4.1 Voorbereiden invoeringsstap 4.6 Live gaan 4.7 Post implementatie

31 - 31 - Fase 6: Ondersteunen Technische Infrastructuur 6.1 Identificeren technologie infrastructuur behoefte 6.2 Verkrijgen technologie infrastructuur 6.3 Implementeren en testen technologie infrastructuur 6.4 Onderhouden en registreren technologie infrastructuur

32 - 32 - Slotopmerkingen CBSE/standaardpakketten veranderen een implementatie van ‘programmeren naar componeren’ en van ‘ontwerpen naar selecteren’; Integratie van modules binnen bestaande architectuur wordt steeds belangrijker: interfaces; Maatwerk rondom de standaardapplicaties cq. module wordt complexer en moet worden geïntegreerd; Aspecten met betrekking tot wat is leidend, mijn ‘requirement’ of het ‘pakket’ worden belangrijke issues; Management en ‘human factors’ blijven de belangrijkste aspecten voor het welslagen van een implementatie.


Download ppt "Hoorcollege SDM1 21 Maart 2006 Mario van Vliet - 1 -"

Verwante presentaties


Ads door Google