De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Beschaafd bestuur Klaas van Egmond. Laszlo: Chaos punt.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Beschaafd bestuur Klaas van Egmond. Laszlo: Chaos punt."— Transcript van de presentatie:

1 Beschaafd bestuur Klaas van Egmond

2 Laszlo: Chaos punt

3 Wereldbeelden Behoeften huidige en toekomstige generaties Waardeoriëntaties Kwaliteit van Leven

4 grote wereld vooruitstrevend ‘hard mannelijk’ Zorgzamen Behoudenden Ruimdenkers Genieters Evenwichtigen Luxe zoekers Zakelijken Geëngageerden de Ander‘vrouwelijk’ sociaal religieus zekerheid niet-sociaal Zelf denken doen behoudend werelds Risico-nemend kleine wereld Idealistisch Geven Materialistisch Nemen Uniformiteit De Ander Diversiteit Pluriformiteit Ik 1Maatschappelijke enquêtes Waardeoriëntaties

5 Uniformiteit Collectief De Ander Diversiteit Individueel Ik Idealistisch Geestelijk Im-materieel Materialistisch Cultuur Kunst Zintuiglijk Rationeel Zakelijk Hedonistisch Religie Spiritualiteit

6

7 Materialistisch Kunst Cultuur Technocratie; Prestatiemaatschappij Individualisering (Burger / Consument) Globale Solidariteit Diversiteit Subjectiviteit Regionalisering Afscherming Blokvorming Autarkie Anti-globalisme Uniformiteit Objectiviteit Globalisering Sociale Orientatie Wetenschap Rationaliteit Idealistisch Locale gerichtheid Wereldbeeld

8 Absoluut Idealisme Modernisme Post Modernisme Idealistisch Geestelijk Materialistisch Werelds Kerk Technologie Wetenschap Staat Diversiteit Individueel Regionalisering Uniformiteit Collectief Globalisering Dekadentie Hedonisme Fragmentatie Barbarij Allen tegen Allen Subjectief Idealisme Kapitaal Dominee Koopman

9 Middelpuntzoekende krachten Middelpuntvliedende Krachten o.a: ‘Angst voor vrijheid’ Identiteit Middelpuntvliedende krachten Legaal versus Legitiem; Ethiek Vrijheid People Sociaal systeem Profit Planet Ecosysteem

10 Beschaafd bestuur People Sociaal systeem Profit Planet Ecosysteem Autoriteit Macht Autoriteit Macht Autoriteit Macht

11 Absoluut Idealisme Subjectief Idealisme ModernismePost Modernisme Idealistic Materialistic Diversity Individual Regionalisation Uniformity Collective Globalisation

12 Idealistisch Uniformiteit: Globalisering Collectief Diversiteit: Regionalisering Individueel Materialistisch OverheidMarkt Technologie Jenseits Diesseits Feminien Masculien Gedrag Kunst Cultureel Wetenschap Materieel privaat publiek

13 Maatschappelijke opgave 1Min of meer gedeeld (integraal) wereldbeeld (wat is de maatschappelijke doelstelling ?) Habermas / Democratie 2Sturing naar het ‘midden’ 3Vereniging van tegenstellingen Vb Nederland krijgt nieuwe energie ----------------------------------------------------------------------------- + Praktische betekenis voor het politieke bestel, o.a. Kamerbreed kabinet i.p.v. meerderheidscoalities

14 Diversiteit Kleine schaal De-centralisatie Idealistisch Immaterieel Uniformiteit Grote schaal Centralisatie Materialistisch Locale gerichtheid Opportunisme Verrommeling Locale gerichtheid Organische groei Planning Grand design Technocratisch Utilitarisme Optimalisatie Wetenschap (positivistisch) Staat Kerk Kapitaal Technologie ModernismePost-Modernisme Subjectief idealisme Absoluut idealisme Transition Towns

15 Complexiteit Uniformiteit naar Diversiteit Publiek  Privaat Centraal  Decentraal Zichzelf vergrotend probleem; O – W Romeinse rijk Belangen: politiek(hoewel Rekenkamer) ingenieursbureaus fiscalisten(hoewel Vermeent)

16 Dilemma’s Moet duurzaamheid uit technologische oplossingen komen of uit gedragsverandering van de burgers? Is de visie op het ruimtelijk beleid en op de schaarste niet aan revisie toe ? Geldt dat ook voor de verhouding tussen publiek en privaat ? Moet de Nederlandse natuur publiek of privaat worden gered ?

17 Een vorm van beschaving Klaas van Egmond www.klaasvanegmond.nl


Download ppt "Beschaafd bestuur Klaas van Egmond. Laszlo: Chaos punt."

Verwante presentaties


Ads door Google