De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Circulair wereldbeeld voor een circulaire economie Klaas van Egmond.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Circulair wereldbeeld voor een circulaire economie Klaas van Egmond."— Transcript van de presentatie:

1 Circulair wereldbeeld voor een circulaire economie Klaas van Egmond

2 Waardepatronen Complexiteit Milieu Sociaal- Cultureel Financieel – Economisch ‘No one saw this coming’

3 Collapse

4 C-mobiliseringN-mobilisering 0 1 2 3 4 5 6 7 1700180020002100 wereldbevolking miljard Kunstmest N productie CO 2 Mauna Loa obs 1900 lineair

5 Financieel system Economisch systeem doelen middelen Maatschappelijke

6 grote wereld vooruitstrevend ‘hard mannelijk’ Zorgzam en Behoudenden Ruimdenkers Genieters Evenwichtigen Luxe zoekers Zakelijken Geëngageerden de Ander ‘vrouwelijk’ sociaal religieus zekerheid niet-sociaal Zelf denken doen behoudend werelds Risico-nemend kleine wereld Idealistisch Geven Materialistisch Nemen Uniformiteit De Ander Diversiteit Pluriformiteit Ik big world progressive masculin Caring Conservatives Cosmopolitans Hedonists Balanced Luxury Seekers Business like Engaged the other feminine religeous security non-social Self thinking doing conservative wordly Risic-taking Small world Idealistic Giving Materialistic Taking Uniformity the Other Diversity Pluriformity I

7 Waarden : Maatschappelijke enquêtes Filosofie Loop der geschiedenis Westerse Cultuur

8 Waarden oriëntatie Idealistisch Geestelijk Diversiteit Pluriformiteit Ik Materialistisch Uniformiteit De Ander Collectief

9 Absoluut Idealisme ModernismePost Modernisme Idealistisch Geestelijk Materialistisch Werelds Kerk Wetenschap Staat Diversiteit Individueel Regionalisering Uniformiteit Collectief Globalisering Subjectief Idealisme Kapitaal Technologie

10 Middelpuntvliedende Krachten o.a: ‘Angst voor vrijheid’ Identiteit Ethiek Vrijheid Middelpunt-vliedende krachten Middelpunt-zoekende krachten

11 W.B.Yeats (1865-1939) The Second Coming Turning and turning in the widening gyre The falcon cannot hear the falconer; Things fall apart; the centre cannot hold;

12 W.B.Yeats (1865-1939) The Second Coming Mere anarchy is loosed upon the world, The blood-dimmed tide is loosed, and everywhere The ceremony of innocence is drowned; The best lack all conviction, while the worst Are full of passionate intensity.

13

14

15 Uniformiteit Collectief De Ander Diversiteit Individueel Ik Idealistisch Geestelijk Im-materieel Materialistisch Cultuur Kunst Zintuiglijk Rationeel Zakelijk Hedonistisch Institutionele Religie Spiritualiteit

16 Idealistisch Im- materieel Materialistisch Diversiteit Individueel Regionalisering Uniformiteit Collectief Globalisering

17 Im-materieel Idealistisch Collectief Grote wereld Materialistisch Individueel Ego-centrisch Kleine wereld Cultuur Spiritualiteit Natuur Kunst Werk Werkgelegenheid Consumentisme Veiligheid Institutionele religie Werk

18 Transition towns Absoluut Idealisme ModernismePost Modernisme Idealistisch Geestelijk Materialistisch Werelds Kerk Technologie Wetenschap Staat Diversiteit Individueel Regionalisering Uniformiteit Collectief Globalisering Subjectief Idealisme Kapitaal

19

20 Im-materieel Stromingsenergie (Flows) Materieel Voorraad-energie Fossiel (Stocks) Centraal Economische - efficientie Decentraal Locaal Zelfvoorziening ‘resilience’

21 Collectief Publiek Individueel Privaat Immaterieel ‘Geestelijk’ Materialistisch Fysiek Fysieke arbeidGeestelijke arbeid Natuur Cultuur Kapitaal Common Pool Resources Immateriële Private goederen Materiële Private goederen Publieke goederen

22

23

24

25 Im-materieel ‘Mind’ Niet rivaliserend Collectief Niet-Exclusief ‘Matter’ Materialistisch Rivaliserend Individueel Exclusief Projectie Incorporatie Private goederen Common Pool Resources ‘Club goods’ exclusief Publieke goederen Intellectueeleigendom, Fysiekeigendom Economie Aandeelhouder

26 Collectief Uniformiteit ‘Eigenheid’ Individueel Diversiteit Geestelijk Im-materieel Idealistisch Materialistisch Matter

27 Irving Fisher, 1935, American economist Chicago plan

28

29 Absoluut Idealisme ModernismePost Modernisme Idealistisch Geestelijk Materialistisch Werelds Kerk Technologie Wetenschap Staat Diversiteit Individueel Regionalisering Uniformiteit Collectief Globalisering Subjectief Idealisme Kapitaal Complexiteit

30 Diversiteit Differentiatie Complexiteit Uniformiteit Probleem-oplossend vermogen Energie

31

32 www.klaasvanegmond.nl

33 Collectief Uniformiteit ‘Eigenheid’ Individueel Diversiteit Geestelijk Im-materieel Idealistisch Materialistisch Matter

34 Diversiteit Kleine schaal De-centralisatie Idealistisch Immaterieel Uniformiteit Grote schaal Centralisatie Materialistisch Locale gerichtheid Opportunisme Verrommeling Locale gerichtheid Organische groei Planning Grand design Technocratisch Utilitarisme Optimalisatie Wetenschap (positivistisch) Staat Kerk Kapitaal Technologie Post- Modernisme Transition Towns Modernisme Subjectief idealisme Absoluut idealisme Oost Europese toestanden We kunnen het niet meer


Download ppt "Circulair wereldbeeld voor een circulaire economie Klaas van Egmond."

Verwante presentaties


Ads door Google