De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

DE WIJNBOUW IN BELGIË STATISTIEKEN OOGSTJAREN 2010 & 2011.

Verwante presentaties


Presentatie over: "DE WIJNBOUW IN BELGIË STATISTIEKEN OOGSTJAREN 2010 & 2011."— Transcript van de presentatie:

1 DE WIJNBOUW IN BELGIË STATISTIEKEN OOGSTJAREN 2010 & 2011

2 FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE ALGEMENE DIRECTIE CONTROLE EN BEMIDDELING OPDRACHT ROL EN BEVOEGDHEDEN

3 Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie OPDRACHT De voorwaarden scheppen voor een competitieve, duurzame en evenwichtige werking van de goederen- en dienstenmarkt in België: –de competitiviteit van de goederen- en dienstenmarkt op het federaal niveau bevorderen –het concurrentieel en evenwichtig karakter van de goederen- en dienstenmarkt waarborgen –de duurzaamheid van de ontwikkelingen van deze markt verzekeren

4 Organigram van de FOD Economie

5 Algemene Directie Controle en Bemiddeling Opdracht  De rechten van consumenten en ondernemingen beschermen door : informatie, preventie en repressie  De alternatieve oplossing van handelsgeschillen stimuleren  De strijd tegen economische fraude coördineren

6 Directie A Controles E.U.-Marktordeningen en Strijd tegen de Economische Fraude  Coördinatie strijd tegen economische fraude  Controles economische reglementering van de voedingssector  Controles E.U.-Marktordeningen

7 Directie A Rol en bevoegdheden  Ziet toe op de goede werking van de op het Europees niveau geordende markten.  De cel “Wijn en Gedistilleerd” controleert productie (Belgische producten) en commercialisering (producten uit de E.U. of uit derde landen).

8 BELGISCHE WIJNEN GESCHIEDENIS EN WETTEKSTEN

9 De wijnbouw kwam in België in de 9 de eeuw tot ontwikkeling. Van de 13 de tot de 16 de eeuw kan men van een bloeiperiode spreken. De geleidelijke teruggang begint in de 17 de eeuw door de combinatie van klimatologische en economische factoren maar de wijnbouw is echter nooit totaal verdwenen uit onze contreien. De verschillende opeenvolgende crisissen die de laatste jaren de landbouw hebben getroffen, hebben bovendien sommige landbouwers ertoe aangezet hun productie te diversifiëren en zich te interesseren voor de economische en commerciële afzetmogelijkheden die een kwaliteitswijn zou kunnen bieden. Zo zijn een aantal van hen tot de wijnbouw overgegaan. Omstreeks 1970 ontwikkelde zich een echte dynamiek, die in 1997 heeft geleid tot het creëren van een eerste Belgische oorsprongsbenaming, weldra gevolgd door andere.

10 Sinds 1997 omschrijven verschillende teksten het juridisch kader van de Belgische wijnen. Benamingen die historisch, cultureel en toeristisch gebonden zijn aan afgebakende productiezones werden gecreëerd. Deze benamingen verwijzen zowel naar het landbouwgebied als de culturele identiteit. Bovendien hebben met strenge controles gepaard gaande productdossiers het licht gezien. Gedreven door het enthousiasme en het perfectionisme van de wijnbouwers en ondersteund door de contacten met experts, met name binnen de Internationale Organisatie voor Wijnbouw en Wijnbereiding (OIV), heeft België veelbelovende wijnbouwzones op de kaart gezet. Het doel hiervan was bij de productie van de Belgische wijnen de oorsprongsbenamingen en geografische aanduidingen als troeven uit te spelen, zowel op het economische als op het toeristische vlak, teneinde deze bekender en geloofwaardiger te maken bij consumenten.

11 4 Beschermde oorsprongsbenamingen: o MB van 9 juli 1997: Hagelandse wijn o MB van 6 januari 2000: Haspengouwse wijn o MB van 27 mei 2004: Côtes de Sambre et Meuse o MB van 18 november 2005: Heuvellandse wijn 2 Landwijnen: o MB van 27 mei 2004: Vin de Pays des Jardins de Wallonie o MB van 18 november 2005: Vlaamse landwijn 2 Mousserende kwaliteitswijnen: o MB van 18 november 2005: Vlaamse mousserende kwaliteitswijn o MB van 5 maart 2008: Vin mousseux de qualité de Wallonie/Crémant de Wallonie

12 STATISTIEKEN BELGISCHE WIJNBOUW

13 De Algemene Directie Controle en Bemiddeling van de FOD Economie werkt sinds maart 2011 samen met Professor Dr. Ghislain HOUBEN, van de faculteit Bedrijfseconomische Wetenschappen aan de Hasseltse Universiteit, met het oog op het bekomen van betrouwbare statistieken over de wijnbouwtoestand in België vanaf oogstjaar De laatste jaren is tevens een beduidende toeneming vastgesteld van de productie en het aantal producenten buiten de erkenningsprocedure voor Beschermde Oorsprongsbenamingen (BOB) en Beschermde Geografische Aanduidingen (BGA). Deze wijnbouwers worden dan ook jaarlijks ondervraagd over hun producties en oppervlakten zodat vooruitzichten voor de toekomst kunnen worden opgemaakt.

14 GEGEVENS OOGSTJAAR 2010

15 Wijnbouwers binnen de erkenningsprocedure: 41 wijnbouwers (27 Vlaamse en 14 Waalse) hebben erkenning aangevraagd voor de verschillende Beschermde Oorsprongsbenamingen (BOB) of Beschermde Geografische aanduidingen (BGA), als volgt: In totaal werden 60 wijnbouwers (42 Vlaamse en 18 Waalse), die in de mogelijkheid zijn om een erkenning voor de verschillende Beschermde Oorsprongsbenamingen (BOB) of Beschermde Geografische Aanduidingen (BGA) aan te vragen, geïnventariseerd. Wijnbouwers buiten de erkenningsprocedure: Men heeft de gegevens verzameld van 17 wijnbouwers buiten de erkenningsprocedure: 13 in Vlaanderen en 4 in Wallonië. In totaal werden 31 wijnbouwers (22 Vlaamse en 9 Waalse), die nog geen erkenning voor de verschillende Beschermde Oorsprongsbenamingen (BOB) of Beschermde Geografische Aanduidingen (BGA) hebben aangevraagd, geïnventariseerd. BOB/BGAAantal wijnbouwers HAGELAND12 HASPENGOUW 4 HEUVELLAND 3 VLAAMSE LANDWIJN 8 COTES DE SAMBRE ET MEUSE 8 VIN DE PAYS DES JARDINS DE WALLONIE 6

16 OPPERVLAKTEN - PRODUCTIES OOGST 2010 WIJNBOUW - België INITIËLE PRODUCTIE ERKEND TOTAAL BOB/BGA NIET-ERKEND AREAALTOTAALWITROODROSEVERLIES NIET-ERKEND (='INITIEEL TOTAAL' - 'ERKEND TOTAAL BOB/BGA'- 'VERLIES') waarvan: MOUSSEREND STILLE WIJN (='NIET-ERKEND - 'MOUSSEREND') TOTAAL HAGELAND1.122,63 are liter liter5.975 liter520 liter245 liter liter1.130 liter0 liter1.130 liter HASPENGOUW2.507,63 are liter liter4.250 liter3.000 liter0 liter liter liter liter985 liter HEUVELLAND780,00 are liter liter2.800 liter0 liter liter liter liter5.080 liter VLAAMSE LANDWIJN1.227,57 are liter liter6.947 liter1.072 liter486 liter liter9.165 liter1.500 liter7.665 liter COTES DE SAMBRE TE MEUSE AOC 1.084,44 are liter liter liter8.327 liter2.233 liter liter2.000 liter0 liter2.000 liter VIN DE PAYS DES JARDINS DE WALLONIE 1.165,64 are liter liter liter0 liter390 liter liter liter1.000 liter liter TOTAAL BOB/BGA7.887,91 are liter liter liter liter3.354 liter liter liter liter liter NIET VOOR ERKENNING IN AANMERKING KOMENDE WIJN 4.024,17 are liter liter8.242 liter540 liter113 liter liter liter liter TOTAAL BELGIE11.912,08 are liter liter liter liter3.467 liter liter liter liter liter

17

18

19 Conclusies oogstjaar 2010 Uit deze statistieken blijkt dat in 2010 de productie liter bedroeg op een totale oppervlakte van 119 ha 12 a 8 ca. De witte wijnen maken 74 % van de totale productie uit, namelijk liter tegenover liter rode wijn (23 %). De rosé wijnen vertegenwoordigen slechts een klein gedeelte van de productie met liter in totaal (3 %). In 2010 werd van de wijnen die initieel in aanmerking kwamen voor erkenning als BOB of BGA ( liter in totaal), 58,87 % in Vlaanderen geproduceerd ( liter) en 41,13 % in Wallonië ( liter). Vergelijking van de totale oppervlakte in Vlaanderen (56 ha 37 a 83 ca) met die in Wallonië (22 ha 50 a 8 ca), toont aan dat de rendementen van de initieel voor erkenning in aanmerking komende wijnen veel beperkter zijn in Vlaanderen : 35 hectoliter per ha tegenover 61 hectoliter per ha in Wallonië liter (55 % van de totale productie) werd erkend als BOB of BGA, als volgt uitgesplitst: liter “Vin de Pays des Jardins de Wallonie” (BGA), liter “Côtes de Sambre et Meuse” (BOB), liter “Vlaamse Landwijn” (BGA), liter “Hagelandse wijn” (BOB), liter “Haspengouwse wijn” (BOB) en liter “Heuvellandse wijn” (BOB). Van de liter niet erkende wijnen waren er liter mousserende wijnen, zijnde 33 % van de totale productie.

20 (*)BELGIE (**) DUITSLAND (**) SPANJE (**) FRANKR. (**) ITALIE (**) GROOT H. LUXEMB. (**) PORTUGAL (**) BOB 32 % 98,2 %35,3 % 50,0 % 29,5 %100 % 46,6 % BGA 23 % 0,5 % 9,3 % 27,0 %30,4 %0 %23,7 % NIET ERKEND 45 % 1,3 %42,9 % 22,3 %38,1 %0 %29,7 % ANDERE--12,5 % 0,7 % 2,0 %-- Vergelijking Belgische productie met enkele andere EU – lidstaten (verhouding BOB/BGA/niet erkende wijnen) (*) BOB = Beschermde Oorsprongsbenaming; BGA = Beschermde Geografische Aanduiding; Andere = sap / uitvoer (**) Bron: Gemeenschappelijke Marktordening – EU-27 - Totale productie en vinificatie - campagne

21 GEGEVENS OOGSTJAAR 2011 VOORLOPIGE SITUATIE (*) (*) toestand op 15 oktober 2012 gezien erkenningsprocedure voor oogstjaar 2011 nog niet is afgehandeld

22 Wijnbouwers binnen de erkenningsprocedure: 48 wijnbouwers (30 Vlaamse en 18 Waalse) hebben erkenning aangevraagd voor de verschillende Beschermde Oorsprongsbenamingen of Beschermde Geografische Aanduidingen, als volgt: In totaal werden 60 wijnbouwers (42 Vlaamse en 18 Waalse), die in de mogelijkheid zijn om een erkenning voor de verschillende Beschermde Oorsprongsbenamingen (BOB) of Beschermde Geografische Aanduidingen (BGA) aan te vragen, geïnventariseerd. Wijnbouwers buiten de erkenningsprocedure: Men heeft de gegevens verzameld van 25 wijnbouwers buiten de erkenningsprocedure: 17 in Vlaanderen en 8 in Wallonië. In totaal werden 31 wijnbouwers (22 Vlaamse en 9 Waalse), die nog geen erkenning voor de verschillende Beschermde Oorsprongsbenamingen (BOB) of Beschermde Geografische Aanduidingen (BGA) hebben aangevraagd, geïnventariseerd. BOB/BGAAantal wijnbouwers HAGELAND12 HASPENGOUW 4 HEUVELLAND 3 VLAAMSE LANDWIJN11 COTES DE SAMBRE ET MEUSE12 VIN DE PAYS DES JARDINS DE WALLONIE 6

23 OPPERVLAKTEN - PRODUCTIES OOGST 2011 WIJNBOUW - België INITIËLE PRODUCTIE ERKEND TOTAAL BOB/BGA NIET-ERKEND AREAALTOTAALWITROODROSEVERLIES NIET-ERKEND (='INITIEEL TOTAAL - 'ERKEND TOTAAL BOB/BGA'- 'VERLIES') waarvan: MOUSSEREND STILLE WIJN (= NIET-ERKEND‘ - 'MOUSSEREND') TOTAAL HAGELAND1.292,00 are liter liter6.063 liter300 liter173 liter liter liter0 liter liter HASPENGOUW2.508,00 are liter liter4.400 liter3.000 liter110 liter1.930 liter liter0 liter liter HEUVELLAND952,00 are liter liter2.060 liter0 liter309 liter liter9.770 liter4.710 liter5.060 liter VLAAMSE LANDWIJN1.313,00 are liter liter liter4.190 liter125 liter liter liter5.400 liter liter COTES DE SAMBRE TE MEUSE AOC 2.598,00 are liter liter liter9.420 liter6.476 liter liter6.770 liter0 liter6.770 liter VIN DE PAYS DES JARDINS DE WALLONIE 415,00 are liter liter6.150 liter0 liter165 liter liter6.000 liter0 liter6.000 liter TOTAAL BOB/BGA9.078,00 are liter liter liter liter7.358 liter liter liter liter liter NIET VOOR ERKENNING IN AANMERKING KOMENDE WIJN 3.980,00 are liter liter liter1.900 liter20 liter liter liter liter TOTAAL BELGIE13.058,00 are liter liter liter liter7.378 liter liter liter liter liter (*) Voorlopige toestand op 15 oktober 2012.

24 Voorlopige conclusies oogstjaar 2011 Uit deze statistieken blijkt dat in 2011 de initiële productie liter bedroeg op een totale oppervlakte van 130 ha 58 a. De witte wijnen maken 78 % van de totale productie uit, namelijk liter tegenover liter rode wijn (18 %). De rosé wijnen vertegenwoordigen slechts een klein gedeelte van de productie met liter in totaal (4 %). Er werd in 2011 bovendien liter mousserende wijnen geproduceerd, zijnde 37 % van de totale productie. Een vergelijking tussen de Belgische productie en consumptie per kleur toont het volgende aan: RoodWitRosé Belgische productie 18 % 78 % 4 % Consumptie in België (*) 57 % 31 % 12 % (*) Bron:

25 STATISTIEKEN BELGISCHE WIJNBOUW EVOLUTIE IN DE TIJD OOGSTJAREN 2006 TOT EN MET 2010 (Definitieve cijfers)

26

27

28 VOOR VERDERE VRAGEN KAN U CONTACT OPNEMEN MET: FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Chantal De Pauw – Woordvoerster City Atrium C, Vooruitgangstraat 50, 1210 Brussel Tel.: Algemene Directie Controle en Bemiddeling (FOD Economie) Johan VERHOEVEN, controleur (N) – – Thierry DEGULNE, controleur (F) – – Universiteit Hasselt - Campus Diepenbeek – Faculteit Bedrijfseconomische wetenschappen Agoralaan – Gebouw D – 3590 Diepenbeek – 011/ Professor Ghislain Houben –


Download ppt "DE WIJNBOUW IN BELGIË STATISTIEKEN OOGSTJAREN 2010 & 2011."

Verwante presentaties


Ads door Google