De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

DE WIJNBOUW IN BELGIË STATISTIEKEN OOGSTJAREN 2010 & 2011

Verwante presentaties


Presentatie over: "DE WIJNBOUW IN BELGIË STATISTIEKEN OOGSTJAREN 2010 & 2011"— Transcript van de presentatie:

1 DE WIJNBOUW IN BELGIË STATISTIEKEN OOGSTJAREN 2010 & 2011

2 FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, KMO,
MIDDENSTAND EN ENERGIE ALGEMENE DIRECTIE CONTROLE EN BEMIDDELING OPDRACHT ROL EN BEVOEGDHEDEN

3 Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie
OPDRACHT De voorwaarden scheppen voor een competitieve, duurzame en evenwichtige werking van de goederen- en dienstenmarkt in België: de competitiviteit van de goederen- en dienstenmarkt op het federaal niveau bevorderen het concurrentieel en evenwichtig karakter van de goederen- en dienstenmarkt waarborgen de duurzaamheid van de ontwikkelingen van deze markt verzekeren

4 Organigram van de FOD Economie

5 Algemene Directie Controle en Bemiddeling
Opdracht De rechten van consumenten en ondernemingen beschermen door : informatie, preventie en repressie De alternatieve oplossing van handelsgeschillen stimuleren De strijd tegen economische fraude coördineren

6 Directie A Controles E. U
Directie A Controles E.U.-Marktordeningen en Strijd tegen de Economische Fraude Coördinatie strijd tegen economische fraude Controles economische reglementering van de voedingssector Controles E.U.-Marktordeningen

7 Directie A Rol en bevoegdheden
Ziet toe op de goede werking van de op het Europees niveau geordende markten. De cel “Wijn en Gedistilleerd” controleert productie (Belgische producten) en commercialisering (producten uit de E.U. of uit derde landen).

8 GESCHIEDENIS EN WETTEKSTEN
BELGISCHE WIJNEN GESCHIEDENIS EN WETTEKSTEN

9 De wijnbouw kwam in België in de 9de eeuw tot ontwikkeling
De wijnbouw kwam in België in de 9de eeuw tot ontwikkeling. Van de 13de tot de 16de eeuw kan men van een bloeiperiode spreken. De geleidelijke teruggang begint in de 17de eeuw door de combinatie van klimatologische en economische factoren maar de wijnbouw is echter nooit totaal verdwenen uit onze contreien. De verschillende opeenvolgende crisissen die de laatste jaren de landbouw hebben getroffen, hebben bovendien sommige landbouwers ertoe aangezet hun productie te diversifiëren en zich te interesseren voor de economische en commerciële afzetmogelijkheden die een kwaliteitswijn zou kunnen bieden. Zo zijn een aantal van hen tot de wijnbouw overgegaan. Omstreeks 1970 ontwikkelde zich een echte dynamiek, die in 1997 heeft geleid tot het creëren van een eerste Belgische oorsprongsbenaming, weldra gevolgd door andere.

10 Sinds 1997 omschrijven verschillende teksten het juridisch kader van de Belgische wijnen. Benamingen die historisch, cultureel en toeristisch gebonden zijn aan afgebakende productiezones werden gecreëerd. Deze benamingen verwijzen zowel naar het landbouwgebied als de culturele identiteit. Bovendien hebben met strenge controles gepaard gaande productdossiers het licht gezien.   Gedreven door het enthousiasme en het perfectionisme van de wijnbouwers en ondersteund door de contacten met experts, met name binnen de Internationale Organisatie voor Wijnbouw en Wijnbereiding (OIV), heeft België veelbelovende wijnbouwzones op de kaart gezet. Het doel hiervan was bij de productie van de Belgische wijnen de oorsprongsbenamingen en geografische aanduidingen als troeven uit te spelen, zowel op het economische als op het toeristische vlak, teneinde deze bekender en geloofwaardiger te maken bij consumenten.

11 4 Beschermde oorsprongsbenamingen:
MB van 9 juli 1997: Hagelandse wijn MB van 6 januari 2000: Haspengouwse wijn MB van 27 mei 2004: Côtes de Sambre et Meuse MB van 18 november 2005: Heuvellandse wijn 2 Landwijnen: MB van 27 mei 2004: Vin de Pays des Jardins de Wallonie MB van 18 november 2005: Vlaamse landwijn 2 Mousserende kwaliteitswijnen: MB van 18 november 2005: Vlaamse mousserende kwaliteitswijn MB van 5 maart 2008: Vin mousseux de qualité de Wallonie/Crémant de Wallonie

12 STATISTIEKEN BELGISCHE WIJNBOUW

13 De Algemene Directie Controle en Bemiddeling van de FOD Economie werkt sinds maart 2011 samen met Professor Dr. Ghislain HOUBEN, van de faculteit Bedrijfseconomische Wetenschappen aan de Hasseltse Universiteit, met het oog op het bekomen van betrouwbare statistieken over de wijnbouwtoestand in België vanaf oogstjaar 2010. De laatste jaren is tevens een beduidende toeneming vastgesteld van de productie en het aantal producenten buiten de erkenningsprocedure voor Beschermde Oorsprongsbenamingen (BOB) en Beschermde Geografische Aanduidingen (BGA). Deze wijnbouwers worden dan ook jaarlijks ondervraagd over hun producties en oppervlakten zodat vooruitzichten voor de toekomst kunnen worden opgemaakt.

14 GEGEVENS OOGSTJAAR 2010

15 Wijnbouwers binnen de erkenningsprocedure:
41 wijnbouwers (27 Vlaamse en 14 Waalse) hebben erkenning aangevraagd voor de verschillende Beschermde Oorsprongsbenamingen (BOB) of Beschermde Geografische aanduidingen (BGA), als volgt: In totaal werden 60 wijnbouwers (42 Vlaamse en 18 Waalse), die in de mogelijkheid zijn om een erkenning voor de verschillende Beschermde Oorsprongsbenamingen (BOB) of Beschermde Geografische Aanduidingen (BGA) aan te vragen, geïnventariseerd. Wijnbouwers buiten de erkenningsprocedure: Men heeft de gegevens verzameld van 17 wijnbouwers buiten de erkenningsprocedure: 13 in Vlaanderen en 4 in Wallonië. In totaal werden 31 wijnbouwers (22 Vlaamse en 9 Waalse), die nog geen erkenning voor de verschillende Beschermde Oorsprongsbenamingen (BOB) of Beschermde Geografische Aanduidingen (BGA) hebben aangevraagd, geïnventariseerd. BOB/BGA Aantal wijnbouwers HAGELAND 12 HASPENGOUW 4 HEUVELLAND 3 VLAAMSE LANDWIJN 8 COTES DE SAMBRE ET MEUSE VIN DE PAYS DES JARDINS DE WALLONIE 6

16 OPPERVLAKTEN - PRODUCTIES
OOGST 2010 WIJNBOUW - België INITIËLE PRODUCTIE ERKEND TOTAAL BOB/BGA NIET-ERKEND AREAAL TOTAAL WIT ROOD ROSE VERLIES NIET-ERKEND (='INITIEEL TOTAAL' - 'ERKEND TOTAAL BOB/BGA'- 'VERLIES') waarvan: MOUSSEREND STILLE WIJN (='NIET-ERKEND - 'MOUSSEREND') TOTAAL HAGELAND 1.122,63 are liter liter 5.975 liter 520 liter 245 liter liter 1.130 liter 0 liter HASPENGOUW 2.507,63 are liter liter 4.250 liter 3.000 liter liter liter liter 985 liter HEUVELLAND 780,00 are liter liter 2.800 liter liter liter liter 5.080 liter VLAAMSE LANDWIJN 1.227,57 are liter liter 6.947 liter 1.072 liter 486 liter liter 9.165 liter 1.500 liter 7.665 liter COTES DE SAMBRE TE MEUSE AOC 1.084,44 are liter liter liter 8.327 liter 2.233 liter liter 2.000 liter VIN DE PAYS DES JARDINS DE WALLONIE 1.165,64 are liter liter liter 390 liter liter liter 1.000 liter liter TOTAAL BOB/BGA 7.887,91 are liter liter liter liter 3.354 liter liter liter liter liter NIET VOOR ERKENNING IN AANMERKING KOMENDE WIJN 4.024,17 are liter liter 8.242 liter 540 liter 113 liter liter liter liter TOTAAL BELGIE 11.912,08 are liter liter liter liter 3.467 liter liter liter liter

17

18

19 Conclusies oogstjaar 2010 Uit deze statistieken blijkt dat in 2010 de productie liter bedroeg op een totale oppervlakte van 119 ha 12 a 8 ca. De witte wijnen maken 74 % van de totale productie uit, namelijk liter tegenover liter rode wijn (23 %). De rosé wijnen vertegenwoordigen slechts een klein gedeelte van de productie met liter in totaal (3 %). In 2010 werd van de wijnen die initieel in aanmerking kwamen voor erkenning als BOB of BGA ( liter in totaal), 58,87 % in Vlaanderen geproduceerd ( liter) en 41,13 % in Wallonië ( liter). Vergelijking van de totale oppervlakte in Vlaanderen (56 ha 37 a 83 ca) met die in Wallonië (22 ha 50 a 8 ca), toont aan dat de rendementen van de initieel voor erkenning in aanmerking komende wijnen veel beperkter zijn in Vlaanderen : 35 hectoliter per ha tegenover 61 hectoliter per ha in Wallonië. liter (55 % van de totale productie) werd erkend als BOB of BGA, als volgt uitgesplitst: liter “Vin de Pays des Jardins de Wallonie” (BGA), liter “Côtes de Sambre et Meuse” (BOB), liter “Vlaamse Landwijn” (BGA), liter “Hagelandse wijn” (BOB), liter “Haspengouwse wijn” (BOB) en liter “Heuvellandse wijn” (BOB). Van de liter niet erkende wijnen waren er liter mousserende wijnen, zijnde 33 % van de totale productie.

20 Vergelijking Belgische productie met enkele andere EU – lidstaten
(verhouding BOB/BGA/niet erkende wijnen) (*) BELGIE (**) DUITSLAND SPANJE FRANKR. ITALIE GROOT H. LUXEMB. PORTUGAL BOB 32 % 98,2 % 35,3 % 50,0 % 29,5 % 100 % 46,6 % BGA 23 % 0,5 % 9,3 % 27,0 % 30,4 % 0 % 23,7 % NIET ERKEND 45 % 1,3 % 42,9 % 22,3 % 38,1 % 29,7 % ANDERE - 12,5 % 0,7 % 2,0 % (*) BOB = Beschermde Oorsprongsbenaming; BGA = Beschermde Geografische Aanduiding; Andere = sap / uitvoer (**) Bron: Gemeenschappelijke Marktordening – EU-27 - Totale productie en vinificatie - campagne

21 VOORLOPIGE SITUATIE (*)
GEGEVENS OOGSTJAAR 2011 VOORLOPIGE SITUATIE (*) (*) toestand op 15 oktober 2012 gezien erkenningsprocedure voor oogstjaar 2011 nog niet is afgehandeld

22 Wijnbouwers binnen de erkenningsprocedure:
48 wijnbouwers (30 Vlaamse en 18 Waalse) hebben erkenning aangevraagd voor de verschillende Beschermde Oorsprongsbenamingen of Beschermde Geografische Aanduidingen, als volgt: In totaal werden 60 wijnbouwers (42 Vlaamse en 18 Waalse), die in de mogelijkheid zijn om een erkenning voor de verschillende Beschermde Oorsprongsbenamingen (BOB) of Beschermde Geografische Aanduidingen (BGA) aan te vragen, geïnventariseerd. Wijnbouwers buiten de erkenningsprocedure: Men heeft de gegevens verzameld van 25 wijnbouwers buiten de erkenningsprocedure: 17 in Vlaanderen en 8 in Wallonië. In totaal werden 31 wijnbouwers (22 Vlaamse en 9 Waalse), die nog geen erkenning voor de verschillende Beschermde Oorsprongsbenamingen (BOB) of Beschermde Geografische Aanduidingen (BGA) hebben aangevraagd, geïnventariseerd. BOB/BGA Aantal wijnbouwers HAGELAND 12 HASPENGOUW 4 HEUVELLAND 3 VLAAMSE LANDWIJN 11 COTES DE SAMBRE ET MEUSE VIN DE PAYS DES JARDINS DE WALLONIE 6

23 OPPERVLAKTEN - PRODUCTIES
OOGST 2011 WIJNBOUW - België INITIËLE PRODUCTIE ERKEND TOTAAL BOB/BGA NIET-ERKEND AREAAL TOTAAL WIT ROOD ROSE VERLIES NIET-ERKEND (='INITIEEL TOTAAL - 'ERKEND TOTAAL BOB/BGA'- 'VERLIES') waarvan: MOUSSEREND STILLE WIJN (= NIET-ERKEND‘ - 'MOUSSEREND') TOTAAL HAGELAND 1.292,00 are liter liter 6.063 liter 300 liter 173 liter liter liter 0 liter HASPENGOUW 2.508,00 are liter liter 4.400 liter 3.000 liter 110 liter 1.930 liter liter HEUVELLAND 952,00 are liter liter 2.060 liter 309 liter liter 9.770 liter 4.710 liter 5.060 liter VLAAMSE LANDWIJN 1.313,00 are liter liter liter 4.190 liter 125 liter liter liter 5.400 liter liter COTES DE SAMBRE TE MEUSE AOC 2.598,00 are liter liter liter 9.420 liter 6.476 liter liter 6.770 liter VIN DE PAYS DES JARDINS DE WALLONIE 415,00 are liter liter 6.150 liter 165 liter liter 6.000 liter TOTAAL BOB/BGA 9.078,00 are liter liter liter liter 7.358 liter liter liter liter liter NIET VOOR ERKENNING IN AANMERKING KOMENDE WIJN 3.980,00 are liter liter liter 1.900 liter 20 liter liter liter liter TOTAAL BELGIE 13.058,00 are liter liter liter liter 7.378 liter liter liter liter (*) Voorlopige toestand op 15 oktober 2012.

24 Voorlopige conclusies oogstjaar 2011
Uit deze statistieken blijkt dat in 2011 de initiële productie liter bedroeg op een totale oppervlakte van 130 ha 58 a. De witte wijnen maken 78 % van de totale productie uit, namelijk liter tegenover liter rode wijn (18 %). De rosé wijnen vertegenwoordigen slechts een klein gedeelte van de productie met liter in totaal (4 %). Er werd in 2011 bovendien liter mousserende wijnen geproduceerd, zijnde 37 % van de totale productie. Een vergelijking tussen de Belgische productie en consumptie per kleur toont het volgende aan: Rood Wit Rosé Belgische productie 18 % 78 % 4 % Consumptie in België (*) 57 % 31 % 12 % (*) Bron:

25 (Definitieve cijfers)
STATISTIEKEN BELGISCHE WIJNBOUW EVOLUTIE IN DE TIJD OOGSTJAREN 2006 TOT EN MET 2010 (Definitieve cijfers)

26

27

28 VOOR VERDERE VRAGEN KAN U CONTACT OPNEMEN MET:
FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Chantal De Pauw – Woordvoerster City Atrium C , Vooruitgangstraat 50, 1210 Brussel Tel.: Algemene Directie Controle en Bemiddeling (FOD Economie) Johan VERHOEVEN, controleur (N) – – Thierry DEGULNE, controleur (F) – – Universiteit Hasselt - Campus Diepenbeek – Faculteit Bedrijfseconomische wetenschappen Agoralaan – Gebouw D – 3590 Diepenbeek – 011/ Professor Ghislain Houben –


Download ppt "DE WIJNBOUW IN BELGIË STATISTIEKEN OOGSTJAREN 2010 & 2011"

Verwante presentaties


Ads door Google