De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Kabinet van de Vice-Eerste Minister Cabinet du Vice –Premier Ministre en Minister van Begroting, Mobiliteit, et Ministre du Budget, de la Mobilité, Institutionele.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Kabinet van de Vice-Eerste Minister Cabinet du Vice –Premier Ministre en Minister van Begroting, Mobiliteit, et Ministre du Budget, de la Mobilité, Institutionele."— Transcript van de presentatie:

1 1 Kabinet van de Vice-Eerste Minister Cabinet du Vice –Premier Ministre en Minister van Begroting, Mobiliteit, et Ministre du Budget, de la Mobilité, Institutionele Hervormingen en de Noordzee des Réformes institutionnelles et de la Mer du Nord Begroting 2008 1

2 2 Kabinet van de Vice-Eerste Minister Cabinet du Vice –Premier Ministre en Minister van Begroting, Mobiliteit, et Ministre du Budget, de la Mobilité, Institutionele Hervormingen en de Noordzee des Réformes institutionnelles et de la Mer du Nord Begroting BIOF Studiedag 18 03 2008 2 Marc Schiepers Directeur Beleidscel Begroting

3 3 Kabinet van de Vice-Eerste Minister Cabinet du Vice –Premier Ministre en Minister van Begroting, Mobiliteit, et Ministre du Budget, de la Mobilité, Institutionele Hervormingen en de Noordzee des Réformes institutionnelles et de la Mer du Nord Inhoud I. Algemene context :- Regeerverklaring - Stabiliteitspact - Macro economische context II. Procedure :- Timing - Uitgangspunt - Werkwijze III. Resultaat :- Ontvangsten Federale Overheid - Primaire Uitgaven Federale Overheid - Sociale Zekerheid - Maatregelen om tekort weg te werken - Krachtlijnen van het begrotingsbeleid - Nieuw beleid 3

4 4 Kabinet van de Vice-Eerste Minister Cabinet du Vice –Premier Ministre en Minister van Begroting, Mobiliteit, et Ministre du Budget, de la Mobilité, Institutionele Hervormingen en de Noordzee des Réformes institutionnelles et de la Mer du Nord I. Algemene context 4 Regeerverklaring 21 december 2007 DOELSTELLINGEN begrotingsevenwicht bereiken aansluiting zoeken bij traject van stabiliteitsplan koopkracht versterken

5 5 Kabinet van de Vice-Eerste Minister Cabinet du Vice –Premier en Minister van Begroting, Mobiliteit, et du Ministre du Budget, de la Mobilité Institutionele Hervormingen en de Noordzee des Réformes institutionnelles et de La Mer du nord Beginselen van code of conduct inzake stabiliteitspact opgelegd door de EU aan Federale overheid  Perimeter : gezamenlijke overheid Entiteit I : Federale Overheid + Sociale Zekerheid Entiteit II : Gewesten & Gemeenschappen + lokale besturen  Methodologie : ESR-concept (Vorderingensaldo) Stabiliteitspact 5

6 6 Kabinet van de Vice-Eerste Minister Cabinet du Vice –Premier en Minister van Begroting, Mobiliteit, et du Ministre du Budget, de la Mobilité Institutionele Hervormingen en de Noordzee des Réformes institutionnelles et de La Mer du nord Macro economische omgeving 6 De economie in de wereld (IMF): 2007: 4,9% groei 2008: 4,1% groei De economie in Europa (Europese Commissie): 2006: 2,8% groei 2007: 2,7% groei 2008: 1,8% groei

7 7 Kabinet van de Vice-Eerste Minister Cabinet du Vice –Premier en Minister van Begroting, Mobiliteit, et du Ministre du Budget, de la Mobilité Institutionele Hervormingen en de Noordzee des Réformes institutionnelles et de La Mer du nord Macro-economische omgeving 7  De economie in België

8 8 Kabinet van de Vice-Eerste Minister Cabinet du Vice –Premier en Minister van Begroting, Mobiliteit, et du Ministre du Budget, de la Mobilité Institutionele Hervormingen en de Noordzee des Réformes institutionnelles et de La Mer du nord II. PROCEDURE 1.TIMING - Opmaak initiële begroting of tijdstip van begrotingscontrole (februari) - Beslissing van de Regering inzake begroting : Ministerraad 29 03 2008 - Parlementaire behandeling : vanaf 2 de helft van maart 8

9 9 II. PROCEDURE Kabinet van de Vice-Eerste Minister Cabinet du Vice –Premier Ministre en Minister van Begroting, Mobiliteit, et Ministre du Budget, de la Mobilité, Institutionele Hervormingen en de Noordzee des Réformes institutionnelles et de la Mer du Nord 9 2. UITGANGSPUNT Raming KERN van 13 februari nà Technische Bilaterales In mio EURO2008 – Raming Saldo federale overheid Saldo Soc. Zekerheid provisie nieuw beleid correcties na technische bilaterales -3.001,4 + 471,1 -261 -300 ENTITEIT I- 3.391,3 G&G Lokale Besturen + 30,8 + 345,5 ENTITEIT II+376,3 Gezamenlijke overheid-3.015

10 10 II. PROCEDURE Kabinet van de Vice-Eerste Minister Cabinet du Vice –Premier Ministre en Minister van Begroting, Mobiliteit, et Ministre du Budget, de la Mobilité, Institutionele Hervormingen en de Noordzee des Réformes institutionnelles et de la Mer du Nord 10 3. WERKWIJZE oMacro economische hypothesen van Economische Begroting Planbureau januari 2008 oOmzendbrief met begrotingsrichtlijnen 11 januari 2008 oReferentie en Normen: Referentie : Reële uitgaven 2007 (betalingen lopend jaar + betalingen op overdrachten) Normen : Personeelsuitgaven + 2,52% Werkingsuitgaven + 3% oTechnische bilaterales : 21 januari – 2 februari oPostbilaterales : Minister van Begroting met vakministers oBegrotingsoverleg in Regering : 22 februari – 25 februari

11 11 III. RESULTAAT Kabinet van de Vice-Eerste Minister Cabinet du Vice –Premier Ministre en Minister van Begroting, Mobiliteit, et Ministre du Budget, de la Mobilité, Institutionele Hervormingen en de Noordzee des Réformes institutionnelles et de la Mer du Nord 11 1. ONTVANGSTEN FEDERALE OVERHEID 2007 NBB 2008 Totale Fiscale Ontvangsten Fiscale Overdrachten Fiscale Rijksmiddelen 90.782,2 49.983,9 40.798,4 96.460,1 53.211,1 43.249,0 6,25% 6,45% 6,0% Totale Niet-Fiscale Ontvangsten Afdrachten Niet-Fiscale Ontvangsten Niet-Fiscale Rijksmiddelen 2.763,7 111,5 2.652,2 2.794,2 69,0 2.725,2 1,2% Totale Rijksmiddelen43.450,745.974,25,8%

12 12 III. RESULTAAT Kabinet van de Vice-Eerste Minister Cabinet du Vice –Premier Ministre en Minister van Begroting, Mobiliteit, et Ministre du Budget, de la Mobilité, Institutionele Hervormingen en de Noordzee des Réformes institutionnelles et de la Mer du Nord 12 COMMENTAAR BIJ FISCALE ONTVANGSTEN Toename Totale fiscale ontvangsten met Toename fiscale afdrachten met Toename Rijksmiddelen met Uiteindelijke groei Rijksmiddelen 6,25% 6,45% 6,0% 5,8%

13 13 III. RESULTAAT Kabinet van de Vice-Eerste Minister Cabinet du Vice –Premier Ministre en Minister van Begroting, Mobiliteit, et Ministre du Budget, de la Mobilité, Institutionele Hervormingen en de Noordzee des Réformes institutionnelles et de la Mer du Nord 13 In duizend EUROKredieten 2007 Begroting 2008Nominaal % TOTAAL PRIMAIRE UITGAVEN32.848.23534.491.7235,00% Vergrijzingsuitgaven Ontwikkelingssamenwerking (O.S.) 15.797.592 953.521 16.677.198 1.109.281 5,57% 16,33% PRIMAIRE UITGAVEN excl vergrijzing excl vergrijzing & O.S. 17.050.643 16.097.072 17.819.525 16.705.244 4,48% 3,78% 2. PRIMAIRE UITGAVEN FEDERALE OVERHEID

14 14 III. RESULTAAT Kabinet van de Vice-Eerste Minister Cabinet du Vice –Premier Ministre en Minister van Begroting, Mobiliteit, et Ministre du Budget, de la Mobilité, Institutionele Hervormingen en de Noordzee des Réformes institutionnelles et de la Mer du Nord 14 COMMENTAAR PRIMAIRE UITGAVEN FEDERALE OVERHEID Groei van alle primaire uitgaven (vergrijzing – niet-vergrijzing) is gelijk aan reële groei van BBP. De vergrijzingsuitgaven : groeien in nominale termen met 5,57% De Niet-vergrijzingsuitgaven groeien in nominale termen met 4,48% In de Niet-vergrijzingsuitgaven is er een selectiviteit inzake groei om voorrang te geven aan bepaalde maatschappelijke noden. Nominale % Ontwikkelingssamenwerking+ 16,33% VeiligheidJustitie Binnenlandse Zaken Federale Politie Mobiliteit + 4,73% + 6,69% + 4,57% + 5,37%

15 15 III. RESULTAAT Kabinet van de Vice-Eerste Minister Cabinet du Vice –Premier Ministre en Minister van Begroting, Mobiliteit, et Ministre du Budget, de la Mobilité, Institutionele Hervormingen en de Noordzee des Réformes institutionnelles et de la Mer du Nord 15 3. STELSEL VAN DE SOCIALE ZEKERHEID 20072008 Ontvangsten Uitgaven 61.255 60.076 65.046 64.248 Kasresultaat ESR-correcties 1.179 621 798 454

16 16 III. RESULTAAT Kabinet van de Vice-Eerste Minister Cabinet du Vice –Premier Ministre en Minister van Begroting, Mobiliteit, et Ministre du Budget, de la Mobilité, Institutionele Hervormingen en de Noordzee des Réformes institutionnelles et de la Mer du Nord 16 Inspanning te leveren na technische bilaterales/Uitgangspunt - 3.000.000 Fiscale Ontvangsten+ 601.300 Primaire Uitgaven+ 150.000 Rijksschuld+ 132.700 Niet-fiscale ontvangsten (w.o. Energie)+ 383.400 ESR-correcties+ 910.000 Sociale Zekerheid+ 777.000 Gewesten en Gemeenschappen+ 500.000 4. MAATREGELEN OM TOT BEGROTINGSEVENWICHT TE KOMEN

17 17 Krachtlijnen van het Begrotingsbeleid Kabinet van de Vice-Eerste Minister Cabinet du Vice –Premier Ministre en Minister van Begroting, Mobiliteit, et Ministre du Budget, de la Mobilité, Institutionele Hervormingen en de Noordzee des Réformes institutionnelles et de la Mer du Nord 17 5. KRACHTLIJNEN VAN HET BEGROTINGSBELEID Kabinet van de Vice-Eerste Minister Cabinet du Vice –Premier en Minister van Begroting, Mobiliteit, et du Ministre du Budget, de la Mobilité Institutionele Hervormingen en de Noordzee des Réformes institutionnelles et de La Mer du nord  Daling van de schuldgraad 2007: 85,1% bbp 2008: afbouwen tot 82% 2007: € 12,1 miljard intrestlasten 2008: stijgen tot € 12,2 miljard intrestlasten, door consolidatie FSI  Evolutie impliciete schuld Ankerprincipe vervalt: departementen kunnen effectief uitgeven wat op hun begroting staat ingeschreven. Zo wordt uitstel van betaling van facturen vermeden. III. RESULTAAT 17

18 18 Krachtlijnen van het Begrotingsbeleid Kabinet van de Vice-Eerste Minister Cabinet du Vice –Premier Ministre en Minister van Begroting, Mobiliteit, et Ministre du Budget, de la Mobilité, Institutionele Hervormingen en de Noordzee des Réformes institutionnelles et de la Mer du Nord 18 Kabinet van de Vice-Eerste Minister Cabinet du Vice –Premier en Minister van Begroting, Mobiliteit, et du Ministre du Budget, de la Mobilité Institutionele Hervormingen en de Noordzee des Réformes institutionnelles et de La Mer du nord 18 Kabinet van de Vice-Eerste Minister Cabinet du Vice –Premier en Minister van Begroting, Mobiliteit, et du Ministre du Budget, de la Mobilité Institutionele Hervormingen en de Noordzee des Réformes institutionnelles et de La Mer du nord  One shots Principes: geen kapitaal afstoten om lopende uitgaven te dekken geen oplopende kost in de volgende begrotingsjaren Hergroepering FIF: recurrente opbrengst van € 200 miljoen Voor gebouwen gelden strikte voorwaarden: De overheid heeft het gebouw niet meer nodig. Er kan bespaard worden op de nodige ruimte. Het gaat om woningen van rijkswachters die kunnen vrijgemaakt worden. III. RESULTAAT 18

19 19 III. RESULTAAT Kabinet van de Vice-Eerste Minister Cabinet du Vice –Premier Ministre en Minister van Begroting, Mobiliteit, et Ministre du Budget, de la Mobilité, Institutionele Hervormingen en de Noordzee des Réformes institutionnelles et de la Mer du Nord 19 6. NIEUW BELEID Pakket van extra middelen bovenop de accenten die gelegd zijn in het kader van het algemeen begrotingsbeleid rond de volgende thema’s:  Koopkracht verhoging  Activering, Werk en Sociale Zekerheid  Veiligheid Globaal pakket van maatregelen aan te rekenen op primaire uitgaven, fiscale ontvangsten en sociale zekerheidsstelsel van 321 miljoen EUR.

20 20 III. RESULTAAT Kabinet van de Vice-Eerste Minister Cabinet du Vice –Premier Ministre en Minister van Begroting, Mobiliteit, et Ministre du Budget, de la Mobilité, Institutionele Hervormingen en de Noordzee des Réformes institutionnelles et de la Mer du Nord 20 OVERZICHT MIDDELEN NIEUW BELEID NAAR SOORT EN KOSTENPLAATS Primaire UitgavenFiscale UitgavenSociale Zekerheid Koopkracht verhoging IGO optrekken met 2% Sociale tarieven gas en elektriciteit Stookoliefonds Optrekken belastingvrije som Minimum pensioen + 2% Invaliditeit Vermindering solidariteitsbijdrage pensioenen Toegelaten arbeid gepensioneerden Pensioenmalus zelfstandigen (43 jaar loopbaan) Leeftijdstoeslag bij kinderbijslag Verhoging kinderbijslag eerste kind zelfstandigen Activering, Werk en Sociale Zekerheid Optrekken vrijstelling bedrijfsvoorheffing voor onderzoekers Wegwerken werkloosheidsvallen VeiligheidInitiatieven tot verhoging van veiligheid op openbaar vervoer

21 21 Kabinet van de Vice-Eerste Minister Cabinet du Vice –Premier Ministre en Minister van Begroting, Mobiliteit, et Ministre du Budget, de la Mobilité, Institutionele Hervormingen en de Noordzee des Réformes institutionnelles et de la Mer du Nord 21


Download ppt "1 Kabinet van de Vice-Eerste Minister Cabinet du Vice –Premier Ministre en Minister van Begroting, Mobiliteit, et Ministre du Budget, de la Mobilité, Institutionele."

Verwante presentaties


Ads door Google