De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Schone aandrijving voor de Amsterdamse rondvaart Fasering & Economische aspecten Datum 9-9-2013 Ruud Verbeek, Norbert Ligterink, Jorrit Harmsen, Pim van.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Schone aandrijving voor de Amsterdamse rondvaart Fasering & Economische aspecten Datum 9-9-2013 Ruud Verbeek, Norbert Ligterink, Jorrit Harmsen, Pim van."— Transcript van de presentatie:

1 Schone aandrijving voor de Amsterdamse rondvaart Fasering & Economische aspecten Datum 9-9-2013 Ruud Verbeek, Norbert Ligterink, Jorrit Harmsen, Pim van Mensch Ondersteund door: Gemeente Amsterdam & Europese commissie (EFRO)

2 Inhoud Doelstelling Amsterdam Rondvaart vloot en vaarprofiel Leverbaarheid schone motoren Alternatieve aandrijflijnopties voor intensieve rondvaart Milieuvoordelen Business case berekening Kosten Fasering Discussie Conclusies en aanbevelingen Schone aandrijving Amsterdamse

3 Doelstelling Amsterdam tot 2015 Nieuwe (maritieme) motoren dienen te voldoen aan limietwaarden vergelijkbaar met de Fase IIIb norm: NO x : 3,3 g/kWh PM: 0,025 g/kWh Na 2015 Fase 4 maritiem Transitie naar zero emission Schone aandrijving Amsterdamse

4 Rondvaart Amsterdam in cijfers In totaal ca 100 geregistreerde rondvaartboten, ca 50 salonboten en ca 80 sloepen (mei 2011): Schone aandrijving Amsterdamse Rondvaartbootsalonbootsloep Elektrisch51874 Fase IIIb4 Diesel-elektrisch3 CNG12 CCR22513 CCR1/geen + GTL28 CCR1342 Geen norm16124

5 Vaarprofiel rondvaartboot Op basis van meting op schip van Blue Boot Company en brandstofverbruik gegevens: Gemiddeld ca.10 kW (6-15 kW) vermogen: motor wordt laag belast  50% van de tijd stationair draaien bij sommige ritten  meestal lage uitlaatgastemperatuur Consequenties van deze lage temperaturen (<200°): Katalitische NOx reductie technologie (SCR) functioneert meestal niet EGR kan goed functioneren bij lage belasting Roetfilter regeneratie is lastig. Kunstmatige belastingverhoging + katalytische verbranding is nodig om het roetfilter te regenereren. Belastingspatroon doorgaans geen probleem voor gasmotoren Hoge belasting tijdens manoeuvreren Cateringvermogen?? Schone aandrijving Amsterdamse

6 Inhoud Doelstelling Amsterdam Rondvaart vloot en vaarprofiel Leverbaarheid schone motoren Alternatieve aandrijflijnopties voor intensieve rondvaart Milieuvoordelen Business case berekening Kosten Fasering Discussie Conclusies en aanbevelingen Schone aandrijving Amsterdamse

7 Maritiem Non-road (bijv. Generator sets en bouwmachines) Affabriek schone dieselmotoren voor maritiem pas leverbaar vanaf 2017* Schone aandrijving Amsterdamse * Geplande datum, mogelijk enkele jaren later

8 Schone dieselmotor CCR2 motor in combinatie met EGR ( { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.nl/8/2113875/slides/slide_8.jpg", "name": "Schone dieselmotor CCR2 motor in combinatie met EGR (

9 Pilot Canal Company: Fase IIIb emissieniveau met EGR+roetfilter (Volvo-STT) Schone aandrijving Amsterdamse Waarschijnlijk lage emissies bij Amsterdams vaarprofiel

10 Pilots Blue Boot Company Twee volledig elektrische schepen in 20m klasse (sinds 2007/2008): Accucapaciteit: 250 kWh, lood-loodoxide, voldoende voor ca 8 uur Elektrisch 50 kW: keuren voor max 10 km/uur i.p.v. 13 km/uur Aandachtspunten: Gewichtspenalty van accu’s 12 uur autonomie alleen haalbaar met Li-ion accu’s Slechts 2 laadpunten met 3x80 Ampère, 380 V beschikbaar In 2012 uit bedrijf vanwege wat technische problemen Pilots in voorbereiding voor Fase IIIb diesel: EGR met roetfilter EGR met roetfilter met elektrische regeneratie Schone aandrijving Amsterdamse

11 Overige opties voor schone aandrijving: CNG + Fase 4 maritiem NOx en PM niveau nu al leverbaar + Lage brandstofkosten - Infrastructuur is beperkt - Actieradius is minder goed dan met diesel  dagelijks tanken Aanbeveling: controle emissies in de praktijk Conventionele motor met GTL (Gas To Liquid) als brandstof + Emissiereductie 10 – 20% + Direct leverbaar en makkelijk te implementeren - Hogere brandstofkosten dan diesel - Fase IIIb norm wordt niet gehaald met GTL Schone aandrijving Amsterdamse

12 Inhoud Doelstelling Amsterdam Rondvaart vloot en vaarprofiel Leverbaarheid schone motoren Alternatieve aandrijflijnopties voor intensieve rondvaart Milieuvoordelen Business case berekening Kosten Fasering Discussie Conclusies en aanbevelingen Schone aandrijving Amsterdamse

13 Alternatieve aandrijflijn opties AandrijvingMax vermogen verbr. motor Zero emissie range Business case uitgevoerd Direct schroefaandrijving*  90 kW 0% **Ja (diesel) Diesel of gas-elektrisch  90 kW 0%Nee*** Accu / parallel hybride*20 – 40 kW0%Nee*** Accu / serie hybride continu*20 – 40 kW0%Nee*** Accu / serie hybride on-off*50 – 90 kWca 75%Ja (diesel) Accu / serie hybride on-off, plug-in*20 – 50 kW 50 – 90 kW ca 75% ca 90% Nee*** Ja (diesel) Volledig elektrisch0100%Ja Schone aandrijving Amsterdamse * diesel of gasmotor ** extra emissies en geluid vanwege roetfilter regeneratie *** Business case niet doorgerekend

14 Grote emissiereductie met alternatieve aandrijflijn configuraties Schone aandrijving Amsterdamse NOx en PM: ‘tank to propeller’ CO2: ‘well to propeller’

15 Investeringen voor alternatieve aandrijvingen zijn hoog, ook na kostenverlaging componenten (intensieve rondvaart) Schone aandrijving Amsterdamse Excl. laadinfrastructuur Integratie & goedkopere componenten Kosten afhankelijk van boottype en inbouwmogelijkheden

16 Alternatieve aandrijflijn opties De (plug-in) hybride en elektrische aandrijving hebben hoge investeringskosten Hier tegenover staan enkele baten: Lagere brandstofkosten Minder uitstoot van CO 2 Verbetering van de luchtkwaliteit Schone aandrijving Amsterdamse

17 De alternatieve aandrijvingstechnieken zijn echter niet financieel rendabel Vanuit het perspectief van de ondernemer zijn de opties niet rendabel (reeds uitgegaande van ca 30% kostenverlaging vanaf 2020) De hogere investeringen wegen niet op tegen de lagere brandstofkosten. Oorzaak is het relatief laag verbruik van rondvaart boten Schone aandrijving Amsterdamse

18 Projectie ‘Net Present Value’ voor na 2020, t.o.v. standaard diesel motor Baten-kosten ratio is <1 Schone aandrijving Amsterdamse Aannamen: Rentevoet 5.5%, diesel € 1.05/liter, elektr. € 0.10/kWh NOx: 9.8 €/kg, PM 632 €/kg, CO2: 40 €/kg: bron CE, 2008 Beschikbaarheid redelijk uitontwikkelde systemen + laadinfrastructuur

19 Vanuit het perspectief van de samenleving zijn kosten -baten voor plug-in hybride en elektrische aandrijving vrijwel in evenwicht Schone aandrijving Amsterdamse Aannamen: Rentevoet 5.5%, diesel € 1.05/liter, elektr. € 0.10/kWh NOx: 9.8 €/kg, PM 632 €/kg, CO2: 40 €/kg: bron CE, 2008 Beschikbaarheid redelijk uitontwikkelde systemen + laadinfrastructuur bij een afschrijvingsperiode van 15 jaar inclusief milieubaten

20 Inhoud Doelstelling Amsterdam Rondvaart vloot en vaarprofiel Leverbaarheid schone motoren Alternatieve aandrijflijnopties voor intensieve rondvaart Milieuvoordelen Business case berekening Kosten Fasering Discussie Conclusies en aanbevelingen Schone aandrijving Amsterdamse

21 Fasering naar volledig elektrisch Schone aandrijving Amsterdamse Intensieve rondvaart vloot Retrofit Fase 3B niveau 2015 2020 2025 2030 2035 CCR2, Fase 3B/4 (plug in) hybride Volledig elektrisch Pilots Hybride en volledig elektrisch intensieve rondvaart Ontwikkeling laad infrastructuur Infrastructuur Fase 4 Volledig elektrisch Volledig elektrisch salon boten Volledig elektrisch

22 Inhoud Doelstelling Amsterdam Rondvaart vloot en vaarprofiel Leverbaarheid schone motoren Alternatieve aandrijflijnopties voor intensieve rondvaart Milieuvoordelen Business case berekening Kosten Fasering Discussie Conclusies en aanbevelingen Schone aandrijving Amsterdamse

23 Op grote schaal investeren in nieuwe dieselmotoren in conventionele aandrijving wordt afgeraden Retrofit: Volledige levensduur voor ‘retrofit Fase 3B’ oplossingen moet nog aangetoond worden. Daarom wordt verplichte, grootschalige invoering per 2015 afgeraden. Retrofit is maatwerk: wellicht niet geschikte voor alle boten Gasmotoren bieden een schoner alternatief maar vergen extra investeringen in schip en infrastructuur Schone aandrijving Amsterdamse

24 Op grote schaal investeren in nieuwe dieselmotoren in conventionele aandrijving wordt afgeraden Affabriek dieselmotoren Fase 3B motoren worden niet toegelaten door de scheepvaartinspectie Fase 4 maritiem motoren zijn waarschijnlijk leverbaar vanaf 2017-2023 Risico’s van hogere emissies en kortere levensduur (vanwege het zeer lage belastingspatroon).  Lage praktijk emissies (bij 0 tot 25% vermogen) meenemen in eisenpakket Risico’s worden ondervangen met accu hybride systemen maar dat vergt etra investeringen Schone aandrijving Amsterdamse

25 Volledig elektrische en accu-hybride aandrijfsystemen voor intensieve rondvaart op lange termijn economisch rendabel mits de milieubaten meegerekend worden Kostenverlaging noodzakelijk t.o.v. het huidige niveau Te bereiken door goedkopere componenten en integratie van componenten en regelingen. Voldoende pilots zijn essensieel om voordelen aan te tonen en kostenreductie te realiseren (Hybride) elektrische aandrijfsystemen bieden naast (grotendeels) ‘zero emissies’, comfort voordelen zoals boord energie voor catering/verwarming Schone aandrijving Amsterdamse

26 Inhoud Doelstelling Amsterdam Rondvaart vloot en vaarprofiel Leverbaarheid schone motoren Alternatieve aandrijflijnopties voor intensieve rondvaart Milieuvoordelen Business case berekening Kosten Fasering Discussie Conclusies en aanbevelingen Schone aandrijving Amsterdamse

27 Conclusies intensieve rondvaart Dieselmotoren in conventionele aandrijving wordt afgeraden vanwege levensduur en emissierisico’s Volledig elektrische en accu-hybride aandrijfsystemen zijn waarschijnlijk op lange termijn economisch rendabel mits de milieubaten meegerekend worden. Deze aandrijfsystemen bieden naast (grotendeels) ‘zero emissies’, comfort voordelen zoals meer energie voor catering/verwarming Voldoende pilots zijn essensieel om voordelen aan te tonen en kostenreductie te realiseren Voor salonboten zijn elektrische of accu hybride aandrijfsystemen waarschijnlijk op kortere termijn haalbaar vanwege de lagere accu opslagcapaciteit Schone aandrijving Amsterdamse

28 Aanbevelingen Het aanbrengen van een fasering in het verschonen van de intensieve rondvaart, waarbij per 2025/2035 een betaalbare, geheel uitstootvrije vloot gerealiseerd wordt. Organisatie van voldoende pilots met hybride en volledig elektrisch om praktische toepasbaarheid aan te tonen en toeleveranciers te motiveren tot het ontwikkelen van kosteneffectievere systemen Ontwikkeling van efficiëntere hulpsystemen zoals warmtepomp verwarming Evaluatie van de totale rondvaart vloot om inbouwmogelijkheden van (hybride) elektrische systemen in kaart te brengen Schone aandrijving Amsterdamse

29 Contact TNO Sustainable Transport and Logistics Ruud Verbeek Pim van Mensch ruud.verbeek@tno.nlpim.vanmensch@tno.nl Phone: 08886 68394 088 866 33 20 Met dank voor toegeleverde informatie: Multronic Blue Boot Company Canal Companie John Deere, Volvo, MAN Floattech Schone aandrijving Amsterdamse

30 Reserve / eerdere sheets Schone aandrijving Amsterdamse

31 Toepasbaarheid en milieueffecten Schone aandrijving Amsterdamse

32 Focus van schone aandrijftechnologie Schone aandrijving Amsterdamse


Download ppt "Schone aandrijving voor de Amsterdamse rondvaart Fasering & Economische aspecten Datum 9-9-2013 Ruud Verbeek, Norbert Ligterink, Jorrit Harmsen, Pim van."

Verwante presentaties


Ads door Google