De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

SECTORKEUZE VMBO-tSECTORKEUZE VMBO-t

Verwante presentaties


Presentatie over: "SECTORKEUZE VMBO-tSECTORKEUZE VMBO-t"— Transcript van de presentatie:

1 SECTORKEUZE VMBO-tSECTORKEUZE VMBO-t
SECTORKEUZE 3 VMBO –t Mondial College, Lindenholt Decanaat September 2012 Ouderavond september aula 3 VMBO- t Denk aan keuze Frans! Een de exameneisen! Decanen Mondial CollegeDecanen Lindenholt College Decanen Lindenholt College

2 Theoretische leerweg gekozen (VMBO-t) 5 jarige verblijfsduur (wet)
Huidige situatie Theoretische leerweg gekozen (VMBO-t) 5 jarige verblijfsduur (wet) Volgt nog vele vakken: keuze Fa/Nsk1 Cijfers in klas drie tellen alleen voor overgang mee. (PTA) Sommige vakken kennen “handelingsdelen”. Tellen al mee voor examen. (CKV, ned)

3 Mentoren en decanen begeleiden
Cijfers zijn heel belangrijk ! Keuzemethode in mentoruren en projectweken. Wat is kiezen ? Wat wil ik ? interesse Wat kan ik ? Capaciteiten Wat is er ? Informatie Website school………. Decanaat. Vakken in examenjaar VMBO-t Uitleg sectoren Praktijk in projectweken VervolgBij onvoldoende ander vak kiezen in het MBO

4 Klankbord voor uw kind  toekomst.
Rol van de ouders Klankbord voor uw kind  toekomst. Uw raad/ advies is belangrijk: u kent uw kind anders en beter dan de school. Bron van informatie (beroepenwereld). Studiehouding: controleren ( en verbeteren ?). Toetsen aan de werkelijkheid. Troostende schouder…. “Ik weet het niet meer”. Bovenal ………. Trajectbegeleider: “Heb je al……..?” “Moet je niet……….?” “Zullen we ………?”

5 Activiteiten buiten de lessen.
Projectweken (in plaats van toetsweek) Leren door DOEN Vaak zelf naar locatie (fiets). - ROC Plaza /Technovium OPEN DAG zat. 24 nov. En do. 21 febr. ! Voorlichtingsavond MBO februari Leuvensbroek. Inschrijven voor domein/ opleiding. Rotary-avond di 11 december NSG: gesprekken met beroepsbeoefenaren Kiezen Op Maat Rapporten na elke periode. (Cijfers zijn belangrijk) Gesprekken met vakdocent, mentor en/of decaan. Adviezen docenten per vak: januari.

6 ADVIES DOCENTEN

7 ACTIVERENDE PROJECTEN
MBO aan den lijve ondervinden: - bewustere keuze - minder uitval in MBO Vanaf februari: - Informatie en rondleiding Meeloopdag Website Inschrijven via website PROJECTWEKEN: Kunstvakken 1 (CKV) Examenonderdeel “afvinken” Stage “snuffelen in bedrijf en proeven aan “werk” MBO: Helicon Techniek Campusbaan

8 Kenmerken VMBO-t Betere doorstroming naar MBO Geen “pretpakket” meer.
Brede vorming: kennis + vaardigheden + persoonlijke ontwikkeling Actief & Zelfstandig leren en werken MOTIVATIE IS ONONTBEERLIJK. Schoolexamen (afgerond voor CSE) Sectorwerkstuk verplicht! LO, Mij-leer, CKV examenonderdelen ! Toetsen + Praktische opdrachten Handelingsdelen ( naar behoren voldaan)

9 Techniek Economie Zorg en Welzijn Groen & Milieu De vier sectoren
Elke sector kent 2 verplichte vakken en twee keuzevakken. (Binnenkort nog maar 1 verplicht vak!) Gemeenschappelijke vakken Het MBO kent dezelfde 4 sectoren, onderverdeeld in domeinen ROC

10 Gemeenschappelijke vakken:
Nederlands, (eindexamen) Engels, (eindexamen) Maatschappijleer, (schoolexamen) Lichamelijke Opvoeding, (schoolexamen) Kunstvak (schoolexamen) Sectorwerkstuk (20 uur, schoolex.) Oriëntatie op Studie & Beroep (40 klokuren) Alles telt mee voor het verkrijgen van het diploma!

11 VAKKEN IN DE SECTOREN TECHNIEK ECONOMIE ZORG & WELZIJN GROEN/ MILIEU
WISKUNDE BIOLOGIE NATUURKUNDE WIS KUNDE / FRANS / DUITS WISKUNDE / GESCHIEDENIS / AARDRIJKSKUNDE BIOLOGIE / 2 KEUZEVAKKEN 2 KEUZEVAKKEN Keuze van 2 vakken uit: Fa, Du, Gs, Ak, Wi, NaSk1, NaSk II, Bi, Ec, Te. Frans alleen kiezen als er minstens 10 leerlingen zijn. + Gemeenschappelijke vakken.

12 Meerdere sectoren ? NEDERLANDS en ENGELS VERPLICHT!
Techniek 1. Wiskunde 2. NaSk I Economie 3. Economie ( eventueel Duits / Frans) Zorg & Welzijn 4. Biologie ( eventueel Geschiedenis / Aardrijkskunde) Groen & Milieu Bio Een EXTRA VAK (7e) kiezen mag !

13 Hoe kies ik de juiste sector ?
“Goede” redenen: Ik ben goed in die vakken. Zal wel slagen. Ik vind die vakken leuk. Ik denk, dat ik later een beroep in die sector kies. De adviezen van de vakdocenten zijn goed. Ik wil meer kanten op kunnen. Ik wil vakken voor het beste diploma kiezen. “Foute” redenen: Mijn vriend(-in) kiest dit ook. Deze leraar/ lerares vind ik (niet) leuk ! Bij dit vak krijg je altijd veel huiswerk. Eigenlijk weet ik niets. Ik wil rijk worden. Ik wil niet zo hard werken!

14 Kenmerken van vakken: Talen: spreken, luisteren, schrijven, tekstverklaren, goed leren (woordjes, grammatica). Exacte vakken: rekenen, probleem oplossen, nauwkeurigheid, practicum, inzicht, theorie toepassen. Maatschappijvakken: lezen, tekstverklaren, begrippen leren, schrijven, eigen mening geven, gegevens opzoeken. Kunstvakken: creatief zijn, goed leren, goed kijken, theorie toepassen, werk afmaken, discipline.

15 Aanscherping exameneisen V.O. 2012
Vanaf 2012 gelden voor de centrale examens voor vmbo, havo en vwo vernieuwde exameneisen. 1.  Per schooljaar , voor alle vakken op het centraal examen (CE) gemiddeld een voldoende moet worden gehaald. (Dus 5,5 zonder SE!) voor leerlingen vmbo, havo en vwo.  Invoering rekentoets. Aanpassing uitslagregel: eindcijfers Nederlands en rekenen ten minste 5 en 5. 3.  In het schooljaar , dus voor alle uitslagen vanaf de cursus 2012/2013, zal voor leerlingen havo en vwo de maatregel ingaan dat maximaal één 5 als eindcijfer (het gemiddelde van het SE en het CE) mag worden gescoord voor de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde. Deze regel is één jaar opgeschort dus 13-14

16 MBO ? Of toch HAVO ? MBO = middelbaar beroepsonderwijs
vervolg op sector VMBO-t niveau 3 of 4 na theoretische leerweg. Duurt 3 (of 4) jaar niveau 4 kan naar HBO Doorstroom naar HBO (50%), maar goede aansluiting. BOL = school + stage BBL = werken + school Veel praktijklessen. HAVO = algemeen voortgezet onderwijs Profiel kiezen: wiskunde OF e vreemde taal verplicht ! Duurt 2 jaar. 7e vak aanbevolen! Goed advies docenten ! Goed resultaat CSE (6,8 gemiddeld) profielkeuze ( niet gelijk aan sector ! Bijles wiskunde verplicht. NaSk 2 verplicht voor N-profiel! Doorstroom naar HBO 80%, de helft problemen in 1e jaar.

17 KIEZEN IN HET MBO BOL of BBL ? Dagstudie of werken & leren
OPEN DAGEN bezoeken (Kiezen Op Maat) Niveau 3 / 4 na VMBO-t Niv. 4  doorstroom HBO trajecten MBO/HBO in 5/6 jaar. EISEN …………….. Sector of vak/(ken) wisselen van sector is goed mogelijk!! Leeftijd Geschiktheidstest ( CIOS, St. Lucas, Nimeto, Politie/ Leger) Leeftijd 16 jaar? Altijd toelaatbaar in MBO: niv 1 of 2. Nieuwe leerplichtwet ! (t/m 18 jaar of niveau 2)

18 MBO – STAD

19 Belangrijke data vanaf nu decanenkamer voor info
tot januari methode in mentoruren, praktijk in projectweken eind januari voorlopige sector-/ profielkeuze februari adviezen docenten bij rapport februari/ maart advies over voorlopige keuze + advieslijst vakken per leerling. maart gesprekken ouders / decaan april definitieve sectorkeuze mei planning volgend schooljaar overgangsrapport keuze bijstellen vanwege resultaten? CIJFERS BLIJVEN HEEL BELANGRIJK !!

20 Wij wensen u succes in dit proces
Decanaat Mondial College Drs. P.J. Kokshoorn Dhr. T. van de Berg Tel.: 024 – na uur.


Download ppt "SECTORKEUZE VMBO-tSECTORKEUZE VMBO-t"

Verwante presentaties


Ads door Google