De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

SECTORKEUZE 2013-2014 3 VMBO –t Mondial College, Lindenholt Decanaat September 2013.

Verwante presentaties


Presentatie over: "SECTORKEUZE 2013-2014 3 VMBO –t Mondial College, Lindenholt Decanaat September 2013."— Transcript van de presentatie:

1 SECTORKEUZE 2013-2014 3 VMBO –t Mondial College, Lindenholt Decanaat September 2013

2 Huidige situatie •Theoretische leerweg gekozen (VMBO-t) •5 jarige verblijfsduur (wet) •Volgt nog vele vakken: keuze Fa/Nsk1 •Cijfers in klas drie tellen alleen voor overgang mee. (PTA) •Sommige vakken kennen “handelingsdelen”. Tellen al mee voor examen. (CKV, Nederlands)

3 Mentoren en decanen begeleiden •Cijfers zijn heel belangrijk ! •Keuzemethode in mentoruren en projectweken. •Wat is kiezen? •Wat wil ik ?interesse •Wat kan ik ?Capaciteiten •Wat is er ?Informatie •Website school………. Decanaat.Decanaat. • Vakken in examenjaar VMBO-t •Uitleg sectoren •Praktijk in projectweken •Bij onvoldoende ander vak kiezen •Vervolg in het MB O

4 Rol van de ouders........ • Klankbord voor uw kind  toekomst. • Uw raad/ advies is belangrijk: u kent uw kind anders en beter dan de school. • Bron van informatie (beroepenwereld). • Studiehouding: controleren ( en verbeteren ?). • Toetsen aan de werkelijkheid. • Troostende schouder…. “Ik weet het niet meer”. • Bovenal ………. Trajectbegeleider: –“Heb je al……..?” “Moet je niet……….?” –“Zullen we ………?”www.scholieren.tvwww.scholieren.tv

5 Activiteiten buiten de lessen. -Projectweken(in plaats van toetsweek) -Leren door DOEN -Vaak zelf naar locatie (fiets). - ROC Plaza /Technovium OPEN DAG zat. 23 nov. En do. 20 febr. ! -Voorlichtingsavond MBO februari SSGN. -Inschrijven voor domein/ opleiding. -Rotary-avond di 10 december NSG: gesprekken met beroepsbeoefenaren. •Rapporten na elke periode. (Cijfers zijn belangrijk) •Gesprekken met vakdocent, mentor en/of decaan. •Adviezen docenten per vak: januari.

6 ADVIES DOCENTEN

7 Kenmerken VMBO-t •Betere doorstroming naar MBO – Geen “pretpakket” meer. •Brede vorming: –kennis + vaardigheden + persoonlijke ontwikkeling • Actief & Zelfstandig leren en werken – MOTIVATIE IS ONONTBEERLIJK. •Schoolexamen (afgerond voor CSE!) –Sectorwerkstuk verplicht! –LO, Mij-leer, CKV examenonderdelen ! –Toetsen + Praktische opdrachten – Handelingsdelen( naar behoren voldaan) –Rekentoets!

8 De vier sectoren • Techniek • Economie • Zorg en Welzijn • Groen & Milieu •Elke sector kent 2 verplichte vakken en twee keuzevakken. (Binnenkort nog maar 1 verplicht vak!) •Gemeenschappelijke vakken • Het MBO kent dezelfde 4 sectoren, onderverdeeld in domeinen. ROC ROC

9 Gemeenschappelijke vakken: » Nederlands, (eindexamen) » Engels, (eindexamen) » Maatschappijleer, (schoolexamen) » Lichamelijke Opvoeding, (schoolexamen) » Kunstvak. (schoolexamen) » Sectorwerkstuk(20 uur, schoolex.) » Oriëntatie op Studie & Beroep (40 klokuren) • Alles telt mee voor het verkrijgen van het diploma!

10 VAKKEN IN DE SECTOREN •Keuze van 2 vakken uit: – Fa, Du, Gs, Ak, Wi, NaSk1, NaSk II, Bi, Ec, Te. –Frans alleen kiezen als er minstens 10 leerlingen zijn. + Gemeenschappelijke vakken. TECHNIEKECONOMIEZORG & WELZIJNGROEN/ MILIEU WISKUNDEECONOMIEBIOLOGIEWISKUNDE NATUURKUNDEWISKUNDE / FRANS / DUITS WISKUNDE / GESCHIEDENIS / AARDRIJKSKUNDE BIOLOGIE / NATUURKUNDE 2 KEUZEVAKKEN

11 Meerdere sectoren ? –NEDERLANDS en ENGELS VERPLICHT! •Techniek 1. Wiskunde 2. NaSk I •Economie 3. Economie ( eventueel Duits / Frans) •Zorg & Welzijn 4. Biologie ( eventueel Geschiedenis / Aardrijkskunde) •Groen & MilieuBio • Een EXTRA VAK (7e) kiezen mag !

12 Hoe kies ik de juiste sector ? • “Goede” redenen: – Ik ben goed in die vakken. Zal wel slagen. – Ik vind die vakken leuk. – Ik denk, dat ik later een beroep in die sector kies. – De adviezen van de vakdocenten zijn goed. – Ik wil meer kanten op kunnen. – Ik wil vakken voor het beste diploma kiezen. • “Foute” redenen: – Mijn vriend(-in) kiest dit ook. – Deze leraar/ lerares vind ik (niet) leuk ! – Bij dit vak krijg je altijd veel huiswerk. – Eigenlijk weet ik niets. – Ik wil rijk worden. – Ik wil niet zo hard werken!

13 Aanscherping exameneisen V.O. 2012 • Vanaf 2012 gelden voor de centrale examens voor vmbo, havo en vwo vernieuwde exameneisen. • 1. Per schooljaar 2011-2012, voor alle vakken op het centraal examen (CE) gemiddeld een voldoende moet worden gehaald. (Dus 5,5 zonder SE!) voor leerlingen vmbo, havo en vwo. • 2. 2013-2014 Invoering rekentoets. Aanpassing uitslagregel: eindcijfers Nederlands en rekenen ten minste 5 en 5. – (rekenen = uitgesteld! Wel cijfer op diploma, maar telt niet mee.) • 3. In het schooljaar 2012-2013, dus voor alle uitslagen vanaf de cursus 2012/2013, zal voor leerlingen havo en vwo de maatregel ingaan dat maximaal één 5 als eindcijfer (het gemiddelde van het SE en het CE) mag worden gescoord voor de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde. – Deze regel is één jaar opgeschort dus 13-14

14 MBO ? Of toch HAVO ? • MBO = middelbaar beroepsonderwijs – vervolg op sector VMBO-t – niveau 3 of 4 na theoretische leerweg. – Duurt 3 (of 4) jaar – niveau 4 kan naar HBO – Doorstroom naar HBO 50%, maar goede aansluiting. – BOL = school + stage – BBL = werken + school – Veel praktijklessen. • HAVO = algemeen voortgezet onderwijs – Profiel kiezen: – wiskunde OF 2e taal verplicht ! – Duurt 2 jaar. – 7e vak aanbevolen! – Goed advies docenten ! – Goed resultaat CSE (6,8 gemiddeld) – profielkeuze ( niet gelijk aan sector ! – Bijles wiskunde verplicht. – NaSk 2 verplicht voor N-profiel! – Doorstroom naar HBO 95%, de helft problemen in 1e jaar.

15 KIEZEN IN HET MBO •BOL of BBL ? Dagstudie of werken & leren •OPEN DAGEN bezoeken(Kiezen Op Maat) • Trajecten MBO HBO in 5/6 jaar.MBO HBO •ROC in alle steden: –Nijmegen: www.roc-nijmegen.nl - Arnhem www.rijnijssel.nl -Oss: www.leijgraaf.nl - Den Bosch www.kw1c.nlwww.roc-nijmegen.nlwww.rijnijssel.nlwww.leijgraaf.nlwww.kw1c.nl •EISEN …………….. –Diploma met de juiste sector. –Sector of vak/(ken) wisselen van sector is goed mogelijk!! –Leeftijd –Geschiktheidstest ( CIOS, St. Lucas, Nimeto, Politie/ Leger) –Leeftijd 16 jaar? Altijd toelaatbaar in MBO: niv 1 of 2. – Nieuwe leerplichtwet ! (t/m 18 jaar of niveau 2)

16 MBO – STAD • WWW.MBOSTAD.NL WWW.MBOSTAD.NL

17 Belangrijke data • vanaf nudecanenkamer voor info • tot januari methode in mentoruren, praktijk in projectweken • eind januari voorlopige sector-/ profielkeuze • februari adviezen docenten • bij rapport februari-maart advies over voorlopige keuze + advieslijst vakken per leerling. • maart gesprekken ouders / decaan • april definitieve sectorkeuze • mei planning volgend schooljaar • overgangsrapport keuze bijstellen vanwege resultaten? • CIJFERS BLIJVEN HEEL BELANGRIJK !!

18 • Decanaat Mondial College Tim van de Berg Tel.: 024 – 378 69 93 na 15.00 uur. decanaat@mondialcollege.nl www.mondialcollege.nl Tim.vandeBerg@mondialcollege.nl


Download ppt "SECTORKEUZE 2013-2014 3 VMBO –t Mondial College, Lindenholt Decanaat September 2013."

Verwante presentaties


Ads door Google