De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Master their talent! Voorlichting Educatieve Master Master LVHO

Verwante presentaties


Presentatie over: "Master their talent! Voorlichting Educatieve Master Master LVHO"— Transcript van de presentatie:

1 Master their talent! Voorlichting Educatieve Master Master LVHO
Lerarenopleiding Carien Bakker, Universitaire Lerarenopleiding Groningen

2 Eerstegraadsleraar worden: waarom zou je?
Afwisselend beroep Kennis en vaardigheden die overal van pas komen Vakkennis overbrengen Organiseren Coachen Samenwerken met collega’s Je staande houden in lastige situaties Omgaan met jongeren Op zoek naar je eigen (andere) grenzen Doorzettingsvermogen Een relatief gunstig arbeidsmarktperspectief Een inclusieve bevoegdheid: op alle niveaus lesgeven

3 En waarom dan in Groningen?
Al tijdens je Masterstudie (maar daarna mag ook) Goed georganiseerd scholennetwerk in heel Noord-Nederland Kwaliteit personeel Kleinschaligheid (werkcolleges) Goede begeleiding op school: vakcoach, schoolopleider Veel lesbezoeken 2

4 Schoolvakken Faculteit der Letteren Nederlands Duits Engels Frans
Fries Klassieke Talen Spaans Geschiedenis en Staatsinrichting Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen Biologie Informatica Natuurkunde Scheikunde Wiskunde Faculteit Economie & Bedrijfskunde Algemene Economie Management & Organisatie Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen Aardrijkskunde Faculteit GMW Maatschappijleer Faculteit Wijsbegeerte Filosofie F

5 Structuur Educatieve Master
Jaar 1: 50 EC Mastervakken (faculteit) 10 EC Lerarenopleiding: basiscursus + masterstage 1 Jaar 2: 50 EC Lerarenopleiding: werken-lerentraject 10 EC Mastervakken (faculteit), 2 mogelijkheden:  2 instapmomenten: september + februari  één bul

6 Structuur Educatieve Master – septemberinstroom
Semester 1 sep-jan Semester 2 feb - aug 1A 1B 2A 2B Jaar 1 Vakken Faculteit (30 EC) Masterstage 1 (5) Basiscursus Lerarenopleiding (5) Vakken Faculteit 20 EC Jaar 2 (WLT) Masterstage 2 (15) Masterstage 3 (10) Vakdidactiek 1 (5) Vakdidactiek 2 (5) Onderwijskunde (5 Onderzoek (10) Vakken Faculteit (10 EC) NB: beginnen met WLT in februari mogelijk (na voldoen entreevoorwaarden: scriptie + Masterstage 1 + Basiscursus) NB: Masterstage 2 en 3: op dezelfde school NB: Masterstage 2 en 3: soms op dezelfde school als Masterstage 1

7 Basiscursus Lerarenopleiding (5)
Structuur Educatieve Master – februari-instroom Semester 1 feb – jul Semester 2 sep - jan 1A 1B 2A 2B Jaar 1 Masterstage 1 (5) Basiscursus Lerarenopleiding (5) Vakken Faculteit (30 EC) Vakken Faculteit (10 EC) Jaar 2 (WLT) Masterstage 2 (15) Masterstage 3 (10) Vakdidactiek 1 (5) Vakdidactiek 2 (5) Onderwijskunde (5) Onderzoek (10) NB: beginnen met WLT in februari mogelijk (na voldoen entreevoorwaarden: scriptie + Masterstage 1 + Basiscursus) NB: Masterstage 2 en 3: op dezelfde school NB: Masterstage 2 en 3: soms op dezelfde school als Masterstage 1

8 Structuur Master LVHO Eerst Vakmaster (60 ects)
Daarna postmaster: 60 EC Lerarenopleiding  alleen septemberinstroom (tenzij Masterstage 1 + Basiscursus al gedaan)  twee bullen

9 Structuur Master LVHO Semester 1 Semester 2 1A 1B 2A 2B
Basiscursus (5) Vakdidactiek 2 (5) Vakdidactiek 1 (5) Onderwijskunde (5) Onderzoek (10) Masterstage 1 (5) Masterstage 2 (15) Masterstage 3 (10)

10 Vakken van de lerarenopleiding
Basiscursus Master Lerarenopleiding dinsdagochtend (werk)college: algemene didactiek + vakdidactiek afronding met schriftelijke toets + vakdidactische dossieropdrachten Masterstage 1 2 – 3 dagdelen per week stage op v.o. 20 lessen geven, 10 observeren Begeleiding door coach Afronding met bekwaamheidsdossier + eindgesprek met tutor Vaststelling in staat tot zelfstandig lesgeven? Entree-voorwaarden: toelating tot de Educatieve Master of Master LVHO; gelijke start Basiscursus Lerarenopleiding + Masterstage 1

11 Werken-lerentraject (50 ects)
Masterstage 2, 3 Zelfstandig lesgeven: di t/m do, 6 lesuren Intervisie Observeren Meedraaien in de schoolorganisatie Begeleiding door coach en schoolopleider/mentor Afronding met bekwaamheidsdossier + eindgesprek Vakdidactiek 1, 2 Onderwijskunde Onderzoek maandag (werk)colleges vrijdag voor zelfstudie lerarenopleiding of restant mastervakken

12 Toelating tot Educatieve Master + Master LVHO
Examencommissie van de Faculteit is verantwoordelijk, niet ULO Toelatingsvoorwaarden Werken-Lerentraject Examencommissie van ULO is verantwoordelijk. Toelatingsvoorwaarden Scriptie Masterstage 1 Basiscursus lerarenopleiding

13 Extra aanbod Logopedie Toneel

14 FAQ Deeltijd? opleiding op maat, vaak stage 1e jaar
intake vakdidacticus Betaalde plaatsen? Waarschijnlijk: geen lio’s meer Waarschijnlijk: geen onbetaalde stageplaatsen meer Waarschijnlijk: voor iedereen stagevergoeding (richtlijn 250 euro)

15 Scriptie niet af en wat nu?*
Per 1 juni niet? Voorwaardelijk toelaatbaar Stageplaats + briefje scriptiebegeleider ?  plaatsing Minder grote kans op betaalde stageplaats Per 1 sept niet en al wel geplaatst? Voorwaardelijk toelaatbaar Tot half september gelegenheid Stage gaat door, colleges ook Per 15 september niet af? Beëindiging opleiding Werkzaamheden op school kunnen in overleg met school voortgezet worden, maar gelden niet meer als stage Per 1 februari weer mogelijkheid NB: een en ander geldt ook indien Basiscursus / Masterstage 1 niet is afgerond * Scriptie-eis geldt niet voor economie en filosofie!

16 Matchingsprocedure Werken-Leerentraject?
Aanmelding uiterlijk 15 mei / 1 december Matching begin – half juni juni / half december Matching door Annemarie Arends, vakdidactici adviserende rol. Prioritering student: eerst toelaatbare student daarna voorwaardelijk toelaatbare Prioritering school: Opleidingsscholen hebben voorrang Sommige scholen voeren ‘sollicitatiegesprek’

17 Ik werk al op school. Mag dat gelden als stage voor Werken-lerentraject?
Ja, mits voldaan aan voorwaarden: Student geeft minimaal 120 lesuren, waarvan 60 lesuren in de bovenbouw Coach beschikbaar (in principe zelfde schoolvak) Coach krijgt klokuren voor het begeleiden. Omvang van de stage voldoet aan de omschreven eisen De stage bij een bekostigde instelling voor voortgezet onderwijs School in Noordelijke provincies (boven lijn: Hengelo – Enschede – Zwolle – Emmeloord) Mag ik zelf op zoek naar stageplaats? Ja, maar onder zelfde voorwaarden

18 En tijdens m’n bachelor? De Educatieve Minor!
30 ects 5e semester Beperkte 2e-graads bevoegdheid Daarna: meer diepgang in Educatieve Master Pré op de arbeidsmarkt (1,5 jaar lerarenopleiding, meer ervaring in de onderbouw)

19 En dan nog: Inschrijven en afstuderen via Studielink, faculteit en Progresswww Contact inschrijving etc.: Annemarie Arends: Coördinator stages: Carien Bakker Reeds werkzaam op school? Mag dat gelden als stage? Ja, in overleg met coördinator stages Zelf stageplaats zoeken? Ja, in overleg met coördinator stages

20 En dan nog dit… Instapmomenten Werken – lerentraject: Semester IA
Semester IIA (NB stage begint vaak al in januari) Instap WLT in IIA alleen mogelijk indien Basiscursus + Masterstage 1 al gevolgd is. WLT begint in week voorafgaand aan begin college/schooljaar. Aanmelden voor Werken-Lerentraject: voor 15 mei / 15 november via webformulier Aanmelden voor de Basiscursus + Masterstage 1 via Progresswww Inschrijven en afstuderen via Studielink, faculteit en Progresswww Contact: Annemarie Arends

21

22 Aanvraag stageplaats Werken-Lerentraject / LVHO


Download ppt "Master their talent! Voorlichting Educatieve Master Master LVHO"

Verwante presentaties


Ads door Google