De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Datum 10-04-2013 faculteit gedrags- en maatschappijwetenschappen Master their talent! Carien Bakker, Universitaire Lerarenopleiding Groningen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Datum 10-04-2013 faculteit gedrags- en maatschappijwetenschappen Master their talent! Carien Bakker, Universitaire Lerarenopleiding Groningen"— Transcript van de presentatie:

1 Datum faculteit gedrags- en maatschappijwetenschappen Master their talent! Carien Bakker, Universitaire Lerarenopleiding Groningen Voorlichting Educatieve Master Master LVHO Lerarenopleiding

2 Datum faculteit gedrags- en maatschappijwetenschappen Eerstegraadsleraar worden: waarom zou je? Afwisselend beroep Kennis en vaardigheden die overal van pas komen o Vakkennis overbrengen o Organiseren o Coachen o Samenwerken met collega’s o Je staande houden in lastige situaties o Omgaan met jongeren o Op zoek naar je eigen (andere) grenzen o Doorzettingsvermogen Een relatief gunstig arbeidsmarktperspectief Een inclusieve bevoegdheid: op alle niveaus lesgeven

3 Datum faculteit gedrags- en maatschappijwetenschappen En waarom dan in Groningen?  Al tijdens je Masterstudie (maar daarna mag ook)  Goed georganiseerd scholennetwerk in heel Noord-Nederland  Kwaliteit personeel  Kleinschaligheid (werkcolleges)  Goede begeleiding op school: vakcoach, schoolopleider  Veel lesbezoeken

4 Datum faculteit gedrags- en maatschappijwetenschappen Schoolvakken Faculteit der Letteren Nederlands Duits Engels Frans Fries Klassieke Talen Spaans Geschiedenis en Staatsinrichting Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen Biologie Informatica Natuurkunde Scheikunde Wiskunde Faculteit Economie & Bedrijfskunde Algemene Economie Management & Organisatie Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen Aardrijkskunde Faculteit GMW Maatschappijleer Faculteit Wijsbegeerte Filosofie

5 Datum faculteit gedrags- en maatschappijwetenschappen Structuur Educatieve Master Jaar 1: 50 EC Mastervakken (faculteit) 10 EC Lerarenopleiding: basiscursus + masterstage 1 Jaar 2: 50 EC Lerarenopleiding: werken-lerentraject 10 EC Mastervakken (faculteit), 2 mogelijkheden:  2 instapmomenten: september + februari  één bul

6 Datum faculteit gedrags- en maatschappijwetenschappen Structuur Educatieve Master – septemberinstroom Semester 1 sep-janSemester 2 feb - aug 1A1B2A2B Jaar 1Vakken Faculteit (30 EC)Masterstage 1 (5) Basiscursus Lerarenopleiding (5) Vakken Faculteit 20 EC Jaar 2 (WLT) Masterstage 2 (15)Masterstage 3 (10) Vakdidactiek 1 (5)Vakdidactiek 2 (5) Onderwijskunde (5 Onderzoek (10) Vakken Faculteit (10 EC) NB: beginnen met WLT in februari mogelijk (na voldoen entreevoorwaarden: scriptie + Masterstage 1 + Basiscursus) NB: Masterstage 2 en 3: op dezelfde school NB: Masterstage 2 en 3: soms op dezelfde school als Masterstage 1

7 Datum faculteit gedrags- en maatschappijwetenschappen Structuur Educatieve Master – februari-instroom Semester 1 feb – julSemester 2 sep - jan 1A1B2A2B Jaar 1 Masterstage 1 (5) Basiscursus Lerarenopleiding (5) Vakken Faculteit (30 EC) Vakken Faculteit (10 EC) Jaar 2 (WLT) Masterstage 2 (15)Masterstage 3 (10) Vakdidactiek 1 (5)Vakdidactiek 2 (5) Onderwijskunde (5) Onderzoek (10) Vakken Faculteit (10 EC) NB: beginnen met WLT in februari mogelijk (na voldoen entreevoorwaarden: scriptie + Masterstage 1 + Basiscursus) NB: Masterstage 2 en 3: op dezelfde school NB: Masterstage 2 en 3: soms op dezelfde school als Masterstage 1

8 Datum faculteit gedrags- en maatschappijwetenschappen Structuur Master LVHO Eerst Vakmaster (60 ects) Daarna postmaster: 60 EC Lerarenopleiding  alleen septemberinstroom (tenzij Masterstage 1 + Basiscursus al gedaan)  twee bullen

9 Datum faculteit gedrags- en maatschappijwetenschappen Structuur Master LVHO Semester 1Semester 2 1A1B2A2B Basiscursus (5)Vakdidactiek 2 (5) Vakdidactiek 1 (5)Onderwijskunde (5)Onderzoek (10) Masterstage 1 (5)Masterstage 2 (15)Masterstage 3 (10)

10 Datum faculteit gedrags- en maatschappijwetenschappen Vakken van de lerarenopleiding Basiscursus Master Lerarenopleiding dinsdagochtend (werk)college: algemene didactiek + vakdidactiek afronding met schriftelijke toets + vakdidactische dossieropdrachten Masterstage 1 2 – 3 dagdelen per week stage op v.o. 20 lessen geven, 10 observeren Begeleiding door coach Afronding met bekwaamheidsdossier + eindgesprek met tutor Vaststelling in staat tot zelfstandig lesgeven? Entree-voorwaarden:  toelating tot de Educatieve Master of Master LVHO;  gelijke start Basiscursus Lerarenopleiding + Masterstage 1

11 Datum faculteit gedrags- en maatschappijwetenschappen Werken-lerentraject (50 ects) Masterstage 2, 3 o Zelfstandig lesgeven: di t/m do, 6 lesuren o Intervisie o Observeren o Meedraaien in de schoolorganisatie o Begeleiding door coach en schoolopleider/mentor o Afronding met bekwaamheidsdossier + eindgesprek Vakdidactiek 1, 2 Onderwijskunde Onderzoek maandag (werk)colleges vrijdag voor zelfstudie lerarenopleiding of restant mastervakken

12 Datum faculteit gedrags- en maatschappijwetenschappen Toelating tot Educatieve Master + Master LVHO Examencommissie van de Faculteit is verantwoordelijk, niet ULO Toelatingsvoorwaarden Werken-Lerentraject Examencommissie van ULO is verantwoordelijk. Toelatingsvoorwaarden Scriptie Masterstage 1 Basiscursus lerarenopleiding

13 Datum faculteit gedrags- en maatschappijwetenschappen Extra aanbod Logopedie Toneel

14 Datum faculteit gedrags- en maatschappijwetenschappen FAQ 1. Deeltijd? opleiding op maat, vaak stage 1 e jaar intake vakdidacticus 2. Betaalde plaatsen? Waarschijnlijk: geen lio’s meer Waarschijnlijk: geen onbetaalde stageplaatsen meer Waarschijnlijk: voor iedereen stagevergoeding (richtlijn 250 euro)

15 Datum faculteit gedrags- en maatschappijwetenschappen 3. Scriptie niet af en wat nu?* Per 1 juni niet? Voorwaardelijk toelaatbaar  Stageplaats + briefje scriptiebegeleider ?  plaatsing  Minder grote kans op betaalde stageplaats Per 1 sept niet en al wel geplaatst? Voorwaardelijk toelaatbaar  Tot half september gelegenheid  Stage gaat door, colleges ook Per 15 september niet af?  Beëindiging opleiding  Werkzaamheden op school kunnen in overleg met school voortgezet worden, maar gelden niet meer als stage  Per 1 februari weer mogelijkheid NB: een en ander geldt ook indien Basiscursus / Masterstage 1 niet is afgerond * Scriptie-eis geldt niet voor economie en filosofie!

16 Datum faculteit gedrags- en maatschappijwetenschappen 4. Matchingsprocedure Werken-Leerentraject? Aanmelding uiterlijk 15 mei / 1 december Matching begin – half juni juni / half december Matching door Annemarie Arends, vakdidactici adviserende rol. Prioritering student: eerst toelaatbare student daarna voorwaardelijk toelaatbare Prioritering school: Opleidingsscholen hebben voorrang Sommige scholen voeren ‘sollicitatiegesprek’

17 Datum faculteit gedrags- en maatschappijwetenschappen 5. Ik werk al op school. Mag dat gelden als stage voor Werken- lerentraject? Ja, mits voldaan aan voorwaarden: Student geeft minimaal 120 lesuren, waarvan 60 lesuren in de bovenbouw Coach beschikbaar (in principe zelfde schoolvak) Coach krijgt klokuren voor het begeleiden. Omvang van de stage voldoet aan de omschreven eisen De stage bij een bekostigde instelling voor voortgezet onderwijs School in Noordelijke provincies (boven lijn: Hengelo – Enschede – Zwolle – Emmeloord) 6. Mag ik zelf op zoek naar stageplaats? Ja, maar onder zelfde voorwaarden

18 Datum faculteit gedrags- en maatschappijwetenschappen En tijdens m’n bachelor? De Educatieve Minor! 30 ects 5 e semester Beperkte 2 e -graads bevoegdheid Daarna: meer diepgang in Educatieve Master Pré op de arbeidsmarkt (1,5 jaar lerarenopleiding, meer ervaring in de onderbouw)

19 Datum faculteit gedrags- en maatschappijwetenschappen En dan nog: 1.Inschrijven en afstuderen via Studielink, faculteit en Progresswww 2.Contact inschrijving etc.: Annemarie Arends: 3.Coördinator stages: Carien Bakker 4.Reeds werkzaam op school? Mag dat gelden als stage? Ja, in overleg met coördinator stages 5.Zelf stageplaats zoeken? Ja, in overleg met coördinator stages

20 Datum faculteit gedrags- en maatschappijwetenschappen En dan nog dit… Instapmomenten Werken – lerentraject: o Semester IA o Semester IIA (NB stage begint vaak al in januari) Instap WLT in IIA alleen mogelijk indien Basiscursus + Masterstage 1 al gevolgd is. WLT begint in week voorafgaand aan begin college/schooljaar. Aanmelden voor Werken-Lerentraject: o voor 15 mei / 15 november via webformulier Aanmelden voor de Basiscursus + Masterstage 1 via Progresswww Inschrijven en afstuderen via Studielink, faculteit en Progresswww Contact: Annemarie Arends

21 Datum faculteit gedrags- en maatschappijwetenschappen

22 Datum faculteit gedrags- en maatschappijwetenschappen Aanvraag stageplaats Werken-Lerentraject / LVHO


Download ppt "Datum 10-04-2013 faculteit gedrags- en maatschappijwetenschappen Master their talent! Carien Bakker, Universitaire Lerarenopleiding Groningen"

Verwante presentaties


Ads door Google