De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Datum 10-04-2013 faculteit gedrags- en maatschappijwetenschappen Master their talent! Carien Bakker, Universitaire Lerarenopleiding Groningen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Datum 10-04-2013 faculteit gedrags- en maatschappijwetenschappen Master their talent! Carien Bakker, Universitaire Lerarenopleiding Groningen"— Transcript van de presentatie:

1 Datum 10-04-2013 faculteit gedrags- en maatschappijwetenschappen Master their talent! Carien Bakker, Universitaire Lerarenopleiding Groningen c.h.w.bakker@rug.nl Voorlichting Educatieve Master Master LVHO Lerarenopleiding

2 Datum 10-04-2013 faculteit gedrags- en maatschappijwetenschappen Eerstegraadsleraar worden: waarom zou je? Afwisselend beroep Kennis en vaardigheden die overal van pas komen o Vakkennis overbrengen o Organiseren o Coachen o Samenwerken met collega’s o Je staande houden in lastige situaties o Omgaan met jongeren o Op zoek naar je eigen (andere) grenzen o Doorzettingsvermogen Een relatief gunstig arbeidsmarktperspectief Een inclusieve bevoegdheid: op alle niveaus lesgeven

3 Datum 10-04-2013 faculteit gedrags- en maatschappijwetenschappen En waarom dan in Groningen?  Al tijdens je Masterstudie (maar daarna mag ook)  Goed georganiseerd scholennetwerk in heel Noord-Nederland  Kwaliteit personeel  Kleinschaligheid (werkcolleges)  Goede begeleiding op school: vakcoach, schoolopleider  Veel lesbezoeken

4 Datum 10-04-2013 faculteit gedrags- en maatschappijwetenschappen Schoolvakken Faculteit der Letteren Nederlands Duits Engels Frans Fries Klassieke Talen Spaans Geschiedenis en Staatsinrichting Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen Biologie Informatica Natuurkunde Scheikunde Wiskunde Faculteit Economie & Bedrijfskunde Algemene Economie Management & Organisatie Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen Aardrijkskunde Faculteit GMW Maatschappijleer Faculteit Wijsbegeerte Filosofie

5 Datum 10-04-2013 faculteit gedrags- en maatschappijwetenschappen Structuur Educatieve Master Jaar 1: 50 EC Mastervakken (faculteit) 10 EC Lerarenopleiding: basiscursus + masterstage 1 Jaar 2: 50 EC Lerarenopleiding: werken-lerentraject 10 EC Mastervakken (faculteit), 2 mogelijkheden:  2 instapmomenten: september + februari  één bul

6 Datum 10-04-2013 faculteit gedrags- en maatschappijwetenschappen Structuur Educatieve Master – septemberinstroom Semester 1 sep-janSemester 2 feb - aug 1A1B2A2B Jaar 1Vakken Faculteit (30 EC)Masterstage 1 (5) Basiscursus Lerarenopleiding (5) Vakken Faculteit 20 EC Jaar 2 (WLT) Masterstage 2 (15)Masterstage 3 (10) Vakdidactiek 1 (5)Vakdidactiek 2 (5) Onderwijskunde (5 Onderzoek (10) Vakken Faculteit (10 EC) NB: beginnen met WLT in februari mogelijk (na voldoen entreevoorwaarden: scriptie + Masterstage 1 + Basiscursus) NB: Masterstage 2 en 3: op dezelfde school NB: Masterstage 2 en 3: soms op dezelfde school als Masterstage 1

7 Datum 10-04-2013 faculteit gedrags- en maatschappijwetenschappen Structuur Educatieve Master – februari-instroom Semester 1 feb – julSemester 2 sep - jan 1A1B2A2B Jaar 1 Masterstage 1 (5) Basiscursus Lerarenopleiding (5) Vakken Faculteit (30 EC) Vakken Faculteit (10 EC) Jaar 2 (WLT) Masterstage 2 (15)Masterstage 3 (10) Vakdidactiek 1 (5)Vakdidactiek 2 (5) Onderwijskunde (5) Onderzoek (10) Vakken Faculteit (10 EC) NB: beginnen met WLT in februari mogelijk (na voldoen entreevoorwaarden: scriptie + Masterstage 1 + Basiscursus) NB: Masterstage 2 en 3: op dezelfde school NB: Masterstage 2 en 3: soms op dezelfde school als Masterstage 1

8 Datum 10-04-2013 faculteit gedrags- en maatschappijwetenschappen Structuur Master LVHO Eerst Vakmaster (60 ects) Daarna postmaster: 60 EC Lerarenopleiding  alleen septemberinstroom (tenzij Masterstage 1 + Basiscursus al gedaan)  twee bullen

9 Datum 10-04-2013 faculteit gedrags- en maatschappijwetenschappen Structuur Master LVHO Semester 1Semester 2 1A1B2A2B Basiscursus (5)Vakdidactiek 2 (5) Vakdidactiek 1 (5)Onderwijskunde (5)Onderzoek (10) Masterstage 1 (5)Masterstage 2 (15)Masterstage 3 (10)

10 Datum 10-04-2013 faculteit gedrags- en maatschappijwetenschappen Vakken van de lerarenopleiding Basiscursus Master Lerarenopleiding dinsdagochtend (werk)college: algemene didactiek + vakdidactiek afronding met schriftelijke toets + vakdidactische dossieropdrachten Masterstage 1 2 – 3 dagdelen per week stage op v.o. 20 lessen geven, 10 observeren Begeleiding door coach Afronding met bekwaamheidsdossier + eindgesprek met tutor Vaststelling in staat tot zelfstandig lesgeven? Entree-voorwaarden:  toelating tot de Educatieve Master of Master LVHO;  gelijke start Basiscursus Lerarenopleiding + Masterstage 1

11 Datum 10-04-2013 faculteit gedrags- en maatschappijwetenschappen Werken-lerentraject (50 ects) Masterstage 2, 3 o Zelfstandig lesgeven: di t/m do, 6 lesuren o Intervisie o Observeren o Meedraaien in de schoolorganisatie o Begeleiding door coach en schoolopleider/mentor o Afronding met bekwaamheidsdossier + eindgesprek Vakdidactiek 1, 2 Onderwijskunde Onderzoek maandag (werk)colleges vrijdag voor zelfstudie lerarenopleiding of restant mastervakken

12 Datum 10-04-2013 faculteit gedrags- en maatschappijwetenschappen Toelating tot Educatieve Master + Master LVHO Examencommissie van de Faculteit is verantwoordelijk, niet ULO Toelatingsvoorwaarden Werken-Lerentraject Examencommissie van ULO is verantwoordelijk. Toelatingsvoorwaarden Scriptie Masterstage 1 Basiscursus lerarenopleiding

13 Datum 10-04-2013 faculteit gedrags- en maatschappijwetenschappen Extra aanbod Logopedie Toneel

14 Datum 10-04-2013 faculteit gedrags- en maatschappijwetenschappen FAQ 1. Deeltijd? opleiding op maat, vaak stage 1 e jaar intake vakdidacticus 2. Betaalde plaatsen? Waarschijnlijk: geen lio’s meer Waarschijnlijk: geen onbetaalde stageplaatsen meer Waarschijnlijk: voor iedereen stagevergoeding (richtlijn 250 euro)

15 Datum 10-04-2013 faculteit gedrags- en maatschappijwetenschappen 3. Scriptie niet af en wat nu?* Per 1 juni niet? Voorwaardelijk toelaatbaar  Stageplaats + briefje scriptiebegeleider ?  plaatsing  Minder grote kans op betaalde stageplaats Per 1 sept niet en al wel geplaatst? Voorwaardelijk toelaatbaar  Tot half september gelegenheid  Stage gaat door, colleges ook Per 15 september niet af?  Beëindiging opleiding  Werkzaamheden op school kunnen in overleg met school voortgezet worden, maar gelden niet meer als stage  Per 1 februari weer mogelijkheid NB: een en ander geldt ook indien Basiscursus / Masterstage 1 niet is afgerond * Scriptie-eis geldt niet voor economie en filosofie!

16 Datum 10-04-2013 faculteit gedrags- en maatschappijwetenschappen 4. Matchingsprocedure Werken-Leerentraject? Aanmelding uiterlijk 15 mei / 1 december Matching begin – half juni juni / half december Matching door Annemarie Arends, vakdidactici adviserende rol. Prioritering student: eerst toelaatbare student daarna voorwaardelijk toelaatbare Prioritering school: Opleidingsscholen hebben voorrang Sommige scholen voeren ‘sollicitatiegesprek’

17 Datum 10-04-2013 faculteit gedrags- en maatschappijwetenschappen 5. Ik werk al op school. Mag dat gelden als stage voor Werken- lerentraject? Ja, mits voldaan aan voorwaarden: Student geeft minimaal 120 lesuren, waarvan 60 lesuren in de bovenbouw Coach beschikbaar (in principe zelfde schoolvak) Coach krijgt 80 - 120 klokuren voor het begeleiden. Omvang van de stage voldoet aan de omschreven eisen De stage bij een bekostigde instelling voor voortgezet onderwijs School in Noordelijke provincies (boven lijn: Hengelo – Enschede – Zwolle – Emmeloord) 6. Mag ik zelf op zoek naar stageplaats? Ja, maar onder zelfde voorwaarden

18 Datum 10-04-2013 faculteit gedrags- en maatschappijwetenschappen En tijdens m’n bachelor? De Educatieve Minor! 30 ects 5 e semester Beperkte 2 e -graads bevoegdheid Daarna: meer diepgang in Educatieve Master Pré op de arbeidsmarkt (1,5 jaar lerarenopleiding, meer ervaring in de onderbouw)

19 Datum 10-04-2013 faculteit gedrags- en maatschappijwetenschappen En dan nog: 1.Inschrijven en afstuderen via Studielink, faculteit en Progresswww 2.Contact inschrijving etc.: Annemarie Arends: a.m.f.a.arends@rug.nla.m.f.a.arends@rug.nl 3.Coördinator stages: Carien Bakker c.h.w.bakker@rug.nlc.h.w.bakker@rug.nl 4.Reeds werkzaam op school? Mag dat gelden als stage? Ja, in overleg met coördinator stages 5.Zelf stageplaats zoeken? Ja, in overleg met coördinator stages

20 Datum 10-04-2013 faculteit gedrags- en maatschappijwetenschappen En dan nog dit… Instapmomenten Werken – lerentraject: o Semester IA o Semester IIA (NB stage begint vaak al in januari) Instap WLT in IIA alleen mogelijk indien Basiscursus + Masterstage 1 al gevolgd is. WLT begint in week voorafgaand aan begin college/schooljaar. Aanmelden voor Werken-Lerentraject: o voor 15 mei / 15 november via webformulier Aanmelden voor de Basiscursus + Masterstage 1 via Progresswww Inschrijven en afstuderen via Studielink, faculteit en Progresswww Contact: Annemarie Arends a.m.f.a.arends@rug.nl

21 Datum 10-04-2013 faculteit gedrags- en maatschappijwetenschappen http://www.rug.nl/lerarenopleiding/index

22 Datum 10-04-2013 faculteit gedrags- en maatschappijwetenschappen Aanvraag stageplaats Werken-Lerentraject / LVHO http://www.rug.nl/lerarenopleiding/onderwijs/AanvraagOpleidingsplaatsLO


Download ppt "Datum 10-04-2013 faculteit gedrags- en maatschappijwetenschappen Master their talent! Carien Bakker, Universitaire Lerarenopleiding Groningen"

Verwante presentaties


Ads door Google