De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het Nationale waarneemnet Dr Jitze P. van der Meulen Waarnemingen & Modellen R&D Waarnemingen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het Nationale waarneemnet Dr Jitze P. van der Meulen Waarnemingen & Modellen R&D Waarnemingen."— Transcript van de presentatie:

1 Het Nationale waarneemnet Dr Jitze P. van der Meulen Waarnemingen & Modellen R&D Waarnemingen

2 Meteorologische waarnemingen: Behoeftestelling Waarnemingen Database Applicatie Informatie

3 Waarneembeleid: Nationaal en Internationaal Conform internationale afspraken ter bevordering van uniforme metingen (WMO, CIMO) Voor synoptische meteorologie gecoördineerd vanuit CCM (KNMI, KLu, KM, KL) Voor overige sectoren vanuit Coördinatiegroep Nationale Waarnemingen (KNMI) Waarneemtechnieken conform KNMI Handboek Waarnemingen De cgNaWa (coördinatiegroep Nationale Waarnemingen) beoogt de interne afstemming te bevorderen betreffende de totale behoefte van het KNMI aan nationale meteorologische waarnemingen. Daarbij zullen ook bovenluchtwaarnemingen en remote sensing worden beschouwd. De cgNaWa onderhoudt kontakten met diverse gremia zoals de CCM. De cgNaWa zal regelmatig werkgroepen in het leven roepen om deelproblemen aan te pakken

4 Internationale afspraken omtrent waarneemtechnologiën en netwerken Vastgelegd als standaardvoorschriften in Manuals en Guides van de WMO Netwerk: Manual & Guide of the Global Observing System Variabelen: Guide to Instruments and Methods of Observations

5 Inrichting netwerk: onderscheid per gebruikerssector Belangrijkste sectoren, ieder met hun eigen type waarneemstation Synoptische meteorologie Klimatologie Aeronautische meteorologie [Landbouwmeteorologie] [Hydrologie] Met eigen set variabelen Met eigen ideeën omtrent manueel/automatisering: internationale afspraak  geen verschil SWaNet2000 KWaNet2000

6 Inrichting netwerk: onderscheid per gebruikerssector Met eigen criteria omtrent stationslocaties Voor aeronaut.: ter plaatse luchthaven Voor synopt.: gelijkmatig verdeeld, geschikt om ontwikkelingen te volgen, en representatief voor grote regio, o.a. voor NWP; geen bezwaar tegen regelmatige verplaatsing naar geschiktere locatie; mate van onderlinge correlatie relevant Voor klimatologie: representatief voor specifieke regio (ook voor “verleden weer”), langdurig handhaven van gekozen locatie. Gebruik wordt gemaakt van kennis van omgeving

7 Nationale waarnemingnetwerk: hoogste mate van integratie: gemeenschappelijke netwerk(en) Synergie op basis van concensus Met de sectoren (synop/aero/klim) in samenwerking Klu/KM/KL & DNZ/D-Zeeland Budgetbeperking is hoogste prioriteit Kwaliteitsborging van de waarnemingen op basis van wetenschappelijke aansturing: de gekozen technieken en criteria zijn wetenschappelijk verantwoord Nationaal standaard concept voor inrichting stations en techniek, Uniforme inrichting, Maximaal geautomatiseerd, ook bij ‘bemande’ stations Doordachte siting bij nieuwste stations

8 Inrichting nationale netwerk, conform (CCM) SWaNet2000 Vanwege AVW, niet meer gebonden aan historische locaties bemande stations. Hierdoor optimalisatie van de verdeling over NL Geen nieuwe locaties, er is dus geen sprake van een vernieuwd meetnet Door geldgebrek nog maar gedeeltelijk uitgevoerd, mede vanwege technische problemen op de Noordzee Nog geen vastgesteld KWaNet2000 Vijfjaarlijkse update SWaNet: 2005-2010 in het teken van reductie militaire vliegvelden.

9 Optimalisatie verdeling waarneemstations Gekozen is voor de eenvoudige oplossing: Optimaliseer het percentage van alle locaties in Nederland die op een bepaalde afstand verwijderd liggen van enig waarneemstation (gatenreductie). percentages van alle locaties in Nederland op meer dan een afstand R van een waarneemstation

10 Inrichting nationale netwerk, conform (CCM) SWaNet2000 Vanwege AVW, niet meer gebonden aan historische locaties bemande stations. Hierdoor optimalisatie van de verdeling over NL Geen locaties wijzigingen - er is dus geen sprake van een vernieuwd meetnet Door geldgebrek nog maar gedeeltelijk uitgevoerd, mede vanwege technische problemen op de Noordzee Nog geen vastgesteld KWaNet2000 Vijfjaarlijkse update SWaNet: 2005-2010 in het teken van reductie militaire vliegvelden. Inrichting op de Noordzee via apart traject i.s.m. Off-shore met volledig geautomatiseerde waarnemingen.

11


Download ppt "Het Nationale waarneemnet Dr Jitze P. van der Meulen Waarnemingen & Modellen R&D Waarnemingen."

Verwante presentaties


Ads door Google