De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Postulates of Linguistics Fout 1: Taal bevat informatie en is bedoeld om te communiceren Fout 2: Er zit een structuur in de taal die geen beroep doet op.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Postulates of Linguistics Fout 1: Taal bevat informatie en is bedoeld om te communiceren Fout 2: Er zit een structuur in de taal die geen beroep doet op."— Transcript van de presentatie:

1 Postulates of Linguistics Fout 1: Taal bevat informatie en is bedoeld om te communiceren Fout 2: Er zit een structuur in de taal die geen beroep doet op een ‘extrinsieke’ factor

2 Verschuiving of deterritorialisering 1.Lichamelijke modificaties= geformaliseerd in content 2.Niet-lichamelijke transformatie= geformaliseerd in expression Louis Hjelmslev (commentaar op de Saussure)= zowel content als expression hebben een vorm. Inhoud is geformaliseerd via hand-gereedschap Expressie door gezicht-taal Vormen zijn verschillend van aard en liggen daarom nooit in elkaars verlengde. Ofwel; er geen correspondentie of conformiteit tussen deze twee. Ze lopen niet naadloos in elkaar over.

3 Hoe uit deze patstelling? Soicijnen Niet-lichamelijke transformaties hebben betrekking op lichamen. Ze beschrijven of representeren geen lichaam: het is altijd een ingreep, het is een speech act. Representaties zijn dus ook lichamen. “The independence of the two kinds of forms, forms of expression and forms of content, is not contradicted but confirmed by the fact that the expressions or expresseds are inserted into or intervene in contents, not to represent them but to anticipate them or move back them, slow them down or speed them up, separate or combine them, delimit them in a different way.” (p. 86) Zeno van Citium

4 Hoe verhouden content en expression zich dan wel tot elkaar? De vorm van content en de vorm van expression verhouden zich niet tot elkaar als representatie, maar lopen ook niet parallel aan elkaar; ze bevatten, of verpakken elkaar noodzakelijk (parcelling). Hun functionele onafhankelijkheid is slechts de vorm van het wederzijds veronderstellen van elkaar. De wijze waarop zij bij elkaar worden ingebracht heeft altijd een deterritorialisering (verschuiving) tot gevolg.

5 Conclusie: hoe verhouden inhoud en expressie zich tot elkaar? Er is geen causaliteit tussen inhoud en expressie (te ideologisch of dialectisch). Samenleving is niet bepaald door zijn tools maar door alle deterritorialisering (lichamelijk en niet lichamelijk) die het bevat. Expressie is geen linguistisch systeem. Te lineair. Anti-pragmatisch. “Content is not a signified and expression not a signifier: both are variables in the assemblage.” (p.91)

6

7 Plateau C Vorige week vragen over representatie, over haar tekortkomingen. Middels fenomenologie: –Manovich zoekt naar andere vorm van representatie, –Lenoir zegt nieuwe media vragen een nieuwe manier van denken, –Ahmed zoekt naar ‘queer’, alles wat zich aan de reguliere (masculiene) representaties onttrekt. Deze week komt het alternatief: –Deleuze en Guattari, taalkundig het meest uitgewerkte alternatief (mn interessant voor CIW) –McLuhan herdenkt alles volgens de vorm van de media

8 Ook bij McLuhan 1.Taal bevat geen informatie en is niet bedoelt om te communiceren: the medium is the message 2.Er is een vervlechting (parcelling) van expression met de content: we live in a message 3.The medium is the message: de vorm van de content (lichamelijke modificaties) is maatgevend, taal (expression) is redundant hieraan. 4.we live in a message: collective assemblages.

9 Dolphijn: denken vanuit de (per)forming we live in a message: collective assemblages Centrale vraag: op welke manier worden collectieve assemblages gearticuleert met media technologie en hoe zijn die te herkennen in de ruimte (architectuur)? Micropolitiek: televisie maakt huiskamer; pc maakt juist weer afgeschermde plaatsen; mobile technologie organiseert het lichaam (en de auto) Macropolitiek: bookprint maakt de centraal georganiseerde stad met kerk en stadhuis (en het platteland); auto maakt de series aan moderne steden (platteland wordt te overbruggen ruimte); new media maakt mobile cities, zonder centrum, als veelheid aan dorpen (bijvoorbeeld Shenzhen).

10 McLuhan: Myth and mass media Alle nieuwe media hebben een drastisch effect op taal en cultuur: ze geven er vorm aan. Macromyths= dynamische modellen van het universum in actie. Zo werken ‘talen’ ook. Een taal legt een patroon neer van wat we denken en voelen. (Patroon zit verpakt in de wijze waarop een taal gearticuleert wordt, ofwel het medium waarvolgens het communiceert.

11 Tal van mythes actief in onze wereld Oedipus myth (seksualiteit moeder zoon, vader dochter): verklaart dit de preliteraire tijd? Cadmus myth (verhaal over draak met letters als tanden): vertelt dit iets over de macht van de taal? Gorgon myth (Medusa’s blik doet je verstenen): vertelt dit over media?

12 Veel parallellen met Deleuze “Writing has given the means of segmenting many phases of knowing and doing” (p.124) Medium is een collective assemblage, is een mogelijke wereld: “Printing evoked both individualism and nationalism in the sixteenth century, just as it will do again in India, Africa, China and Russia” (p.125)

13 McLuhan vraagt van ons gevoeligheid. Voorbeelden van mythes waarvolgens wij leven: Hula-hoop 30 jaar geleden nog om te rollen, nu om het middel: “It is a live model or drama of the mythic power of the new media to alter sensibility” Een van de belangrijke noviteiten van de boekdrukkunst was het neerzetten van een duidelijk afgescheiden binnen en buiten in termen van ruimte. In de kunst leidt dit tot perspectiviteit en representatie.

14 McLuhan vraagt van ons gevoeligheid. “We can, perhaps we must, become the masters of cultural and historical alchemy. And to this end we can, I suggest, find means in the study of media as languages and languages as myths.” (p.127)

15 http://www.youtube.com/watch?v=oAH6wL W6W2k


Download ppt "Postulates of Linguistics Fout 1: Taal bevat informatie en is bedoeld om te communiceren Fout 2: Er zit een structuur in de taal die geen beroep doet op."

Verwante presentaties


Ads door Google