De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Inleiding mediavergelijking Hoorcollege 1

Verwante presentaties


Presentatie over: "Inleiding mediavergelijking Hoorcollege 1"— Transcript van de presentatie:

1 Inleiding mediavergelijking Hoorcollege 1
“We live in a mess-age” Inleiding mediavergelijking Hoorcollege 1

2 Herbert Marshall McLuhan (1911-1980)
The medium is the message Niet de inhoud maar de vorm van een boodschap creert de ervaring, met name ook vanwege het grote effect op de omgeving volgens welke deze ervaring plaatsvindt. The medium is the massage Het medium masseert ons, laat ons volgens zijn wetten denken. We live in a message Wij bevinden ons niet tegenover de boodschap, maar vormen er een onderdeel van. We live in a mess-age Onze tijd kenmerkt zich door een structurele overkill aan betekenissen: alles verborgen wordt ontsluierd.

3

4 9/11: What happened? The medium is the message
9/11 vond niet plaats in New York, maar op de televisie, in een miljard huiskamers tegelijk. The medium is the massage De televisie is zodanig onderdeel van ons leven, dat onze ideeen over 9/11 in belangrijke mate vormgegeven worden door de logica en de aard van de televisie. We live in a message Wij bevinden ons niet tegenover de tv, maar zijn onderdeel van haar werkelijkheid. 9/11 is televisie’s grootste ‘ongeluk’ (vgl. Virilio): Boekdrukkunst uitgevonden voor de 10/31/1517, televisie voor 9/11/2001. We live in a mess-age Terroristische aanslagen zijn georganiseerd rondom media aandacht, burgers zijn geen doel maar middel. Het WTC was geen centrum van Amerika of van kapitalisme, maar van media aandacht.

5 9/11: What happened? Eerste conclusies:
MEDIUM- Televisie is onlosmakelijk verbonden met 9/11, het had niet volgens een ander medium kunnen gebeuren. TAAL- 9/11 spreekt de taal van de televisie. Onze samenleving spreekt ook de taal van de televisie. ERVARING- in de wijze waarop wij aangesproken worden, krijgen ook wij invulling.

6 Mediavergelijking voor CIW
Gevoeligheid ontwikkelen voor de wijze waarop media, taal en ervaring met elkaar verweven zijn, en wat verschuivingen in hoe deze concepten zich tot elkaar verhouden voor gevolgen hebben. Mediavergelijking beperkt zich niet tot de technologie en de consequenties die haar aard heeft voor de mogelijkheid tot expressie. Het gaat ons om alles wat een specifiek medium met zich meebrengt.

7 Belangrijke nieuwe vragen die we ons gaan stellen:
Op welke manier verhouden media zich tot elkaar en tot de tijd? (remediatie en adaptatie) Welke nieuwe ervaringen bieden nieuwe media en nieuwe techniek? Worden wij daardoor een ander mens? (virtualiteit versus actualiteit, potentie versus act) Wat gebeurt er binnen de taal en wat er buiten? (Cultural Studies and the Linguistic Turn) Wat is de rol van het lichaam en hoe kan deze worden gedacht? (mind-body problem, Leibniz and the problem of communication, McLuhan’s medium is the message?) Zijn tijd en ruimte de assen volgens welke de media-ervaring zich ontwikkeld, of is het juist met en in de ervaring dat aan deze begrippen invulling wordt gegeven? (Aristoteles en representatie versus Deleuze en het ‘event’) Wat is de rol van de kunst?

8 Media, taal, lichaam… en kunst
On 9/11: “The greatest work of art ever.” Karlheinz Stockhausen “What happened in spiritual terms, the leap out of security, out of what is usually taken for granted, out of life, that sometimes happens to a small extent in art, too, otherwise art is nothing." 

9 Waarom kunst? Kunst niet om schoonheid maar om de mogelijkheden tot verzet die het uitdrukt Kunst niet om de inhoud maar om de wijzen waarop het een medium bevraagd. Tekst McLuhan: “De kunsten [zijn] anti-omgevingen of tegenomgevingen die ons de middelen verschaffen om de omgeving zelf waar te nemen”. Stockhausen plus McLuhan: 9/11 laat ons onze wereld zien.

10 Mediavergelijking onderzoekt het probleem van de communicatie van substanties (Leibniz)

11 Opzet deze cursus Vier concepten media, taal, ervaring en kunst blijven terugkomen. Eerste twee weken vooral belangrijke thema’s mediavergelijking introduceren: representatie, remediatie en adaptatie Rest van de cursus verdieping volgens CIW: eerst de theorie lezen volgens taal, vervolgens zien hoe de centrale functie van taal bevraagd kan worden.

12 Toetsing In de werkgroep wordt de tekst Theater en film in vergelijking van Chiel Kattenbelt gelezen. De studenten zal worden gevraagd deze tekst aandachtig te lezen en vervolgens delen ervan middels een presentatie in relatie te brengen tot de stof in het hoorcollege en een kunstwerk. De presentatie en de handout (1 pagina) hiervan, vormen 20% van het eindcijfer. Alleen al omdat het een lange en zeer theoretische cursus is, wordt van de student verwacht dat zij/hij de literatuur goed bijhoudt. Om dit te bevorderen wordt iedere week een samenvatting verwacht. Op deze samenvattingen komt geen reactie. De samenvattingen worden op inzet en originaliteit beoordeeld en vormen tesamen 10% van het eindcijfer. Voor de samenvatting verwachten we dat je de mooiste en beste zin uit de gelezen tekst kiest. Schijf een betoog van precies 300 woorden waarin je de kracht van deze door jou gekozen zin laat zien in relatie tot de tekst waaruit het afkomstig is en de andere teksten die voor deze week gelezen moesten worden. Post je betoog op WebCT (onder discussions) voor het eerste hoorcollege van die week begint (met ingang van week 2. Ter afsluiting van deze cursus wordt een tentamen afgenomen. Dit tentamen bepaalt voor 70% het eindcijfer.

13 Besluit De cursus werkt met WebCT maar ook met www.rickdolphijn.com
Daarop staan in ieder geval de te lezen cursusteksten. Voor donderdag bijvoorbeeld staat daar de tekst van Aristoteles.


Download ppt "Inleiding mediavergelijking Hoorcollege 1"

Verwante presentaties


Ads door Google